Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví
Hana Bohušová Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9

2 Podmínky ovlivňující zaměření NÚ
Přednáška č. 9 Podmínky ovlivňující zaměření NÚ Při výkonové orientaci NÚ závisí konkrétní podoba modelu na: Charakteru výrobního procesu (organická a heterogenní výroba), Charakteru výkonů (homogenní, heterogenní) Členitosti výrobního procesu (nečlenitá výroba, výroba v několika samostatných úsecích), Organizaci dávkování výkonů (hromadná, sériová, kusová), Existenci nedokončené výroby (bez nedokončené výroby, stabilní nedokončená výroba, kolísající nedokončená výroba) Sdruženosti výroby

3 Požadavky na tvorbu modelu
Přednáška č. 9 Požadavky na tvorbu modelu Možnost přiřazení skutečně vynaložených nákladů (a to i druhotných) útvarům, kde se výkon provádí: Rozčlenění podle fází reprodukčního procesu, Podle činností, které útvar provádí, Vytvoření dvou skupin účtů: Kalkulační účty – sledování nákladů přímo přiřaditelných konkrétnímu druhu výkonu, Uspořádací účty – sledování režijních nákladů a jejich následné převedení na kalkulační účty, Možnost oceňování ve skutečných nákladech – prostřednictvím nákladů předem stanovených a odchylek (pro účely uplatnění i odpovědnostního přístupu v účetním systému)

4 Výkonové účetnictví obecné schéma
Přednáška č. 9 Výkonové účetnictví obecné schéma V nesdružených výrobách se rozlišují čtyři základní modely: prostá, fázová stupňová, zakázková. Sdružená výroba představuje relativně samostatnou oblast.

5 Výkonové účetnictví obecné schéma
Přednáška č. 9 Výkonové účetnictví obecné schéma

6 Prostá metoda Přednáška č. 9
Používá se při evidenci výroby jediného výkonu, vyráběného v nečlenitém procesu (elektrárny, těžební průmysl). Obvykle hromadná výroba , nepřetržitý proces Jediný kalkulační účet – možno členit podle základních položek kalkulačního vzorce, Úskalí: výrobní proces probíhá za účasti pomocných útvarů (náklady pomocných útvarů se sledují na oddělených kalkulačních účtech útvarů – pro hlavní výrobu se jedná o druhotné – interní výkony, které se oceňují na úrovni předem stanovených nákladů a zjišťují se odchylky – pro účely výsledné kalkulace a řízení po linii odpovědnosti) Průměrné skutečné náklady hlavního výkonu – dělení podle jednotek vytvořených výkonů (kalkulace dělením)

7 Přednáška č. 9 Příklad Společnost vyrábí z odpadních folií dlaždice, plánuje vyrobit m² dlaždic. Základní zpracovávaný materiál jsou folie, norma spotřeby je 12 kg folie na 1 m² dlaždic, skladní cena folie je 5 Kč/kg. Variabilní režijní náklady na zpracování folií jsou: energie 8 Kč/m² a údržba 2 Kč/m². Ostatní režijní náklady jsou fixní. Rozpočet fixních výrobních režijních nákladů na období je Kč a fixní prodejní a správní režie je Kč.

8 Operativní kalkulace Přednáška č. 9 Položka Kč Jednicový materiál 60
Jednicová energie 8 Opravy a údržba variabilní 2 Variabilní náklady celkem 70 Podíl fixních nákladů 30 Úplné náklady výroby 100

9 Přednáška č. 9 Příklad Prodejní cena 1 m² je 150 Kč. Nedokončená výroba se oceňuje na úrovni jednicového materiálu, hotové výrobky na úrovni plných nákladů výroby. Ve sledovaném období byl počáteční stav nedokončené výroby 10 m² oceněný skutečnými náklady ve výši 570 Kč, hotové výrobky m² oceněné skutečnými náklady Kč. Na sklad bylo v období odvedeno m² hotových výrobků a prodáno m², konečný zůstatek nedokončené výroby je 11 m².

