Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář,"— Transkript prezentace:

1 Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář, 30.7.2009
Efektivní nákup se SAP SRM Kampaň Best-Run Now – Balíčková řešení pro období ekonomického poklesu Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář, Zařadit logo con4pass

2 Ekonomický pokles má zásadní dopad na podniky všech velikostí ve všech odvětvích
Charakteristika současného ekonomického prostředí Typické projevy Negativními dopady na klíčové ekonomické ukazatele Ztížený přístup k financování Vyšší náklady kapitálu Klesající důvěra spotřebitelů Dopad na všechna odvětví Rostoucí riziko inflace Vyšší volatilita na trhu Vlna konsolidací Zesílená regulace podnikání Klesající poptávka (omezení výdajů, odkládání nákupu) Výnosy, Příjmy Zvyšující se náklady (náklady na kapitál, kurzová rizika, inflace, …) Náklady na prodej, zisk Horší dostupnost provozních úvěrů (důkladné prověřování klientů, klesající objem poskytnutých úvěrů) Cash flow, likvidita 2

3 Cílené investice do IT mohou i v této době výrazně posílit ekonomickou výkonnost
Zásadní poznatky Celoplošné snižování investic do IT ohrožuje naplnění strategických cílů společností Ve srovnání s jinými alternativami má snížení nákladů na IT menší dopad na EBIT Cílené IT investice mohou mít o řád větší dopad na EBIT než tradiční ořezávání nákladů Zdroj: “Managing IT in a Downturn”, McKinsey & Company., 2008 Balíčky „Best Run Now“ jsou zacíleny na problémy spojené s ekonomickým poklesem, vytváří prostor pro rozvoj v budoucnosti Průzkumy prokazují, že organizace aplikující moderní technologie v procesech nákupu, dosahují lepší ekonomické výkonnosti Balíčky „Best Run Now“ Rychlá implementace a okamžité ekonomické přínosy Připravenost pro budoucí rozvoj Kompletní procesy s optimalizovanou tvorbou hodnoty

4 7 balíčkových řešení připravených pro český trh Definovaný rozsah, náklady a doba implementace
Rychlé, přesné a informované rozhodování Efektivní nákup Flexibilní plánování Dokonale řízený výrobní podnik Excelentní provozování řešení od SAP Řízení lidských zdrojů v dobách nejistoty Efektivní správa pohledávek Balíčková řešení jsou navržena tak, aby jejich návratnost nebyla delší než 12 měsíců. Pro všechna balíčková řešení je poskytováno výhodné financování prostřednictvím služby SAP Financing.

5 Cíle dnešního websemináře
1 Představení balíčkového řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP (nabídka ve spolupráci s firmou con4PAS) 2 Představení analytické aplikace SAP BusinessObject Spend Performance Management

6 Agenda Úvod Balíčkové řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP
Analýza výdajů se SAP BusinessObjects Spend Perfomance Management Shrnutí

7 Postřeh z praxe? Focusing only on cost-savings can defeat the purpose. You have to know why you’re buying what you’re buying. Back-to-Basics (B2B) – efektivní realizace výběrových řízení, aukce pro stanovení ceny Rozšíření vlivu útvarů nákupu – koncentrace na řízení vztahů s dodavateli a s interními zákazníky Řízení dodavatelských rizik – konsolidace báze dodavatelů, řízení výkonnosti, podpora strategických dodavatelů

8 Business procesy s největším potenciálem úspor Výsledky průzkumu poradenské společnosti AMR Research
Potenciál úspor vyjádřen pomocí skóre 1 až 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší)

9 Úspory v oblasti nákupu Další souvislosti
Změna Dopad na zisk Zvýšení obratu o 5% + 5% Snížení výdajů o 5% + 35%

10 Pro společnosti s vysokým podílem nakupovaných materiálů / služeb
Závěr Pro společnosti s vysokým podílem nakupovaných materiálů / služeb je tzv. pákový efekt (tj. vliv na ziskovost) výrazně vyšší při snižování výdajů než při zvyšování obratu !

