Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Desatero domácí ekologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Desatero domácí ekologie"— Transkript prezentace:

1 Desatero domácí ekologie
Věra Pospíšilíková Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica Brno

2

3

4

5 ekologická stopa Vyjadřuje plochu, kterou potřebujeme ke svému životu (životnímu stylu) – nejen půdu potřebnou k vypěstování potravin a chovu zvířat, ale vodu, suroviny potřebné pro věci, které nakupujeme a používáme, prostor potřebný pro uskladnění odpadu.

6 Desatero domácí ekologie
1. Voda základ života 2. Kdo šetří (energií) má za tři 3. Pilulky proti hamižnosti 4. Jak dlouho vydržíš bez vzduchu? 5. Země není na jedno použití 6. Šlapej dál a táhni ke všem čertům 7. Kus planety ve tvých rukách 8. Krajina na talíři 9. Každý svého zdraví strůjcem 10. Jsme jedné krve, ty i já

7 Voda základ života šetření vodou, snižování obsahu škodlivin v odpadních vodách Na sprchování a koupání spotřebujeme v průměru největší množství vody. Lépe než si napustit plnou vanu vody je krátce se osprchovat. Ne vždy je nutné se umývat mýdlem. Je možné zakoupit úsporné sprchy, které umožňují mnohem menší spotřebu vody se stejným efektem. Používáním jednopákových baterií šetříme energii, odpadá zdlouhavé mísení na kýženou teplotu a tyto baterie nekapou. Budete-li vyměňovat splachovadlo, rozhodně zakupte takové, které umí velký šplouch a malý šplouch. A že vaše splachovadlo neprotéká, to už je snad samozřejmost. Pokusme se o využívání dešťové vody v domácnosti, a to nejen na zalévání, ale třeba i na praní či splachování. Při stavbě domu či jeho velké rekonstrukci uvažujme o nainstalování kompostovacího záchodu.

8 Kdo šetří (energií), má za tři
úspory energie při osvětlování, vytápění, vaření apod. Za tělesa topení a ke stěně kamen je vhodné umísťovat hliníkovou fólii nalepenou na zeď, která snižuje pronikání tepla přes zeď a odráží teplo do místnosti. Všechny trubky topení vedoucí teplo a teplou vodu přes místnosti, které nehodláme vyhřívat, je nutno velice dokonale izolovat. Teplotu zásobníku vody nastavíme na max. 55 °C. Při vyšší teplotě dochází k silnějšímu usazování vodního kamene na ohřívacím tělese, snižuje se tím životnost bojleru a dochází k energetickým ztrátám. Solární články jsou nejvhodnější formou získávání energie na teplou užitkovou vodu v domácnosti.

9 Pilulky proti hamižnosti
rozumné spotřebitelské chování, výběr vhodných výrobků, odmítání výrobků zatěžujících životní prostředí Pokoušíme se více orientovat na ty výrobce, kteří jsou ochotni přistoupit na naše speciální požadavky na objednaný výrobek. K takto pořízené věci si vytvoříme mnohem osobnější vztah, šetrněji s ní zacházíme, lépe ji udržujeme, a proto nám většinou vydrží mnohem delší dobu. Snažíme se vždy nepodléhat reklamním svodům a nekupujeme levnější výrobky, které nic nevydrží, a v delší časové řadě nás proto přijdou i dráž než nákladnější, ale kvalitnější výrobky s delší životností a mnohdy i s vyššími ekologickými parametry. Nad předměty, které se chystáme vyhodit, pečlivěji zauvažujeme, nenajdou-li ještě vhodné uplatnění v bazaru, není-li je možno opravit, přešít či využít aspoň na hadry. U staršího nábytku pomněme, že bývá většinou vyroben z poctivého dřeva, a tudíž z něj neprchají různé formaldehydy a další chemické látky, kterými oplývá nábytek moderní.

10 Jak dlouho vydržíš bez vzduchu?
ovzduší (spalování jedovatých odpadů v domácích topeništích) Veškerá spalovací zařízení na tuhá, kapalná a plynná paliva je nutno mít perfektně seřízená a zrevidovaná od odborné firmy. Komín je nutno pravidelně vymetat, zajišťovat, aby do kouřovodu nevnikl falešný vzduch. Naopak do místnosti, kde je topné zařízení, je nutno zabezpečit přívod vzduchu. Jsou města a obce, kde většina škodlivin pochází z domácích topenišť. Odedávna se značná část odpadů v domácnosti pálila. Není divu: ušetřilo se tím hodnotnější palivo a popel je skladnější než kupy odpadků. V dobách, kdy jedinými obalovými materiály byl papír, dřevo a někdy přírodní textil, to ani moc nevadilo. Ale co dnes? Plasty, plasty, plasty. Spálit? Leckdo to tak dělá, aniž by věděl, že při spalování plastů v domácnosti vznikají jedovaté zplodiny.

