Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Surrealismus 32_09_19: Kapitoly z teorie výtvarné tvorby - Surrealismus Vytvo ř eno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Surrealismus 32_09_19: Kapitoly z teorie výtvarné tvorby - Surrealismus Vytvo ř eno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem,"— Transkript prezentace:

1 Surrealismus 32_09_19: Kapitoly z teorie výtvarné tvorby - Surrealismus Vytvo ř eno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovi č ova 620/5, p ř ísp ě vková organizace Anotace Surrealismus - výklad formou prezentace Vzdělávací oblast, vzdělávací obor Um ě ní a kultura, Výtvarná výchova Tematický okruh, téma tematická oblast: Kapitoly z teorie výtvarné tvorby Autor, datum vytvoření Mgr. Lucie Marková Jazyk č eský Očekávaný výstup Ž áci se seznámí se základní podstatou surrealismu a jeho p ř edstaviteli s ukázkami n ě kterých d ě l Speciální vzdělávací potřebyne Klíčová slova surrealismus, výtvarný sm ě r, dadaismus Druh učebního materiálu prezentace Potřebné pomůcky PC a MS Office, dataprojektor nebo IT, sešit, psací pot ř eby Druh interaktivity kombinovaná - výklad, aktivita ž ák ů Cílová skupina 9. ro č ník Stupeň a typ vzdělávání ZŠ – 2. stupe ň Potřebný čas 45 min Řešení ne Celková velikost 2,8 MB Zdroje vlastní, Obrazová část: Wikimedia commons

2 Mgr. Lucie Marková

3 http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Guillaume_Apolli naire_1914.jpg

4

5 Tzarou Roku 1922 se Breton se zakladatelem dadaismu Tzarou názorov ě rozešel a o dva roky pozd ě ji Andre Breton sestavil Surrealistický manifest, ve kterém definoval surrealismus.Breton Inspiraci hledají surrealisté ve snu a podv ě domí, provád ě jí r ů zné seance, uvád ě jí se do tranzu a ž parapsychologických stav ů. Na rozdíl od dadaismu cht ě jí surrealisté reagovat na spole č enské č i politické problémy doby.

6 - 1896 – 1966 - francouzský básník a spisovatel http://commons.wikimedia.org/wiki/File:An dreBreton.jpg

7 Cadavre exquis  Obraz Cadavre exquis od Mana Raye ukazuje, jak surrealisté pracují s objekty skute č ného sv ě ta ve svých snových vizích. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cadavre_Exquis..jpg?uselang=cs

8 Prohlédn ě te si ukázky surrealistických soch p ř ed Muzeem Maxe Ernsta v Brühlu.  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max-Ernst- Museum_02.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max-Ernst- Museum_02.jpg?uselang=cs

9  Prohlédn ě te si ji a vymyslete, jak ji nazval.nazval.  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giacome tti-Bronzeplastiken-01-MJ.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giacome tti-Bronzeplastiken-01-MJ.jpg

10 Co ž bychom mohli p ř elo ž it jako Lidský krok nebo Ch ů ze č lov ě ka.

11  Surrealisté vytvá ř ejí ve svých dílech hravý sv ě t snu zapln ě ný ž ertovnými bytostmi, vzdálené obzory s prota ž enými stíny, krajinu plnou zdeformovaných p ř edm ě t ů. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvador_D al%C3%AD_1939.jpg?uselang=cs To je patrné v díle Salvadora Dalího (na obr.).

12 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tentoonstelling_Salvador_Dal%C3 %AD_Weeknummer_70-49_-_Open_Beelden_-_8262.ogv?uselang=cs http://commons.wikimedia. org/wiki/File:Dal%C3%AD.Perseo.JPG?uselang=cs

13  Surrealismus se utvo ř il ve Francii, odkud se rozší ř il do dalších zemí - N ě mecka, Anglie, bývalé Jugoslávie nebo na Kubu.  Také do n ě kdejšího Č eskoslovenska, kde v duchu surrealismu tvo ř il teoretik a spisovatel Karel Teige, n ě která díla básník Vít ě zslav Nezval, malí ř Jind ř ich Štýrský č i výtvarnice Toyen – vl. jménem Marie Č ermínová, pozd ě ji malí ř František Muzika.

14  PIJOAN, José. D ě jiny um ě ní 10. druhé vydání. Praha : Odeon, nakladatelství krásné literatury a um ě ní, 1986. Surrealismus - Patrick Waldberg, s. 8-53. Dostupné z WWW:.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton http://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton  http://cs.wikipedia.org/wiki/Alberto_Giacometti http://cs.wikipedia.org/wiki/Alberto_Giacometti  Obrazový materiál: uvedeno u obr. z wikimedia commons


Stáhnout ppt "Surrealismus 32_09_19: Kapitoly z teorie výtvarné tvorby - Surrealismus Vytvo ř eno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google