11 Kde se nachází největší prostor k úsporám a jak velký prostor se běžně jedná?
Efektivní strategie nákupu vycházející z důkladných analýz potřeb a nabídky Snížení výdajů o % Snížení objemu nákupu mimo kontrakty na polovinu Dodatečná úspora 7% výdajů na základě lepšího využití nasmlouvaných podmínek Výběr dodavatele Zkrácení procesu o % Počet nakupovaných položek Snížení počtu nakupovaných položek o 15% Náklady na držení zásob Snížení nákladů o % Zdroj: Aberdeen Group

12 Agenda Úvod Balíčkové řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP
Analýza výdajů se SAP BusinessObjects Spend Perfomance Management Shrnutí

13 PEOPLE PROCESSES CPO Supplier APPLICATIONS
Proces nákupu v řešeních SAP Představení SRM: Komplexní podpora zásobovacích procesů 1 2 3 4 Strategic Sourcing PEOPLE PROCESSES Operational Procurement Supplier Management Contract Management CPO Sales Procurement Management Finance Sourcing Professionals IT Manufacturing Marketing KEY LINE OF BUSINESS STAKEHOLDERS Legal SPEND & SUPPLIER DATA PO INV RFQ SLA Contract Supplier SAP APPLICATIONS Řízení výdajů Agregace a obohacení informací o výdajích Poskytuje detailní informaci o dodavatelích a příležitostech k úsporám Centralizace správy dodavatelů Správa kontraktů Zkrácení cyklu automatizací procesu správy kontraktů Automatizovaný přenos vyjednaných cen a podmínek Zajištění shody s kontrakty Výběr dodavatelů Projektově orientované a centralizované Podpora poptávkových řízení Podpora analýzy nabídek dodavatelů Podpora aukcí (včetně holandských) Automatizace kompletního procesu nákupu (procure to pay) Podpora nákupu produktů a služeb Umožňuje připojit více ERP systémů Podporuje spolupráci s dodavateli Operativní nákup

14 Proces nákupu v řešeních SAP Představení SRM: Komplexní podpora klíčových procesů
Manažer dodavatelů Obchodník - Nákupčí Správce kontraktů Obchodník - Nákupčí Řízení báze dodavatelů & Podpora spolupráce Výběr dodavatelů Správa kontraktů Operativní nákup Strategické činnosti (Nákup) Kvalifikace dodavatelů Analýza výdajů Plánování nákupních kategorií Řízení zdrojů odběru Agregace požadavků Definice vnitřních pravidel Založení kontraktu Správa knihovny klauzulí Sledování naplňování kontraktu Analýza shody dodavatelů Operativní činnosti (Nákup) Napojení dodavatelů Hodnocení dodavatelů Správa katalogu Stanovení zdroje odběru Definice poptávek Hodnocení nabídek Naplňování kontraktu Úložiště kontraktů Stanovení zdroje odběru Zpracování objednávky Finanční vypořádání Hodnocení dodavatelů Reporting shody s pravidly Definice požadavku Sledování stavu řešení požadavku Plánování požadavků Založení košíku Potvrzení příjmu zboží / služby Reklamace Interní zákazník Dodavatel Auto registrace Založení nabídky Zpracování objednávky Evidence dodaných služeb Fakturace

15 Proces nákupu v řešeních SAP Rozsah řešení balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP
Manažer dodavatelů Obchodník - Nákupčí Správce kontraktů Obchodník - Nákupčí Řízení báze dodavatelů & Podpora spolupráce Výběr dodavatelů Správa kontraktů Operativní nákup Strategické činnosti (Nákup) Kvalifikace dodavatelů Analýza výdajů Plánování nákupních kategorií Řízení zdrojů odběru Agregace požadavků Definice vnitřních pravidel Založení kontraktu Správa knihovny klauzulí Sledování naplňování kontraktu Analýza shody dodavatelů Operativní činnosti (Nákup) Napojení dodavatelů Hodnocení dodavatelů Správa katalogu Stanovení zdroje odběru Definice poptávek Hodnocení nabídek Naplňování kontraktu Úložiště kontraktů Stanovení zdroje odběru Zpracování objednávky Finanční vypořádání Hodnocení dodavatelů Reporting shody s pravidly Definice požadavku Sledování stavu řešení požadavku Plánování požadavků Založení košíku Potvrzení příjmu zboží / služby Reklamace Interní zákazník Dodavatel Auto registrace Založení nabídky Zpracování objednávky Evidence dodaných služeb Fakturace

