Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový seminář Prameny a jejich citace Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový seminář Prameny a jejich citace Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc."— Transkript prezentace:

1 Diplomový seminář Prameny a jejich citace Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc.

2 Metody (styly) citování Citování pomocí prvního údaje záznamu a roku vydání Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (Borgman, 2003). BORGMAN, Christine L From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1 st paperback ed. Cambridge (Mass): The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN GREENBERG, D Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21 st century. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s LYNCH, C Where do we go from here? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW:. ISSN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN

3 Metody (styly) citování Citování pomocí průběžných poznámek Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven 25. Někteří 26;27 označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón 28. Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii z roku zabývala Ch. Borgmanová 30. Citace v rámci číselně řazených poznámek [pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu]: 25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s LYNCH, C., Where do we go from here? 28. Termím „oxymorón“ (protimluv) znamená v lingvistice spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje (například „živá mrtvola“, „svítání na západě“ aj.). 29. BORGMAN, Christine L., From Gutenberg to the global information infrastructure. 30. Ch. Borgmanová je profesorkou informační vědy na Kalifornské univerzitě v USA.

4 Metody (styly) citování Citování pomocí číselných odkazů Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (5). Greenberg (20, s. 107) také uvedl... Seznam bibliografických záznamů [na konci publikace; uspořádaný je podle čísel citací]: 5. BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1 st paperback ed. Cambridge (Mass): The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN LYNCH, C. Where do we go from here ? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW:. ISSN GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (eds.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21 st century. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s

5 Zvláštní pozornost věnovat Doslovným citacím K problematice digitálních knihoven uvádí A. B. Centurion doslovně, cituji: „Alfou a omegou digitální knihovny je bezpečnost dat, bezpečnost dat a zase bezpečnost dat.“ (Centurion, 2013). Odkazům na zdroje převzatých obrázků PIHAN, Roman Fotoromán [on-line] [cit ]. HTML formát. Dostupný z webu:. Obr. 46. Princip modelu barev RGB (Pihan 2012)

6 Typické prameny Tištěné – knihy, časopisy, sborníky příspěvků, …, ČSN ISO 690. Elektronické – www stránky, časopisy, sborníky konferencí, CD/DVD, … ČSN ISO 690 – 2. Ústní sdělení – jen výjimečně, např. firemní know-how.

7 Monografická publikace FARANA, R. Simulation program SIPRO. Developers Toolkit. Translated by A. S. Deniss; Edited by K. Kirk. 1 st ed. New York: Command Press, p. International series in computer science. Translation of: Simulační program SIPRO. Příručka vývojáře. ISBN

8 Část monografické publikace F ARANA, R. & K AČMÁŘ, D. A text-book of simulation. 1 st ed., vol. 2. Edited by A. Víteček. New York: Command Press, Section 5, Block-oriented simulation, p F ARANA, R. & K AČMÁŘ, D. Slovník simulace systémů. 1. vyd., sv. 2. Pržno: Jan Vilda – VIDAH, Kapitola 5, Blokově orientované programy, s ISBN

9 Příspěvek do monografické pub. F ARANA, R. Universal Simulation Program SIPRO. In K ATALINIC, B. Proceedings of 5 th International DAAAM Sympozium. 1 st ed. Maribor (Slovenia): DAAAM Viena, 1994, vol. 1, p. 119 – 120. ISBN Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA, R. Název (příspěvku) Universal Simulation Program SIPRO. In Primární odpovědnost K ATALINIC, B. Název (monografie) Proceedings of 5 th International DAAAM Sympozium Vydání 1 st ed. Nakladatelské údaje Maribor (Slovenia): DAAAM Viena, (místo: nakladatel) Rok 1994, Lokace ve zdrojovém dokumentu vol. 1, p. 119 – 120.

