Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Před vytvořením mobilní aplikace pro konkrétní lékárnu se lékárník musí přihlásit na webu společnosti Apatyka servis a vyplnit vizitku na stránce www.apatykaservis.cz/vizitka.php.www.apatykaservis.cz/vizitka.php.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Před vytvořením mobilní aplikace pro konkrétní lékárnu se lékárník musí přihlásit na webu společnosti Apatyka servis a vyplnit vizitku na stránce www.apatykaservis.cz/vizitka.php.www.apatykaservis.cz/vizitka.php."— Transkript prezentace:

1 Před vytvořením mobilní aplikace pro konkrétní lékárnu se lékárník musí přihlásit na webu společnosti Apatyka servis a vyplnit vizitku na stránce www.apatykaservis.cz/vizitka.php.www.apatykaservis.cz/vizitka.php

2 Vizitka lékárny obsahuje informace, které se budou zobrazovat v mobilní aplikaci. Pokud zadáte souřadnice GPS v požadovaném formátu, zobrazí se lékárna na mapě mobilního zařízení. Můžete zadat logo. Pro jeho kvalitní zobrazení dodržujte optimální parametry. Náhled vpravo. Poznámka je jakýkoliv text o lékárně, který se rovněž zobrazí. Formulář kontroluje gramatiku. Nezapomeňte zaškrtnout, kterou mobilní aplikaci pro lékárnu chcete generovat (více možností). U aplikace Lékárna můžete rovnou přejít na zadávání dat.

3 Po zadaní vizitky obdrží lékárna od společnosti Apatyka servis QR kódy pro mobilní aplikace, které si na vizitce zaškrtla. Distribuce QR kódu je záležitostí každé konkrétní lékárny: -vystavit v prostorách lékárny (samolepka na dveřích, pokladně, plakát …) -tisknout na letáky a ostatní propagační materiály do poštovních schránek, MHD,… -umístit na kontaktní vizitky lékárny / na vizitky zaměstnanců lékárny -inzerovat v tisku -tisknout na účtenky -publikovat na web stránkách lékárny / e-shopu, příp. na partnerských webech -vystavit v prostorách čekáren doktorů, zdravotních pojišťoven … (samolepka, plakát …) -publikovat na klientských / věrnostních / slevových plastových kartách -…-… Zájemce o aplikaci si QR kód přečte prostřednictvím svého chytrého telefonu a aplikace pro konkrétní lékárnu se sama nainstaluje. Teď už se může majitel telefonu jen těšit, co mu lékárna nabídne.

4 Schéma získání aplikace uživatelem chytrého telefonu: 1)Lékárna prezentuje svůj QR kód aplikace a uživatel si ho vyfotí čtečkou QR kódu. 2)Mobil je přesměrován na web společnosti Apatyka servis, kde se ověří pravost kódu a určí typ operačního systému mobilu (Android nebo iOS). 3) Podle operačního systému je požádán příslušný obchod, aby nainstaloval do mobilu aplikaci i s parametry konkrétní lékárny.

5 Na formulář aktualizace dat pro mobilní aplikaci Lékárna přejdete kliknutím na tento odkaz nebo zadáním webové adresy : www.apatykaservis.cz/data_lekaren www.apatykaservis.cz/data_lekaren.

6 V zadávání dat na webu www.apatykaservis.cz/data_lekaren zvolíte Akce.www.apatykaservis.cz/data_lekaren Pro aktualizaci dat lékárny musíte být přihlášeni na webu společnosti Apatyka servis.

7 Zobrazí se obrazovka s přehledem aktuálních akcí a pro každou akci se zobrazí i seznam jejich příslušných položek. Zatímco vizitku aktualizuje lékárna jednorázově a pak např. při změně otevírací doby nebo kontaktů, formulář na webu www.apatykaservis.cz/data_lekaren bude navštěvovat častěji.www.apatykaservis.cz/data_lekaren V podstatě vždy když bude chtít zveřejnit novou akci lékárny.

8 Novou akci zadáme stiskem tlačítka v horní liště a následně vyplněním údajů v novém řádku v seznamu akcí. Pole Název akce se zobrazuje v mobilní aplikaci.

