Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9 Hana Bohušová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9 Hana Bohušová."— Transkript prezentace:

1 Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9 Hana Bohušová

2 Podmínky ovlivňující zaměření NÚ Při výkonové orientaci NÚ závisí konkrétní podoba modelu na: –Charakteru výrobního procesu (organická a heterogenní výroba), –Charakteru výkonů (homogenní, heterogenní) –Členitosti výrobního procesu (nečlenitá výroba, výroba v několika samostatných úsecích), –Organizaci dávkování výkonů (hromadná, sériová, kusová), –Existenci nedokončené výroby (bez nedokončené výroby, stabilní nedokončená výroba, kolísající nedokončená výroba) –Sdruženosti výroby strana 2 Přednáška č. 9

3 Požadavky na tvorbu modelu Možnost přiřazení skutečně vynaložených nákladů (a to i druhotných) útvarům, kde se výkon provádí: –Rozčlenění podle fází reprodukčního procesu, –Podle činností, které útvar provádí, Vytvoření dvou skupin účtů: –Kalkulační účty – sledování nákladů přímo přiřaditelných konkrétnímu druhu výkonu, –Uspořádací účty – sledování režijních nákladů a jejich následné převedení na kalkulační účty, Možnost oceňování ve skutečných nákladech – prostřednictvím nákladů předem stanovených a odchylek (pro účely uplatnění i odpovědnostního přístupu v účetním systému) strana 3 Přednáška č. 9

4 Výkonové účetnictví obecné schéma V nesdružených výrobách se rozlišují čtyři základní modely: –prostá, –fázová –stupňová, –zakázková. Sdružená výroba představuje relativně samostatnou oblast. strana 4 Přednáška č. 9

5 Výkonové účetnictví obecné schéma strana 5 Přednáška č. 9

6 Prostá metoda Používá se při evidenci výroby jediného výkonu, vyráběného v nečlenitém procesu (elektrárny, těžební průmysl). Obvykle hromadná výroba, nepřetržitý proces Jediný kalkulační účet – možno členit podle základních položek kalkulačního vzorce, Úskalí: výrobní proces probíhá za účasti pomocných útvarů (náklady pomocných útvarů se sledují na oddělených kalkulačních účtech útvarů – pro hlavní výrobu se jedná o druhotné – interní výkony, které se oceňují na úrovni předem stanovených nákladů a zjišťují se odchylky – pro účely výsledné kalkulace a řízení po linii odpovědnosti) Průměrné skutečné náklady hlavního výkonu – dělení podle jednotek vytvořených výkonů (kalkulace dělením) strana 6 Přednáška č. 9

7 Příklad Společnost vyrábí z odpadních folií dlaždice, plánuje vyrobit 10 000 m² dlaždic. Základní zpracovávaný materiál jsou folie, norma spotřeby je 12 kg folie na 1 m² dlaždic, skladní cena folie je 5 Kč/kg. Variabilní režijní náklady na zpracování folií jsou: energie 8 Kč/m² a údržba 2 Kč/m². Ostatní režijní náklady jsou fixní. Rozpočet fixních výrobních režijních nákladů na období je 30 000 Kč a fixní prodejní a správní režie je 85 000 Kč. strana 7 Přednáška č. 9

8 Operativní kalkulace strana 8 Přednáška č. 9 PoložkaKč Jednicový materiál60 Jednicová energie8 Opravy a údržba variabilní2 Variabilní náklady celkem70 Podíl fixních nákladů30 Úplné náklady výroby100

9 Příklad Prodejní cena 1 m² je 150 Kč. Nedokončená výroba se oceňuje na úrovni jednicového materiálu, hotové výrobky na úrovni plných nákladů výroby. Ve sledovaném období byl počáteční stav nedokončené výroby 10 m² oceněný skutečnými náklady ve výši 570 Kč, hotové výrobky 2 000 m² oceněné skutečnými náklady 190 000 Kč. Na sklad bylo v období odvedeno 10 500 m² hotových výrobků a prodáno 11 000 m², konečný zůstatek nedokončené výroby je 11 m². strana 9 Přednáška č. 9

10 Skutečné náklady za období strana 10 Přednáška č. 9 PoložkaKč Jednicový materiál628 200 Jednicová energie81 300 Opravy a udržování variabilní20 500 Fixní výrobní náklady261 800 Fixní správní a prodejní náklady82 400

