Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní nákup se SAP SRM Kampaň Best-Run Now – Balíčková řešení pro období ekonomického poklesu Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní nákup se SAP SRM Kampaň Best-Run Now – Balíčková řešení pro období ekonomického poklesu Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář,"— Transkript prezentace:

1 Efektivní nákup se SAP SRM Kampaň Best-Run Now – Balíčková řešení pro období ekonomického poklesu Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář, 30.7.2009

2 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 2 Ekonomický pokles má zásadní dopad na podniky všech velikostí ve všech odvětvích Charakteristika současného ekonomického prostředí Výnosy, Příjmy Náklady na prodej, zisk Cash flow, likvidita Klesající poptávka (omezení výdajů, odkládání nákupu) Zv yš uj í cí se náklady ( náklady na kapitál, kurzová rizika, inflace, …) Horší dostupnost provozních úvěrů (důkladné prověřování klientů, klesající objem poskytnutých úvěrů ) Negativními dopady na klíčové ekonomické ukazatele  Ztížený přístup k financování  Vyšší náklady kapitálu  Klesající důvěra spotřebitelů  Dopad na všechna odvětví  Rostoucí riziko inflace  Vyšší volatilita na trhu  Vlna konsolidací  Zesílená regulace podnikání Typické projevy

3 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 3 Cílené investice do IT mohou i v této době výrazně posílit ekonomickou výkonnost Zdroj: “Managing IT in a Downturn”, McKinsey & Company., 2008 Balíčky „Best Run Now“ jsou zacíleny na problémy spojené s ekonomickým poklesem, vytváří prostor pro rozvoj v budoucnosti Balíčky „Best Run Now“ Rychlá implementace a okamžité ekonomické přínosy Připravenost pro budoucí rozvoj Kompletní procesy s optimalizovanou tvorbou hodnoty Zásadní poznatky Celoplošné snižování investic do IT ohrožuje naplnění strategických cílů společností Ve srovnání s jinými alternativami má snížení nákladů na IT menší dopad na EBIT Cílené IT investice mohou mít o řád větší dopad na EBIT než tradiční ořezávání nákladů

4 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 4 7 balíčkových řešení připravených pro český trh Definovaný rozsah, náklady a doba implementace Rychlé, přesné a informované rozhodování Efektivní nákup Flexibilní plánování Dokonale řízený výrobní podnik Excelentní provozování řešení od SAP Řízení lidských zdrojů v dobách nejistoty Efektivní správa pohledávek Pro všechna balíčková řešení je poskytováno výhodné financování prostřednictvím služby SAP Financing. Balíčková řešení jsou navržena tak, aby jejich návratnost nebyla delší než 12 měsíců.

5 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 5 Cíle dnešního websemináře Představení balíčkového řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP (nabídka ve spolupráci s firmou con4PAS) Představení analytické aplikace SAP BusinessObject Spend Performance Management 1 2

6 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 6 Agenda 1.Úvod 2.Balíčkové řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP 3.Analýza výdajů se SAP BusinessObjects Spend Perfomance Management 4.Shrnutí

7 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 7 Postřeh z praxe?

8 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 8 Business procesy s největším potenciálem úspor Výsledky průzkumu poradenské společnosti AMR Research Potenciál úspor vyjádřen pomocí skóre 1 až 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší)

9 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 9 Úspory v oblasti nákupu Další souvislosti ZměnaDopad na zisk Zvýšení obratu o 5%+ 5% Snížení výdajů o 5%+ 35%

10 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 10 Závěr Pro společnosti s vysokým podílem nakupovaných materiálů / služeb je tzv. pákový efekt (tj. vliv na ziskovost) výrazně vyšší při snižování výdajů než při zvyšování obratu !

11 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 11 Kde se nachází největší prostor k úsporám a jak velký prostor se běžně jedná? Efektivní strategie nákupu vycházející z důkladných analýz potřeb a nabídky Snížení výdajů o 2 - 12% Snížení objemu nákupu mimo kontrakty na polovinu Dodatečná úspora 7% výdajů na základě lepšího využití nasmlouvaných podmínek Výběr dodavatele Zkrácení procesu o 25 - 50% Počet nakupovaných položek Snížení počtu nakupovaných položek o 15% Náklady na držení zásob Snížení nákladů o 5 - 50% Zdroj: Aberdeen Group

12 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 12 Agenda 1.Úvod 2.Balíčkové řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP 3.Analýza výdajů se SAP BusinessObjects Spend Perfomance Management 4.Shrnutí

13 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 13 Proces nákupu v řešeních SAP Představení SRM: Komplexní podpora zásobovacích procesů