10 Skutečné náklady za období
Přednáška č. 9 Skutečné náklady za období Položka Jednicový materiál Jednicová energie 81 300 Opravy a udržování variabilní 20 500 Fixní výrobní náklady Fixní správní a prodejní náklady 82 400

11 Přednáška č. 9 Řešení

12 Řešení Přednáška č. 9 Vynaložení skutečný nákladů – převedeno z FÚ
Jednicový materiál Jednicová energie Opravy a udržování (externí) Fixní výrobní náklady Fixní správní a prodejní náklady Zúčtování jednicového materiálu na dokončené výrobky (( ) / ) * Zúčtování ostatních nákladů na dokončené výrobky Vyskladnění prodaných výrobků (( ) / ) * 5) Tržby z prodeje

13 Sestavení výsledné kalkulace
Přednáška č. 9 Sestavení výsledné kalkulace Položka Na m² Na 1 m² Jednicový materiál 59,82 Jednicová energie 81 300 7,74 Opravy a udržování variabilní 20 500 1,95 Fixní výrobní náklady 24,93 Fixní správní a prodejní náklady 94,44

14 Přednáška č. 9 Fázová metoda Používá se v podmínkách výroby jediného výrobku nebo skupiny homogenních výrobků, které vznikají v podmínkách členitého procesu, Požadavek: oddělené sledování vstupů a výstupů jednotlivých fází (v každé fázi může vznikat rozdílné množství prováděných výkonů), Kalkulační účet výroba: rozčleněn podle jednotlivých fází

15 Fázová metoda - principy
Přednáška č. 9 Fázová metoda - principy Náklady vynaložené na zpracování výkonů v jednotlivých fázích nejsou při předání výkonů do následné fáze předmětem účetního zobrazení – zvýšené nároky na naturální evidenci pohybu výkonů předávaných z jedné fáze do druhé, pouze hotové výkony a změna stavu nedokončené výroby se převádějí na účty hotových výrobků a nedokončené výroby Zjišťování výsledné kalkulace – jako u prosté metody, rozdíly jsou : Třeba oddělit náklady vázané v nedokončené výrobě jednotlivých fázích (periodická inventura) Rozdílný objem výkonů nelze úhrn nákladů dělit počtem finálních výkonů, jednotlivé položky kalkulačního vzorce se vykazují v průřezu jednotlivých fází (stupňovitá kalkulace dělením)

16 Přednáška č. 9 Fázová metoda

17 Přednáška č. 9 Příklad Účetní jednotka vyrábí obkladové desky. Výroba probíhá ve třech fázích: Vypalování, Glazování, Konečná úprava. Organizační struktura podniku odpovídá výrobním fázím.

18 Předběžné kalkulace útvarů
Přednáška č. 9 Předběžné kalkulace útvarů Položka vypalování glazování úprava Jednicový materiál 60 20 5 Jednicové mzdy 15 12 3 Jednicová energie 8 7 Ostatní variabilní náklady 10 13 2

19 Příklad Rozpočty fixních nákladů v jednotlivých fázích:
Přednáška č. 9 Příklad Rozpočty fixních nákladů v jednotlivých fázích: Vypalování Glazování Konečná úprava Předpokládaný objem výkonů je v každé fázi m².

20 Skutečně vynaložené náklady
Přednáška č. 9 Skutečně vynaložené náklady Položka Vypalování Glazování Konečná úprava Celkem Jednicový materiál 48 500 Jednicové mzdy 28 900 Jednicová energie 85 460 69 500 Ostatní var. náklady 95 600 18 700 Celkem var. náklady 96 100 Fixní náklady

21 Skutečná výroba Přednáška č. 9 Položka Vypalování Glazování
Konečná úprava Zadáno ke zpracování 10 400 10 250 10 000 Dokončeno v dané fázi 10 200 9 950 9 900 Zůstatek nedokončené výroby 200 300 100 Přepočtený objem (dokončené výrobky + 50% ned. výr.) 10 300 10 100

22 Přednáška č. 9 Úkoly Pro účely hodnotového řízení se nedokončená 9500 m² za cenu 350 Kč za m². Sestavit předběžnou kalkulaci na 1 m² obkladových desek Zobrazit v nákladovém účetnictví Sestavit výslednou kalkulaci na 1 m²

23 Předběžná kalkulace Přednáška č. 9 Položka Vypalování Glazování
Konečná úprava Celkem Jednicový materiál 60 20 5 85 Jednicové mzdy 15 12 3 30 Jednicová energie 8 7 Ostatní var. náklady 10 13 2 25 Celkem var. náklady 93 52 155 Fixní náklady 57 48 125 150 100 280

