Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika Základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika Základní pojmy"— Transkript prezentace:

1 Statistika Základní pojmy
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Statistika Základní pojmy

2 VY_42_INOVACE_PoP_MA_3OA_30
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_42_INOVACE_PoP_MA_3OA_30 Autor Petr Polách Tematický celek Matematika – odpovědný přístup k přípravě na hodinu Ročník 3. Datum tvorby Anotace Prezentace slouží jako podpora při výuce statistiky pro obchodní akademie Metodický pokyn Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo programu typu Master Eye. V materiálu jsou zadání příkladů, které mají studenti vypracovat za domácí úlohu. Tím je pěstován zodpovědný přístup k přípravě na hodinu. XxX – značka autora, yy – číslo sady (bude přiděleno) zz – číslo materiálu v rámci sady (1–20) tttt – volitelné textové označení podle obsahu

3 Statistika „Jsou tři druhy lží: - lež - sprostá lež - a statistika“
Winston Churchill: „Jsou tři druhy lží: - lež - sprostá lež - a statistika“ Britský politik, premiér Spojeného království v letech 1940–1945 a 1951– Také spisovatel (Nobelova cena za literaturu 1953), historik, žurnalista, voják a zákonodárce. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století.

4 Statistika Karl Marx: „Poznal jsem hlavu člověka, jestliže vím, kolik je na ní vlasů?“ Německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Mezi jeho nejznámější díla patří Ekonomicko-filosofické rukopisy, Komunistický manifest a nedokončený Kapitál.

5 Statistika Anonymní citáty: (Zdroj „Když lovec mine zajíce jednou zleva a podruhé zprava, je zajíc v průměru mrtvý.“ „Nedůvěřuji statistice, kterou jsem sám nezfalšoval!“ „Statistika je metoda, jak vyjádřit nejistá data s přesností na setinu procenta.“ „Statistika je přesný součet nepřesných čísel...“

6 Co je statistika? Statistika
je nástroj pro získání informací zpracováním hromadných dat.

7 Historie statistiky popis státu status = stát i statistika
výpočty středních hodnot průměry, odchylky atd. (běžná matematika) prognózy, zkoumání závislostí vyšší matematika a počet pravděpodobnosti

8 Základní pojmy Statistický soubor
je množina statistických jednotek. charakterizovaných věcně časově místně CO? KDY? KDE? rozsah statistického souboru = počet st. jednotek

9 Základní pojmy U statistických jednotek zkoumáme statistické znaky.
Statistické znaky nabývají různých obměn. Ty jsou: - slovní nebo číselné. - spojité nebo diskrétní Spojité st. znaky můžeme vyjádřit pomocí intervalů Při stanovení obměn stat. znaků (např. v dotazníku) dbáme na úplný výčet (ostatní, jiné, další).

10 Základní pojmy Zkoumáním statistických jevů (pozorováním, dotazem, měřením, spočítáním) získáme statistické údaje (data). Matematickým zpracováním statistických údajů získáme statistické charakteristiky (požadované informace).

11 Příklad 1 Př.: Ředitelství OA sledovalo k u všech svých 362 studentů: věk, pohlaví, národnost, volitelný jazyk, počet sourozenců a způsob dojíždění. Konkretizujte na tomto příkladu pojmy statistický soubor, statistická jednotka statistické znaky číselné, slovní, diskrétní, spojité a určete jakých obměn mohou nabývat.

12 Příklad 2 Př.: Zkoumáme statistický soubor zaměstnanců firmy. Určete druh statistických znaků a navrhněte jejich obměny: rodinný stav délka zaměstnání vzdálenost dopravy do zaměstnání mzdová třída nejvyšší dosažené vzdělání.

13 Shrnutí Statistický soubor - množina statistických jednotek charakterizovaných věcně časově místně rozsah statistického souboru U statistických jednotek zkoumáme statistické znaky Statistické znaky nabývají různých obměn. Ty jsou: - slovní nebo číselné spojité nebo diskrétní Při stanovení obměn stat. znaků (např. v dotazníku) dbáme na jejich úplný výčet (ostatní, jiné, další). Spojité st. znaky můžeme vyjádřit pomocí intervalů Zkoumáním statistických jevů (pozorováním, dotazem, měřením, spočítáním) získáme statistické údaje (data). Matematickým zpracováním statistických údajů získáme statistické charakteristiky (požadované informace).

14 Kdo provádí statistická zkoumání
V ČR upravuje zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě V rámci Evropské unie – organizace Eurostat ( Statistické práce provádějí: Český statistický úřad ( Specializované firmy (Factum , STEM …) Firmy a organizace si provádí stat. šetření pro vlastní potřebu.

15 Česká státní statistika
Česká státní statistika je budována na územním principu: ČSÚ získává a poskytuje informace pro potřeby státní správy a veřejnosti, organizují a provádějí zvláštní šetření (např. sčítání lidu). V jeho čele stojí předseda, kterého zastupují místopředsedové. Česká statistická rada je poradním orgánem ČSÚ. Projednává především koncepci státní statistiky a program statistických zjišťování

16 Použité zdroje ZDROJE BURDA, Z., STRACHOTA, F., Statistika pro obchodní akademie. 2. vyd. Fortuna s. ISBN GRAFIKA Obr. 1: WINSTON CHURCHILL (on-line) Dostupné na: Obr. 2: Společnost (on-line) Dostupné na: Obr. 3: Budova Obchodní akademie v Hodoníně (on-line) Dostupné na: Obr. 4: Monitorování zaměstnanců, kde leží hranice etiky i zákona? (on-line) Dostupné na: Obr. 5: Karel Marx (on-line) Dostupné na: Obr. 6: MS Ochoza Blatnice (on-line) Dostupné na: XxX – značka autora, yy – číslo sady (bude přiděleno) zz – číslo materiálu v rámci sady (1–20) tttt – volitelné textové označení podle obsahu


Stáhnout ppt "Statistika Základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google