Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 8. ledna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 8. ledna 2015."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 8. ledna 2015

2 OBSAH Závěry jednání Reprekomise I. Rozpočet 2015 – bilanční tabulka II. Vývoj financování v ukazateli A III. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ : - ukazatel K - ukazatel D – podpora mezinárodní spolupráce - návrh výpočtu limitů na rok zrušení čl. 22 odst. 4 - další úpravy IV. KEN nových studijních programů

3 Rozpočet bilance

4 I. ROZPOČET 2015 – Dodatečný návrh na úpravu bilance Posílení výdajů v RO IV – Ukazatel F Fond vzdělávací politiky – Studium studentů se specifickými potřebami  Objem podaných žádostí o dotaci 60,25 mil. Kč  Při ponechání stávající částky 46,6 mil. Kč se sníží míra pokrytí na 77,3% ( v roce ,4%)  Navýšení položky o 10% (4,7 mil. Kč) na úkor rozpočtového okruhu I – míra pokrytí 85,1%

5 II. Vývoj financování v ukazateli A  Počet financovaných studentů pokles oproti roku 2014 o 5,6%  Změna poměru A:K na 76:24 přináší další nárůsty normativů: - základní normativ o 3,56% z Kč na Kč - průměrného normativu o 5,6% z Kč na Kč

6 Vývoj počtu studentů Celkový počet studentů Přepočtený počet studentů Limit Financovaný počet studentů

7 III. Úprava Pravidel… ukazatel K Rekapitulace změn projednaných na říjnové RK:  Poměr A:K stanoven na 76:24  Váha indikátoru RUV stanovena na 3,5%  Zrušen indikátor Mezinárodní granty  Snížena váha indikátoru „nezaměstnanost“ na 16%  Volná procenta rozdělit rovnoměrně mezi ostatní indikátory Usnesení prosincového P RVŠ: Odmítá princip skokových změn vah ukazatelů ze strany MŠMT určovaných na základě pouze matematického modelování bez slovně formulovaných cílů v oblasti vývoje ukazatele K. Bude-li o variantách úpravy ukazatele K hlasováno, ukládá zástupcům RVŠ na tomto jednání prosazovat v rámci výběru varianty úpravy vah indikátorů ukazatele K variantu č. 5

8 Závěr RK – úprava ukazatele K  Přijata varianta č. 4 modelového výpočtu, neboť zachovává dosavadní vzájemný poměr ostatních indikátorů – k navýšení příspěvku dochází u 10 VVŠ v rozpětí +0,14% až +5,85% a k poklesu u 16 VVŠ v rozpětí -4,14% až -0,02%  Ukazatel K RIV 34,30% RUV 3,50% Účelové NIV 4,00% Mezinárodní granty 0,00% Vlastní příjmy 4,00% Docenti a profesoři 2,60% Nezaměstnanost 16,00% Cizinci 2,60% Samoplátci 4,00% Vyslaní 14,50% Přijatí 14,50%

9 III. Úprava Pravidel ukazatel D Podpora mezinárodní spolupráce – nerozdělovat plošně – navržena cesta průměrování reálné podpory za poslední 3 roky ( ) P RVŠ na prosincovém zasedání zaujalo k návrhu MŠMT neutrální stanovisko Závěr RK – návrh MŠMT byl přijat

10 III. Úprava Pravidel - Limitní počet studentů na rok 2016  Snížení limitu studentů v kategorii B1a M1 o 2,5% (přitom do výpočtu vstupují společně jako B1+M1)  P RVŠ doporučilo přijetí modelové varianty č. 1  Závěr RK – přijata modelová varianta č. 2: - zachovává postup přerozdělení dle VKM, krácení o 2,5% provedeno plošně - nezaměstnanost není ve výpočtu uplatněna - v modelovém výpočtu dochází k nárůstu u 2 VVŠ max. o +1,6% a u ostatních k poklesu max. -6,2%  Následující modelová tabulka vychází částečně z dat roku 2014 – nejde o definitivní limit

11

12 Předem neavizovaná další úprava limitu 2016  Nedostatek absolventů všeobecného lékařství  Návrh MŠMT – pro výpočet limitů 2016 u nich postupovat analogicky s programy zubního lékařství  Stanovisko zástupců RVŠ – nepodpořit, neboť obdobně by bylo možno uvažovat o dalších oborech studia  Závěr RK – návrh MŠMT přijat, limitován však maximálním 10% nárůstem

13 III. Úprava Pravidel – čl. 22 odst. 4  Ukazatel F – Fond vzdělávací politiky  Návrh na zrušení možnosti škol podávat samostatně projekty směřující k systémovým krokům; důvodem je značný nárůst projektů a jejich nesnadné odlišení od běžně financované činnosti škol  P RVŠ nedoporučilo tuto změnu Pravidel  Závěr RK – čl. 22 odst. 4 zrušit, využívat možnost danou v odst. 3 – vypisovat tematicky výzvy

14 III. Úprava Pravidel..další změny  Doplnění způsobu započítávání studentů přijatých k doplnění zákonem požadované pedagogické kvalifikace  Upřesnění definice indikátorů Přijatí/Vyslaní v rámci mobilitních programů v důsledku dalšího neudělování ECTS a DS Labelu  Příloha č. 3 – zpřesnění metodiky v oblasti podpory studia studentů se specifickými potřebami (vyčleněna kategorie autistů, doplněny veterinární obory, kombinovaná postižení oceněna součtem nákladovosti pro každé postižení a součet násoben 0,9)

15 IV. KEN nových studijních oborů  Září-listopad 2014 přidělilo MŠMT KEN 15 novým studijním programům  Ve všech případech byl použit postup stanovení KEN na základě podobnosti SP


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 8. ledna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google