Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9 Hana Bohušová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9 Hana Bohušová."— Transkript prezentace:

1 Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9 Hana Bohušová

2 Podmínky ovlivňující zaměření NÚ Při výkonové orientaci NÚ závisí konkrétní podoba modelu na: –Charakteru výrobního procesu (organická a heterogenní výroba), –Charakteru výkonů (homogenní, heterogenní) –Členitosti výrobního procesu (nečlenitá výroba, výroba v několika samostatných úsecích), –Organizaci dávkování výkonů (hromadná, sériová, kusová), –Existenci nedokončené výroby (bez nedokončené výroby, stabilní nedokončená výroba, kolísající nedokončená výroba) –Sdruženosti výroby strana 2 Přednáška č. 9

3 Požadavky na tvorbu modelu Možnost přiřazení skutečně vynaložených nákladů (a to i druhotných) útvarům, kde se výkon provádí: –Rozčlenění podle fází reprodukčního procesu, –Podle činností, které útvar provádí, Vytvoření dvou skupin účtů: –Kalkulační účty – sledování nákladů přímo přiřaditelných konkrétnímu druhu výkonu, –Uspořádací účty – sledování režijních nákladů a jejich následné převedení na kalkulační účty, Možnost oceňování ve skutečných nákladech – prostřednictvím nákladů předem stanovených a odchylek (pro účely uplatnění i odpovědnostního přístupu v účetním systému) strana 3 Přednáška č. 9

4 Výkonové účetnictví obecné schéma V nesdružených výrobách se rozlišují čtyři základní modely: –prostá, –fázová –stupňová, –zakázková. Sdružená výroba představuje relativně samostatnou oblast. strana 4 Přednáška č. 9

5 Výkonové účetnictví obecné schéma strana 5 Přednáška č. 9

6 Prostá metoda Používá se při evidenci výroby jediného výkonu, vyráběného v nečlenitém procesu (elektrárny, těžební průmysl). Obvykle hromadná výroba, nepřetržitý proces Jediný kalkulační účet – možno členit podle základních položek kalkulačního vzorce, Úskalí: výrobní proces probíhá za účasti pomocných útvarů (náklady pomocných útvarů se sledují na oddělených kalkulačních účtech útvarů – pro hlavní výrobu se jedná o druhotné – interní výkony, které se oceňují na úrovni předem stanovených nákladů a zjišťují se odchylky – pro účely výsledné kalkulace a řízení po linii odpovědnosti) Průměrné skutečné náklady hlavního výkonu – dělení podle jednotek vytvořených výkonů (kalkulace dělením) strana 6 Přednáška č. 9

7 Příklad Společnost vyrábí z odpadních folií dlaždice, plánuje vyrobit m² dlaždic. Základní zpracovávaný materiál jsou folie, norma spotřeby je 12 kg folie na 1 m² dlaždic, skladní cena folie je 5 Kč/kg. Variabilní režijní náklady na zpracování folií jsou: energie 8 Kč/m² a údržba 2 Kč/m². Ostatní režijní náklady jsou fixní. Rozpočet fixních výrobních režijních nákladů na období je Kč a fixní prodejní a správní režie je Kč. strana 7 Přednáška č. 9

8 Operativní kalkulace strana 8 Přednáška č. 9 PoložkaKč Jednicový materiál60 Jednicová energie8 Opravy a údržba variabilní2 Variabilní náklady celkem70 Podíl fixních nákladů30 Úplné náklady výroby100

9 Příklad Prodejní cena 1 m² je 150 Kč. Nedokončená výroba se oceňuje na úrovni jednicového materiálu, hotové výrobky na úrovni plných nákladů výroby. Ve sledovaném období byl počáteční stav nedokončené výroby 10 m² oceněný skutečnými náklady ve výši 570 Kč, hotové výrobky m² oceněné skutečnými náklady Kč. Na sklad bylo v období odvedeno m² hotových výrobků a prodáno m², konečný zůstatek nedokončené výroby je 11 m². strana 9 Přednáška č. 9

10 Skutečné náklady za období strana 10 Přednáška č. 9 PoložkaKč Jednicový materiál Jednicová energie Opravy a udržování variabilní Fixní výrobní náklady Fixní správní a prodejní náklady82 400

