Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo DUM 12 Předmět Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh Písemná komunikace v současných právních podmínkách Název materiálu Životopis Autor Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby leden 2014 Ročník 4. Anotace Prezentace vysvětlující pojem životopis, různé druhy životopisů a správnou stavbu strukturovaného životopisu. Metodický pokyn 1.Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace, které konzultuje s dotazy žáků (mají před sebou otevřené učebnice s konkrétními ukázkami životopisů). 2.Podle pokynů uvedených v prezentaci žáci zpracují domácí cvičení – svůj životopis. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Životopis Curriculum vitae (CV)

3 Rozdělení životopisů Ve firemní praxi jsou dnes používány tyto typy životopisů:  strukturovaný  vyprávěcí  Europass  profesní  novinářský Žádný z životopisů nemá normalizovanou podobu, o to více záleží na tom, aby byl vždy upraven pečlivě a v souladu s typografickými a pravopisnými pravidly.

4 Vyprávěcí životopis  vyprávěcí=slohový  Používáme dnes minimálně, nedoporučovaná forma životopisu  Vlastnoručně psaný životopis se zpracovává na vyžádání na nelinkovaný bílý papír formátu A4.  Jen ve speciálních případech, např. pro grafologický rozbor nebo kvůli prověření pro práci s utajovanými informacemi.  Grafologie se běžně používá v personalistice ve Francii a Itálii, je v těchto zemích vysokoškolským studijním oborem. V ČR se zatím příliš velké důvěře netěší.  Pro normální firemní praxi je takřka bezcenný.

5 Novinářský životopis  je zpracován beletristickou formou, pro novinářské nebo jiné publikační účely  většinou o významné osobě  jeho obsah se přizpůsobuje účelu, pro který se zpracovává (výročí narození, úmrtí apod.)  píše se ve třetí osobě  forma připomíná více povídku než úřední dokument  Autorem takového životopisu může být novinář nebo spisovatel, není ale výjimkou, že je o napsání svého vlastního novinářského životopisu požádán sám protagonista.

6 Profesní životopis  obvykle v něm není třeba uvádět všechny dovednosti a znalosti  potřebujeme ho např. pro různé anotace pracovníků, lektorů, politiků apod.  uvádíme, na jakých pozicích, s jakou zodpovědností a pravomocemi jsme dosud pracovali  uvedeme zaměstnavatele, u kterých jsme dosud pracovali

7 Europass  Europass = evropský životopis, kterým se uchazeč představuje v různých zemích Evropy. Jde o strukturovaný životopis využívaný v jiných evropských zemích.  Soubor dokumentů, které informují o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech.  Je jednotný pro celou Evropu a dostupný ve všech evropských jazycích.  Europass tvoří pět dokumentů - životopis, jazykový pas, mobilita, dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení.  Při zpracování evropského životopisu můžeme využít on-line formuláře https://europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose# https://europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose#

8 Strukturovaný životopis  personální praxe požaduje používat tento typ životopisu, nejlépe v podobě jednotlivých odrážek, psaní v celých větách není vhodné  většinou se člení do čtyř základních částí: osobní údaje vzdělání profesní minulost neboli praxe zvláštní znalosti a dovednosti

9 Osobní údaje  jméno a příjmení  datum narození  adresa bydliště (trvalé, přechodné)  aktuální kontaktní spojení, tj. dostupné a spolehlivé (vhodná forma e-mailu, telefon vlastní)  Zákon upravuje diskriminační (citlivé) údaje, které neuvádíme (rodiče, děti, rodinný stav a původ, národnost, politická příslušnost, sexuální orientace, náboženství atd.).

10 Vzdělání  přehled dosaženého vzdělání  v sestupném pořadí (od nejvyššího směrem k nižšímu)  základní školu není nutné uvádět (pokud není naším posledním stupněm dokončeného vzdělání)  kromě názvu instituce uvádíme i rok ukončení a způsob ukončení (pouhé absolvování není maturitní zkouška)  uvedeme též absolvované kurzy a školení (certifikované)

11 Profesní minulost  přehled předchozích zaměstnání  název firmy a zastávaná pozice včetně uvedení období odkdy dokdy (měsíc/rok), je vhodné stručně popsat pracovní náplň  Přehled uvádíme v sestupném pořadí, chronologicky, začínáme současným zaměstnáním a pokračuje předcházejícím.  Absolventi, kteří nebyli zaměstnáni, uvádí brigády, studijní praxe a odborné stáže (mohou-li tím doložit svůj trvalý vztah k práci, o niž se ucházejí)

12 Znalosti a dovednosti  znalosti a zkušenosti, které se vztahují k pracovní pozici, o níž se ucházíme  jazykové znalosti (aktivní = mluvím, čtu, píšu; pasivní = rozumím)  práce s PC (konkrétní znalosti, kurzy - osvědčení, certifikáty, doklad o absolvování, hodinová dotace, případně kdo kurzy akreditoval)  řízení motorového vozidla (uvedeme skupinu, zdůrazníme aktivní řidič) či obsluha vysokozdvižného vozíku apod.  vždy uvádíme úroveň znalostí a dovedností, pokud jsou ověřeny zkouškou, uvedeme přesný název (příp. rok získání)  záliby, které se nevztahují k pracovní pozici, neuvádíme

13 Závěr životopisu  ukončujeme datem sepsání a vlastnoručním podpisem  je-li odesílán v elektronické podobě, místo podpisu uvádíme jméno a příjmení (bez v. r.)  podpis neskenujeme  můžou být též uvedeny reference (kontakt na osobu, která potvrdí a podá informace o uchazeči)  některé firmy požadují přiložení fotografie (současný stav, pasový formát)  součástí životopisu může být písemné ustanovení o možnosti nakládání s uvedenými osobními údaji – personální agentury samy uvádějí přesnou formulaci

14 Životopis  Každý životopis musí být napsaný s ohledem na konkrétní místo, které chceme získat.  Životopis pravidelně aktualizujeme.  Životopis nerozesíláme hromadnou poštou.  Životopis by neměl být delší než dvě stránky formátu A4, nejlépe stačí jedna stránka.  Všechny údaje v životopise by měly být pravdivé.  Nejsme-li si stoprocentně jisti svými pravopisnými schopnostmi, požádáme o konzultaci odborníka, a to zejména chce-li se po nás životopis v cizím jazyce.

15 Při psaní CV popisujeme své vlastnosti vyváženě, držíme se zásady, že životopis by měl být popisem reálných skutečností. Vyhneme se tak nepříjemnému odhalení pravdy u pohovoru.

16 Domácí úkol  Podle předchozích pokynů napište svůj vlastní strukturovaný životopis.

17 Zdroje FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN 80-7168-924-6. OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN 978-80-254-6427-4. NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7402-011-7.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google