11 Země není na jedno použití
snížení produkce odpadů, separovaný sběr, recyklace Jak omezit vznik odpadů? Již při nákupu rozhodujeme o tom, kolik odpadu vyprodukujeme. Uvědomme si, proč si určitý výrobek kupujeme: skutečně ho potřebujeme, nebo nás jenom zlákala reklama? Choďme na nákupy s vlastní taškou, která vydrží déle než reklamní igelitky. Nekupujme zboží na jedno použití (papírové ručníky, zapalovače, které nelze naplnit, baterie, které nelze nabít, hodinky s nevyměnitelnou baterií). Téměř třetinu odpadu tvoří obaly od zakoupeného zboží. Nejvhodnější je proto kupovat zboží pokud možno ve vratných obalech a další odpady separovat, aby je bylo možné použít jako druhotnou surovinu.

12 Šlapej dál a táhni ke všem čertům
alternativní způsoby dopravy, omezení spotřeby pohonných hmot Záměrně se vyhýbáme tlačenicím, frontám a čekání na hromadnou dopravu. Zvláště tehdy, cestujeme-li jen několik zastávek, jdeme raději pěšky. Pěší chůze do práce a z práce může mít své kouzlo i výhody, máme-li ovšem možnost zvolit trasu, která se aspoň místy vyhýbá hluku, prachu, nepořádku, automobilům. Podporujeme a prosazujeme budování cyklistických stezek městskou zelení z center na okraje měst. Oprávněné výhrady proti nevhodnosti cykloturistiky však mohou mít ochránci přírody ve velkoplošných i maloplošných chráněných územích. Mají-li jejich argumenty ekologický podklad, musíme je respektovat a nedožadujeme se možnosti rejdit na horském kole po Pradědu či na Boubíně. Nejvhodnějším druhem hromadné dopravy je vlak. Naše vlaková síť patří k nejhustším v Evropě, stojí za to bojovat o její zachování. Třeba tím, že kam to jde, jezdíme vlakem.

13 Kus planety v tvých rukách
zahrada (omezení průmyslových hnojiv a pesticidů, využívání biocidních účinků smíšených kultur) Snažíme se vyvarovat používání veškerých průmyslových hnojiv, která nahrazujeme co nejkvalitnějším chlévským hnojem, vyzrálým, dobře ošetřovaným kompostem, zeleným hnojením. Někteří moudří sadaři už řadu let nestříkají stromy a místo shánění chemikálií raději vytvářejí možnosti pro hnízdění hmyzožravých ptáků: vyrábějí a vyvěšují hnízdní budky. Staří sadaři také vědí, že škodám na třešních a dalším ovoci je možno do značné míry zamezit tím, že těsně ke stromu se umístí napajedlo s vodou. Ptáci často ozobávají ovoce jen kvůli žízni! Také „obyčejné“ stromy a keře patří do zahrady: pro svoji prostou krásu i jako útočiště a zdroj potravy pro mnohé drobné živočichy. Ostatně podmínky pro výskyt nejrůznějších drobných i mikroskopických živočichů vytváříme zcela záměrně: alespoň některé staré doupné stromy ponecháme pro hnízdění ptáků i pro výskyt zajímavých brouků, meze pro čmeláky, kamenice pro ještěrky, starší hromadu ořezaných větví pro ježky apod. Dokonalé hubení tzv. plevelů na každém záhoně je vcelku zbytečnou prací, neboť pletí „naholo“ zbytečně obnažuje půdu a prudce mění přízemní mikroklima.

14 Krajina na talíři strava (vliv výživy na životní prostředí i zdraví každého jedince) Pokud je to jen možné, používejme při přípravě jídel potraviny z přírodě bližšího způsobu zemědělského hospodaření: podporujeme tím šetrné využívání přírodních zdrojů i zdraví a krásu krajiny. Jezme sezónní zeleninu a ovoce a potraviny české provenience (pozor: český výrobce nemusí znamenat český původ surovin  ). Jezme vždy v sedě, v klidu (nebo alespoň neřešme při jídle vážnější problémy), jezme pomalu a pořádně žvýkejme. Pokud nemáme klid a pohodu k jídlu, raději nejíme, jenom pijeme. Hodinu před těžkou prací nejíme. Omezte spotřebu masa – produkce a zpracování masa jsou velmi náročné na energii, na spotřebu vody a mají negativní dopady na krajinu, nejde-li o pastevní hospodářství s přiměřenými stayy dobytka. Jednou měsíčně je dobré provést celodenní hladovku. Žaludek si odpočine a pročistí se tělo. Mnoho zaručených diet má spíše obchodní účel a jiné zase mají charakter léčebného postupu. Nelze je tedy obecně doporučit. Při změně stravovacích návyků postupujme pomalu, neboť tak dosáhneme většinou stabilnějších a trvalejších výsledků.