14 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 14 Proces nákupu v řešeních SAP Představení SRM: Komplexní podpora klíčových procesů Strategické činnosti (Nákup) Operativní činnosti (Nákup) Dodavatel Kvalifikace dodavatelů Hodnocení dodavatelů Auto registrace Auto registrace Definice vnitřních pravidel Stanovení zdroje odběru Stanovení zdroje odběru Interní zákazník Napojení dodavatelů Agregace požadavků Správa knihovny klauzulí Úložiště kontraktů Naplňování kontraktu Stanovení zdroje odběru Finanční vypořádání Zpracování objednávky Potvrzení příjmu zboží / služby Zpracování objednávky Evidence dodaných služeb Fakturace Definice požadavku Správa katalogu Sledování stavu řešení požadavku Sledování naplňování kontraktu Definice poptávek Založení kontraktu Reklamace Založení košíku Řízení zdrojů odběru Plánování požadavků Operativní nákup Správa kontraktů Výběr dodavatelů Řízení báze dodavatelů & Podpora spolupráce Analýza shody dodavatelů Hodnocení dodavatelů Manažer dodavatelůObchodník - NákupčíSprávce kontraktůObchodník - Nákupčí Hodnocení nabídek Založení nabídky Reporting shody s pravidly Analýza výdajů Plánování nákupních kategorií

15 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 15 Proces nákupu v řešeních SAP Rozsah řešení balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP Strategické činnosti (Nákup) Operativní činnosti (Nákup) Dodavatel Kvalifikace dodavatelů Hodnocení dodavatelů Auto registrace Auto registrace Definice vnitřních pravidel Stanovení zdroje odběru Stanovení zdroje odběru Interní zákazník Napojení dodavatelů Agregace požadavků Správa knihovny klauzulí Úložiště kontraktů Naplňování kontraktu Stanovení zdroje odběru Finanční vypořádání Zpracování objednávky Potvrzení příjmu zboží / služby Zpracování objednávky Evidence dodaných služeb Fakturace Definice požadavku Správa katalogu Sledování stavu řešení požadavku Sledování naplňování kontraktu Definice poptávek Založení kontraktu Reklamace Založení košíku Řízení zdrojů odběru Plánování požadavků Operativní nákup Správa kontraktů Výběr dodavatelů Řízení báze dodavatelů & Podpora spolupráce Analýza shody dodavatelů Hodnocení dodavatelů Manažer dodavatelůObchodník - NákupčíSprávce kontraktůObchodník - Nákupčí Hodnocení nabídek Založení nabídky Reporting shody s pravidly Analýza výdajů Plánování nákupních kategorií

16 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 16 Proces nákupu v řešeních SAP Rozsah řešení balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP Požadování Zadání nákupních požadavků Schvalování nákupních požadavků Přiřazení zdroje odběru (dodavatele) – automaticky na základě kontraktů, ručně na základě znalosti nebo prostřednictvím RFx Podpora výběrových řízení a aukcí Výběrová řízení ve více kolech Kvalifikační a hodnotící kritéria Seskupování požadavků Schvalování výběrových řízení Holandské i anglické aukce Hodnocení nabídek Schvalování přijatých nabídek Objednávky Automatický vznik objednávky na základě úplného požadavku nebo přijaté nabídky Přímé zadání nákupní objednávky Schvalování nákupních objednávek

17 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 17 Proces nákupu v řešeních SAP Rozsah řešení balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP Nákupní kontrakty Automatický vznik nákupního kontraktu na základě úplného požadavku nebo přijaté nabídky Přímé založení nákupního kontraktu Schvalování nákupních kontraktů Integrace s ERP systémem Kmenová data Materiály, dodavatelé Požadavky na objednávky Připojení pro všechny dodavatele v ceně Publikace výběrových řízení Zadávání nabídek, účast v aukcí Prostor pro další rozvoj Nákup z katalogu dodavatele (lokální/externí) Hodnocení dodavatelů / nákupčích Výkaznictví v prostředí SAP BI

18 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 18 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Přiřazení zdroje odběru 1/2 – kokpit nákupčího

19 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 19 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Přiřazení zdroje odběru 2/2 – přiřazení kontraktu

20 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 20 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 1/8 – zadání – hlavička

21 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 21 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 2/8 – zadání – kvalifikační a hodnotící kritéria na hlavičce soutěže

22 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 22 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 3/8 – zadání – předmět, položky, soutěže

23 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 23 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 4/8 – zadání – kritéria hodnocení na položce soutěže

24 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 24 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 5/8 – zadání – stanovení vah pro kvalifikační a hodnotící kritéria

