Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důležitost podpory zdravého životního stylu Kognitivně behaviorální terapie 27.1.2009 PhDr. Iva Málková Zakladatelka Občanského sdružení Hravě žij zdravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důležitost podpory zdravého životního stylu Kognitivně behaviorální terapie 27.1.2009 PhDr. Iva Málková Zakladatelka Občanského sdružení Hravě žij zdravě."— Transkript prezentace:

1 Důležitost podpory zdravého životního stylu Kognitivně behaviorální terapie 27.1.2009 PhDr. Iva Málková Zakladatelka Občanského sdružení Hravě žij zdravě

2 Důležitost podpory zdravého životního stylu Výskyt nadváhy a obezity v dětské populaci 6-12 let10% má nadváhu 20%10% je obézních 13-17 let6% má nadváhu 11%5% obézních 7% v pásmu podváhy Zdroj dat: Stemmark- Životní styl a obezita, leden 2006

3 Příčiny a důsledky vzniku nadváhy či obezity u dětí? Příčiny: Genetika Nadměrný energetický příjem Minimum pohybové aktivity Důsledky: Nadváha a obezita ovlivňuje zdravotní stav dítěte  poruchy metabolismu  diabetes II. typu  poruchy srdečně cévního systému  poškození pohybového aparátu  psychické problémy

4 Jaká jsou úskalí v terapii dětské obezity? Odborná péče nestačí  Pediatr, endokrinolog, lázně  Nedostatek možností dlouhodobého odborného vedení  Rodiče nepokládají obezitu dítěte za problém Řešení – prevence dětské obezity  Působení rodiny  Větší zapojení škol školy za využití internetu

5 ognitivně behaviorální terapie Kognitivně behaviorální terapie Klasické podmiňování podnět (hlad) x reakce (najím se) Operantní podmiňování podnět x reakce x následek (odměna nebo trest) Kognitivní teorie podnět x kognitivní zpracování podnětu x chování

6 ognitivně behaviorální terapie Kognitivně behaviorální terapie Základní principy KBT vychází z teorií učení postupné změny zpětná vazba za každé trénované chování netrénuje se jen změna v chování (stravování, pohyb), ale i v myšlení a emocích

7 Výchova ke zdravému životnímu stylu ve školách jako možnost prevence nadváhy a obezity Program může vést k prevenci obezity - vedl dětí ke zdravému životnímu stylu Škola je důležitým faktorem při motivaci dětí Působení na širší rodinu přes dítě Internet je vhodně zvolený nástroj

8 HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ 08 vyhodnocení projektu 27.1.2009 Martin Klofanda Člen skupiny pro zdravý životní styl PK

9 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Dlouhodobý projekt, který se interaktivní formou snaží u dětí vytvářet správné stravovací návyky a podporovat jejich zdravý životní styl. Základem celého projektu je internetový kurz spojený se soutěží pro páté ročníky základních škol (jednotlivce, třídní kolektivy). Odměněni budou jednotlivci (prvních deset z ČR) a třídní kolektivy (nejlepší 5. třída v kraji). www.hravezijzdrave.cz/soutez Primárním cílem projektu je preventivní působení, tj. změnit nevhodné stravovací návyky, zlepšit pitný režim a zvýšit pohybovou aktivitu u dětí.

10 HARMONOGRAM HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ 2008 15. září 08Zahájení registrace do kurzu HŽZ 15. září 08Seminář pro učitele (Plzeň) 16. září 08Seminář pro učitele (Ostrava) 17. září 08Seminář pro učitele (Brno) 18. září 08Seminář pro učitele (Praha) 22. září 08 Tisková konference (Praha) 23. září 08Seminář pro učitele (Hradec Králové) 2. října 08Zahájení kurzu HŽZ 2. listopadu 08Ukončení registrace do kurzu HŽZ 30. listopadu 08Ukončení soutěže HŽZ 15.12.08Zveřejnění výherců na stránkách www.hravezijzdrave.cz/soutezwww.hravezijzdrave.cz/soutez 27.ledna 09Tisková konference + předání výher (Praha) 31.1.09Ukončení kurzu HŽZ (odstranění kurzu z webových stránek)

11 STRUKTURA PROJEKTU Internetový kurz je rozdělen do dvou částí: edukativní (Soutěžní lekce) a záznamová (Deníček). Základní program internetového kurzu je strukturován do 4. týdnů (čtyři soutěžní lekce, vždy jedenkrát do týdne je zaregistrovanému zpřístupněna na internetu nová lekce kurzu). První tři lekce se skládají z edukativních částí, úkolů a bodovaného závěrečného testu. Poslední čtvrtá lekce je lekcí „opakovací“, děti dostávají body za všechny úkoly v této lekci. V záznamové části – Deníček, děti zaznamenávají svůj jídelníček, pitný režim a pohybové aktivity. Kapitola pro zvídavé – tzv. nadstavba programu (Trápí tě kilogramy navíc? Trápí tě, že jsi příliš hubený? Jsi nespokojený se svým tělem? Alkohol, drogy a jiné závislosti? Co se do lekci nevešlo? Kapitola týkající se nutričního značení potravin

