Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komora sociálních podniků Ing. Milan Venclík, MBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komora sociálních podniků Ing. Milan Venclík, MBA."— Transkript prezentace:

1 Komora sociálních podniků Ing. Milan Venclík, MBA

2  Zasazovat se o popularizaci sociálního podnikání Prosazování podpory sociálních podnikatelů a sociálních podniků  Usilovat o vytvoření kvalitní spolupráce sociálních podnikatelů a sociálních podniků, která vede k výměně dlouhodobých zkušeností  Prosazovat aktivity, které napomáhají k rozvoji sociálního podnikání  Spolupracovat se subjekty v oblasti sociální podnikání v zahraničí Komora sociálních podniků - cíle

3  šíření odborných informací o sociálním podnikání, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací a provozování vlastních webových stránek,  poradenství v oblasti sociálního podnikání jak členům, tak dalším subjektům podnikající v této oblasti nebo zajímající se o toto téma, Komora sociálních podniků - činnost

4  vyhledávání, shromažďování a zprostředkování informací o sociálním podnikání a souvisejících tématech,  prosazování zájmů členů při komunikaci s veřejnou správou, jinými organizacemi a zahraničními institucemi,  další činnosti, které jsou v souladu s cíli sdružení. Komora sociálních podniků - činnost

5  Ukotvení v privátním sektoru  Cílem podnikání je užitek – společenský prospěch (ne finanční zisk)  Účast na trhu není provázena kumulováním a dalším distribuováním zisku  Iniciativa lokální a prováděna místními občany  Výdobytky a služby jsou místního charakteru  Podporují ekonomicky i politicky domácí podnikání Komora sociálních podniků – princip ekonomiky třetího tisiciletí

6  Kooperace  Spolupráce – tým  Koordinace  Partnerství Nutné podmínky:  Zájem  Znalost  Schopnost Komora sociálních podniků – základní pilíře

7  Společné cíle a vize  Společné přání  Společné úsilí  Společné řešení problémů  Společné sdílení úspěchů i neúspěchů Komora sociálních podniků – podmínky nutné nikoliv však dostačující

8  Komunitní rozvoj byl vyvíjen v USA a VB po 2. světové válce. Přičemž původně byl zamýšlen k podpoře marginalizovaných lokalit a lidí z rozvojových zemí na demokratických principech. Podobný vývoj se odehrál v zemích jižní Evropy, jen pojem se diferencoval s vizí, aby lépe vyjadřoval podstatu aktivit, proto byl nazýván jako sociální rozvoj. Komora sociálních podniků – komunitní přístup

9  Sociální podniky se etablují na lokální a regionální úrovni  Cílem sociální firmy je integrovat znevýhodněné lidi zpátky do komunity  Pojem komunita pochází z latinského slova „communitas“ a znamená lidské společenství, jehož příslušníci jsou spojeni určitou spřízněností a vzájemnou spoluprácí. Pozor: V ČR komunitní není totožné s municipální Komora sociálních podniků – komunitní přístup

10 Komunita je charakteristická:  svými hranicemi (např. geografické, ekonomické, sociální),  základními pilíři (společné zájmy, účinná komunikace, vzájemná spolupráce),  strukturou (formální a neformální organizace, skrze něž členové komunity prosazují své zájmy). Komora sociálních podniků – komunitní přístup

11 Charakteristiky vyváženě žijící komunity (podle Gardner a 1999)  je různorodou jednotou,  má společný základ sdílených hodnot,  vyznačuje se vzájemnou péčí, důvěrou, týmovou prací,  má rozvinutou efektivní komunikaci Komora sociálních podniků – komunitní přístup

12  usnadňuje lidem účast na veřejných věcech,  vytváří si vlastní identitu, záměry,  vytváří si vnitřní a vnější vazby,  vychovává, je schopná předávat hodnoty i formy další generaci,  je otevřená budoucnosti,  má vyvážená institucionální uspořádání. Komora sociálních podniků – komunitní přístup

13  vysoká autorita zvolených představitelů  existence občanského sektoru s vysokou neformální autoritou;  vzájemná spolupráce politiků, nestátního neziskového sektoru a podnikatelů i zaměstnanců;  schopnost identifikovat jak dlouhodobé, tak akutní problémy a potřeby obce/města;  správné určení priorit komunity a nalézaní konsensu v jejich řešení;  dlouhodobá kontinuita spolupráce (i v rámci politických změn v jednotlivých volebních obdobích) při řešení hlavních priorit a zároveň flexibilní schopnost identifikovat potřeby nové. Komora sociálních podniků – vlivy na fungování komunitních aktivit

14 Aktivní podpora následujících tezí:  Participace na životě společnosti  Analýza problémů a potřeb  Vymezení priorit  Implementace  Inovativní řešení problémů  Kontrola výsledku (i veřejná – pokud jsou používány VF)  Identifikace nových potřeb a problémů Komora sociálních podniků – zapojení do komunitního plánování

15 Podmínky nutné:  všechny komunity mají prostředky (lidské zdroje, potenciál),  komunitní rozvoj se neděje sám od sebe, musí být stimulován (buď z vnitřních zdrojů – vzdělaní spoluobčané nebo z venku podpora profesionálů a lídrů jiných komunit).  aktéři znají a identifikují problémy, Komora sociálních podniků – vazba na sociální podnik

16  dochází k aktivizaci vnějších příležitostí a partnerů,  lze využít společnou sílou ke sjednocení,  komunitní rozvoj se děje na místní úrovni, na úrovni života lidí,  dobrá vláda znamená nejen silné vedení, výkonnou správu, ale i transparentnost, důvěru výzvy do budoucna. Komora sociálních podniků – vazba na sociální podnik

17 Se sociálním podnikáním souvisejí tři hlavní hodnoty: Podnikání - sociální firmy kombinují tržní orientaci se sociálním posláním. Zaměstnanost - sociální podniky jsou podpůrnými pracovišti, jejichž pracovní prostředí poskytuje všem zaměstnancům podporu, příležitost a smysluplnou práci. Komora sociálních podniků - závěr

18  Empowerment - sociální podniky usilují o společenskou a ekonomickou integraci znevýhodněných skupin jejich zaměstnáváním. Zplnomocnění znevýhodněných skupin (empowerment) Komora sociálních podniků - závěr

19 Komora chce: Prezentovat hodnotový rámec, ke kterému se sociální firma hlásí (smutný případ Slovensko, kde sociální podnikání je synonymum se slovem krádež) A dále poskytnout :  zákazníkům,  zaměstnancům,  veřejným institucím, Komora sociálních podniků - závěr

20  organizacím a agenturám,  poskytovatelům služeb v oblasti zaměstnávání,  donátorům a investorům, konkurentům informaci, že: Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

21 Děkuji za pozornost Milan Venclík venclik.milan@seznam.cz Komora sociálních podniků


Stáhnout ppt "Komora sociálních podniků Ing. Milan Venclík, MBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google