25 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 25 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 6/8 – zadání – skóre pro kvalifikační a hodnotící kritéria Lineární funkceStupňovitá funkce Manuální hodnoceníFixní hodnocení Hodnocení zadává hodnotitel ručně pro každou nabídku

26 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 26 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 7/8 – zadání – přehled schvalování

27 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 27 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 8/8 – zadání – přehled verzí (změn) vypsání soutěže

28 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 28 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 1/5 – přehled soutěží

29 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 29 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 2/5 – zobrazení soutěže – kvalifikační kritéria

30 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 30 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 3/5 – zobrazení soutěže – předmět poptávky a hodnotící kritéria

31 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 31 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 4/5 – aukční kokpit

32 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 32 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 5/5 – aukční kokpit

33 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 33 Proces nákupu v řešeních SAP SRM: Technická infrastruktura – plná funkcionalita

34 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 34 Proces nákupu v řešeních SAP Technická infrastruktura balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP Technická infrastruktura balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP SAP EP 7.0 SAP PI 7.0 SAP BI 7.0 SAP ERP >4.7 nebo nonSAP ERP SAP ERP >4.7 nebo nonSAP ERP TREX 7.1 SAP ADS SAP SRM 7.0 EBP SAP SRM 7.0 EBP SRM-MDM Catalog 3.0 SAP SRM 7.0 SUS SAP SRM 7.0 SUS

35 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 35 Proces nákupu v řešeních SAP Možnost hostování vývojového i produktivního prostředí Hostování SRM systémů Vývojový a testovací systém Zrychlení implementace SRM pro daného zákazníka Produktivní systém Zákazník řeší jen bezpečnou komunikaci s hostingovým centrem, není zatížen zajištěním přístupu pro jednotlivé dodavatele Integrace s ERP systémem Vybudování bezpečeného tunelu mezi hostingovým centrem ERP systémy zákazníka Připojení dodavatelů Přístupy dodavatelů jsou řešeny v rámci přístupů k systémům v hostingovém centru

36 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 36 Agenda 1.Úvod 2.Balíčkového řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP 3.Analýza výdajů se SAP BusinessObjects Spend Perfomance Management 4.Shrnutí

37 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 37 Je třeba specializovaná analytická aplikace? Analýza informací z procesů nákupu nebývá efektivní  Různé / Více systémy podporující nákup  Různé účtové osnovy  Outsourcing  Nákupní karty (benzín, …) Izolované zdroje datNekonzistentní data  Původ dat v různých systémech  Duplikované záznamy dodavatelů  Nesprávně klasifikované položky  Neklasifikované faktury Komplikovaný přístup k datům  Složité Excelovské tabulky  Nutná podpora IT při vytváření nových / nestandardních výkazů  Komplikované analytické nástroje  Analytické nástroje nejsou integrovány s transakčními systémy T&E HK ERP 1 Nákupní karty

38 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 38 SAP BusinessObjects Spend Performance Mgmt Krabicov á (out-of-the-box) analytick á aplikace Trendy ve výdajích Rozpočet vs. Skutečnost Odchylka nákupních cen Optimalizace cen Nákup mimo kontrakty Porovnání s plánem Efektivnost nákupních kontraktů Odchylky cen Analýza výdajů nákupu Optimalizace cen

39 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 39 Špičková technologie integrující proces zpracování dat Normalizace dodavatelů Klasifikace výdajů Klasifikace dat a normalizace dodavatelů Služby vybraných partnerů:  Databáze dodavatelů (100 zdrojů)  Prediktivní kódování  Know-how z akvizice firmy Analytics Inc. Integrace dat Technology  Extraktory dat pro řešení SAP  BusinessObjects Data Integrator pro nonSAP aplikace  Samoobslužný portál pro správu dat Proces Nákupní karty T&E HK ERP 1  Webový prohlížeč s přehrávačem Flash  Personalizace prostředí  Řízení výkonnosti procesů nákupu Specifický datový model pro výdaje nákupu, rozhraní orientované na uživatele, analýzy signalizující efektivní opatření  SAP NetWeaver BI 7.0  Aplikační vrstva založená na technologii Adobe Flex Data StoresInfo Cubes

40 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 40 Ukázka SAP BusinessObjects Spend Performance Management

41 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 41 SAP BusinessObjects Spend Performance Mgmt Klíčové přínosy Normalizace dodavatelů Klasifikace výdajů … přesné a harmonizované … Kompletní data … Nákupní karty T&E HK ERP 1 … lehce srozumitelné a použitelné … Data StoresInfo Cubes Standardní extraktory pro řešení SAP Špičková konektivita na nonSAP zdroje dat SAP BusinessObjects Data Integrator používá více než 600 zákazníků Know-How a nástroje firmy Analytics Inc Zkušenosti a algoritmy ze zpracování záznamů nákupu v objemu více než 1.000 mld USD > 96% přesnost Znalostní báze umožňuje zvýšit přesnost a pokrytí Nejenom intuitivní analytická vrstva Personalizace a rozšiřitelnost koncovým uživatelem Podpora řízení výkonnosti, přípravy rozpočtu, optimalizace cen ….