11 Řešení strana 11 Přednáška č. 9

12 Řešení 1)Vynaložení skutečný nákladů – převedeno z FÚ a)Jednicový materiál b)Jednicová energie c)Opravy a udržování (externí) d)Fixní výrobní náklady e)Fixní správní a prodejní náklady 2)Zúčtování jednicového materiálu na dokončené výrobky ((628 000 +570) / 10 511) * 10 500 3)Zúčtování ostatních nákladů na dokončené výrobky363 000 4)Vyskladnění prodaných výrobků ((190 000 + 628 112 + 363 600) / 12 500) * 11 000 5) Tržby z prodeje1 650 000 strana 12 Přednáška č. 9

13 Sestavení výsledné kalkulace strana 13 Přednáška č. 9 PoložkaNa 10 500 m²Na 1 m² Jednicový materiál628 11259,82 Jednicová energie81 3007,74 Opravy a udržování variabilní20 5001,95 Fixní výrobní náklady261 80024,93 Fixní správní a prodejní náklady991 71294,44

14 Fázová metoda Používá se v podmínkách výroby jediného výrobku nebo skupiny homogenních výrobků, které vznikají v podmínkách členitého procesu, Požadavek: oddělené sledování vstupů a výstupů jednotlivých fází (v každé fázi může vznikat rozdílné množství prováděných výkonů), Kalkulační účet výroba: rozčleněn podle jednotlivých fází strana 14 Přednáška č. 9

15 Fázová metoda - principy Náklady vynaložené na zpracování výkonů v jednotlivých fázích nejsou při předání výkonů do následné fáze předmětem účetního zobrazení – zvýšené nároky na naturální evidenci pohybu výkonů předávaných z jedné fáze do druhé, pouze hotové výkony a změna stavu nedokončené výroby se převádějí na účty hotových výrobků a nedokončené výroby Zjišťování výsledné kalkulace – jako u prosté metody, rozdíly jsou : –Třeba oddělit náklady vázané v nedokončené výrobě jednotlivých fázích (periodická inventura) –Rozdílný objem výkonů nelze úhrn nákladů dělit počtem finálních výkonů, jednotlivé položky kalkulačního vzorce se vykazují v průřezu jednotlivých fází (stupňovitá kalkulace dělením) strana 15 Přednáška č. 9

16 Fázová metoda strana 16 Přednáška č. 9

17 Příklad Účetní jednotka vyrábí obkladové desky. Výroba probíhá ve třech fázích: –Vypalování, –Glazování, –Konečná úprava. Organizační struktura podniku odpovídá výrobním fázím. strana 17 Přednáška č. 9

18 Předběžné kalkulace útvarů strana 18 Přednáška č. 9 Položkavypalováníglazováníúprava Jednicový materiál60205 Jednicové mzdy15123 Jednicová energie87 Ostatní variabilní náklady10132

19 Příklad Rozpočty fixních nákladů v jednotlivých fázích: –Vypalování 570 000 –Glazování 480 000 –Konečná úprava200 000 Předpokládaný objem výkonů je v každé fázi 10 000 m². strana 19 Přednáška č. 9

20 Skutečně vynaložené náklady strana 20 Přednáška č. 9 PoložkaVypalováníGlazování Konečná úprava Celkem Jednicový materiál635 800197 90048 500882 200 Jednicové mzdy168 000119 40028 900316 300 Jednicová energie85 46069 500154 960 Ostatní var. náklady95 600128 80018 700243 100 Celkem var. náklady984 860515 60096 1001 596 560 Fixní náklady574 365478 600204 6001 257 565 Celkem1 559 225994 200300 7002 854 125

21 Skutečná výroba strana 21 Přednáška č. 9 PoložkaVypalováníGlazování Konečná úprava Zadáno ke zpracování10 40010 25010 000 Dokončeno v dané fázi10 2009 9509 900 Zůstatek nedokončené výroby200300100 Přepočtený objem (dokončené výrobky + 50% ned. výr.) 10 30010 1009 950

22 Úkoly Pro účely hodnotového řízení se nedokončená 9500 m² za cenu 350 Kč za m². Sestavit předběžnou kalkulaci na 1 m² obkladových desek Zobrazit v nákladovém účetnictví Sestavit výslednou kalkulaci na 1 m² strana 22 Přednáška č. 9

23 Předběžná kalkulace strana 23 Přednáška č. 9 PoložkaVypalováníGlazování Konečná úprava Celkem Jednicový materiál6020585 Jednicové mzdy1512330 Jednicová energie8715 Ostatní var. náklady1013225 Celkem var. náklady935210155 Fixní náklady574820125 Celkem15010030280

