Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika Publikace výsledků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika Publikace výsledků"— Transkript prezentace:

1 Statistika Publikace výsledků
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Statistika Publikace výsledků

2 VY_42_INOVACE_PoP_MA_3OA_26
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_42_INOVACE_PoP_MA_3OA_26 Autor Petr Polách Tematický celek Matematika – odpovědný přístup k přípravě na hodinu Ročník 3. Datum tvorby Anotace Prezentace slouží jako podpora při výuce statistiky pro obchodní akademie Metodický pokyn Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo programu typu Master Eye. V materiálu jsou zadání příkladů, které mají studenti vypracovat za domácí úlohu. Tím je pěstován zodpovědný přístup k přípravě na hodinu. XxX – značka autora, yy – číslo sady (bude přiděleno) zz – číslo materiálu v rámci sady (1–20) tttt – volitelné textové označení podle obsahu

3 Publikace výsledků stat. zpracování
Předání výsledků st. zpracování cílovým osobám. Formu sdělení volíme podle: rozsahu obsahu složitosti sdělení osob(y), kterým informace sdělujeme Druhy publikace Slovní popis Statistické tabulky Grafické znázornění - grafy

4 Slovní popis je nepřehledný a neupoutá,
vhodný pro malé objemy sdělovaných informací, ústní nebo písemný.

5 Statistické tabulky jsou přesné a názornější.
Podle složitosti třídění existují tři druhy tabulek: Tabulky prosté obsahují netříděné informace Tabulky skupinové údaje tříděné podle jednoho znaku Tabulky kombinační údaje tříděné podle dvou a více znaků. Podávají podrobnější informace.

6 Statistické tabulky - náležitosti
Výroba v a.s. Moravolen* Výrobek /Měsíc Řádek leden 09 únor 09 Vývoj % a b 1 2 3=1:2 Ložní soupravy celkem 11 8216 7620 92,75 v tom jednopostelové 12 3204 3514 109,68 dvojpostelové 13 5012 4106 81,92 Ubrusy 14 2157 2204 102,18 Ručníky 15 1406 1186 84,35 Utěrky celkem 16 906 932 102,87 z toho pololněné 2 17 415 - x Celkem ( ) 18 12685 11942 94,14

7 Statistické tabulky - náležitosti
Tabulky musí mít příslušné náležitosti a úpravu: Název tabulky nad tabulkou bez tečky, vyjadřuje obsah tabulky Hlavička vysvětluje obsah sloupců. Zapisuje se zásadně vodorovně. Pokud sloupce úzké, pak zdola nahoru. Začíná velkým písmenem Název legendy v levém horním rohu tabulky. Vystihuje stručně obsah legendy. Někdy společně s hlavičkou:

8 Statistické tabulky - náležitosti
Legenda charakterizuje obsah jednotlivých řádků. Text v řádcích začíná velkými písmeny a pak pokračuje malými. Obecná poznámka vztahuje se k celému obsahu tabulky. Označuje se hvězdičkou za názvem tabulky a vysvětluje se na prvním místě pod tabulkou. Zvláštní poznámky objasňují určitá místa v tabulce. Označují se arabskými číslicemi u vysvětlovaného textu, kde se umisťují shora dolů a zleva doprava. Vlastní vysvětlení je pod tabulkou.

9 Statistické tabulky - náležitosti
Políčko průnik sloupce a řádku. Slouží k zapisování čísel popř. k umísťování značek. Šíře sloupců se odvozuje od číselné hodnoty s největším počtem číslic. Číslování sloupců a řádků je vhodné pokud tabulku doprovázejí pokyny pro vyplňování, či pro provádění výpočtů uvnitř tabulky. Ostatní sloupce (název legendy, číslování řádků, měřící jednotky)se označují písmeny malé abecedy (abc). Sloupce pro datové buňky se označují číslicemi. Číslování řádků začíná nejbližší desítkou, před níž skončilo číslování sloupců. U menších tabulek se číslování neprovádí.

10 Statistické tabulky - náležitosti
Součty se uvádějí na prvním místě, pokud je na ně kladen důraz, jinak na posledním místě, kde se uvádějí kontrolní součty. Pokud se provádějí několikastupňové součty, pak se první stupeň označuje slovy celkem nebo součet, druhý stupeň (součet součtů) jako úhrn, třetí stupeň jako celkový úhrn. Je-li součet plně rozváděn, je jeho plný výčet uváděn slovy v tom, dílčí výčet slovy z toho. Výraz v tom se neuvádí u osob. Měřící jednotky jednoho druhu se mohou týkat celé tabulky. V tom případě se uvádějí vpravo vedle názvu tabulky. Různorodé jednotky se uvádějí do samostatného sloupce případně řádku.

