Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národné porovnávacie skúšky. Kdo jsme Bohumil Kartous – mluvčí Scio, PR, média Marian Golis – spolupráce s VŠ Eliška Vanclová – projekt NPS Hosté doc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národné porovnávacie skúšky. Kdo jsme Bohumil Kartous – mluvčí Scio, PR, média Marian Golis – spolupráce s VŠ Eliška Vanclová – projekt NPS Hosté doc."— Transkript prezentace:

1 Národné porovnávacie skúšky

2 Kdo jsme Bohumil Kartous – mluvčí Scio, PR, média Marian Golis – spolupráce s VŠ Eliška Vanclová – projekt NPS Hosté doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., prodekan Farmaceutickej fakulty UK doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., prodekan Fakulty architektúry STU PhDr. Pavol Juhás, prodekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

3 Obsah 1.Společnost Scio 2.Národné porovnávacie skúšky (NPS) 3.Test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) 4.Uchazeči z ČR

4 Složka Informační materiál o NPS Seznam fakult využívajících NPS Ukázky testů

5 POJMY Národné porovnávacie skúšky (NPS) = Národní srovnávací zkoušky (NSZ) Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) = Obecné studijní předpoklady (OSP)

6 Educational measurement (od 1996) –pomáhá s přijímáním studentů na podstatnou část VŠ a na SŠ –poskytuje své služby základním a středním školám –výzkum, členství AEA-E (Association for Educational Assessment Europe), vlastní konference Program paralelního vzdělávání, např.: –deskové vzdělávací hry pro školy –osobní rozvoj dětí Společnost Scio

7 Národné porovnávacie skúšky

8 V přijímacím řízení na VŠ v ČR od roku 2000. Výsledků využívá 57 fakult v ČR a SR. Každoročně jimi projde více než 25.000 uchazečů o studium. Vychází z obdobných zkoušek využívaných v zahraničí (např. SAT, GRE).

9 Testy –Všeobecné študijné predpoklady –Základy společenských věd –Matematika –Testy z cizích jazyků (Aj / Nj) –Přírodní vědy (Fy, Che, Bi) Důraz na precizní vývoj –trvale vysoká míra reliability –trvá rok, obsáhlý realizační tým (autoři, pilotáže, pretestace, oponentury,…) Národné porovnávacie skúšky

10 VŠP (Všeobecné študijné predpoklady; SK verze) = OSP (Obecné studijní předpoklady; CZ verze) možnost zkoušku zopakovat (stres, nevolnost, tréma) fakulta nepřicházejí o kvalitní uchazeče, kteří neuspěli jen kvůli momentální indispozici termíndatumtesty NPS I 7.12.2013VŠP, OSP * NPS II 8.2.2014VŠP, OSP, ZSV / Matematika NPS III 15.3.2014OSP, ZSV / Matematika, Aj / Nj NPS IV 12.4.2014VŠP, OSP, ZSV / Matematika, Bi, Ch NPS V 8.5.2014VŠP, OSP, ZSV, Aj / Nj NPS VI 31.5.2014VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch Národné porovnávacie skúšky

11 Místa konání 33 měst v ČR 10 na Slovensku Dostupnost zkoušek –snižuje náklady uchazeče (doprava, ubytování) –Snižuje stres a hendikep daný únavou z cestování Národné porovnávacie skúšky

12 Platba za NPS hradí uchazeč (ušetří na cestovném, jedna zkouška pro více fakult) zkouška VŠP 16 euro některé fakulty uchazečům hradí zkoušku Sociální podpora Pokud uchazeč prokáže (stejně jako např. u nároku na sociální stipendium), že by pro něj mohla být částka nutná k úhradě NPS limitující, hradí pouze malou část z ceny NPS (4 euro). Národné porovnávacie skúšky