16 Proces nákupu v řešeních SAP Rozsah řešení balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP
Požadování Zadání nákupních požadavků Schvalování nákupních požadavků Přiřazení zdroje odběru (dodavatele) – automaticky na základě kontraktů, ručně na základě znalosti nebo prostřednictvím RFx Podpora výběrových řízení a aukcí Výběrová řízení ve více kolech Kvalifikační a hodnotící kritéria Seskupování požadavků Schvalování výběrových řízení Holandské i anglické aukce Hodnocení nabídek Schvalování přijatých nabídek Objednávky Automatický vznik objednávky na základě úplného požadavku nebo přijaté nabídky Přímé zadání nákupní objednávky Schvalování nákupních objednávek

17 Proces nákupu v řešeních SAP Rozsah řešení balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP
Nákupní kontrakty Automatický vznik nákupního kontraktu na základě úplného požadavku nebo přijaté nabídky Přímé založení nákupního kontraktu Schvalování nákupních kontraktů Integrace s ERP systémem Kmenová data Materiály, dodavatelé Požadavky na objednávky Připojení pro všechny dodavatele v ceně Publikace výběrových řízení Zadávání nabídek, účast v aukcí Prostor pro další rozvoj Nákup z katalogu dodavatele (lokální/externí) Hodnocení dodavatelů / nákupčích Výkaznictví v prostředí SAP BI

18 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Přiřazení zdroje odběru 1/2 – kokpit nákupčího

19 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Přiřazení zdroje odběru 2/2 – přiřazení kontraktu

20 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 1/8 – zadání – hlavička

21 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 2/8 – zadání – kvalifikační a hodnotící kritéria na hlavičce soutěže

22 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 3/8 – zadání – předmět, položky, soutěže

23 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 4/8 – zadání – kritéria hodnocení na položce soutěže

24 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 5/8 – zadání – stanovení vah pro kvalifikační a hodnotící kritéria

25 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 6/8 – zadání – skóre pro kvalifikační a hodnotící kritéria Lineární funkce Stupňovitá funkce Manuální hodnocení Fixní hodnocení Hodnocení zadává hodnotitel ručně pro každou nabídku

26 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 7/8 – zadání – přehled schvalování

27 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Zpracování soutěže 8/8 – zadání – přehled verzí (změn) vypsání soutěže

28 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 1/5 – přehled soutěží

29 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 2/5 – zobrazení soutěže – kvalifikační kritéria

30 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 3/5 – zobrazení soutěže – předmět poptávky a hodnotící kritéria

31 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 4/5 – aukční kokpit

32 Proces nákupu v řešeních SAP Ukázka: Dodavatel podání nabídky 5/5 – aukční kokpit

33 Proces nákupu v řešeních SAP SRM: Technická infrastruktura – plná funkcionalita

34 Technická infrastruktura balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP
Proces nákupu v řešeních SAP Technická infrastruktura balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP Technická infrastruktura balíčku EFEKTIVNÍ NÁKUP SAP EP 7.0 SAP PI 7.0 SAP BI 7.0 SAP ERP >4.7 nebo nonSAP ERP TREX 7.1 SAP ADS SAP SRM 7.0 EBP SRM-MDM Catalog 3.0 SUS

35 Proces nákupu v řešeních SAP Možnost hostování vývojového i produktivního prostředí
Hostování SRM systémů Vývojový a testovací systém Zrychlení implementace SRM pro daného zákazníka Produktivní systém Zákazník řeší jen bezpečnou komunikaci s hostingovým centrem, není zatížen zajištěním přístupu pro jednotlivé dodavatele Integrace s ERP systémem Vybudování bezpečeného tunelu mezi hostingovým centrem ERP systémy zákazníka Připojení dodavatelů Přístupy dodavatelů jsou řešeny v rámci přístupů k systémům v hostingovém centru

36 Agenda Úvod Balíčkového řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP
Analýza výdajů se SAP BusinessObjects Spend Perfomance Management Shrnutí

