Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IS specializované na polygrafický průmysl. IS specializované na polygrafický průmysl jsou například: Cicero (STAPRO) Polis (vyvinut firmou AITIX, kterou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IS specializované na polygrafický průmysl. IS specializované na polygrafický průmysl jsou například: Cicero (STAPRO) Polis (vyvinut firmou AITIX, kterou."— Transkript prezentace:

1 IS specializované na polygrafický průmysl

2 IS specializované na polygrafický průmysl jsou například: Cicero (STAPRO) Polis (vyvinut firmou AITIX, kterou firma STAPRO zakoupila; vývoj IS POLIS byl ukončen v roce 2001) Keren II (Inseko) Hiflex (Agfa) Prinect (Heidelberg)

3 IS CICERO IS Cicero je členěn na moduly podporující činnosti v jednotlivých odděleních tiskárny. Tím pádem nám umožňuje sledovat zakázku od okamžiku nabídky, přes technologické zpracování, výrobu až po její expedici Zmíněná modularita systému je velkou výhodou, protože systém může být zákazníkovi sestaven dle jeho představ (systém může být budován po částech a investice jsou čerpány právě v takové míře, která odpovídá přesně potřebě polygrafické firmy v daném okamžiku)

4 MODULY IS CICERO Obchod Pokrývá činnost obchodního oddělení firmy, což zahrnuje zejména evidenci zákazníků, kalkulaci cen výrobků, tvorbu obchodních nabídek, uzavírání zakázek, atd. Nejdůležitější částí modulu je kalkulace ceny nabízeného výrobku. Cena je vypočtena na základě použitého výrobního postupu, požadavků zákazníka a kalkulačního ceníku. Dále je při výpočtu ceny zohledněna také obchodní politika pro konkrétního zákazníka.

5 Technologie Provádí přípravu dat pro výrobu. Systém je schopen zpracovávat publikace (V1, V2, V4 a V8), merkantil, bloky, noviny, samolepící etikety, krabičky atd. Jednotlivé vyráběné části jsou popsány svými parametry, jako jsou náklad, počet barev pro tisk, lamino (zušlechťování), přídavky pro tisk, formáty a podobně. Výstupem modulu jsou data pro modul Výroba a tištěné podklady pro montáž a výrobu (vyřazení, rozkresy, tabulky přídavků, výrobní sáček atd.). Ve spolupráci s moduly Sklady a Výroba je prováděno blokování materiálu na zakázky.

6 Sklady Vedou evidenci materiálu ve skladech a meziskladech a zaznamenávají každý pohyb materiálu ve skladu. Pravidelné uzávěrky skladu důležité pro účetnictví firmy jsou samozřejmostí. Odděleny jsou materiálové sklady, sklady polotovarů a sklady hotových výrobků.

7 Výroba Přebírá z modulu Technologie připravená data výrobků a upřesňuje technologický postup výroby. Umožňuje kapacitní plánování a monitorování stavu výroby zakázky. Expedice Slouží pro vydávání dodacích listů a evidenci vratných obalů.

8 Fakturace Sekce je určená pro vystavování různých typů faktur (dílčí, zálohové,...) a dobropisů. Neklade si však za cíl suplovat funkcionalitu ekonomického (účetního) programu, slouží spíše jako spojovací článek mezi IS Cicero a libovolným ekonomickým účetním systémem.

9 Sběr dat Umožňuje monitorování stavu výroby a hodnocení výroby na základě sebraných dat o skutečném průběhu výroby. Toto hodnocení je založeno na principu porovnání kalkulovaných a skutečných nákladů. Dále modul umožňuje evidovat činnost jednotlivých zaměstnanců i jednotlivých pracovních zařízení. Pomocí účinných filtračních metod je možno vždy pracovat jen s právě požadovanými daty.

10 Objednávky Odtud je možno jednoduše objednávat kooperační činnosti a materiál a sledovat pohyb vratných obalů.

11 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY IS PRO POLYGRAFICKÝ PODNIK: zvýšení obratu a následného zisku zlepšení organizace všech procesů ve firmě možnost porovnání kalkulovaných cen s reálnými náklady podstatné zvýšení počtu zpracovaných nabídek získání většího počtu zakázek na úkor konkurence zefektivnění komunikace mezi klíčovými pracovníky firmy centralizace důležitých informací – vytvoření globálního informačního prostředí přesnější a snadnější určení nákladů ve firmě zjednodušení a standardizace procesů uvnitř firmy podpora logistiky – sledování informačních a materiálových toků ve firmě

12 Technická specifikace 1 Většina informačních systémů je vyvinuta v architektuře client – server. Tříúrovňová architektura client-server Výhoda této architektury je v oddělení a modularitě vrstev IS a jednoduchém přístupu k datům. Veškerá data jsou tedy uložena na serveru a k nim přistupují uživatelé z jednotlivých počítačů připojených do firemní počítačové sítě. Pokud však je potřeba, je možno implementovat IS tak, aby byl provozován třeba pouze na jednom přenosném počítači bez vazby na hlavní server.