24 Přednáška č. 9 Zobrazení v NÚ

25 Přednáška č. 9 Legenda ke schématu Vynaložení skutečných nákladů zachyceno v okruhu NÚ Zachycená nákladů do hotových výrobků Zúčtování nákladů 1. fáze do hotových výrobků ( / ( ,5 * 200)) * 9 000 Zúčtování nákladů 2. fáze do hotových výrobků ( / ( ,5 * 300)) * 9 900 Zúčtování nákladů 3. fáze do hotových výrobků ( / ( ,5*100)) * 9 900 Prodej výrobků Vyskladnění prodaných výrobků ( / 9 900) * 350 Tržby z prodeje * 350

26 Výsledná kalkulace Přednáška č. 9 Položka Vypalování Glazování
Konečná úprava Celkem Jednicový materiál 61,73 19,59 4,87 86,20 Jednicové mzdy 16,31 11,82 2,90 31,04 Jednicová energie 8,30 6,88 15,18 Ostatní var. náklady 9,28 12,75 1,88 23,91 Celkem var. náklady 95,62 51,05 9,66 156,33 Fixní náklady 55,76 47,39 20,56 123,71 151,38 98,44 30,22 280,04

27 Přednáška č. 9 Stupňová metoda Používá se ve výrobách, kde se nejprve vyrábí polotovar, který dál může vstupovat do několika finálních výrobků, pro zobrazení heterogenních výrob s montážní technologií, Výrobní proces je rozdělen do stupňů (místně i výkonově odděleny), náklady se sledují podle stupňů a kalkulačních položek, Hlavní rysy: předmětem kalkulace – finální výkony i polotovary, polotovary jsou předmětem účetního zobrazení při předání mezi výrobními stupni kalkulace obsahuje položku polotovary vlastní výroby – syntetizuje náklady předchozích stupňů

28 Přednáška č. 9 Stupňová metoda

29 Přednáška č. 9 Příklad Účetní jednotka vyrábí ovocné nápoje. Výroba probíhá ve dvou stupních (koncentrát 10 l, ředění – z jednoho balení koncentrátu 50 lahví). V období se vyrobilo v 1. stupni litrových sudů koncentrátu, se spotřebovalo ve 2. stupni a se prodalo. Ve 2. stupni se vyrobilo lahví nápoje a prodalo se lahví. Prodejní ceny jsou 250 Kč za 10 l koncentrátu a 15 Kč za lahev nápoje. Fixní náklady se předpokládají tis. Kč při objemu 500 tis. sudů koncentrátu, Fixní náklady ve 2. stupni se předpokládají tis. Kč a plánovaný objem tis. lahví nápoje.

30 Operativní kalkulace 1. stupeň
Přednáška č. 9 Operativní kalkulace 1. stupeň Položka Jednicový materiál 50 Jednicová energie 10 Ostatní var. náklady 20 Celkem var. náklady 80 Fixní náklady Celkem 100

31 Operativní kalkulace 2. stupeň
Přednáška č. 9 Operativní kalkulace 2. stupeň Položka Polotovar 2,00 Jednicový materiál 2,50 Jednicová energie 0,50 Celkem var. náklady 5,00 Fixní náklady 1,00 Celkem 6,00

32 Skutečné náklady Přednáška č. 9 Položka 1. stupeň 2.stupeň
Jednicový materiál 25 258 39 840 Jednicová energie 5 024 10 085 Ostatní var. náklady 10 125 Celkem var. náklady 40 407 49 925 Fixní náklady 9 984 19 895 Celkem 50 391 69 820

33 Úkoly Zobrazit v nákladovém účetnictví
Přednáška č. 9 Úkoly Zobrazit v nákladovém účetnictví Sestavit výslednou kalkulaci na 1 sud koncentrátu a na 1 lahev nápoje

34 Přednáška č. 9 Zobrazení v NÚ

35 Legenda Zúčtování externích nákladů
Přednáška č. 9 Legenda Zúčtování externích nákladů Výroba koncentrátu a převedení na sklad polotovarů ( tis. Kč) Spotřeba polotovarů na výrobu nápojů ( / 505) * 402 Převod lahví jako hotových výrobků tis. Kč Prodej nápoje Vyskladnění ( / ) * Tržby z prodeje tis Kč Prodej koncentrátu Vyskladnění ( / 505) * 102 Tržby z prodeje tis Kč

36 Výsledná kalkulace koncentrát
Přednáška č. 9 Výsledná kalkulace koncentrát Položka Na 505 tis sudů (tis Kč) Na 1 sud (Kč) Jednicový materiál 25 258 50,20 Jednicová energie 5 024 9,95 Ostatní var. náklady 10 125 20,05 Celkem var. náklady 40 407 80,01 Fixní náklady 9 984 19,77 Celkem 50 391 99,78