11 Řešení strana 11 Přednáška č. 9

12 Řešení 1)Vynaložení skutečný nákladů – převedeno z FÚ a)Jednicový materiál b)Jednicová energie c)Opravy a udržování (externí) d)Fixní výrobní náklady e)Fixní správní a prodejní náklady 2)Zúčtování jednicového materiálu na dokončené výrobky (( ) / ) * )Zúčtování ostatních nákladů na dokončené výrobky )Vyskladnění prodaných výrobků (( ) / ) * ) Tržby z prodeje strana 12 Přednáška č. 9

13 Sestavení výsledné kalkulace strana 13 Přednáška č. 9 PoložkaNa m²Na 1 m² Jednicový materiál ,82 Jednicová energie ,74 Opravy a udržování variabilní ,95 Fixní výrobní náklady ,93 Fixní správní a prodejní náklady ,44

14 Fázová metoda Používá se v podmínkách výroby jediného výrobku nebo skupiny homogenních výrobků, které vznikají v podmínkách členitého procesu, Požadavek: oddělené sledování vstupů a výstupů jednotlivých fází (v každé fázi může vznikat rozdílné množství prováděných výkonů), Kalkulační účet výroba: rozčleněn podle jednotlivých fází strana 14 Přednáška č. 9

15 Fázová metoda - principy Náklady vynaložené na zpracování výkonů v jednotlivých fázích nejsou při předání výkonů do následné fáze předmětem účetního zobrazení – zvýšené nároky na naturální evidenci pohybu výkonů předávaných z jedné fáze do druhé, pouze hotové výkony a změna stavu nedokončené výroby se převádějí na účty hotových výrobků a nedokončené výroby Zjišťování výsledné kalkulace – jako u prosté metody, rozdíly jsou : –Třeba oddělit náklady vázané v nedokončené výrobě jednotlivých fázích (periodická inventura) –Rozdílný objem výkonů nelze úhrn nákladů dělit počtem finálních výkonů, jednotlivé položky kalkulačního vzorce se vykazují v průřezu jednotlivých fází (stupňovitá kalkulace dělením) strana 15 Přednáška č. 9

16 Fázová metoda strana 16 Přednáška č. 9

17 Příklad Účetní jednotka vyrábí obkladové desky. Výroba probíhá ve třech fázích: –Vypalování, –Glazování, –Konečná úprava. Organizační struktura podniku odpovídá výrobním fázím. strana 17 Přednáška č. 9

18 Předběžné kalkulace útvarů strana 18 Přednáška č. 9 Položkavypalováníglazováníúprava Jednicový materiál60205 Jednicové mzdy15123 Jednicová energie87 Ostatní variabilní náklady10132

19 Příklad Rozpočty fixních nákladů v jednotlivých fázích: –Vypalování –Glazování –Konečná úprava Předpokládaný objem výkonů je v každé fázi m². strana 19 Přednáška č. 9

20 Skutečně vynaložené náklady strana 20 Přednáška č. 9 PoložkaVypalováníGlazování Konečná úprava Celkem Jednicový materiál Jednicové mzdy Jednicová energie Ostatní var. náklady Celkem var. náklady Fixní náklady Celkem

21 Skutečná výroba strana 21 Přednáška č. 9 PoložkaVypalováníGlazování Konečná úprava Zadáno ke zpracování Dokončeno v dané fázi Zůstatek nedokončené výroby Přepočtený objem (dokončené výrobky + 50% ned. výr.)

22 Úkoly Pro účely hodnotového řízení se nedokončená 9500 m² za cenu 350 Kč za m². Sestavit předběžnou kalkulaci na 1 m² obkladových desek Zobrazit v nákladovém účetnictví Sestavit výslednou kalkulaci na 1 m² strana 22 Přednáška č. 9

23 Předběžná kalkulace strana 23 Přednáška č. 9 PoložkaVypalováníGlazování Konečná úprava Celkem Jednicový materiál Jednicové mzdy Jednicová energie8715 Ostatní var. náklady Celkem var. náklady Fixní náklady Celkem