13 Transparentnost Rovné podmínky pro všechny (obtížnost testů, průběh zkoušek, …) Automatizované vyhodnocení testů Účastník má okamžitě a vše pod kontrolou (zadání testů, záznamové archy) Jedinečný institut veřejné oponentury námitky k průběhu zkoušek námitky k obsahu testů námitky ke správnosti zpracování záznamového archu a k vyhodnocení zkoušky Reziduum pro VŠ: odpadají důvody k podávání žádostí o přezkum. Národné porovnávacie skúšky

14 Modulárnost = výhoda pro VŠ –výběr a kombinace libovolných předmětů –nastavení různé váhy oddílům testu –využití NPS jen pro některé obory –propojení s vlastními přijímacími zkouškami, resp. s dalšími kritérii přijímacího řízení, alternativa k vlastním přijímacím zkouškám atd. Rozhodování o přijetí či nepřijetí zůstává zcela v rukou fakulty.

15 Modely využití NPS NPS povinné vhodné pro fakulty s převisem poptávky nepořádá přijímací zkoušky a přijímá jen na základě výsledku NPS získává všechny výhody, které NPS nabízí Např.: Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Fakulta sociálnych vied UCM Trnava, UVLF Košice, Právnická fakulta UK Praha, Fakulta sociálních věd MU Brno a další. NPS nepovinné Fakulty s nízkým převisem poptávky, ale i fakulty s vysokým převisem Nemění kritéria PŘ, jen přidají alternativu přijetí na základě dobrého výsledku NPS -Příležitost pro uchazeče, pro něž jsou překážkou stávající kritéria (např. známky SŠ, přijímací zk. fakulty) -Příležitost pro uchazeče ze vzdálených regionů -Možnost vyřešit přijetí už v období prosinec až květen Např. Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Ekonomická fakulta UMB, Fakulta informatiky MU Brno, Fakulta ekonomie a manažmentu SPU, Fakulta managementu VŠE Praha, a další. NPS jako doplněk (může být povinně i nepovinně) fakulta kombinuje výsledek NPS a zároveň pořádá vlastní PZ (ústní, talentové, oborové) Např.: Fakulta architektury STU, Fakulta sociálních věd UK Praha, Fakulta manažmentu PU

16 Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) Využívá ho 85% fakult, které využívají NPS. Netestuje znalosti, ale obecné dovednosti, které jsou nezbytné pro studium každého vysokoškolského oboru. Vychází z testů SAT a GRE (v USA od roku 1966). Mezi VŠP a SAT korelace 0,761 Z jeho výsledku lze dobře odhadnout, zda bude uchazeč úspěšným studentem (predikční validita). Vysoce stabilní (podobně jako IQ).

17 Verbální oddíl orientace v delších souvislých textech a jejich správné chápání, jazyková výbava uchazečů Argumentační oddíl schopnost vyvozování závěrů, porozumění logickým souvislostem a argumentaci Analytický oddíl schopnost dělat logické závěry ze sady podmínek, orientaci ve větším množství uspořádaných informací a abstraktivní formy uvažování Kvantitativní oddíl rychlá orientaci v základních početních úkolech, selský rozum použitý k řešení jednoduchých matematických úloh Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)

18 Jedná se o srovnávací test (na rozdíl např. od maturitních testů, které jsou ověřovací) Řeší se v časovém stresu (90 otázek na 110 minut) Nikdo ho nestihne celý, neznamená to neúspěch Průměrná úspěšnost má být a je 50% Cílem je porovnat uchazeče, oddělit lepší od horších, a to velmi citlivě Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)

19 Ostatní předměty Základy společenských věd látka v rozsahu učiva na gymnáziu 3 oddíly: Stát a právo: právo, politologie Hospodářství a svět: ekonomie, moderní dějiny, evropská integrace Společnost a jedinec: filozofie, psychologie, sociologie Cizí jazyky (AJ, NJ) úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce poslech, čtení a porozumění textu, konverzační situace, komplexní cvičení, gramatika 1.Matematika látka v rozsahu učiva na gymnáziu (bez diferenciálního a integrálního počtu) rozdělen do dvou oddílů. První oddíl obsahuje 20 jednodušších úloh, na jejich řešení mají účastníci 40 minut. Druhý oddíl obsahuje 20 obtížnějších úloh a na jejich řešení mají účastníci 80 minut. 2.Přírodní vědy testy z Biologie, Chemie a Fyziky obsahově lze přizpůsobit zaměření fakulty