11 Statistické tabulky - náležitosti
Značky se používají především proto, aby se zamezilo dodatečnému vyplňování prázdných polí. Nejčastěji se používají Pomlčka případ se nevyskytuje (nulová číselná informace) 0 nula číselná hodnota je tak malá, že ji není možno vyjádřit zvolenou jednotkou (menší než polovina zvolené jednotky) x ležatý křížek zápis na daném místě by byl nelogický () kulaté závorky v součtovém řádku nejde o součet, ale o průměr

12 Grafy Číselné hodnoty jsou vyjádřeny grafickými prostředky: čáry, úsečky, plochy. Jsou názornější a přehlednější než tabulky, nejsou tak přesné.

13 Grafy – náležitosti Název grafu nad grafem, vyjimečně pod (pokud je graf součástí textu) Poznámky obecné (k celému grafu - uvádějí se pod názvem) zvláštní (jen k určité části - uvádějí se mimo graf) Klíč (Legenda) vysvětluje použité barvy, čáry šrafování. Uvádí se na jednom místě uvnitř grafu nebo mimo. Vysvětlivky u té části grafu, kterou je třeba vysvětlit Kvadranty

14 Grafy – náležitosti Grafy se zpravidla sestrojují v prvním kvadrantu soustavy souřadných os, na nichž se umisťuje stupnice. Stupnice má tři části: nositelku stupnice zpravidla přímka (stupnice přímočará), někdy křivka (nejčastěji kružnice - stupnice křivočará) body vyznačují na nositelce stupnice čárkami určité číselné body kóty číselné hodnoty zaznamenané u všech nebo jen u některých bodů Na stupnici se uvádějí jednotky , které lze ale vynechat., pokud je z kót zřejmé o jaký údaj jde (1991, ).

15 Grafy – náležitosti U stupnice je důležitá
délka stupnice - délka nositelky stupnice v cm a rozpětí stupnice (rozdíl mezi nejmenší a největší hodnotou). Grafický interval udává vzdálenost mezi dvěma sousedními body v cm nebo v mm. Číselný interval udává rozdíl číselných hodnot dvou sousedních bodů. Modul stupnice je pak podíl grafického a číselného intervalu v cm nebo v mm. Volba správného modulu je velmi důležitá pro názornost grafu. Počáteční hodnota nemusí být nula!

16 Grafy – náležitosti Lineární x Logaritmická stupnice (pro velmi velké a velmi malé hodnoty současně, nemá nulu). Př10.: Na přímočaré stupnici máme znázornit výrobu od 0 do 500 ks. modul stupnice: 20 :200 = 0,2 mm/ks; délka stupnice: 10 cm; rozpětí stupnice:500-0 = 500 ks

17 Hlavní druhy grafů K sestrojování grafů používáme počítače (Excel) nebo grafické papíry (milimetrový, semilogaritmický, logaritmický) Druhy grafů Spojnicové grafy - nejčastěji vývoj v čase a rozdělení četnosti Sloupcové grafy - svislé nebo vodorovné. Srovnání věcné, prostorové, v čase Kruhové (koláčové) - vyjádření struktury v procentech (360st = 100%) Obrázkové - zpravidla pro srovnání Kartogram - rozložení jevu na mapě Kartodiagram - spojení kartogramu s grafy … a další.

18 Hlavní druhy grafů Cvičení - Určete typy grafů:

19 Použité zdroje ZDROJE BURDA, Z., STRACHOTA, F., Statistika pro obchodní akademie. 2. vyd. Fortuna s. ISBN GRAFIKA Obr. 1: Graf 3: Počty příjemců příspěvku na bydlení podle počtu členů domácnosti a velikosti obce (on-line) Dostupné na: Obr. 2: Struktura výdajů státního rozpočtu ke konci 1. čtvrtletí 2006 (on-line) Dostupné na: Ostatní obrázky použité v prezentaci jsou dílem autora. XxX – značka autora, yy – číslo sady (bude přiděleno) zz – číslo materiálu v rámci sady (1–20) tttt – volitelné textové označení podle obsahu


Stáhnout ppt "Statistika Publikace výsledků"

Podobné prezentace


Reklamy Google