13 Technická specifikace 2 Většinou je u IS nabízeno i několik řešení, jak pracovat s IS „na dálku“ – např. počítačem mimo firemní síť přes VPN nebo připojením ke vzdálené ploše serveru. ZÁLOHOVÁNÍ DAT Dost často řešení zálohováním na pásky DAT, které jsou dnes již standardním doplňkem většiny serverů.

14 Nové technologie v polygrafických IS aneb „Kudy vede cesta?“ 1 JDF (Job Definition Format) Tento formát v podstatě umožňuje komunikaci napříč tiskovým workflow. V praxi to znamená, že údaje o zákazníkovi, zakázce, podkladech, technologii a podobně se do systému zadají pouze jednou a to ve chvíli, kdy tyto informace vzniknou. Celý balík je pak jednotlivými částmi workflow doplňován a předáván následujícím částem. V případě, že tiskárna zavede informační systém podporující tento formát (JDF), získává celou řadu výhod: zabránění duplicitního zadávání dat. (+ omezení prosté lidské chybovosti) zrychlení průchodu zakázky tiskárnou (JDF podporují i jednotlivé tiskové stroje, CTP zařízení, knihařské stroje apod. ) úspora nákladů úspora času

15 Nové technologie v polygrafických IS aneb „Kudy vede cesta?“ 2 Z praxe jsou známy již první výsledky potvrzující zvýšení efektivity v závislosti na implementaci standardu JDF. Některé společnosti zveřejnili údaje hovořící o cca 7% nárůstu produktivity po zavedení komunikace mezi PIS (polygrafický informační systém) a tiskovými stroji. Komunikace mezi prepressem a PIS pak dokáže uspořit pracovníkům prepressu půl hodiny denně a automatické nastavení barevníků uspoří jednu hodinu denně tiskařům. Na základě studie 921 firem bylo zjištěno, že implementace kompletního JDF může přinést zvýšení produktivity o 25 – 85 %.

16 Nové technologie v polygrafických IS aneb „Kudy vede cesta?“ 3 Protože se do popředí zájmu managementu polygrafických firem dostává stále více controling, Balanced Scorecard a další moderní trendy v řízení, je nezbytné, aby systém poskytoval pro takové řízení potřebné podklady. Jednou z cest k získání podstatných informací je sběr dat přímo z tiskových, resp. knihařských strojů, například pomocí formátu JDF. Další dnes často skloňovanou zkratkou je ISO. Systém řízení kvality vychází z jasné definice a standardizace firemních procesů. Informační systém by měl dokázat tyto procesy podpořit, poskytovat z nich potřebné výstupy a údaje o těchto procesech analyzovat a vyhodnocovat.

17 IS specializované na polygrafický průmysl x systémy ERP1 Specifika polygrafie zakázková výroba s vysokým podílem lidské práce a myšlení různorodá zakázková náplň (široká škála produktů) vysoká konkurence (nabídka převyšuje poptávku) Cizí kapitál

18 IS specializované na polygrafický průmysl x systémy ERP2 Znaky špatné výrobní organizace, aneb co by se při zavedeném IS nemělo stát Časté nedodržování termínů Nemožnost určení dodací lhůty pro zákazníka při přijmutí jeho objednávky nebo na jeho dotaz Častá přerušení výrobního procesu pro nedostatek materiálu nebo polotovarů Sklady jsou plné, ale chybí nezbytné položky Malé změny zásob vzhledem k výrobnímu cyklu Velká rozpracovanost Chybí předběžný zásobovací plán – oddělení nákupu musí reagovat bez přípravy a nemá čas na nabídkové řízení Zhoršení lidských vztahů mezi výrobou a ostatními útvary podniku Vedoucí výroby není nikdy k dispozici, neplní funkci vedoucího, ale spíše vrchního mistra Zhoršení vývoje výrobních nákladů Ztráta trhu za stabilních podmínek

19 IS specializované na polygrafický průmysl x systémy ERP3 Enterprise Resource Planning (ERP) je manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku (výroba, logistika, distribuce, správa majetku, prodej, fakturace, a účetnictví) Co ERP nabízí? Obsáhlou funkčnost pro řízení všech firemních a podnikatelských oblastí (obchod, výroba, logistika, distribuce, finance, lidské zdroje, znalosti, projekty apod.). Schopnost analyzovat firmu z jakéhokoliv úhlu pohledu s rychlým přístupem jak k celkovým přehledům, tak i k podrobnostem (sledování tržeb u nejvýznamnějších zákazníků, měření doby výpadku na kriticky důležitém stroji apod.).

20 IS specializované na polygrafický průmysl x systémy ERP4 Systémy ERP jsou více zaměřeny na řízení podniku, finance a logistiku než-li systémy pro polygrafii. Celkově by se dalo ale říci, že polygrafické informační systémy spadají pod systémy ERP s tím, že jsou rozšířeny o některé specifické funkce požadované pro polygrafický průmysl.


Stáhnout ppt "IS specializované na polygrafický průmysl. IS specializované na polygrafický průmysl jsou například: Cicero (STAPRO) Polis (vyvinut firmou AITIX, kterou."

Podobné prezentace


Reklamy Google