42 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 42 Agenda 1.Úvod 2.Balíčkového řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP 3.Analýza výdajů se SAP BusinessObjects Spend Perfomance Management 4.Shrnutí

43 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 43 Vybraní uživatelé řešení SAP SRM v ČR Škoda Auto ČSOB ČSOB Leasing Telefónica O2 Czech Republic Plzeňský Prazdroj Pregis, a.s. (Preciosa) Česká rafinérská Letiště Praha ČEZ

44 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 44 Proč balíčkové řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP Průkaznost, rychlost a nákup za správnou cenu Projevy ekonomické krize Tlak na snižování nákladů Pokles cen materiálů i služeb Významně vyšší míra konkurence Adresované problémy Roztříštěný nákup Nákup mimo existující kontrakty Data nákupu s omezenou vypovídající schopností Rezervy ve využití vyjednávací síly Dopady problémů na zákazníka Omezené využití dostupných objemových slev Vyšší pořizovací ceny Vyšší administrativní náklady nákupu

45 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 45 Proč balíčkové řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP Řešení s vysokou návratností investovaných prostředků Rychlá implementace 2-3 měsíce Pevná cena implementace SW licence – 300 tisíc Kč Při objemu nákupu 300 mil Kč Implementace – 1,4-2,8 mil Kč Podle požadovaného rozsahu funkcí V základní částce je obsažena plná funkcionalita prezentovaného scénáře Možnosti rozložení nákladů na implementaci Výhodné financování prostřednictvím služby SAP Financing Hostování technického prostředí pro vývojový i produktivní systém

46 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 46 Proč volit krabicovou analytickou aplikaci? SAP BusinessObject Spend Performance Mgmt Rychle dosažitelné přínosy s nižšími riziky Analytickou aplikaci lze nasadit v průběhu 2 měsíců Rychlá návratnost investice Datový model a analytické výstupy reprezentující „Best Practice“ Konzistentní soubor KPI Klasifikace výdajů a rozšíření informací dodavatelích usnadňuje identifikaci příležitostí k úsporám Flexibilita umožňující zákaznické rozšíření Analytická aplikace vlastněná byznysem Rozvoj bez závislosti na IT Garance technické a obsahové inovace Garantuje SAP

47 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 47 Děkujeme za pozornost! T +420 257 114 161 E vladimir.hert@sap.com Vladimír Heřt SAP ČR T +420 261 393 211 E jaroslav.sebesta@con4pas.com Jaroslav Šebesta con4PAS

48 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 48 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.

49 © SAP 2009 / Webseminář Efektivní nákup - 49 Secondary color palette 100% Primary color palette 100% RGB 68/105/125 RGB 96/127/143 RGB 125/150/164 RGB 152/173/183 RGB 180/195/203 RGB 4/53/123RGB 240/171/0RGB 102/102/102RGB 153/153/153RGB 204/204/204 RGB 21/101/112 RGB 98/146/147 RGB 127/166/167 RGB 154/185/185 RGB 181/204/204 RGB 85/118/48 RGB 110/138/79 RGB 136/160/111 RGB 162/180/141 RGB 187/200/172 RGB 119/74/57 RGB 140/101/87 RGB 161/129/118 RGB 181/156/147 RGB 201/183/176 RGB 100/68/89 RGB 123/96/114 RGB 147/125/139 RGB 170/152/164 RGB 193/180/189 RGB 73/108/96 RGB 101/129/120 RGB 129/152/144 RGB 156/174/168 RGB 183/196/191 RGB 129/110/44 RGB 148/132/75 RGB 167/154/108 RGB 186/176/139 RGB 205/197/171 RGB 132/76/84 RGB 150/103/110 RGB 169/130/136 RGB 188/157/162 RGB 206/183/187 85% 70% 55% 40% RGB 158/48/57 Tertiary color palette 100% 85% 70% 55% 40% SAP BlueSAP GoldSAP Dark GraySAP GraySAP Light Gray DovePetrolViolet/MauveWarm RedWarm Green Cool GreenOcherWarning RedCool Red Definition and halftone values of colors


Stáhnout ppt "Efektivní nákup se SAP SRM Kampaň Best-Run Now – Balíčková řešení pro období ekonomického poklesu Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář,"

Podobné prezentace


Reklamy Google