15 Každý svého zdraví strůjcem
hledání zdravějšího způsobu života, snižování spotřeby léků, obrana proti hluku Každý lékař nám potvrdí, že duševní klid a vyrovnanost je pro zdraví daleko důležitější než tučné konto na zaplacení nadstandardní zdravotnické péče. Normální je nekouřit! Žádat od kuřáků, aby ve společnosti nekuřáků ovládali svou vášeň a nekouřili, musí být samozřejmost. Pro dobrý spánek je možno doporučit chladnější, dobře větranou místnost, k příjemnému zvlhčení vzduchu v ložnici napomůže třeba i mokrý froté ručník zavěšený v prostoru. Je dobré uléhat v pravidelnou hodinu a vypracovat si vlastní systém relaxačních cvičení pro uvolnění napětí před usnutím. Při přetížení občas neuškodí bylinkový čaj, ve kterém smísíme podle odborných doporučení v řádném poměru dobromysl, levanduli, chmel, kozlík, třezalku, anděliku atd. Osvědčenými recepty pro dobrý spánek z šuplíků našich babiček jsou bylinkové polštářky: sušené bylinky zabalíme do gázy a vložíme do povlaku polštáře.

16 Jsme jedné krve, ty i já péče o volnou přírodu, sebevýchova, úcta k životu, mezilidské vztahy Úcta k životu celé křehké planety Země není jen záležitostí pragmaticky uvažujícího rozumu, nýbrž také otázkou citu, pokory a dobré i silné vůle. Svoji odpovědnost za současný i budoucí stav životního prostředí musíme přijmout a projevovat každodenními skutky, kterými dokážeme sami sobě, že to například s přehodnocením úrovně vlastní hmotné a energetické spotřeby myslíme opravdu vážně. Tedy, mysleme na Zemi, ale začněme u sebe. Nejlépe však ihned, ještě dnes. A nebojme se, že takovým přístupem něco ztrácíme: odříkáním neztrácíme, odříkáním získáváme!

17 Možnosti úspor v domácnostech
Psací a kancelářské potřeby Nakládání s odpady Energie Čištění a úklid Potraviny

18 Kritéria a opatření – kancelářské potřeby I
Používat výrobky z recyklovaného papíru Listy papíru popisovat, kopírovat, popř. tisknout oboustranně Obálky použít opakovaně Dávat přednost (kde je to možné) elektronické verzi dokumentace a korespondence Při používání kuličkových per dávat přednost těm s vyměnitelnou náplní

19 Kritéria a opatření – kancelářské potřeby II
Vyhnout se výrobkům z PVC Používat nelakované tužky a pastelky Používat pokud možno fixy a zvýrazňovače na vodní bázi (water based) nebo tyto nahradit např. tlustými dřevěnými, nelakovanými pastelkami nebo suchými (tužkovými)zvýrazňovači Psací a kreslící potřeby používat z ekologičtějších materiálů, např. kovové, dřevěné nebo z recyklovaného papíru Používat lepidla na vodní bázi Tonery do kopírek a tiskáren opakovaně plnit

