Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 8. ledna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 8. ledna 2015."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 8. ledna 2015

2 OBSAH Závěry jednání Reprekomise 17.12. 2014 I. Rozpočet 2015 – bilanční tabulka II. Vývoj financování v ukazateli A III. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ : - ukazatel K - ukazatel D – podpora mezinárodní spolupráce - návrh výpočtu limitů na rok 2016 - zrušení čl. 22 odst. 4 - další úpravy IV. KEN nových studijních programů

3 Rozpočet 2015 - bilance

4 I. ROZPOČET 2015 – Dodatečný návrh na úpravu bilance Posílení výdajů v RO IV – Ukazatel F Fond vzdělávací politiky – Studium studentů se specifickými potřebami  Objem podaných žádostí o dotaci 60,25 mil. Kč  Při ponechání stávající částky 46,6 mil. Kč se sníží míra pokrytí na 77,3% ( v roce 2014 - 89,4%)  Navýšení položky o 10% (4,7 mil. Kč) na úkor rozpočtového okruhu I – míra pokrytí 85,1%

5 II. Vývoj financování v ukazateli A  Počet financovaných studentů pokles oproti roku 2014 o 5,6%  Změna poměru A:K na 76:24 přináší další nárůsty normativů: - základní normativ o 3,56% z 26 323 Kč na 27 259 Kč - průměrného normativu o 5,6% z 33 965 Kč na 35 867 Kč

6 Vývoj počtu studentů 2011-15 20112012201320142015 Celkový počet studentů 364 172363 252355 492345 696334 054 Přepočtený počet studentů 334 024331 725323 266312 649294 575 Limit320 200320 185304 025289 482272 857 Financovaný počet studentů 317 176319 191303 323288 847272 656

7 III. Úprava Pravidel… ukazatel K Rekapitulace změn projednaných na říjnové RK:  Poměr A:K stanoven na 76:24  Váha indikátoru RUV stanovena na 3,5%  Zrušen indikátor Mezinárodní granty  Snížena váha indikátoru „nezaměstnanost“ na 16%  Volná procenta rozdělit rovnoměrně mezi ostatní indikátory Usnesení prosincového P RVŠ: Odmítá princip skokových změn vah ukazatelů ze strany MŠMT určovaných na základě pouze matematického modelování bez slovně formulovaných cílů v oblasti vývoje ukazatele K. Bude-li o variantách úpravy ukazatele K hlasováno, ukládá zástupcům RVŠ na tomto jednání prosazovat v rámci výběru varianty úpravy vah indikátorů ukazatele K variantu č. 5

8 Závěr RK – úprava ukazatele K  Přijata varianta č. 4 modelového výpočtu, neboť zachovává dosavadní vzájemný poměr ostatních indikátorů – k navýšení příspěvku dochází u 10 VVŠ v rozpětí +0,14% až +5,85% a k poklesu u 16 VVŠ v rozpětí -4,14% až -0,02%  Ukazatel K RIV 34,30% RUV 3,50% Účelové NIV 4,00% Mezinárodní granty 0,00% Vlastní příjmy 4,00% Docenti a profesoři 2,60% Nezaměstnanost 16,00% Cizinci 2,60% Samoplátci 4,00% Vyslaní 14,50% Přijatí 14,50%

9 III. Úprava Pravidel ukazatel D Podpora mezinárodní spolupráce – nerozdělovat plošně – navržena cesta průměrování reálné podpory za poslední 3 roky (2012-14) P RVŠ na prosincovém zasedání zaujalo k návrhu MŠMT neutrální stanovisko Závěr RK – návrh MŠMT byl přijat

10 III. Úprava Pravidel - Limitní počet studentů na rok 2016  Snížení limitu studentů v kategorii B1a M1 o 2,5% (přitom do výpočtu vstupují společně jako B1+M1)  P RVŠ doporučilo přijetí modelové varianty č. 1  Závěr RK – přijata modelová varianta č. 2: - zachovává postup přerozdělení dle VKM, krácení o 2,5% provedeno plošně - nezaměstnanost není ve výpočtu uplatněna - v modelovém výpočtu dochází k nárůstu u 2 VVŠ max. o +1,6% a u ostatních k poklesu max. -6,2%  Následující modelová tabulka vychází částečně z dat roku 2014 – nejde o definitivní limit

11

12 Předem neavizovaná další úprava limitu 2016  Nedostatek absolventů všeobecného lékařství  Návrh MŠMT – pro výpočet limitů 2016 u nich postupovat analogicky s programy zubního lékařství  Stanovisko zástupců RVŠ – nepodpořit, neboť obdobně by bylo možno uvažovat o dalších oborech studia  Závěr RK – návrh MŠMT přijat, limitován však maximálním 10% nárůstem

13 III. Úprava Pravidel – čl. 22 odst. 4  Ukazatel F – Fond vzdělávací politiky  Návrh na zrušení možnosti škol podávat samostatně projekty směřující k systémovým krokům; důvodem je značný nárůst projektů a jejich nesnadné odlišení od běžně financované činnosti škol  P RVŠ nedoporučilo tuto změnu Pravidel  Závěr RK – čl. 22 odst. 4 zrušit, využívat možnost danou v odst. 3 – vypisovat tematicky výzvy

14 III. Úprava Pravidel..další změny  Doplnění způsobu započítávání studentů přijatých k doplnění zákonem požadované pedagogické kvalifikace  Upřesnění definice indikátorů Přijatí/Vyslaní v rámci mobilitních programů v důsledku dalšího neudělování ECTS a DS Labelu  Příloha č. 3 – zpřesnění metodiky v oblasti podpory studia studentů se specifickými potřebami (vyčleněna kategorie autistů, doplněny veterinární obory, kombinovaná postižení oceněna součtem nákladovosti pro každé postižení a součet násoben 0,9)

15 IV. KEN nových studijních oborů  Září-listopad 2014 přidělilo MŠMT KEN 15 novým studijním programům  Ve všech případech byl použit postup stanovení KEN na základě podobnosti SP


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 8. ledna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google