10 Seriálová publikace Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava. Preliminary edition Ostrava: VŠB-TUO, Mechanical Series. Text in English and Czech. ISSN

11 Článek v seriálové publikaci FARANA, R. & LOKOSOVÁ, J. The General Combinatorial Problems Using Genetic Algorithms. Illustrated by E. Hýžová. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, 1996, vol. XLII, no. 1, p ISSN Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA, R. & L OKOSOVÁ, J. Název The General Combinatorial Problems Using Genetic Algorithms. Podřízená dpovědnost Illustrated by E. Hýžová. Název zdrojového dokumentu Transactions of the VŠB- Technical University of Ostrava, Vydání Lokace ve zdrojovém dokumentu 1996, vol. XLII, no. 1, p (Rok, číslo svazku, lokace části) Standardní číslo ISSN

12 Patentový dokument RUMMA, LTD. Fast search algorithm. Author: J. KOCH, F. FIRST. Int. Cl.: K01 S 56/47. USA, Patent VŠB-TU OSTRAVA. Rychlý algoritmus třídění. Původce vynálezu: J. KOCH, F. FIRST. Int. Cl.: K01 S 56/47. Česká republika. Patentový spis

13 Elektronická monografie, databáze, počítačový program ISO. Excerpts from Draft International Standard ISO [online]. Ottawa: ISO (International Organization for Standardization), 1997 [cit ]. PDF formát. Dostupný z www:

14 Část elektronické monografie, databáze, počítačového prog.

15 Příspěvek do elektronické monografie

16 Elektronické seriály Journal of Computer Science [online]. New York: Institute of Technology, [cit ]. Available from World Wide Web:. ISSN Prvek: Příklad: Název Journal of Computer Science Typ média [online]. Vydání Místo vydání New York: Vydavatel Institute of Technology, Datum vydání Datum citace [cit ]. Edice Poznámka Dostupnost Available from World Wide Web: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/3013047/11/slides/slide_15.jpg", "name": "Elektronické seriály Journal of Computer Science [online].", "description": "New York: Institute of Technology, 1956- 1958 [cit. 1998-02-18]. Available from World Wide Web:. ISSN 1548-1448. Prvek: Příklad: Název Journal of Computer Science Typ média [online]. Vydání Místo vydání New York: Vydavatel Institute of Technology, Datum vydání 1956-1958 Datum citace [cit. 1998-02-18]. Edice Poznámka Dostupnost Available from World Wide Web: . Standardní číslo ISSN 1548-1448..", "width": "800" }

17 Článek v elektronickém seriálu F ARANA, R. Simple publication methods. Journal of Computer Science [online]. New York: Institute of Technology, January 1998 [cit ], p Available from World Wide Web:. ISSN Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA, R. Název (článku) Simple publication methods. Název (seriálu) Journal of Computer Science Typ média [online]. Vydání Místo vydání New York: Vydavatel Institute of Technology, Datum vydání January 1998 Datum změny, revize Datum citace [cit ], Umístění v rámci dokumentu p Poznámka Dostupnost Available from World Wide Web: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/3013047/11/slides/slide_16.jpg", "name": "Článek v elektronickém seriálu F ARANA, R.Simple publication methods.", "description": "Journal of Computer Science [online]. New York: Institute of Technology, January 1998 [cit. 1998-02-18], p. 56-59. Available from World Wide Web:. ISSN 1548-1448. Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA, R. Název (článku) Simple publication methods. Název (seriálu) Journal of Computer Science Typ média [online]. Vydání Místo vydání New York: Vydavatel Institute of Technology, Datum vydání January 1998 Datum změny, revize Datum citace [cit. 1998-02-18], Umístění v rámci dokumentu p. 56-59. Poznámka Dostupnost Available from World Wide Web: . Standardní číslo ISSN 1548-1448..", "width": "800" }

18 Elektronická zpráva Ř ÍHA, J. Contribution to E-thesis. Electronic notice-board of Faculty of Mechanical Engineering [online]. Ostrava: FS VŠB-TUO, 15 January 1998 [cit ]. Message Available from www:.

19 Ústní zdroje F ARANA, R. Algoritmus řazení diskrétních bloků. Ústní sdělení. Ostrava, Prvek: Příklad: Primární odpovědnost F ARANA, R. Obsah sdělení Algoritmus řazení diskrétních bloků. Podřízená odpovědnost Ústní sdělení. Místo uskutečnění Ostrava, Datum uskutečnění


Stáhnout ppt "Diplomový seminář Prameny a jejich citace Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google