Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  37 Číslo DUM  12 Předmět  Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh  Písemná komunikace v současných právních podmínkách Název materiálu  Životopis Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby  leden 2014 Ročník  4. Anotace Prezentace vysvětlující pojem životopis, různé druhy životopisů a správnou stavbu strukturovaného životopisu. Metodický pokyn Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace, které konzultuje s dotazy žáků (mají před sebou otevřené učebnice s konkrétními ukázkami životopisů). Podle pokynů uvedených v prezentaci žáci zpracují domácí cvičení – svůj životopis. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 1

2 Životopis Curriculum vitae (CV)

3 Rozdělení životopisů Ve firemní praxi jsou dnes používány tyto typy životopisů: strukturovaný vyprávěcí Europass profesní novinářský Žádný z životopisů nemá normalizovanou podobu, o to více záleží na tom, aby byl vždy upraven pečlivě a v souladu s typografickými a pravopisnými pravidly.

4 Vyprávěcí životopis vyprávěcí=slohový
Používáme dnes minimálně, nedoporučovaná forma životopisu Vlastnoručně psaný životopis se zpracovává na vyžádání na nelinkovaný bílý papír formátu A4. Jen ve speciálních případech, např. pro grafologický rozbor nebo kvůli prověření pro práci s utajovanými informacemi. Grafologie se běžně používá v personalistice ve Francii a Itálii, je v těchto zemích vysokoškolským studijním oborem. V ČR se zatím příliš velké důvěře netěší. Pro normální firemní praxi je takřka bezcenný.

5 Novinářský životopis je zpracován beletristickou formou, pro novinářské nebo jiné publikační účely většinou o významné osobě jeho obsah se přizpůsobuje účelu, pro který se zpracovává (výročí narození, úmrtí apod.) píše se ve třetí osobě forma připomíná více povídku než úřední dokument Autorem takového životopisu může být novinář nebo spisovatel, není ale výjimkou, že je o napsání svého vlastního novinářského životopisu požádán sám protagonista.

6 Profesní životopis obvykle v něm není třeba uvádět všechny dovednosti a znalosti potřebujeme ho např. pro různé anotace pracovníků, lektorů, politiků apod. uvádíme, na jakých pozicích, s jakou zodpovědností a pravomocemi jsme dosud pracovali uvedeme zaměstnavatele, u kterých jsme dosud pracovali

7 Europass Europass = evropský životopis, kterým se uchazeč představuje v různých zemích Evropy. Jde o strukturovaný životopis využívaný v jiných evropských zemích. Soubor dokumentů, které informují o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Je jednotný pro celou Evropu a dostupný ve všech evropských jazycích. Europass tvoří pět dokumentů - životopis, jazykový pas, mobilita, dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení. Při zpracování evropského životopisu můžeme využít on-line formuláře

8 Strukturovaný životopis
personální praxe požaduje používat tento typ životopisu, nejlépe v podobě jednotlivých odrážek, psaní v celých větách není vhodné většinou se člení do čtyř základních částí: osobní údaje vzdělání profesní minulost neboli praxe zvláštní znalosti a dovednosti

9 Osobní údaje jméno a příjmení datum narození
adresa bydliště (trvalé, přechodné) aktuální kontaktní spojení, tj. dostupné a spolehlivé (vhodná forma u, telefon vlastní) Zákon upravuje diskriminační (citlivé) údaje, které neuvádíme (rodiče, děti, rodinný stav a původ, národnost, politická příslušnost, sexuální orientace, náboženství atd.).

10 Vzdělání přehled dosaženého vzdělání
v sestupném pořadí (od nejvyššího směrem k nižšímu) základní školu není nutné uvádět (pokud není naším posledním stupněm dokončeného vzdělání) kromě názvu instituce uvádíme i rok ukončení a způsob ukončení (pouhé absolvování není maturitní zkouška) uvedeme též absolvované kurzy a školení (certifikované)

11 Profesní minulost přehled předchozích zaměstnání
název firmy a zastávaná pozice včetně uvedení období odkdy dokdy (měsíc/rok), je vhodné stručně popsat pracovní náplň Přehled uvádíme v sestupném pořadí, chronologicky, začínáme současným zaměstnáním a pokračuje předcházejícím. Absolventi, kteří nebyli zaměstnáni, uvádí brigády, studijní praxe a odborné stáže (mohou-li tím doložit svůj trvalý vztah k práci, o niž se ucházejí)

12 Znalosti a dovednosti znalosti a zkušenosti, které se vztahují k pracovní pozici, o níž se ucházíme jazykové znalosti (aktivní = mluvím, čtu, píšu; pasivní = rozumím) práce s PC (konkrétní znalosti, kurzy - osvědčení, certifikáty, doklad o absolvování, hodinová dotace, případně kdo kurzy akreditoval) řízení motorového vozidla (uvedeme skupinu, zdůrazníme aktivní řidič) či obsluha vysokozdvižného vozíku apod. vždy uvádíme úroveň znalostí a dovedností, pokud jsou ověřeny zkouškou, uvedeme přesný název (příp. rok získání) záliby, které se nevztahují k pracovní pozici, neuvádíme

13 Závěr životopisu ukončujeme datem sepsání a vlastnoručním podpisem
je-li odesílán v elektronické podobě, místo podpisu uvádíme jméno a příjmení (bez v. r.) podpis neskenujeme můžou být též uvedeny reference (kontakt na osobu, která potvrdí a podá informace o uchazeči) některé firmy požadují přiložení fotografie (současný stav, pasový formát) součástí životopisu může být písemné ustanovení o možnosti nakládání s uvedenými osobními údaji – personální agentury samy uvádějí přesnou formulaci

14 Životopis Každý životopis musí být napsaný s ohledem na konkrétní místo, které chceme získat. Životopis pravidelně aktualizujeme. Životopis nerozesíláme hromadnou poštou. Životopis by neměl být delší než dvě stránky formátu A4, nejlépe stačí jedna stránka. Všechny údaje v životopise by měly být pravdivé. Nejsme-li si stoprocentně jisti svými pravopisnými schopnostmi, požádáme o konzultaci odborníka, a to zejména chce-li se po nás životopis v cizím jazyce.

15 Vyhneme se tak nepříjemnému odhalení pravdy u pohovoru.
Při psaní CV popisujeme své vlastnosti vyváženě, držíme se zásady, že životopis by měl být popisem reálných skutečností. Vyhneme se tak nepříjemnému odhalení pravdy u pohovoru.

16 Domácí úkol Podle předchozích pokynů napište svůj vlastní strukturovaný životopis.

17 Zdroje FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google