24 Zobrazení v NÚ strana 24 Přednáška č. 9

25 Legenda ke schématu 1.Vynaložení skutečných nákladů zachyceno v okruhu NÚ 2.Zachycená nákladů do hotových výrobků a)Zúčtování nákladů 1. fáze do hotových výrobků (1 559 225 / (10 200 + 0,5 * 200)) * 9 000 b)Zúčtování nákladů 2. fáze do hotových výrobků (994 200 / (9 950 + 0,5 * 300)) * 9 900 c)Zúčtování nákladů 3. fáze do hotových výrobků (300 700 / (9 900 + 0,5*100)) * 9 900 3.Prodej výrobků a)Vyskladnění prodaných výrobků (2 772 375 / 9 900) * 350 b)Tržby z prodeje 9 500 * 350 strana 25 Přednáška č. 9

26 Výsledná kalkulace strana 26 Přednáška č. 9 PoložkaVypalováníGlazování Konečná úprava Celkem Jednicový materiál61,7319,594,8786,20 Jednicové mzdy16,3111,822,9031,04 Jednicová energie8,306,8815,18 Ostatní var. náklady9,2812,751,8823,91 Celkem var. náklady95,6251,059,66156,33 Fixní náklady55,7647,3920,56123,71 Celkem151,3898,4430,22280,04

27 Stupňová metoda Používá se ve výrobách, kde se nejprve vyrábí polotovar, který dál může vstupovat do několika finálních výrobků, pro zobrazení heterogenních výrob s montážní technologií, Výrobní proces je rozdělen do stupňů (místně i výkonově odděleny), náklady se sledují podle stupňů a kalkulačních položek, Hlavní rysy: –předmětem kalkulace – finální výkony i polotovary, –polotovary jsou předmětem účetního zobrazení při předání mezi výrobními stupni –kalkulace obsahuje položku polotovary vlastní výroby – syntetizuje náklady předchozích stupňů strana 27 Přednáška č. 9

28 Stupňová metoda strana 28 Přednáška č. 9

29 Příklad Účetní jednotka vyrábí ovocné nápoje. Výroba probíhá ve dvou stupních (koncentrát 10 l, ředění – z jednoho balení koncentrátu 50 lahví). V období se vyrobilo v 1. stupni 505000 10litrových sudů koncentrátu, 402 000 se spotřebovalo ve 2. stupni a 102 000 se prodalo. Ve 2. stupni se vyrobilo 20 100 lahví nápoje a prodalo se 20 000 lahví. Prodejní ceny jsou 250 Kč za 10 l koncentrátu a 15 Kč za lahev nápoje. Fixní náklady se předpokládají 10 000 tis. Kč při objemu 500 tis. sudů koncentrátu, Fixní náklady ve 2. stupni se předpokládají 20 000 tis. Kč a plánovaný objem 20 000 tis. lahví nápoje. strana 29 Přednáška č. 9

30 Operativní kalkulace 1. stupeň strana 30 Přednáška č. 9 PoložkaKč Jednicový materiál50 Jednicová energie10 Ostatní var. náklady20 Celkem var. náklady80 Fixní náklady20 Celkem100

31 Operativní kalkulace 2. stupeň strana 31 Přednáška č. 9 PoložkaKč Polotovar2,00 Jednicový materiál2,50 Jednicová energie0,50 Celkem var. náklady5,00 Fixní náklady1,00 Celkem6,00

32 Skutečné náklady strana 32 Přednáška č. 9 Položka1. stupeň2.stupeň Jednicový materiál25 25839 840 Jednicová energie5 02410 085 Ostatní var. náklady10 125 Celkem var. náklady40 40749 925 Fixní náklady9 98419 895 Celkem50 39169 820

33 Úkoly Zobrazit v nákladovém účetnictví Sestavit výslednou kalkulaci na 1 sud koncentrátu a na 1 lahev nápoje strana 33 Přednáška č. 9

34 Zobrazení v NÚ strana 34 Přednáška č. 9

35 Legenda 1.Zúčtování externích nákladů 2.Výroba koncentrátu a převedení na sklad polotovarů (50 391 tis. Kč) 3.Spotřeba polotovarů na výrobu nápojů (50 391 / 505) * 402 4.Převod lahví jako hotových výrobků 109 933 tis. Kč 5.Prodej nápoje a)Vyskladnění (109 933 / 20 100) * 20 000 b)Tržby z prodeje 300 000 tis Kč 6.Prodej koncentrátu a)Vyskladnění (50 391 / 505) * 102 b)Tržby z prodeje 25 500 tis Kč strana 35 Přednáška č. 9

36 Výsledná kalkulace koncentrát strana 36 Přednáška č. 9 PoložkaNa 505 tis sudů (tis Kč) Na 1 sud (Kč) Jednicový materiál25 25850,20 Jednicová energie 5 024 9,95 Ostatní var. náklady10 12520,05 Celkem var. náklady40 40780,01 Fixní náklady 9 98419,77 Celkem50 39199,78

