Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový seminář Prameny a jejich citace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový seminář Prameny a jejich citace"— Transkript prezentace:

1 Diplomový seminář Prameny a jejich citace
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc.

2 Metody (styly) citování
Citování pomocí prvního údaje záznamu a roku vydání Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (Borgman, 2003). BORGMAN, Christine L From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass): The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN GREENBERG, D Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s LYNCH, C Where do we go from here? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN

3 Metody (styly) citování
Citování pomocí průběžných poznámek Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven25. Někteří26;27označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón28. Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii z roku zabývala Ch. Borgmanová30. Citace v rámci číselně řazených poznámek [pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu]: 25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s. 195. 26. GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s. 106. 27. LYNCH, C., Where do we go from here? 28. Termím „oxymorón“ (protimluv) znamená v lingvistice spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje (například „živá mrtvola“, „svítání na západě“ aj.). 29. BORGMAN, Christine L., From Gutenberg to the global information infrastructure. 30. Ch. Borgmanová je profesorkou informační vědy na Kalifornské univerzitě v USA.

4 Metody (styly) citování
Citování pomocí číselných odkazů Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (5). Greenberg (20, s. 107) také uvedl ... Seznam bibliografických záznamů [na konci publikace; uspořádaný je podle čísel citací]: 5. BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass): The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN 9. ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN 12. LYNCH, C. Where do we go from here ? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN 20. GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (eds.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s

5 Zvláštní pozornost věnovat
Doslovným citacím K problematice digitálních knihoven uvádí A. B. Centurion doslovně, cituji: „Alfou a omegou digitální knihovny je bezpečnost dat, bezpečnost dat a zase bezpečnost dat.“ (Centurion, 2013). Odkazům na zdroje převzatých obrázků PIHAN, Roman Fotoromán [on-line] [cit ]. HTML formát. Dostupný z webu: <URL: Obr. 46. Princip modelu barev RGB (Pihan 2012)

6 Typické prameny Tištěné – knihy, časopisy, sborníky příspěvků, …, ČSN ISO 690. Elektronické – www stránky, časopisy, sborníky konferencí, CD/DVD, … ČSN ISO 690 – 2. Ústní sdělení – jen výjimečně, např. firemní know-how.

7 Monografická publikace
FARANA, R. Simulation program SIPRO. Developers Toolkit. Translated by A. S. Deniss; Edited by K. Kirk. 1st ed. New York: Command Press, p. International series in computer science. Translation of: Simulační program SIPRO. Příručka vývojáře. ISBN

8 Část monografické publikace
Farana, R. & Kačmář, D. A text-book of simulation. 1st ed., vol. 2. Edited by A. Víteček. New York: Command Press, Section 5, Block-oriented simulation, p Farana, R. & Kačmář, D. Slovník simulace systémů. 1. vyd., sv. 2. Pržno: Jan Vilda – VIDAH, Kapitola 5, Blokově orientované programy, s ISBN

9 Příspěvek do monografické pub.
Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA , R. Název (příspěvku) Univ ersal Simulation Program SIPRO. In K ATALINIC B. Název (monografie) Proceedings of 5 th International DAAAM Sympozium V ydání 1 st ed. Nakladatelské údaje Maribor (Slovenia) : DAAAM Viena, (místo nakladatel) Rok 1994, Lokace ve zdrojovém dokumentu vol. 1, p. 119 – 120. Farana, R. Universal Simulation Program SIPRO. In Katalinic, B. Proceedings of 5th International DAAAM Sympozium. 1st ed. Maribor (Slovenia): DAAAM Viena, 1994, vol. 1, p. 119 – 120. ISBN

10 Seriálová publikace Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava. Preliminary edition Ostrava: VŠB-TUO, Mechanical Series. Text in English and Czech. ISSN