20 Kritéria a opatření - odpady I.
Přemýšlejme, zda výrobek opravdu potřebujeme. Uvědomme si, zda náhodou nepodléháme jen vábivé reklamě na nějakou nepotřebnou módní věc. Nakupujme jen to, co opravdu stihneme spotřebovat. Rozbitý předmět můžeme sami opravit či ho odnést do opravny, tak může ještě dlouho sloužit a navíc ušetříme. Zvláště u potravin platí: pro životní prostředí je šetrnější nakupovat zboží vyráběné či pěstované v blízkém okolí. Více než 30 procent komunálního odpadu tvoří obaly. Slouží přitom často jen velmi krátkou dobu. Zboží není vždy ochráněno nejlépe tím, že je zabaleno v mnoha obalech, navíc plastových. Používejme na nákupy vlastní tašku, nejlépe látkovou, na ovoce a zeleninu košík. Při nákupu jsou často k užitku i sáčky z předchozích nákupů. Dávejme přednost velkým balením, která jsou téměř vždy levnější. Na druhé straně: velké balení někdy svádí k větší konzumaci! Doplňujme z velkého balení do dlouhodobě používané nádoby. Preferujme výrobky v obalech, které lze roztřídit a uložit do kontejnerů na separovaný sběr. Dávejme přednost výrobkům z recyklovaných materiálů a obalů, jako jsou například sešity, obálky a kancelářské papíry. Někdy se dá těžko rozhodnout, který obal je šetrnější k životnímu prostředí, ale určitě se vyhněme obalům, které jsou složeny z více druhů materiálů (kombinované obaly), jako například výrobkům v „tetrapaku". Pro tento obal se velmi obtížně hledá druhotné využití.

21 Kritéria a opatření - odpady II.
Vyhýbejme se výrobkům v hliníkových obalech. Výroba hliníku je energeticky mimořádně náročná. Obaly z hliníku nenajdete jen v obchodech s potravinami (tavené sýry, pivo, nealko), ale třeba i mezi kosmetickými výrobky. Kvalita místní vody z vodovodu je minimálně stejně dobrá jako vody balené. Minerální vody se naštěstí ještě dají koupit ve vratných lahvích a nejen v populárních, avšak nevratných PET-lahvích. PET-lahve jsou sice v obchodech nepřehlédnutelné, ale stejně nepřehlédnutelné je i jejich hromadění nejenom kolem kontejnerů, ale i ve volné přírodě. Viz box Balená voda či voda z kohoutku? Stop věcem na jedno použití, například miskám a příborům ve stáncích a jídelnách rychlého občerstvení nebo jednorázovým holicím stroječkům či dětským plenkám! Spoustu výrobků si můžeme připravit a uvařit doma (např. jogurt, müsli, sladkosti). Ušetříte nejen přírodu, patrně i vlastní finance, a navíc prospějete i svému zdraví, neboť v domácnostech vaříme většinou bez škodlivých konzervačních látek a dalších podezřelých přísad. Preferujme napájení elektrických spotřebičů ze sítě. Musíme-li použít baterie, používáme vždy dobíjecí akumulátory. I tak energie, kterou z nich získáme, je jen zlomkem energie, kterou je potřeba vložit do jejich výroby. Vždy se vy varujme baterií, které obsahují velmi škodlivou rtuť a kadmium (užíváme jen ty, které jsou označeny: 0% mercury, 0%cadmium či mercury free, cadmium free). Použité baterie nepatří do komunálního odpadu - odevzdáváme je do sběrných nádob například v obchodech, kde je prodávají.

22 Kritéria a opatření - odpady III.
Nemusíme vlastnit všechny přístroje. Nepodléhejme reklamě na věci, které vůbec nepotřebujeme. Ty, které používáme málokrát v roce, je možné si vypůjčit od přátel či u specializovaných firem. Z plastových výrobků a obalů je škodlivé především PVC (hračky, obaly, novodur, podlahová krytina). Při výrobě se používá škodlivý chlor, recyklovat se prakticky nedá a při jeho spalování vznikají velmi nebezpečné látky. Ze stejných důvodů se vyhýbáme i obalům z polystyrenu (např. tácky, obaly na jogurty). Mezi méně škodlivé patří polyetylen (např. mikrotenové sáčky) či polypropylen. Viz box Označování obalů a Analýzy ukazují kontaminaci potravin z PVC obalů Některý odpad můžeme v domácnosti znovu upotřebit - kelímky od mléčných výrobků na šroubky či pro předpěstování sazenic na zahrádku. Nepotřebné oblečení můžeme místo do popelnice odnést charitativním organizacím - někomu jistě udělá radost. Veškerý odpad pokud možno co nejdůsledněji třiďme: především papír, sklo, kovy, plasty, textil. Pokud u nás nemáme kontejnery na plast, třídíme alespoň PET-lahve. Pozor na nebezpečný odpad - např. baterie, zářivky, barvy - ty odevzdáváme do sběrných nádob v obchodech, kde je prodávají, nebo do kontejnerů k tomu určených ve sběrných střediscích. Co je možné s vytříděným materiálem dělat, najdete v boxu Recyklace. Máme-li zahrádku, kompostujme veškerý kuchyňský odpad. Zeminu pak využijte do okenních truhlíků - nahradíme tak v obchodech nabízenou zeminu, která je často smíchávána s rašelinou. Evropský trh s rašelinou pokrývají produkty dovezené především z Pobaltí, kde tak ve velkém dochází k zániku rašelinišť. Vrstvu rašeliny, která se tvoří 2000 let zničí těžební bagr během pěti minut. Vlastním kompostem přispíváme k ochraně křehkých rašelinných ekosystémů. 

