Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komora sociálních podniků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komora sociálních podniků"— Transkript prezentace:

1 Komora sociálních podniků
Ing. Milan Venclík, MBA

2 Komora sociálních podniků - cíle
Zasazovat se o popularizaci sociálního podnikání Prosazování podpory sociálních podnikatelů a sociálních podniků Usilovat o vytvoření kvalitní spolupráce sociálních podnikatelů a sociálních podniků, která vede k výměně dlouhodobých zkušeností Prosazovat aktivity, které napomáhají k rozvoji sociálního podnikání Spolupracovat se subjekty v oblasti sociální podnikání v zahraničí

3 Komora sociálních podniků - činnost
šíření odborných informací o sociálním podnikání, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací a provozování vlastních webových stránek, poradenství v oblasti sociálního podnikání jak členům, tak dalším subjektům podnikající v této oblasti nebo zajímající se o toto téma,

4 Komora sociálních podniků - činnost
vyhledávání, shromažďování a zprostředkování informací o sociálním podnikání a souvisejících tématech, prosazování zájmů členů při komunikaci s veřejnou správou, jinými organizacemi a zahraničními institucemi, další činnosti, které jsou v souladu s cíli sdružení.

5 Komora sociálních podniků – princip ekonomiky třetího tisiciletí
Ukotvení v privátním sektoru Cílem podnikání je užitek – společenský prospěch (ne finanční zisk) Účast na trhu není provázena kumulováním a dalším distribuováním zisku Iniciativa lokální a prováděna místními občany Výdobytky a služby jsou místního charakteru Podporují ekonomicky i politicky domácí podnikání

6 Komora sociálních podniků – základní pilíře
Kooperace Spolupráce – tým Koordinace Partnerství Nutné podmínky: Zájem Znalost Schopnost

7 Komora sociálních podniků – podmínky nutné nikoliv však dostačující
Společné cíle a vize Společné přání Společné úsilí Společné řešení problémů Společné sdílení úspěchů i neúspěchů

8 Komora sociálních podniků – komunitní přístup
Komunitní rozvoj byl vyvíjen v USA a VB po 2. světové válce. Přičemž původně byl zamýšlen k podpoře marginalizovaných lokalit a lidí z rozvojových zemí na demokratických principech. Podobný vývoj se odehrál v zemích jižní Evropy, jen pojem se diferencoval s vizí, aby lépe vyjadřoval podstatu aktivit, proto byl nazýván jako sociální rozvoj.

9 Komora sociálních podniků – komunitní přístup
Sociální podniky se etablují na lokální a regionální úrovni Cílem sociální firmy je integrovat znevýhodněné lidi zpátky do komunity Pojem komunita pochází z latinského slova „communitas“ a znamená lidské společenství, jehož příslušníci jsou spojeni určitou spřízněností a vzájemnou spoluprácí. Pozor: V ČR komunitní není totožné s municipální

10 Komora sociálních podniků – komunitní přístup
Komunita je charakteristická: svými hranicemi (např. geografické, ekonomické, sociální), základními pilíři (společné zájmy, účinná komunikace, vzájemná spolupráce), strukturou (formální a neformální organizace, skrze něž členové komunity prosazují své zájmy).

11 Komora sociálních podniků – komunitní přístup
Charakteristiky vyváženě žijící komunity (podle Gardner a 1999) je různorodou jednotou, má společný základ sdílených hodnot, vyznačuje se vzájemnou péčí, důvěrou, týmovou prací, má rozvinutou efektivní komunikaci

12 Komora sociálních podniků – komunitní přístup
usnadňuje lidem účast na veřejných věcech, vytváří si vlastní identitu, záměry, vytváří si vnitřní a vnější vazby, vychovává, je schopná předávat hodnoty i formy další generaci, je otevřená budoucnosti, má vyvážená institucionální uspořádání.

13 Komora sociálních podniků – vlivy na fungování komunitních aktivit
vysoká autorita zvolených představitelů existence občanského sektoru s vysokou neformální autoritou; vzájemná spolupráce politiků, nestátního neziskového sektoru a podnikatelů i zaměstnanců; schopnost identifikovat jak dlouhodobé, tak akutní problémy a potřeby obce/města; správné určení priorit komunity a nalézaní konsensu v jejich řešení; dlouhodobá kontinuita spolupráce (i v rámci politických změn v jednotlivých volebních obdobích) při řešení hlavních priorit a zároveň flexibilní schopnost identifikovat potřeby nové.

14 Komora sociálních podniků – zapojení do komunitního plánování
Aktivní podpora následujících tezí: Participace na životě společnosti Analýza problémů a potřeb Vymezení priorit Implementace Inovativní řešení problémů Kontrola výsledku (i veřejná – pokud jsou používány VF) Identifikace nových potřeb a problémů

15 Komora sociálních podniků – vazba na sociální podnik
Podmínky nutné: všechny komunity mají prostředky (lidské zdroje, potenciál), komunitní rozvoj se neděje sám od sebe, musí být stimulován (buď z vnitřních zdrojů – vzdělaní spoluobčané nebo z venku podpora profesionálů a lídrů jiných komunit). aktéři znají a identifikují problémy,

16 Komora sociálních podniků – vazba na sociální podnik
dochází k aktivizaci vnějších příležitostí a partnerů, lze využít společnou sílou ke sjednocení, komunitní rozvoj se děje na místní úrovni, na úrovni života lidí, dobrá vláda znamená nejen silné vedení, výkonnou správu, ale i transparentnost, důvěru výzvy do budoucna.

17 Komora sociálních podniků - závěr
Se sociálním podnikáním souvisejí tři hlavní hodnoty: Podnikání - sociální firmy kombinují tržní orientaci se sociálním posláním. Zaměstnanost - sociální podniky jsou podpůrnými pracovišti, jejichž pracovní prostředí poskytuje všem zaměstnancům podporu, příležitost a smysluplnou práci.

18 Komora sociálních podniků - závěr
Empowerment - sociální podniky usilují o společenskou a ekonomickou integraci znevýhodněných skupin jejich zaměstnáváním. Zplnomocnění znevýhodněných skupin (empowerment)

19 Komora sociálních podniků - závěr
Komora chce: Prezentovat hodnotový rámec, ke kterému se sociální firma hlásí (smutný případ Slovensko, kde sociální podnikání je synonymum se slovem krádež) A dále poskytnout : zákazníkům, zaměstnancům, veřejným institucím,

20 organizacím a agenturám,
poskytovatelům služeb v oblasti zaměstnávání, donátorům a investorům, konkurentům informaci, že: Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

21 Komora sociálních podniků
Děkuji za pozornost Milan Venclík


Stáhnout ppt "Komora sociálních podniků"

Podobné prezentace


Reklamy Google