11 Článek v seriálové publikaci
Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA , R. & L OKOSOVÁ J. Název The General Combinatorial Problems Using Genetic Algorithms. Podřízená dpovědnost Illustrated by E. Hýžová. Název zdrojového dokumentu Transactions of the VŠB - T echnical University of Ostrava, V ydání Lokace ve zdrojovém dokumentu 1996, vol. XLII, no. 1, p. 1 7. (Rok, číslo svazku, lokace části) Standardní číslo ISSN FARANA, R. & LOKOSOVÁ, J. The General Combinatorial Problems Using Genetic Algorithms. Illustrated by E. Hýžová. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, 1996, vol. XLII, no. 1, p ISSN

12 Patentový dokument RUMMA, LTD. Fast search algorithm. Author: J. KOCH, F. FIRST. Int. Cl.: K01 S 56/47. USA, Patent VŠB-TU OSTRAVA. Rychlý algoritmus třídění. Původce vynálezu: J. KOCH, F. FIRST. Int. Cl.: K01 S 56/47. Česká republika. Patentový spis

13 Elektronická monografie, databáze, počítačový program
Najít maximum! ISO. Excerpts from Draft International Standard ISO [online]. Ottawa: ISO (International Organization for Standardization), 1997 [cit ]. PDF formát. Dostupný z www: <URL:

14 Část elektronické monografie, databáze, počítačového prog.

15 Příspěvek do elektronické monografie
Prvek: Příklad: Primární odpovědnost (příspěvku) F ARANA , R. Název (příspěvku) Simple publication methods. In Primární odpovědnost (publikace) J AGUHA S. T. & K UBITA F. Název (publikace) Proceedings of 6 th Conference COFAC Typ média [ CD - ROM ]. Vydání 1 st ed. Místo vydání Jokogava : Vydavatel TU Jokogava, Datum vydání 7 January 1998, Datum změny, revize updated 16 February 1998 Datum citace [cit. 1998 02 18]. Číslování v rámci dokumentu Umístění v rámci dokumentu Poznámka Dostupnost Avail able from World Wide Web: <URL: joko.jap/1998/COFAC/K1589.htm> . Standardní číslo ISBN

16 Elektronické seriály Prvek: Příklad: Název Journal of Computer Science Typ média [ online]. Vydání Místo vydání New York : Vydavatel Institute of Technology, Datum vydání 1956 - 1958 Datum citace [cit. 1998 02 18]. Edice Poznámka Dostupnost Available from World Wide Web: <URL: koni.edu/journal/info.htm>. Standardní číslo ISSN Journal of Computer Science [online]. New York: Institute of Technology, [cit ]. Available from World Wide Web: <URL: ISSN

17 Článek v elektronickém seriálu
Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA , R. Název (článku) Simple publication methods. Název (seriálu) Journal of Computer Sci ence Typ média [online]. Vydání Místo vydání New York : Vydavatel Institute of Technology, Datum vydání January 1998 Datum změny, revize Datum citace [cit. 1998 - 02 18], Umístění v rámci dokumentu p. 56 59. Poznámka Dostupnost Available from World Wide Web: <URL: koni.edu/journal/1 98/far.htm>. Standardní číslo ISSN Farana, R. Simple publication methods. Journal of Computer Science [online]. New York: Institute of Technology, January 1998 [cit ], p Available from World Wide Web: <URL: ISSN

18 Není lepší zdroj? Elektronická zpráva
Říha, J. Contribution to E-thesis. Electronic notice-board of Faculty of Mechanical Engineering [online]. Ostrava: FS VŠB-TUO, 15 January 1998 [cit ]. Message Available from www: <URL:

19 Velmi výjimečné! Ústní zdroje
Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA, R. Obsah sdělení Algoritmus řazení diskrétních bloků. Podřízená odpovědnost Ústní sdělení. Místo usku tečnění Ostrava, Datum uskutečnění Velmi výjimečné! Farana, R. Algoritmus řazení diskrétních bloků. Ústní sdělení. Ostrava,


Stáhnout ppt "Diplomový seminář Prameny a jejich citace"

Podobné prezentace


Reklamy Google