12 ČTYŘI LEKCE Internetový kurz byl rozdělen do 4 týdenních lekcí 1. lekce: Cesta ke zdraví, Jídelní režim, Ovoce a zelenina, Jak zdravě mlsat 2. lekce: Co mám na talíři I., Mléko, maso, tuky, Hýbeme se, Voda základ života 3. lekce: Co mám na talíři II., Pečivo, přílohy a cereálie, Sportujeme, Pitný režim 4. lekce: Závěrečná jízda První tři lekce obsahují text, nebodované úkoly a závěrečný test, který je bodovaný. Ve čtvrté závěrečné lekci je bodováno vše. Žák si může všechny lekce, které již splnil zopakovat

13 ČTYŘI LEKCE

14 DENÍČEK Žák zde každý týden zaznamenává – jídelníček, pitný režim a pohyb Po odeslání údajů dostane žák vždy okamžitou zpětnou vazbu V jídelníčku děti vybírají z databáze potravin – zde jsou fotografie porcí jednotlivých potravin + komentář Hodnocení jídelníčku probíhá v rámci jednoho dne a za všechny tři dny dohromady Každý týden se hodnotí a boduje něco jiného v závislosti na obsah lekce pro daný týden

15 SEMINÁŘE PRO UČITELE Praha (24 osob), Brno (19 osob), Ostrava (9 osob), Hradec Králové (9 osob), Plzeň (10 osob) Dětská obezita, cíl výchovy a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, úloha učitele, motivace Metodika Hravě žij zdravě, práce s metodickými listy k projektu Pravidla soutěže, registrace Nutriční značení potravin – GDA

16 PARTNEŘI PROJEKTU POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY Skupina pro zdravý životní styl OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ PhDr. Iva Málková: zakladatelka společnosti STOB, v ČR se jí podařilo zavést a rozšířit aplikaci kognitivně behaviorální psychoterapie obezity, vypracovala program, který formou konkrétních návodů přivádí klienty ke změně životních, stravovacích a pohybových návyků. Mgr. Jana Divoká: lektorka společnosti STOB v kurzech snižování nadváhy, cvičitelka a garant rodinných kurzů resp. terapie dětské obezity. PORADENSKÉ CENTRUM VÝŽIVA DĚTÍ: edukace a osvěta v oblasti zdravého životního stylu dětí a mládeže. SEZNAM (www.lide.cz, www.spoluzaci.cz), ALÍK (www.alik.cz), REDWAY – školní časopiswww.lide.czwww.spoluzaci.czwww.alik.cz NINTENDO, SUPERIOR, TOPGAL

17 VÝSLEDKY KURZU Celkem se zaregistrovalo: 7 469 žáků - soutěžně:6 148- nesoutěžně:1 321 Celkem vyplnilo vstupní dotazník:5 229 žáků - soutěžně:4 352- nesoutěžně:877 Celkem soutěž dokončilo:1 867 žáků - soutěžně: 1 798- nesoutěžně:69  Celkem se do kurzu přihlásilo:624 učitelů  Celkem se do soutěže zaregistrovalo: 314 tříd

18 OHLASY UČITELŮ Žáci 5.B z 2. ZŠ Bechyně s paní učitelkou: „Mám velikou radost a ráda bych se o ní s vámi podělila. Za všechno může váš internetový kurz. Začali jsme se jím zabývat před 3 nedělemi a musím říct, že má u dětí veliký úspěch. Když jsme s ním začínali, třetina dětí ze třídy vůbec nesnídala. Dnes snídají všichni a ti, co začali snídat, za mnou sami chodí a pochvalují si, že nejsou ve škole unaveni a dokonce jim učení jde lépe. Každý týden se věnujeme jednomu jídlu. Dnes jsme zakončili další týden přípravou společné zdravé svačiny. Byl to úžasný den.“ Hana Kolářová a žáci 5. tř. ZŠ ve Staříči „Soutěž se žákům líbila, sami plnili úkoly, určitě se dozvěděli hodně nového ke zdravému životnímu stylu. Děkujeme za pěknou soutěž.“ 5.A, ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3 „Naše celá třída dokončila soutěžní klání Hravě žij zdravě. Je to přínosná soutěž, pěkně vymyšlená a propracovaná. Děti se dozvěděly řadu věcí, které mohou ve svém budoucím životě uplatnit.“ Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice „Váš internetový kurz je velice dobře zpracovaný a na naší škole ho dělají i druháci a třeťáci, někteří čtvrťáci nesoutěžně přímo na PC, ostatní ze stáhnutých dokumentů písemně. Myslím, že je to jeden z výborně zpracovaných kurzů ohledně zdravé výživy.