37 Komplikovaný přístup k datům
Je třeba specializovaná analytická aplikace? Analýza informací z procesů nákupu nebývá efektivní Izolované zdroje dat Nekonzistentní data Komplikovaný přístup k datům T&E HK ERP 1 Nákupní karty Různé / Více systémy podporující nákup Různé účtové osnovy Outsourcing Nákupní karty (benzín, …) Původ dat v různých systémech Duplikované záznamy dodavatelů Nesprávně klasifikované položky Neklasifikované faktury Složité Excelovské tabulky Nutná podpora IT při vytváření nových / nestandardních výkazů Komplikované analytické nástroje Analytické nástroje nejsou integrovány s transakčními systémy Vývoj transakční aplikace vs vývoj analytické aplikace Proces lze standardizovat, přístup k řízení výkonnosti je unikátní Vlastní zkušenost vs. Zkušenosti a znalosti, které přináší dodavatel Závislost na IT vs. Nezávislost odborných útvarů Rychlost zastarávání požadavků vs. Doba do tvorby přínosů Trendem je přechod od vlastního vývoje a k nákupu analytické aplikace Jednoduchost a přehlednost analytické aplikace umožňuje věnovat čas analýze, odkrytí případných rezerv a hledání optimálního kompromisu Rizika vs. Cena vs. Náklady procesu 37

38 SAP BusinessObjects Spend Performance Mgmt Krabicová (out-of-the-box) analytická aplikace
Analýza výdajů nákupu Optimalizace cen Trendy ve výdajích Rozpočet vs. Skutečnost Odchylka nákupních cen Optimalizace cen Nákup mimo kontrakty Porovnání s plánem SAP nabízí „Best Practices“ datový model Předdefinované integrační scénáře na SAP R/3 a SAP ERP, podporu prediktivních analýz Flexibilita umožňující personalizaci datového modelu a výstupů podle potřeb uživatele – 65% pokrytých potřeb je prahová hodnota SAP Spend Analytics support multiple use-cases, for example: Spend related insight across 16 dimensions – categories, suppliers, geography, business units/organizations, cost-centers, GL Accounts, and so on. KPIs support spend volume measures and spend trends. Comparison of actual spend to planned/budgeted spend Price variance measures – invoice price variance (IPV) and purchase price variance (PPV)…PPV for example has an impact on inventory valuation and therefore supply chain and balance sheet Price optimization measures – such as supplier price optimization – parts purchased from different suppliers at different prices, what is the effect of consolidating quantity say by geography or even across the company and applying a minimum price or even market price. Contract compliance measures – leakage, utilization, off-contract visibility Odchylky cen Efektivnost nákupních kontraktů 38

39 Špičková technologie integrující proces zpracování dat
Integrace dat Technology Extraktory dat pro řešení SAP BusinessObjects Data Integrator pro nonSAP aplikace Samoobslužný portál pro správu dat Proces Nákupní karty T&E HK ERP 1 Normalizace dodavatelů Klasifikace výdajů Klasifikace dat a normalizace dodavatelů Služby vybraných partnerů: Databáze dodavatelů (100 zdrojů) Prediktivní kódování Know-how z akvizice firmy Analytics Inc. Specifický datový model pro výdaje nákupu, rozhraní orientované na uživatele, analýzy signalizující efektivní opatření SAP NetWeaver BI 7.0 Aplikační vrstva založená na technologii Adobe Flex Data Stores Info Cubes Webový prohlížeč s přehrávačem Flash Personalizace prostředí Řízení výkonnosti procesů nákupu

40 Spend Performance Management
Ukázka SAP BusinessObjects Spend Performance Management

41 SAP BusinessObjects Spend Performance Mgmt Klíčové přínosy
Kompletní data … … přesné a harmonizované … … lehce srozumitelné a použitelné … Normalizace dodavatelů Klasifikace výdajů Nákupní karty T&E HK ERP 1 Data Stores Info Cubes Standardní extraktory pro řešení SAP Špičková konektivita na nonSAP zdroje dat SAP BusinessObjects Data Integrator používá více než 600 zákazníků Know-How a nástroje firmy Analytics Inc Zkušenosti a algoritmy ze zpracování záznamů nákupu v objemu více než mld USD > 96% přesnost Znalostní báze umožňuje zvýšit přesnost a pokrytí Nejenom intuitivní analytická vrstva Personalizace a rozšiřitelnost koncovým uživatelem Podpora řízení výkonnosti, přípravy rozpočtu, optimalizace cen ….

