Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

s elektrickým zařízením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "s elektrickým zařízením"— Transkript prezentace:

1 s elektrickým zařízením
Bezpečné zacházení s elektrickým zařízením (Učebnice strana 147 – 148) Lidské tělo patří mezi vodiče elektrického proudu. Při průchodu elektrického proudu některými orgány lidského těla může dojít k jejich vážnému poškození, které může mít i smrtelné následky. Proto dodržujeme následující pravidla: Nikdy se nedotýkáme vlhkou rukou vypínačů elektrických spotřebičů nebo el. šňůry připojené k zásuvce. Nikdy se nedotýkáme vypínačů elektrických spotřebičů připojených k el. zásuvce, jsme-li ve vodě nebo stojíme-li na vlhké podleze nebo na vlhkém povrchu země.

2 Připojujeme-li elektrický spotřebič k el
Připojujeme-li elektrický spotřebič k el. zásuvce, dbáme, aby byl vypínač spotřebiče vypnut. Je nebezpečné dotýkat se jednou rukou el. šňůry spotřebiče zapojeného v zásuvce a druhou rukou třeba vodovodního kohoutku nebo radiátoru, které jsou vodivě spojené se zemí. Nikdy nestrkáme drobné předměty do elektrické zásuvky. Vyměňujeme-li vadnou žárovku ve stolní lampě, nejprve odpojíme lampu od zásuvky. Při výměně žárovky ve stropním svítidle nestačí jen vypnout vypínač, kterým se příslušné svítidlo ovládá, ale je třeba vypnout jistič v bytě. Výměnu žárovky ve stropním svítidle ponechte na dospělých.

3 Nikdy nepoužíváme spotřebič se šňůrou, u níž je poškozená izolace
Nikdy nepoužíváme spotřebič se šňůrou, u níž je poškozená izolace. Vadné el. šňůry musí dospělí nahradit novými. Při vytahování přívodní šňůry ze zásuvky ji vždy držíme za zástrčku, nikoli za šňůru. Nikdy nelezeme na sloupy nebo stožáry elektrického vedení, v blízkosti elektrického vedení si nehrajeme ani nepouštíme draka.

4 ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ !
Nikdy se nedotýkáme přetrhaných drátů venkovního elektrického vedení, nosných stožárů ani jakýchkoliv předmětů, které jsou označeny varovnou značkou. Dbáme nápisů a značek na elektrických rozvodech nebo dalších elektrických zařízení. POZOR ! vysoké napětí VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ! Nepřibližujme se k zadní stěně televizního přijímače, je-li v provozu. Vadné elektrické spotřebiče svěříme do opravy odborníkům, vystříháme se jakéhokoliv zásahu do přístroje. Nikdy nevyměňujeme vadné vložky tavných pojistek na přívodních vodičích do domu ani neupravujeme automatické jističe v bytě. Tuto práci přenecháme dospělým. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 148 – 149.

5 ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ !
První pomoc při úrazu elektrickým proudem (Učebnice strana 150) Při práci s elektrickým zařízením vždy dodržujeme bezpečnostní předpisy. Jestliže došlo k úrazu, poskytneme první pomoc, a to rychle, účelně a uváženě, bez vlastního ohrožení. POZOR ! vysoké napětí Postiženého vyprošťujeme přerušením elektrického obvodu vypnutím příslušného vypínače, vytáhnutím zástrčky ze zásuvky, vypnutím jističe… Není-li to možné, snažíme se odsunout vodič suchým dřevem nebo jiným izolantem nebo postiženého odtáhnout. Těla postiženého, vlhkých částí jeho oděvu ani kovových předmětů s ním spojených se nedotýkáme holou rukou. Dbáme, abychom se sami nestali součástí elektrického obvodu. VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ !

6 Po vyproštění zraněného z dosahu proudu mu uvolníme oděv, zkontrolujeme tep a dech. Je-li třeba, ihned zahájíme masáž srdce a umělé dýchání. Pokračujeme, dokud postižený nejeví známky života. Přerušíme je jen na příkaz lékaře. Zavoláme záchranou službu – tel. 155, při požáru hasiče – tel. 150 nebo tísňovou linku 112. Jde-li o úraz vysokým napětím, je riziko ohrožení pro záchrance velké, a proto by první pomoc měl provádět jen odborník. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 150.


Stáhnout ppt "s elektrickým zařízením"

Podobné prezentace


Reklamy Google