24 Zobrazení v NÚ strana 24 Přednáška č. 9

25 Legenda ke schématu 1.Vynaložení skutečných nákladů zachyceno v okruhu NÚ 2.Zachycená nákladů do hotových výrobků a)Zúčtování nákladů 1. fáze do hotových výrobků ( / ( ,5 * 200)) * b)Zúčtování nákladů 2. fáze do hotových výrobků ( / ( ,5 * 300)) * c)Zúčtování nákladů 3. fáze do hotových výrobků ( / ( ,5*100)) * Prodej výrobků a)Vyskladnění prodaných výrobků ( / 9 900) * 350 b)Tržby z prodeje * 350 strana 25 Přednáška č. 9

26 Výsledná kalkulace strana 26 Přednáška č. 9 PoložkaVypalováníGlazování Konečná úprava Celkem Jednicový materiál61,7319,594,8786,20 Jednicové mzdy16,3111,822,9031,04 Jednicová energie8,306,8815,18 Ostatní var. náklady9,2812,751,8823,91 Celkem var. náklady95,6251,059,66156,33 Fixní náklady55,7647,3920,56123,71 Celkem151,3898,4430,22280,04

27 Stupňová metoda Používá se ve výrobách, kde se nejprve vyrábí polotovar, který dál může vstupovat do několika finálních výrobků, pro zobrazení heterogenních výrob s montážní technologií, Výrobní proces je rozdělen do stupňů (místně i výkonově odděleny), náklady se sledují podle stupňů a kalkulačních položek, Hlavní rysy: –předmětem kalkulace – finální výkony i polotovary, –polotovary jsou předmětem účetního zobrazení při předání mezi výrobními stupni –kalkulace obsahuje položku polotovary vlastní výroby – syntetizuje náklady předchozích stupňů strana 27 Přednáška č. 9

28 Stupňová metoda strana 28 Přednáška č. 9

29 Příklad Účetní jednotka vyrábí ovocné nápoje. Výroba probíhá ve dvou stupních (koncentrát 10 l, ředění – z jednoho balení koncentrátu 50 lahví). V období se vyrobilo v 1. stupni litrových sudů koncentrátu, se spotřebovalo ve 2. stupni a se prodalo. Ve 2. stupni se vyrobilo lahví nápoje a prodalo se lahví. Prodejní ceny jsou 250 Kč za 10 l koncentrátu a 15 Kč za lahev nápoje. Fixní náklady se předpokládají tis. Kč při objemu 500 tis. sudů koncentrátu, Fixní náklady ve 2. stupni se předpokládají tis. Kč a plánovaný objem tis. lahví nápoje. strana 29 Přednáška č. 9

30 Operativní kalkulace 1. stupeň strana 30 Přednáška č. 9 PoložkaKč Jednicový materiál50 Jednicová energie10 Ostatní var. náklady20 Celkem var. náklady80 Fixní náklady20 Celkem100

31 Operativní kalkulace 2. stupeň strana 31 Přednáška č. 9 PoložkaKč Polotovar2,00 Jednicový materiál2,50 Jednicová energie0,50 Celkem var. náklady5,00 Fixní náklady1,00 Celkem6,00

32 Skutečné náklady strana 32 Přednáška č. 9 Položka1. stupeň2.stupeň Jednicový materiál Jednicová energie Ostatní var. náklady Celkem var. náklady Fixní náklady Celkem

33 Úkoly Zobrazit v nákladovém účetnictví Sestavit výslednou kalkulaci na 1 sud koncentrátu a na 1 lahev nápoje strana 33 Přednáška č. 9

34 Zobrazení v NÚ strana 34 Přednáška č. 9

35 Legenda 1.Zúčtování externích nákladů 2.Výroba koncentrátu a převedení na sklad polotovarů ( tis. Kč) 3.Spotřeba polotovarů na výrobu nápojů ( / 505) * Převod lahví jako hotových výrobků tis. Kč 5.Prodej nápoje a)Vyskladnění ( / ) * b)Tržby z prodeje tis Kč 6.Prodej koncentrátu a)Vyskladnění ( / 505) * 102 b)Tržby z prodeje tis Kč strana 35 Přednáška č. 9

36 Výsledná kalkulace koncentrát strana 36 Přednáška č. 9 PoložkaNa 505 tis sudů (tis Kč) Na 1 sud (Kč) Jednicový materiál ,20 Jednicová energie ,95 Ostatní var. náklady ,05 Celkem var. náklady ,01 Fixní náklady ,77 Celkem ,78