42 Agenda Úvod Balíčkového řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP
Analýza výdajů se SAP BusinessObjects Spend Perfomance Management Shrnutí

43 Vybraní uživatelé řešení SAP SRM v ČR
Škoda Auto ČSOB ČSOB Leasing Telefónica O2 Czech Republic Plzeňský Prazdroj Pregis, a.s. (Preciosa) Česká rafinérská Letiště Praha ČEZ

44 Proč balíčkové řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP
Projevy ekonomické krize Tlak na snižování nákladů Pokles cen materiálů i služeb Významně vyšší míra konkurence Adresované problémy Roztříštěný nákup Nákup mimo existující kontrakty Data nákupu s omezenou vypovídající schopností Rezervy ve využití vyjednávací síly Dopady problémů na zákazníka Omezené využití dostupných objemových slev Vyšší pořizovací ceny Vyšší administrativní náklady nákupu Průkaznost, rychlost a nákup za správnou cenu

45 Proč balíčkové řešení EFEKTIVNÍ NÁKUP
Rychlá implementace 2-3 měsíce Pevná cena implementace SW licence – 300 tisíc Kč Při objemu nákupu 300 mil Kč Implementace – 1,4-2,8 mil Kč Podle požadovaného rozsahu funkcí V základní částce je obsažena plná funkcionalita prezentovaného scénáře Možnosti rozložení nákladů na implementaci Výhodné financování prostřednictvím služby SAP Financing Hostování technického prostředí pro vývojový i produktivní systém Řešení s vysokou návratností investovaných prostředků

46 Proč volit krabicovou analytickou aplikaci
Proč volit krabicovou analytickou aplikaci? SAP BusinessObject Spend Performance Mgmt Rychle dosažitelné přínosy s nižšími riziky Analytickou aplikaci lze nasadit v průběhu 2 měsíců Rychlá návratnost investice Datový model a analytické výstupy reprezentující „Best Practice“ Konzistentní soubor KPI Klasifikace výdajů a rozšíření informací dodavatelích usnadňuje identifikaci příležitostí k úsporám Flexibilita umožňující zákaznické rozšíření Analytická aplikace vlastněná byznysem Rozvoj bez závislosti na IT Garance technické a obsahové inovace Garantuje SAP

47 Děkujeme za pozornost! Vladimír Heřt Jaroslav Šebesta
E Vladimír Heřt SAP ČR T E Jaroslav Šebesta con4PAS

48 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.

49 Definition and halftone values of colors
SAP Blue SAP Gold SAP Light Gray SAP Gray SAP Dark Gray RGB 4/53/123 RGB 240/171/0 RGB 204/204/204 RGB 153/153/153 RGB 102/102/102 Primary color palette 100% Dove Petrol Warm Green Warm Red Violet/Mauve RGB 68/105/125 RGB 21/101/112 RGB 85/118/48 RGB 119/74/57 RGB 100/68/89 Secondary color palette 100% RGB 96/127/143 RGB 98/146/147 RGB 110/138/79 RGB 140/101/87 RGB 123/96/114 85% RGB 125/150/164 RGB 127/166/167 RGB 136/160/111 RGB 161/129/118 RGB 147/125/139 70% RGB 152/173/183 RGB 154/185/185 RGB 162/180/141 RGB 181/156/147 RGB 170/152/164 55% RGB 180/195/203 RGB 181/204/204 RGB 187/200/172 RGB 201/183/176 RGB 193/180/189 40% Cool Green Ocher Cool Red Warning Red RGB 73/108/96 RGB 129/110/44 RGB 132/76/84 Tertiary color palette 100% RGB 158/48/57 RGB 101/129/120 RGB 148/132/75 RGB 150/103/110 85% RGB 129/152/144 RGB 167/154/108 RGB 169/130/136 70% RGB 156/174/168 RGB 186/176/139 RGB 188/157/162 55% RGB 183/196/191 RGB 205/197/171 RGB 206/183/187 40%


Stáhnout ppt "Vladimír Heřt, SAP ČR Jaroslav Šebesta, con4PAS Webseminář,"

Podobné prezentace


Reklamy Google