37 Výsledná kalkulace nápoj strana 37 Přednáška č. 9 PoložkaNa 20100 ks (tis Kč) Na 1 lahev (v Kč) Polotovar 40 1132,00 Jednicový materiál 39 8401,98 Jednicová energie 10 0850,50 Celkem var. náklady 49 9254,48 Fixní náklady 19 8950,99 Celkem109 9335,47

38 Zakázková metoda Požívá se u heterogenní výroby, při výrobě individuálních výrobků, Základní informační nástroj – výrobní příkaz (vztahuje se k zakázce), Režijní náklady: zachyceny na uspořádacích účtech, rozvrhují se na jednotlivé zakázky, počet výrobků je předem stanovený, Skutečné náklady na zakázku (kalk. jednici) – zjišťovány po ukončení celé zakázky, případně kalkulace dělením strana 38 Přednáška č. 9

39 Zakázková metoda strana 39 Přednáška č. 9

40 Sdružená výroba Náklady jsou vynakládány na celý sdružený proces (nelze přiřadit náklady přímo jednotlivým výrobkům), Cíl: poskytnout podklady pro řízení hospodárnosti sdruženého procesu jako celku, až následně poskytovat informace o nákladech jednotlivých výkonů, Skutečné náklady výkonů: použití metod kalkulací pro sdruženou výrobu (odečítací a rozčítací). strana 40 Přednáška č. 9

41 Příklad Účetní jednotka zpracovává kakaové boby – vzniká kakaové máslo, kakaový prášek a kakaový lusk. Ze 100 ks bobů vzniká: –20 kg másla, prodejní cena 100 Kč/kg –45 kg prášku, prodejní cena 75 Kč/kg –35 kg lusků (vedlejší produkt) 15 Kč/kg Nákupní cena 1200 Kč/100 kg bobů. Ve sledovaném období bylo zpracováno 15 tun bobů, náklady na zpracování byly 540 000 Kč. strana 41 Přednáška č. 9

42 Úkoly Zpracujte předběžnou kalkulaci 1 kg produktů, společnost používá kombinaci odčítací a rozčítací metody: –Odčítací metoda: lusky –Rozčítací metoda: ostatní produkty, alokace podle ceny, podle množství výkonu Zobrazte skutečný průběh sdruženého procesu ve výkonově orientovaném systému NÚ. strana 42 Přednáška č. 9

43 Řešení Vyčíslení sdružených nákladů a výkonů: 1.Celkové sdružené náklady: Spotřeba bobů 15 tun * 12 000 Kč/t 180 000 Ostatní náklady540 000 Celkem720 000 2.Výkony: Kakaové máslo 15 000*0,203 000 kg Kakaový prášek 15 000*0,456 750 kg Kakaové lusky 15 000*0,355 250 kg strana 43 Přednáška č. 9

44 Vyčíslení sdružených nákladů Celkové skutečně vynaložené sdružené náklady720 000 Výnosy z prodeje lusků (vedlejší výkon) 78 750 Sdružené náklady na hlavní výrobu 641 250 Sdružené náklady na hlavní produkty budou alokovány metodou rozčítací: a)podle ceny b)podle množství strana 44 Přednáška č. 9

45 Alokace podle ceny strana 45 Přednáška č. 9 PoložkamásloprášekCelkem Objem výkonů (kg)3 0006 7509 750 Cena za kg10075 Výnosy (Kč)300 000506 250806 250 Podíl na celkových výnosech0,37210,62791,0000 Celkové náklady641 250 Podíl nákladů na výkon238 605402 645 Náklady na 1 kg výkonu79,5359,65

46 Alokace podle objemu výkonů strana 46 Přednáška č. 9 PoložkamásloprášekCelkem Objem výkonů (kg)3 0006 7509 750 Cena za kg10075 Výnosy (Kč)300 000506 250806 250 Podíl na objemu výkonů0,310,691,00 Celkové náklady641 250 Podíl nákladů na výkon197 308443 942 Náklady na 1 kg výkonu65,77

47 Zobrazení v NÚ strana 47 Přednáška č. 9

48 Legenda 1.Zúčtování nákladů v okruhu NÚ a)Spotřeba bobů b)Režijní náklady 2.Snížení nákladů na hlavní výkonu o vedlejší výkony 3.Převod hotových výrobků na sklad a)Kakaové máslo b)Kakaový prášek 4.Prodej kakaového másla 5.Prodej kakaového prášku 6.Prodej kakaových lusků strana 48 Přednáška č. 9

49 strana 49 Děkuji za pozornost Přednáška č. 8


Stáhnout ppt "Vliv charakteru podnikatelské činnosti na nákladové účetnictví Přednáška č. 9 Hana Bohušová."

Podobné prezentace


Reklamy Google