9 Pole Popis akce se v mobilní aplikaci nezobrazuje a slouží pouze pro lepší informovanost zadavatele / lékárníka.

10 Pole Platnost od a Platnost do akce určují od kdy do kdy se akce bude zobrazovat v mobilních zařízeních. Akce se v mobilu zobrazují sestupně podle data Platnost od (novější akce jsou nahoře).

11 Nezapomeňte novou akci uložit stiskem příslušného tlačítka v horní liště.

12 Ke každé akci je nutné zadat alespoň jednu položku. Akce bez položek se nezobrazuje. Vybereme akci (jejím zaškrtnutím v políčku vlevo) v seznamu akcí a následně v seznamu položek akce stiskněme tlačítko nový a v pravém dolním okně položku zadáte.

13 U položky akce zadáváme Název (zobrazuje se v přehledu akce a v detailu položky na mobilním zařízení) a rovněž Popis. Délka popisu je max 255 znaků a v přehledu akce se zobrazuje jeho začátek, v detailu položky pak celý popis. Pole Platnost od a Platnost do položky určuje, kdy je položka aktuální a datum by mělo ležet „uvnitř“ polí Platnost od a Platnost do akce. Pole položky se implicitně se předvyplní podle polí akce. Cena (doplněná měnou Kč) se zobrazuje v přehledu akce i v detailu položky.

14 Na mobilním zařízení v záhlaví přehledu akcí postupně rotují obrázky, názvy, termíny platnosti a ceny jednotlivých položek všech aktuálních akcí. Položky se v záhlaví střídají po 2 s případně je lze posouvat ručně. Zadavatel má možnost sám rozhodnout, které položky chce v tomto „kolotoči“ zobrazovat zaškrtnutím pole Carousel. Zobrazením některých položek v carouselu na mobilním zařízení zvýšíme jejich zobrazení a tak zdůrazníme jejich význam.

15 Ke každé položce můžeme přidat i obrázek, který se bude zobrazovat v záhlaví detailu položky a případně v záhlaví seznamu akcí (pokud je u položky zaškrtnuto pole Carousel). Zmenšená ikona se pak zobrazuje u každé položky v přehledu akcí. Dialogové okno pro výběr nového obrázku se vyvolá stiskem tlačítka vpravo. Obrázek musí být v poměru 2:1 a formátu GIF/PNG/JPG. Pokud jsme už obrázek někdy použili v předcházejících nabídkách, nemusíme ho znovu nahrávat, ale vybereme si ho v roletovém menu. V dialogovém okně můžeme vyhledat nový obrázek uložený na počítači stisknutím ikonky počítače vpravo.

16 Nový obrázek nahraný z počítače uložte stisknutím tlačítka uložit v dialogovém okně.

17 Nezapomeňte po nahrání každé položky údaje uložit stiskem tlačítka na liště.

18 Po nahrání jedné položky můžeme opětovným stiskem tlačítka nový nahrávat další položky. To znamená: - vyplnit název položky, - vyplnit popis položky, který se zobrazuje v mobilu (max 255 znaků), - vyplnit platnost od a do, - vyplnit cenu, - označit, zda se položka bude zobrazovat v záhlaví aplikace v mobilu (Carousel), - nahrát nový/vybrat stávající obrázek. Každou položku uložit.

19 Nezapomeňte, že informace, které pacientům publikujete, je potřeba průběžně aktualizovat. Jedině tím lze zajistit, že bude mít pacient zájem nabídku lékárny průběžně sledovat. Ukážeme si publikování informace o přednášce: Nejdříve založíme novou akci na příklad s názvem Cyklus přednášek. Publikované informace jsou záležitostí konkrétní lékárny. Mimo informací o akčních cenách mohou obsahovat rovněž další informace (formou publikovaných akcí), které slouží k posílení odbornosti a významu lékárny v její spádové oblasti. Např. informace (tučně je uveden případný název akce): - Rady a doporučení - s položkami pro konkrétní situace např. „jak správně odstranit klíště“ nebo „životospráva při hypertenzi“ - Naše služby - např. s položkami „Měření krevního tlaku zdarma OD-DO“ nebo „Bylinná poradna OD-DO“ - Naše přednášky...

