Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: 18. století
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _16 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Vznik USA Anotace: Žáci se seznámí s úsilím anglických kolonistů v Americe, o jejich snaze získat nezávislost na Velké Británii a výsledku tohoto snažení. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

2 Vznik USA (zvon svobody)
Boj anglických osad za nezávislost, vznik USA VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

3 Amerika Kdy byla objevena Amerika?
V raném středověku Ameriku objevili Vikingové. Tehdejší Evropa však o jejich objevu nevěděla ještě několik století. Teprve ve snaze objevit novou cestu do Asie se vydal západním směrem Kryštof Kolumbus. V roce 1492 tak tento italský mořeplavec objevil ve službách španělského krále Ferdinanda Aragonského nový kontinent. Proč jsou původní obyvatelé nazýváni indiány? Nejen Kryštof Kolumbus se domníval, že doplul až do Indie. Jak získala Amerika své jméno? Podle italského mořeplavce America Vespucciho, objevitele Jižní Ameriky, který jako první tvrdil, že Amerika není Indií. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

4 Vznik kolonií Do Severní Ameriky přicházejí přistěhovalci z Francie, Španělska, Holandska, Anglie. Proč lidé odcházejí ze svých domovů v Evropě a vydávají se do neznámé země? Lidé odcházeli do Ameriky za zdrojem obživy, mohli zde získat půdu, utíkali z náboženských důvodů, zde je nikdo neomezoval v jejich víře, zbavili se útlaku a povinností nevolníků či poddaných. Na atlantském pobřeží bylo založeno původních 13 osad, které se rozšiřují – Maine, New Hampshire, Massachusetts, Conecticut, Rhode Island, New York, New Yersey, Pensylvánie, Delaware, Maryland, Virginie, Severní a Jižní Karolína, Georgia. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

5 Pamatuješ si, kolik původních kolonií leželo na pobřeží Atlantiku?
Dokážeš doplnit zbývající původní kolonie? VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

6 Život v koloniích Britský parlament potlačuje v koloniích rozvoj průmyslu a obchodu. Proč? Kolonie byly během průmyslové revoluce důležitým zdrojem surovin a odbytištěm výrobků pro Británii. Kolonie jsou tedy postupně omezovány, nesměly obchodovat s textilem, stavět železnice, zvyšovat výrobu železa. Přesto kolonie vyspěly – žije zde 2,5 mil. obyvatel z Anglie, ale i z Německa, Irska, Skotska, Francie, Nizozemí a Španělska. 90 % obyvatel pracuje v zemědělství – na severu malé farmy, na jihu plantáže s černými otroky Na severu se rozvíjejí manufaktury na výrobu lodí. Lidé postupují na západ, zde zakládají nové farmy nebo se živí lovem a prodejem kožešin. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

7 Bostonské pití čaje Nespokojenost osadníků s omezením v podnikání a obchodu ještě posílilo další zavádění daní a cel na dovážené zboží z Británie. Navíc kolonie musely vydržovat britské vojáky, kteří měli v koloniích udržovat pořádek. Osadníci začali bojkotovat dovážené zboží, na něž Britové uvalili clo. K tomuto zboží patřil i čaj dovážený z Indie. Skupina osadníků přestrojená za indiány v Bostonu v prosinci 1773 bedny s dovezeným čajem na protest naházela do moře. Úředníky vyváleli v asfaltu a peří. -> bostonské pití čaje VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

8 Válka za nezávislost Angličané uzavřeli přístav pro všechny obchodní lodě. Celá událost se stala předehrou severoamerické války za nezávislost. Po protestech v Bostonu vyslala Británie vojenské jednotky a Američané povolali do služby milice. Zavedení dalších donucovacích zákonů přispělo ke spojení kolonií proti Británii v tzv. válce za nezávislost. Boje vypukly v roce Ačkoli bylo asi 15-20% obyvatelstva loajální britské monarchii, přes válku již vlastenci kontrolovali 80-90% svého území a Británie ve své moci udržela jen několik pobřežních měst. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

9 Hlavní úlohu sehrál Kongres, jenž zasedal ve Philadelphii.
Independence Hall ve Philadelphii v Pensylvánii VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

10 Deklarace nezávislosti
Třináct bojujících kolonií deklarovalo svou nezávislost na Velké Británii dokumentem Deklarace nezávislosti, tímto dokumentem ospravedlnilo své konání. Deklarace byla ratifikována kontinentálním Kongresem 4. července 1776 ve Philadelphii. Tento den je dnes ve Spojených státech amerických slaven jako Den nezávislosti. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

11 Autorem byl především Thomas Jefferson, pozdější americký prezident.
…Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí… Jeffersonův památník VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

12 Zvon svobody – Liberty Bell
Je vystaven ve Philadelphii, kde byla vyhlášena nezávislost Spojených států. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

13 V čele vojska kolonistů stál George Washington.
(1732 – 1799) byl americký voják a politik, který se stal prvním prezidentem USA. Domácí úkol na příští hodinu – referát či prezentace o Georgi Washingtonovi. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

