Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAXE V MUZEU ROMSKÉ KULTURY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAXE V MUZEU ROMSKÉ KULTURY"— Transkript prezentace:

1 PRAXE V MUZEU ROMSKÉ KULTURY
v rámci předmětu Dějiny a kultura Romů studijní specializace „Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy“ na HÚ FF MU

2 Muzeum romské kultury, s. p. o.
Místo praxe: Muzeum romské kultury, s. p. o. Bratislavská 67 Brno

3 založeno roku 1991 jako obecně prospěšná společnost
od 2005 státní příspěvková organizace pod ministerstvem kultury 25 zaměstnanců cca návštěvníků ročně cca sbírkových předmětů cca 3 autorské a 3 vypůjčené výstavy ročně v budově muzea stálá expozice o dějinách a kultuře Romů (etapa 1939 – současnost) přednášky a přednáškové cykly pro veřejnost kurzy romštiny pro veřejnost vzdělávací programy pro školy akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy komunitní dětské aktivity / dětský muzejní volnočasový klub a doučování vydavatelská a publikační činnost

4

5 praxe budou probíhat pod vedením odborných pracovníků MRK
studenti budou nejprve odborně proškoleni, následně jim budou poskytovány konzultace a hodnocení výstupů jejich práce minimální délka jedné stáže je 40 hodin, včetně samostatně vykonávané práce náplň i rozvržení praxe dle individuálních potřeb studentů

6 Náplň praxe

7 Práce se sbírkovými fondy

8 Fond písemného materiálu
dokumenty mapující historii Romů u nás i v zahraničí od minulosti do současnosti (osobní doklady, korespondence, písemnosti z konferencí, seminářů, dokumenty z činnosti nejrůznějších romských spolků, politických organizací, významných romských i neromských osobností aj.). digitalizace – skenování, inventarizace, evidence DEMUS, třídění pozůstalostí a darů od osobností atd.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 nesbírkový Fond kopií archivních materiálů
v této kolekci jsou soustředěny kopie písemného materiálu, který je v originále uložen v jiných archivech ČR i zahraničí nejpočetněji jsou zastoupeny materiály týkající se holocaustu Romů. Z jiných historických období jde o dokumenty z 18. a 19. století (nařízení, mandáty a výnosy) nejstarší kopií je listina ze 14. století. Jde většinou o materiály z různých stupňů státní správy a samosprávy. evidence, třídění, digitalizace, vyhledávání v archivech

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Fond sebedokumentace písemnosti vzešlé z činnosti Muzea romské kultury od jeho založení po současnost (pozvánky, letáky, korespondence, návštěvní knihy, dokumentace výstav apod.). evidence, třídění, digitalizace apod.

30

31

32

33

34 Fond textilu shromažďuje tradiční i současné romské oděvy (mužské, ženské, dětské), oděvní doplňky (např. i dýmky), obuv, ruční práce romských žen (výšivky, práce z chemlonu, pletené a háčkované výrobky, dekorace, apod.), bytový textil (záclony, koberce, apod.) tyto sbírky vypovídají o způsobu odívání, ale i o bydlení Romů, ukazují rukodělnou zručnost sbírky jsou získávány při terénních výzkumech v romském prostředí - sběrem, darem nebo koupí. Případně jsou zhotovovány repliky tradičních oděvů, pokud již neexistují v originální podobě evidence, katalogizace, třídění apod.

35

36

37

38

39

40 Fond řemesel, profesí a zaměstnání
dokumentuje několik tradičních romských řemesel, která pracují s kovem. Mezi ně patří kovářství, kotlářství, zvonkařství, nožířství atd. fond obsahuje kompletně vybavenou romskou kovářskou dílnu s nástroji i konečnými výrobky ve fondu jsou zastoupeny předměty uměleckého kovářství exponáty pocházejí především z ČR a SR, zastoupeny jsou však i výrobky z Bulharska a Indie nejstarší výrobky jsou z počátku 20. století dále jsou ve fondu umístěny dřevěné a proutěné výrobky romských korytářů a košíkářů, např. dřevěný nábytek, košťata, košíky, opálky, misky, koryta, dřevěné nádobí a nářadí, ozdoby interiérů a exteriérů. nejstarším výrobkem tohoto fondu je velké dřevěné koryto, které pochází z konce 19. století

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Fond šperků a cenin tvoří šperky, bižuterie, mince a bankovky. Muzeum tyto sbírkové předměty získává při terénních výzkumných cestách po České republice a zahraničí

50

51

52

53

54 Fond ohlasů romské kultury v kultuře majoritní
shromažďuje všechny předměty, které dokazují, jak romská kultura zanechala a zanechává stopy v majoritní společnosti (písně, básně, vtipy, pokrmy, výrobky, sošky, styl oblečení apod.) příkladem je jídelní lístek nabízející "cikánskou pečeni" či plechovky od nejrůznějších "cikánských" pokrmů.

55

56

57

58

59

60

61 Fond plakátu a pozvánek
zde jsou soustředěny plakáty a pozvánky propagující a informující o akcích (kulturních, politických, sportovních, náboženských atd.) s romskou tematikou až na několik výjimek se jedná o materiál vzniklý po roce 1989 u nás i v zahraničí nejstarší předměty pocházejí z poč. 20. století

62

63

64

65

66

67 Fond romského obydlí, vybavení a interiéru
v tomto fondu jsou shromažďovány předměty, které ukazují, jak mají Romové vybavený svůj příbytek a čím se v interiéru rádi obklopují, a to nejen v romských osadách a obydlích tradičního typu, ale i v jiných formách bydlení, např. ve městech a domech na vesnicích

68

69

70

71

72 Fond výtvarného umění kolekce od romských autorů, ale i neromská ohlasová díla

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 Audiofond a fond hudebních nástrojů
LP a CD s romskou hudbou, nahrávky z terénu, výzkumy pamětníků, tradiční romské hudební nástroje apod.

83

84

85

86

87

88

89 Fotofond dobové fotografie dokumentace současnosti
fotodokumentace muzejních výzkumů

90

91

92

93

94

95

96 Práce v knihovně muzea knihovna shromažďuje především romskou a romistickou literaturu a dále publikace s tématikou menšin, lidských práv a multikulturalismu. sbírka romistických prací se snaží pokrýt všechna pole studia romistiky (historie, jazyk, etnologie, sociální antropologie, politika, sociální politika, postavení Romů v různých zemích světa, orální folklor, atd.), vztahuje se k Romům především v evropských zemích. sbírka romské beletrie obsahuje díla romských autorů z Čech i ze světa, včetně několika antologií. knihovna odebírá vybraná romská (Romano hangos, Romano voďi, Romano centro a další) a romistická periodika (Romano džaniben, Romani Studies, Etudes tsiganes, Studii romani) vydávaná v ČR i ve světě. V archivu knihovny naleznete i archivní čísla časopisů Romano ľil, Romano lav apod. evidence, katalogizace, třídění apod.

97

98 Další možná činnost práce ve spisovně muzea
přepis audionahrávek rozhovorů s pamětníky spolupráce s PR oddělením spolupráce s lektorským oddělením (příprava a vedení vzdělávacích programů) spolupráce při přípravě muzejních akcí: pietní akty, výstavy, vernisáže, přednášky, koncerty, pietní shromáždění, sochařské sympozium atd.

99

100

101

102 Na shledanou u nás!


Stáhnout ppt "PRAXE V MUZEU ROMSKÉ KULTURY"

Podobné prezentace


Reklamy Google