20 Po založení akce cyklus přednášek zadáme k této akci novou položku, kde detailně popíšeme kdo přednáší, o čem, případně kde a další podrobnosti, které chceme uvést. V polích položky Platnost od a Platnost do uvedeme přesný termín přednášky včetně hodiny. Můžeme použít rozbalovací menu s časovými údaji po čtvrthodině. Zatímco pole Platnost od a Platnost do u akce určují, od kdy do kdy se bude akce zobrazovat v mobilních zařízeních, pole Platnost od a Platnost do u položky určují, kdy se akce koná a uživatel mobilní aplikace si může termín zaznamenat jediným kliknutím do svého kalendáře. Kromě přednášek lze tuto funkčnost využít například při happy hour nebo podobných marketingových akcí lékárny.

21 Mobilní aplikace Lékárna se na chytrém telefonu představí tímto logem. Aplikace při každém svém spuštění aktualizuje data. To znamená, že změny, které lékárna udělá ve své nabídce, se do aplikace promítnou nejpozději při jejím spuštění. Aktualizují se data nejen jednotlivých akcí a jejich položek, ale i informace o lékárně.

22 Po startu zobrazí aplikace na displeji mobilního zařízení seznam akcí i s jejich jednotlivými položkami. Tlačítko pro vyvolání informací o lékárně. Tlačítko pro aktualizaci dat. (Není třeba vypínat a zapínat aplikaci.) Carousel – v horní časti aplikace se postupně po 2 s střídají položky aktuálních akcí, u kterých lékárna zaškrtla pole Carousel. V tomto případě je v carouselu pět položek. Kromě automatického cyklu lze mezi položkami přecházet i tahem prstu.

23 Ze seznamu akcí lze přejít na detail konkrétní položky poklepem na ní nebo poklepem na její název v carouselu.

24 Detail konkrétní položky.

25 Detail položky přednášky. Kliknutím na ikonu kalendáře se zaznamená termín přednášky do kalendáře mobilu.

26 Zobrazení informací o lékárně s možností jedním kliknutím zavolat, začít psát mail nebo navštívit webové stránky…

27 Zobrazení mapy s umístěním lékárny a současně aktuálním vyznačením polohy telefonu a vzdálenosti do lékárny.

28 Lékárna aktualizuje své nabídky dle potřeby 24/7 na serveru Apatyka servis. Při spuštění aplikace na mobilu se načtou aktuální nabídky ze serveru AS. Lékárna díky formuláři aktualizace dat nahraje kdykoliv své akce na server společnosti Apatyka servis. Kdykoliv si uživatel spustí mobilní aplikaci Lékárna, vyhledá na serveru společnosti Apatyka servis aktuální data konkrétní lékárny (podle parametru, se kterým byla aplikace nainstalována). Uživatel chytrého telefonu může mít ve svém přístroji mobilní aplikaci LÉKÁRNA pouze pro jednu konkrétní lékárnu. Pokud chce dostávat informace z jiné lékárny, musí aplikaci nejprve odinstalovat a nainstalovat znovu s QR kódem jiné lékárny.

29 Rady a tipy: Aby byla mobilní aplikace pro Vaše pacienty zajímavá, věnujte prosím pozornost následujícím doporučením: - aktualizace - aktualizujte svoji nabídku minimálně po sedmi dnech; pacient nemá zájem sledovat interaktivní mobilní aplikaci, která obsahuje informace starší než 10 dní - stručnost - redukujte počet prezentovaných akcí a jejich položek maximálně na rozsah dvou stránek v mobilním zařízení; pacient má čas a je ochoten přečíst si na mobilním telefonu max. 2 stránky s nabízenými produkty - akční nabídka - do horní nabídky mobilního zařízení (carousel) umístěte ne více než dvě nebo tři položky, jejichž prodej chcete podpořit; můžete položky střídat, ale někdy je méně více

30 Hodně štěstí a úspěchů s mobilními aplikacemi od společnosti Apatyka servis!


Stáhnout ppt "Před vytvořením mobilní aplikace pro konkrétní lékárnu se lékárník musí přihlásit na webu společnosti Apatyka servis a vyplnit vizitku na stránce www.apatykaservis.cz/vizitka.php.www.apatykaservis.cz/vizitka.php."

Podobné prezentace


Reklamy Google