23 Kritéria a opatření - energie: vytápění
Mějte funkční ventily radiátorů, instalujte si v bytě teploměr a vlhkoměr Zlepšete izolaci zdi za radiátory vrstvou izolačního materiálu s pokovenou fólií, která odrazí záření zpět do místnosti Dohodněte průměrnou teplotu, kterou budete v místnostech udržovat V noci a ve dnech, kdy jste mimo domácnost, udržujte nižší teplotu.

24 Kritéria a opatření - energie: izolace, okna
Prověřte stav oken, utěsněte škvíry Při delším větrání zavřete radiátory topení Instalujte do oken rolety či žaluzie Neseďte u studené zdi Ovlivněte teplotu u země Nezapomínejte na možnost se v zimě přiměřeně oblékat i na pobyt v místnosti

25 Kritéria a opatření - energie: el. přístroje
Nové přístroje – TV, hudební přehrávače, PC – nakupujte s ohledem na nízkou spotřebu elektřiny Nezapomínejte i úsporné přístroje vypínat (výhodné jsou zásuvkové lišty s vypínačem), stand-by režim znamená, že spotřebič stále odebírá elektřinu Věnujte pozornost kvalitě, umístění a využití ledničky, ledničku pravidelně odmrazujte Při vaření používejte pokličku (dvakrát snížíte spotřebu), k vaření používejte „papiňák“ Nakupujte od dodavatele elektřiny elektřinu z obnovitelných zdrojů

26 Spotřebiče v domácnosti
Energetická účinnost Spotřeba energie Hluk Funkční účinnost – „jak umyje“ Ale také spotřební vlastnosti jako: Účinek praní Účinek ždímání Spotřeba vody Obsah Množství čistícího prostředku

27 Kritéria a opatření - energie: svícení
Pokud světlo nepotřebujete, vždy zhasněte Klasické žárovky se závitem nahraďte kompaktními zářivkami Nesviťte tam, kde danému účelu plně postačí denní světlo přicházející okny Vybavte domácnost moderními zářivkami s elektronickým předřadníkem Myslete na možnost svícení „žlutým“ světlem

28 Kritéria a opatření - čištění a úklid I. TEPLOTA-ČAS-MECHANIKA-CHEMIE
Věnujte pozornost výběru vhodného mycího prostředku. Dávejte přednost mycím prostředkům bez fosfátů a bez chloru. Vyhýbejte se produktům pro zabezpečení vůně: voňavé čističe, kostky do WC, změkčovače, aviváž, osvěžovače vzduchu. Pro odstranění zápachu větrejte, v nouzi použijte několik kapek přírodních vonných esencí na vhodném nosiči (např. vonné dřevěné kuličky, pytlíčky se sušenou levandulí nebo jinou aromatickou bylinou atd.) Kuchyňský ocet - nejlevnější šetrný čisticí prostředek. Speciální prostředky na čištění se značkou Ekologicky šetrný prostředek ( nejlépe ne z dovozu. I na desinfekci je možné do mycí vody přidat aomaterapeutické oleje: rozmarýn, šalvěj, eukalyptus.

29 Kritéria a opatření - čištění a úklid II.
Prevence znečištění: rohože, sítka do odpadů. Mikrovláknová utěrka na vše (k tomu ale rukavice na rukou), poměr 70 % polyester, 30 % polyamid. Na podlahu: nejdříve zamést, pak mop se dvěma prostory na vodu čistou a špinavou I šetrný mycí prostředek nepředávkovávejte - záleží na tvrdosti vody, ale procesem zkoušení je možné docílit dávkování i o třetinu menším, než je doporučeno výrobcem. Při používání myčky nádobí dbejte na správné rozložení nádobí podle návodu, myčku plně vytěžujte.

30 Kritéria a opatření - PRANÍ
Mýdlo a dešťová voda Optimální dávkování Prací prostředek přímo do bubnu Praní obvykle na 40 °C Zbytečné aviváže a zjasňovače Kompaktní prostředky - úsporné balení

31 Výrobky spravedlivého obchodu – Fair Trade
Porovnejte kvalitu!

32 Potraviny BIO chutná lépe, je zdravější a ekologicky příznivější


Stáhnout ppt "Desatero domácí ekologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google