20 Důvody proč fakulty přechází na NPS

21 Fakulty řeší tyto situace Kolísá počet uchazečů a mění se jejich struktura Přijímací řízení je velkou zátěží pro celou fakultu Vysoký počet přezkumů - někdy se řeší i právní cestou Problémy a pochybnosti spojené s přípravou testů, průběhem zkoušek a vyhodnocením (utajení, transparentnost, srovnatelnost variant testů, kvalita a bezchybnost testů, rovné podmínky pro všechny) Výběr nevhodných studentů, použití nevhodných nástrojů pro výběr Snaha o diferenciaci kritérií přijímacího řízení (získání nového okruhu uchazečů, diferenciace struktury přijatých) Rozdílná úroveň SŠ, rozdílná hodnocení ze SŠ (nemožnost využívat známky ze SŠ jako objektivní kritérium)

22 Uchazeči

23 Uchazeči v ČR Počty českých uchazečů hlásících se v ČR na veřejné VŠ (r. 2012) Počty nepřijatých přihlášek podle zaměření fakult (r. 2012) veřejné VŠuchazečů nepřijati43736 přijatí88472 132208 zaměření přijatí na veřejnou VŠ nepřijatí na veřejnou VŠ pedagogika, učitelství a sociální péče1288619938 humanitní a společenské vědy a nauky1498017966 ekonomické vědy a nauky1897613889 zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky53248742 technické vědy a nauky252677337 právní vědy a nauky21516009 přírodní vědy a nauky83793736 zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky63422914 vědy a nauky o kultuře a umění7012793 chemicko-technologické3139801

24 Uchazeči v ČR Počty nepřijatých na veřejné VŠ podle kraje (r. 2012) krajuchazečů Jihomoravský6791 Moravskoslezský5979 Zlínský2661 Olomoucký3357 Jihočeský1929 Karlovarský822 Královéhradecký2128 Liberecký1394 Pardubický2210 Plzeňský2044 Praha5036 Středočeský4364 Ústecký2568 Vysočina2251

25 Uchazeči ČR v. SR Počty českých uchazečů hlásících se na slovenské fakulty (r. 2012) pro srovnání: Počty slovenských uchazečů hlásících se na české fakulty (r. 2012) štátne občianstvo Počet prihlášokprijatízápisov Česko1 924 1 567 1 195 celkem z toho Slováci podíl Slováků počet uchazečů v ČR164164133858,2%

26 Uchazeči v ČR: povědomí Výstupy dotazníkového šetření mezi českými uchazeči o studium na VŠ Poznáte ponuku odborov štúdia na niektorých atraktívnych slovenských fakultách? Podal/a by ste si prihlášku na slovenskú fakultu, pokiaľ by uznávala výsledok testu OSP (VŠP)? r. 2013, 7265 respondentů

27 Uchazeči v ČR: povědomí Pokiaľ ste uviedol/la, že by ste si prihlášku podal/a, spresnite prosím sídlo VŠ Pokiaľ ste uviedol/la, že by ste si prihlášku nepodal/a, spresnite prosím dôvod r. 2013, 7265 respondentů

28 Děkuji za pozornost www.scio.sk/nps


Stáhnout ppt "Národné porovnávacie skúšky. Kdo jsme Bohumil Kartous – mluvčí Scio, PR, média Marian Golis – spolupráce s VŠ Eliška Vanclová – projekt NPS Hosté doc."

Podobné prezentace


Reklamy Google