37 Výsledná kalkulace nápoj
Přednáška č. 9 Výsledná kalkulace nápoj Položka Na ks (tis Kč) Na 1 lahev (v Kč) Polotovar 40 113 2,00 Jednicový materiál 39 840 1,98 Jednicová energie 10 085 0,50 Celkem var. náklady 49 925 4,48 Fixní náklady 19 895 0,99 Celkem 5,47

38 Přednáška č. 9 Zakázková metoda Požívá se u heterogenní výroby, při výrobě individuálních výrobků, Základní informační nástroj – výrobní příkaz (vztahuje se k zakázce), Režijní náklady: zachyceny na uspořádacích účtech, rozvrhují se na jednotlivé zakázky, počet výrobků je předem stanovený, Skutečné náklady na zakázku (kalk. jednici) – zjišťovány po ukončení celé zakázky, případně kalkulace dělením

39 Přednáška č. 9 Zakázková metoda

40 Přednáška č. 9 Sdružená výroba Náklady jsou vynakládány na celý sdružený proces (nelze přiřadit náklady přímo jednotlivým výrobkům), Cíl: poskytnout podklady pro řízení hospodárnosti sdruženého procesu jako celku, až následně poskytovat informace o nákladech jednotlivých výkonů, Skutečné náklady výkonů: použití metod kalkulací pro sdruženou výrobu (odečítací a rozčítací).

41 Přednáška č. 9 Příklad Účetní jednotka zpracovává kakaové boby – vzniká kakaové máslo, kakaový prášek a kakaový lusk. Ze 100 ks bobů vzniká: 20 kg másla, prodejní cena 100 Kč/kg 45 kg prášku, prodejní cena 75 Kč/kg 35 kg lusků (vedlejší produkt) 15 Kč/kg Nákupní cena Kč/100 kg bobů. Ve sledovaném období bylo zpracováno 15 tun bobů, náklady na zpracování byly Kč.

42 Přednáška č. 9 Úkoly Zpracujte předběžnou kalkulaci 1 kg produktů, společnost používá kombinaci odčítací a rozčítací metody: Odčítací metoda: lusky Rozčítací metoda: ostatní produkty, alokace podle ceny, podle množství výkonu Zobrazte skutečný průběh sdruženého procesu ve výkonově orientovaném systému NÚ.

43 Řešení Vyčíslení sdružených nákladů a výkonů:
Přednáška č. 9 Řešení Vyčíslení sdružených nákladů a výkonů: Celkové sdružené náklady: Spotřeba bobů 15 tun * Kč/t Ostatní náklady Celkem Výkony: Kakaové máslo *0, kg Kakaový prášek *0, kg Kakaové lusky *0, kg

44 Vyčíslení sdružených nákladů
Přednáška č. 9 Vyčíslení sdružených nákladů Celkové skutečně vynaložené sdružené náklady Výnosy z prodeje lusků (vedlejší výkon) Sdružené náklady na hlavní výrobu Sdružené náklady na hlavní produkty budou alokovány metodou rozčítací: podle ceny podle množství

45 Alokace podle ceny Přednáška č. 9 Položka máslo prášek Celkem
Objem výkonů (kg) 3 000 6 750 9 750 Cena za kg 100 75 Výnosy (Kč) Podíl na celkových výnosech 0,3721 0,6279 1,0000 Celkové náklady Podíl nákladů na výkon Náklady na 1 kg výkonu 79,53 59,65

46 Alokace podle objemu výkonů
Přednáška č. 9 Alokace podle objemu výkonů Položka máslo prášek Celkem Objem výkonů (kg) 3 000 6 750 9 750 Cena za kg 100 75 Výnosy (Kč) Podíl na objemu výkonů 0,31 0,69 1,00 Celkové náklady Podíl nákladů na výkon Náklady na 1 kg výkonu 65,77

47 Přednáška č. 9 Zobrazení v NÚ

48 Legenda Zúčtování nákladů v okruhu NÚ
Přednáška č. 9 Legenda Zúčtování nákladů v okruhu NÚ Spotřeba bobů Režijní náklady Snížení nákladů na hlavní výkonu o vedlejší výkony Převod hotových výrobků na sklad Kakaové máslo Kakaový prášek Prodej kakaového másla Prodej kakaového prášku Prodej kakaových lusků

49 Přednáška č. 8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google