Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chování a ochrana živočichů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chování a ochrana živočichů."— Transkript prezentace:

1 Chování a ochrana živočichů

2 Jaké znáš příklady péče živočichů o své
potomky?

3

4 Co je „etologie“? Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, vývoje chování ( v rámci druhu i během života jedince ) a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu.

5 SPÁNEK Delfíni v podstatě spí jen na půl. Při spánku je vždy jedna hemisféra jejich mozku aktivní, zatímco druhá se nachází ve fázi spánku. O koních a kravách je všeobecně známo, že spí ve stoje. Také žirafy spí ve stoje. Mají-li příležitost, podepírají si hlavu o větev. Aby ptakopysk obelstil své nepřátele, dělá ze spaní pohyby, jako když z vody loví drobné korýše a rybky. Vzbuzuje tak dojem, že je stále bdělý. Netopýři spí vzhůru nohama proto, že jim to dovoluje v případě ohrožení v momentě se odrazit a uletět. Nemají totiž dost silná křídla na to, aby mohli vzlétnout jako ptáci, a musejí se rozletět při pádu. Albatrosi zase mohou spát během letu. Nejsou jediní, například rorýsi, kteří stráví většinu svého života ve vzduchu, také spí v letu. Trvání jejich spánku je ale velmi krátké.

6 Jak dlouho zvířata spí(v hodinách za den)
                                      Sviňucha, rejsek méně než 1hod.                          Žirafa, slon hod. Kůň, delfín hod. Ovce hod. Morče, tur hod. Krtek hod. Ježek, králík, šimpanz hod. Jaguár hod. Činčila hod. Krysa, kočka, myš, prase hod. Křeček, veverka hod. Lemur hod. Pásovec, vačice, netopýr hod. Lenochod hod.

7 netopýr křeček výr gekon hraboš morče sýček medvěd
Aktivita živočichů DENNÍ NOČNÍ ROZTOROUŠENÁ kůň sysel krokodýl sýkora netopýr křeček výr gekon hraboš morče sýček medvěd

8 UDRŽOVÁNÍ HYGIENY

9 Co je „teritorium“? Teritorium je území určitého živočišného jedince, páru, skupiny, či stáda. Tato území – teritoria jsou zpravidla hájena před cizími příslušníky stejného druhu. Každé teritorium obývá jeden dominantní jedinec, například vůdce smečky, který střeží území a sleduje dění na jeho území. Pokud zjistí vetřelce, dojde nejprve ke snaze o jeho vytlačení z teritoria, případně k souboji. K potyčkám mezi obyvateli teritorií stejného druhu dochází zejména při vytyčování teritoria.

10 ZNAČKOVÁNÍ TERITORIA Medvědí zrcadlo

11 Jaké chování bývá spojeno u živočichů s rozmnožováním?
Rivalské chování – zajišťuje rovnoměrné rozprostření jedinců téhož druhu v teritoriu. U některých teritoria jsou trvalá, u jiných se vytvářejí pouze na dobu určitou – doba námluv (př. : říjiště jelenů). Nejnápadnější jsou hnízdní teritoria ptáků. S potravními teritorii se můžeme setkat u dravců (př. : šelmy, vážky). Zvířata si svá teritoria označují například hlasem, trusem, pachovými signály nebo i signály optickými (př. : plazi, ryby). Partnerské chování začíná namlouváním, které předchází páření. Partneři se spolu seznamují pomocí pachových, zvukových i optických signálů. Chování různých živočišných druhů je velice specifické a to zabraňuje křížení mezi druhy. Pečovatelské chování u některých živočichů zcela chybí – u těch, kteří po nakladení o své potomstvo nepečují. Pečovatelské chování patří k nejsložitějším projevům instinktivního chování.

12 SIGNÁLY Optické, zvukové, pachové
- zajišťují tlumení agresivity, vyjadřují stavy a nálady

13  Postoj vlka vyjadřující dominanci
Postoj kojota vyjadřující podřízenost až strach Podřízený vlk při pozdravu nebo chlácholení nadřazeného jedince mu olízne tlamu  Agresivní hrozba dominantního jedince Krajním projevem podřízenosti u vlků je lehnutí na záda a nastavení nechráněného břicha Nejistota až strach u podřízeného jedince

14 Defenzivní hrozba (projev strachu) je laiky často mylně pokládána za výraz agresivity.
Pozdrav šimpanzů podáním rukou, přičemž podřízený nastaví nadřízenému dlaň (gesto odvozené od žebrání mláďat). Nadřízený se jí dotkne prsty nebo dlaní.

15 Kteří živočichové mají nejsložitější způsoby chování?
Uveď jejich příklady. PTÁCI SAVCI stěhování stavba hnízda péče o potomstvo péče o potomstvo vnitrodruhové vztahy

16 Ptačí tah je řízen geneticky a je tedy ptákům vrozen
Ptačí tah je řízen geneticky a je tedy ptákům vrozen. Důsledkem je každoroční pravidelná migrace mezi např. hnízdištěm (místem, kde ptáci vychovávají svá mláďata) a zimovištěm (místem, kde ptáci přečkávají zejména klimaticky nejméně příznivé roční období). V podstatě je možné druhy rozdělit na druhy táhnoucí ve dne a v noci.  Ptáci táhnoucí ve dne se při tahu orientují podle polohy Slunce, reagují také ale na magnetické pole Země.  Ptáci táhnoucí v noci se orientují podle polohy hvězd a Měsíce, opět reagují na magnetické pole Země. Zásadním faktem zůstává, že pro obě skupiny je nejdůležitější jakýsi "vnitřní kompas", který ptáky naviguje. Ptáci mohou táhnout jednotlivě (např. někteří dravci), v malých skupinách (např. vlaštovky) nebo v obrovských hejnech (např. havrani). K usnadnění orientace slouží ptákům významné krajinné prvky (údolí řek, hory, mořská pobřeží a průlivy). Tah představuje pro ptáky velké zatížení zejména z hlediska energetického. Proto musí být před tahem v dobré tělesné kondici, musí mít dostatečné tukové zásoby a musí mít také v pořádku opeření. Značná část ptáků na tahu hyne v důsledku nedostatku potravy, klimatických vlivů nebo predace.

17 Satelitem vyznačené migrační cesty břehouše rudého na sever z Nového Zélandu. Tento druh má ze všech druhů nejdelší známý tah bez zastávky, až km, které uletí za neuvěřitelných 8 dní! Tah čápa bílého

18 CHOVÁNÍ OBRATLOVCŮ etologie – věda zabývající se chováním živočichů nejsložitější chování – u ptáků a savců instinkty (vrozené) získané zkušeností a učením příklad složitého chování je stěhování ptáků – tahy z hnízdiště na zimoviště (za potravou) rozmnožování ovlivňuje výrazně chování obratlovců např. boje o samici, tvorba teritorií péče o potomstvo – hlavně u savců a ptáků (stavba hnízda, zajištění potravy, ochrana před nepřáteli, předání zkušeností)

19 ZÁVĚR: Co je to etologie? Kteří živočichové mají nejsložitější chování? Vysvětli, proč. Uveď konkrétní příklady složitého chování.


Stáhnout ppt "Chování a ochrana živočichů."

Podobné prezentace


Reklamy Google