19 DĚTI APLIKUJÍ POZNATKY Z KURZU V PRAXI..

20 A CO ROK 2009? V březnu začínáme s přípravou dalšího v pořadí již třetího ročníku.. Duben – začátek promo aktivit, vylepšení kurzu Do prázdnin info pro školy, učitele Září – zahájení kurzu, registrace, semináře pro školy Říjen – ukončení registrace, průběh kurzu Listopad – ukončení soutěže Prosinec – vyhodnocení kurzu

21 VSTUPNÍ DOTAZNÍK - výstupy Dotazník byl umístěn v registrační části projektu. Za jeho vyplnění žáci dostávali body nehledě na povaze odpovědí. Celkem na vstupní dotazník odpovědělo 5.229 respondentů. Dotazník byl zaměřen na životní styl, preference dětí v oblasti stravovacích návyků. (Data mohou být zkreslena převahou menších měst a obcí versus Praha a Středočeský kraj)

22 SPORT Z tohoto grafu lze konstatovat, že děti se v převážné míře věnují sportu a to opakovaně během týdne, pouhé 3% dětí uvedlo, že nesportují vůbec. Největším intervalem je rozmezí od 2 do 6 hodin, zdá se tedy, že „běžný pohyb“ má téměř 60% dětí, ostatní se věnují sportu ve větší míře. Ve vysoké míře se sportu věnuje 12% dětí.

23 DENNÍ AKTIVITY 75% dětí uvádí, že u televize tráví denně od 30 min do 2 hodin, 20% dětí tráví u televize ještě více času a pouhých 5% se na televizi nedívá vůbec, velmi podobný vývoj má i aktivita trávení času u počítače. Odlišnost je dána zejména u nulové aktivity, lze to chápat jako menší dostupnost PC. Naopak 43% dětí uvádí, že během dne vůbec nelenoší v posteli vůbec, a pokud ano, tak pouze málo času.

24 ZA DEN JÍM.. Přes 60% dějí jí za den 4-5x, prakticky od 3 do 6 jídel za den je skupna 90% všech dotázaných dětí.

25 SNÍDANĚ Snídani se věnuje pravidelně každý den 62% dětí, pouhých 5% dětí nesnídá vůbec a 32% snídá alespoň občas.

26 VÝHRY - JEDNOTLIVCI 1.1234CendaZid5.AZŠ HusovaLiberec 5LibereckýNintendo 2.1190KristýnaZámečníková5.AZŠ HusovaLiberec 5LibereckýNintendo 3.-4.1178JaroslavŠtěpán5.AZŠ HusovaLiberec 5LibereckýNintendo 3.-4.1178HelenaWeiserová5.AZŠ HusovaLiberec 5LibereckýNintendo 5.1168JakubVavřina5.AZŠ HusovaLiberec 5LibereckýHorské kolo 6.1164DavidNitsche5.A ZŠ K LučinámPraha 3PrahaHorské kolo 7.1110KláraMatoušková5.AZŠNedakoniceZlínskýHorské kolo 8.1107LukášBárta5.A ZŠ K LučinámPraha 3PrahaHorské kolo 9.1105JakubSouček5.A ZŠ K LučinámPraha 3PrahaHorské kolo 10.1102PatrikTomsu5.B ZŠ T.G. MasarykaFulnekMoravskoslezskýBatoh

27 PRAHA: ZŠ Chmelnice, K Lučinám, Praha 3 JIHOMORAVSKÝ KRAJ:ZŠ Zeiberlichova, Brno KARLOVARSKÝ KRAJ:ZŠ Nádražní, Horní Slavkov KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ: ZŠ Roosveltova, Teplice nad Metují LIBERECKÝ KRAJ: ZŠ Husova, Liberec MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: ZŠ T.G.Masaryka, Fulnek OLOMOUCKÝ KRAJ: ZŠ Tyršova, Němčice nad Hanou PARDUBICKÝ KRAJ:ZŠ 9. května, Chvaletice STŘEDOČESKÝ SKÝ KRAJ: ZŠ Komenského, Mníšek pod Brdy PLZEŇSKÝ KRAJ:ZŠ, Dobřív VYSOČINA: ZŠ, Šebkovice ZLÍNSKÝ KRAJ: ZŠ, Nedakonice JIHOČESKÝ KRAJ:- ÚSTECKÝ KRAJ: - VÝHRY – TŘÍDY

28 DÍKY ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ JSEM K DISPOZICI martin.klofanda@kofola.cz 724 708 034 martin.klofanda@kofola.cz


Stáhnout ppt "Důležitost podpory zdravého životního stylu Kognitivně behaviorální terapie 27.1.2009 PhDr. Iva Málková Zakladatelka Občanského sdružení Hravě žij zdravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google