14 Žádají o pomoc Nizozemí, Francii a Španělsko.
Kolonisté zpočátku utrpěli řadu porážek, museli čelit dobře organizovaným a vyzbrojeným britským jednotkám. Žádají o pomoc Nizozemí, Francii a Španělsko. Bodem zlomu ve vývoji byla bitva u Saratogy v roce 1777, kdy do války na straně kolonistů vstupuje Francie, která blokuje zásoby pro britské vojsko. V této bitvě kolonisté vítězí. Další rozhodující bitvou se stalo vítězství Američanů u Yorktownu v roce Po této bitvě se Británie rozhodla ukončit válku, jež nepřinesla vítězství a odčerpávala peníze ze státního rozpočtu. Mír byl uzavřen v roce 1783 v Paříži. Británie uznala republiku. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

15 Význam války V čem historici vidí význam války za nezávislost?
Hospodářský rozvoj bez útisku Vyvlastněná půda prodána farmářům Náboženská svoboda Volební právo mají muži platící daně 1781 – vydána ústava – tzv. Články konfederace Co je to konfederace? Konfederace – spojení států, které si ponechávají částečnou samostatnost VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

16 Články konfederace byly kritizovány zejména kvůli tomu, že vláda pracující na jejich základě byla příliš slabá, a po rozsáhlých debatách byly nakonec roku 1789 nahrazeny současnou Ústavou Spojených států amerických. Nová ústava se stala vzorem pro evropské státy, ale neřeší otrokářství ani otázku Indiánů. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

17 Státní zřízení USA Spojené státy americké se staly první demokratickou republikou. Kongres (americký parlament) = moc zákonodárná Prezident = moc výkonná Nejvyšší soud = moc soudní VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

18 Kongres (americký parlament) = moc zákonodárná
Americký parlament se skládá ze dvou komor. Sněmovna reprezentantů (dolní komora) – poslanci podle počtu obyvatel každého státu Senát (horní komora) – z každého státu 2 poslanci Schvaluje zákony -> zákonodárná moc VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

19 Prezident = moc výkonná
Reprezentuje stát, vykonává moc, nejvyšší velitel armády, jmenuje vysoké úředníky v USA volen na 4 roky Prvním prezidentem USA se stal George Washington. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

20 Nejvyšší soud = moc soudní
Nejvyšší soud musí být nezávislý na prezidentovi a parlamentu. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

21 Jak se vyvíjela vlajka USA?
V době války za nezávislost chtěli kolonisté projevit loajalitu k Británii. Do roku 1795 vypadala takto. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

22 Vlajka USA Podle legendy vyložil jednotlivé prvky vlajky sám George Washington tak, že hvězdy jsou sebrané z oblohy, červená barva z Anglie a bílé pruhy představují odloučení od mateřské země. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

23 Kongres přijal roku 1818 zásadu, že počet pruhů zůstane na třinácti podle zakládajících kolonií, zvyšovat se bude pouze počet hvězd v kantonu a to vždy na státní svátek 4. července. Současná vlajka VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

24 Socha svobody – New York
Socha Svobody připomíná přátelství a pomoc, kterou Francie poskytla americkým osadníkům v jejich boji za nezávislost na Velké Británii v roce 1776. Francouzi chtěli sochou Svobody vyjádřit sympatie nové republice vzniklé za Atlantským oceánem. U nohou Svobody leží rozťatá pouta tyranie. V levé ruce drží socha desky představující vyhlášení nezávislosti. Její koruna se sedmi paprsky je symbolem svobody, kterou má vyzařovat přes sedm moří do sedmi kontinentů. VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

25 Vznik USA zápis V Severní Americe se 13 anglických osad na atlantském pobřeží bouří proti hospodářskému útlaku Británií -> spory přerostly ve válku za nezávislost (1775 – 1783) Bojující strany: Velká Británie X Američané (kolonisté podporováni Francií) V čele Američanů: Kongres, armádu řídí George Washington – Deklarace nezávislosti (Prohlášení nezávislosti) – autorem: Thomas Jefferson -> vznik USA 1783 – Británie mírem v Paříži uznala USA Konfederace – spojení států, které si ponechávají značnou míru samostatnosti Pokr. zápisu VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

26 Vznik USA zápis pokr. Ústava – zahrnuje i svobodu slova, tisku a shromažďování, ale neřeší otrokářství a otázku indiánů Kongres (2 sněmovny) – zákonodárná moc Prezident (na 4 roky) – výkonná moc (první – George Washington) Nejvyšší soud – moc soudní (nezávislý) VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

27 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z:
Zvonice Zeměkoule Indián Zeměkoule se Sevrní Amerikou Vůz Maine Massachusetts Connecticut Delaware Maryland Georgia Černoška Šálek s čajem Pistole Indenpedence Hall Philadelphie Podpis Deklarace nezávislosti Jefferson Jeffersonův památník Zvon svobody George Washington VY_32_INOVACE_16_Vznik USA

28 Vlajka s kruhem hvězd http://www.clker.com/clipart-7304.html
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Černoch s vlajkou George Washington II Soud Vlajka s kruhem hvězd Vlajka s britským motivem dobrovolníci na pozadí vlajka Současná vlajka Socha Svobody Socha Svobody detail VY_32_INOVACE_16_Vznik USA


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google