37 Výsledná kalkulace nápoj strana 37 Přednáška č. 9 PoložkaNa ks (tis Kč) Na 1 lahev (v Kč) Polotovar ,00 Jednicový materiál ,98 Jednicová energie ,50 Celkem var. náklady ,48 Fixní náklady ,99 Celkem ,47

38 Zakázková metoda Požívá se u heterogenní výroby, při výrobě individuálních výrobků, Základní informační nástroj – výrobní příkaz (vztahuje se k zakázce), Režijní náklady: zachyceny na uspořádacích účtech, rozvrhují se na jednotlivé zakázky, počet výrobků je předem stanovený, Skutečné náklady na zakázku (kalk. jednici) – zjišťovány po ukončení celé zakázky, případně kalkulace dělením strana 38 Přednáška č. 9

39 Zakázková metoda strana 39 Přednáška č. 9

40 Sdružená výroba Náklady jsou vynakládány na celý sdružený proces (nelze přiřadit náklady přímo jednotlivým výrobkům), Cíl: poskytnout podklady pro řízení hospodárnosti sdruženého procesu jako celku, až následně poskytovat informace o nákladech jednotlivých výkonů, Skutečné náklady výkonů: použití metod kalkulací pro sdruženou výrobu (odečítací a rozčítací). strana 40 Přednáška č. 9

41 Příklad Účetní jednotka zpracovává kakaové boby – vzniká kakaové máslo, kakaový prášek a kakaový lusk. Ze 100 ks bobů vzniká: –20 kg másla, prodejní cena 100 Kč/kg –45 kg prášku, prodejní cena 75 Kč/kg –35 kg lusků (vedlejší produkt) 15 Kč/kg Nákupní cena 1200 Kč/100 kg bobů. Ve sledovaném období bylo zpracováno 15 tun bobů, náklady na zpracování byly Kč. strana 41 Přednáška č. 9

42 Úkoly Zpracujte předběžnou kalkulaci 1 kg produktů, společnost používá kombinaci odčítací a rozčítací metody: –Odčítací metoda: lusky –Rozčítací metoda: ostatní produkty, alokace podle ceny, podle množství výkonu Zobrazte skutečný průběh sdruženého procesu ve výkonově orientovaném systému NÚ. strana 42 Přednáška č. 9

43 Řešení Vyčíslení sdružených nákladů a výkonů: 1.Celkové sdružené náklady: Spotřeba bobů 15 tun * Kč/t Ostatní náklady Celkem Výkony: Kakaové máslo *0, kg Kakaový prášek *0, kg Kakaové lusky *0, kg strana 43 Přednáška č. 9

44 Vyčíslení sdružených nákladů Celkové skutečně vynaložené sdružené náklady Výnosy z prodeje lusků (vedlejší výkon) Sdružené náklady na hlavní výrobu Sdružené náklady na hlavní produkty budou alokovány metodou rozčítací: a)podle ceny b)podle množství strana 44 Přednáška č. 9

45 Alokace podle ceny strana 45 Přednáška č. 9 PoložkamásloprášekCelkem Objem výkonů (kg) Cena za kg10075 Výnosy (Kč) Podíl na celkových výnosech0,37210,62791,0000 Celkové náklady Podíl nákladů na výkon Náklady na 1 kg výkonu79,5359,65

46 Alokace podle objemu výkonů strana 46 Přednáška č. 9 PoložkamásloprášekCelkem Objem výkonů (kg) Cena za kg10075 Výnosy (Kč) Podíl na objemu výkonů0,310,691,00 Celkové náklady Podíl nákladů na výkon Náklady na 1 kg výkonu65,77

47 Zobrazení v NÚ strana 47 Přednáška č. 9

48 Legenda 1.Zúčtování nákladů v okruhu NÚ a)Spotřeba bobů b)Režijní náklady 2.Snížení nákladů na hlavní výkonu o vedlejší výkony 3.Převod hotových výrobků na sklad a)Kakaové máslo b)Kakaový prášek 4.Prodej kakaového másla 5.Prodej kakaového prášku 6.Prodej kakaových lusků strana 48 Přednáška č. 9

49 strana 49 Děkuji za pozornost Přednáška č. 8


Stáhnout ppt "Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9 Hana Bohušová."

Podobné prezentace


Reklamy Google