Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významné dvouprvkové sloučeniny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 21 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významné dvouprvkové sloučeniny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 21 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo."— Transkript prezentace:

1 Významné dvouprvkové sloučeniny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 21 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Dvouprvkové sloučeniny Dvouprvkové (binární) sloučeniny – sloučeniny složeny z atomů dvou prvků př. CO₂, NH₃, H₂O, HCl... mezi binární sloučeniny patří: – oxidy = sloučeniny kyslíku s dalším prvkem (CO, CO 2, SO 2, Fe 2 O 3 …) – sulfidy = sloučeniny síry s dalším prvkem (ZnS, PbS...) – halogenidy = sloučeniny halogenu (F, Cl, Br, I) s dalším prvkem (chloridy, bromidy...), (př. HF, NaCl, KI, CaCl 2, AgBr, FeCl 3 …) 2

3 Oxid siřičitý SO 2 bezbarvý plyn, těžší než vzduch, má štiplavý zápach dráždící ke kašli, jedovatý výskyt v přírodě: v sopečných plynech vznik: spalování síry a nekvalitních paliv (např. hnědé uhlí, benzín, nafta – obsahují sloučeniny síry) S + O 2 → SO 2 vznik „kyselých dešťů“ – nutná snaha snižovat koncentrace SO 2 v ovzduší využití: bělící a dezinfekční účinky, meziprodukt výroby kyseliny sírové, výroba celulózy a papíru ze dřeva ‐bělení vlny, želatiny, hub, ořechů, řepného cukru ‐dezinfekce (síření) – sklepů, sudů, včelích úlů ‐konzervace – sušené ovoce (meruňky), ovocné džusy, víno 3

4 Využití SO 2 4 Bělení řepného cukru – pomocí síření se z cukru odstraňují některé rozpuštěné látky, které jej zbarvují sirné knoty – dezinfekce sklepů,…. Konzervace sušeného ovoce a vína sířené meruňkynesířené meruňky následky kyselých dešťů

5 Oxidy dusíku Oxid dusný N 2 O – rajský plyn bezbarvý plyn použití: anestetikum při krátkodobých narkózách, bombičky na výrobu šlehačky Oxid dusnatý NO - bezbarvý plyn, jedovatý Oxid dusičitý NO 2 - červenohnědý plyn, prudce jedovatý NO, NO 2 v přírodě vznikají z N 2, O 2 při bouřce (na dráze blesku) vznikají při některých výrobách, výfukové plyny automobilů → „kyselé deště“ → kontrola a omezení jejich úniku do ovzduší meziprodukty výroby kyseliny dusičné 2 NO + O 2 → 2 NO 2 5 7

6 Oxid uhelnatý CO bezbarvý, velmi jedovatý plyn, zapáchá a dráždí ke kašli vznik: 1) hoření uhlíkatých látek při nedostatku kyslíku 2 C + O 2 → 2 CO 2) reakce CO 2 s uhlíkem CO 2 + C → 2 CO obsažen: kouřové plyny topenišť, výfukové plyny autom., cigaretový kouř, svítiplyn (palivo) hoření CO: 2 CO + O 2 → 2 CO 2 + teplo proč je CO jedovatý? CO se přímo váže na červené krevní barvivo, tím zabraňuje přenosu kyslíku v organismu pomoc při otravě CO: čerstvý vzduch a dostatek kyslíku (umělé dýchání, dýchací přístroj) pozor!! CO není zachycován filtrem ochranných masek 6

7 Oxid uhličitý CO 2 bezbarvý plyn, nedýchatelný, větší hustota než vzduch vyšší koncentrace CO 2 způsobuje ztrátu vědomí až smrt výskyt: ve vzduchu (0,03 %), sopečné plyny, minerální vody nárůst CO 2 v ovzduší způsobuje globální oteplování vznik: dýchání, hoření uhlíkatých látek za dostatečného přístupu kyslíku C + O 2 → CO 2 příprava: reakce uhličitanu vápenatého CaCO 3 s kyselinou chlorovodíkovou CaCO HCl → CaCl 2 + CO 2 + H 2 O přeprava: zkapalněný CO 2 v nádobách s černým pruhem, pevná látka „suchý led“ použití: chladící zařízení, plnění hasicích přístrojů, výroba sody Na 2 CO 3, sodová voda a nápoje sycené CO 2, netečné prostředí při přečerpávání hořlavých kapalin 7

8 Využití CO 2 8 sněhový hasicí přístroj „suchý led“ chladící zařízení, schopnost sublimace starší výrobník sodové vody moderní výroba vody sycené CO

9 Další oxidy Oxid vápenatý CaO (pálené vápno) bílý prášek výroba: tepelný rozklad vápence (uhličitan vápenatý CaCO 3 ) – objeveno člověkem již v pravěku CaCO 3 → CaO + CO 2 využití: o stavebnictví – výroba hašeného vápna (do malty) o zemědělství – vápnění půdy o přísada při výrobě kovů a skla Víte, jak se prakticky provádí hašení vápna a proč musí být pracovníci velmi opatrní? 9 t 12

10 Oxid hlinitý Al 2 O 3 bílý prášek v přírodě jako tvrdý nerost korund (smirek, safír, rubín) výroba: z bauxitu (hydratovaný Al 2 O 3 ∙2H 2 O) použití: výroba hliníku (nejvíce), porcelán, zubní cement, barvy, opalovací krémy, syntetický korund jako brusivo, umělé kyčelní klouby, pohlcovač vzdušné vlhkosti Jaké barvy mají drahé kameny – safír a rubín? 10 rubín safír výroba porcelánu

11 Oxid křemičitý SiO 2 pevná látka, velmi chem. stálá, těžko tavitelná v přírodě – nerost křemen (žula, pískovec), drahé kameny (křišťál, záhněda, růženín, ametyst, citrín) využití: stavebnictví (písek), sklářství (základní surovina), hutnictví (žáruvzdorný materiál), silikagel (sušidlo) suroviny pro výrobu skla: sklářský křemenný písek SiO 2, vápenec CaCO 3, soda Na 2 CO 3, potaš K 2 CO 3, PbO, B 2 O 3 křemenné sklo (obsahuje pouze SiO 2 ) – lampy RTG přístrojů, hranoly optických přístrojů, žárovky, těžkotavitelné části aparatur 11 žulacitrín ametyst

12 Využití SiO 2 12 silikagel - sušidlo písek, štěrk – stavebnictví (malta, beton, cesty) sklářský písekvýroba sklakřemenné sklo

13 Sulfidy Galenit PbS krystalická látka, stříbřitě šedé barvy velká hustota použití: výroba olova (pražením) 2 PbS + 3 O 2 → 2 PbO + 2 SO 2 PbO + C → Pb + CO Sfalerit ZnS krystaly hnědé, černé i žluté barvy použití: výroba zinku Sulfan H 2 S (dříve sirovodík) bezbarvý plyn, zápach po zkažených vejcích, prudce jedovatý součást svítiplynu nebo sopečných plynů 13 2 Zn S + 3 O 2 → 2 ZnO + 2 SO 2 ZnO + C → Zn + CO galenit sfalerit (ZAPIŠTE CHEM. REAKCEMI) 24 25

14 Halogenidy Chlorid sodný NaCl v přírodě: nerost kamenná sůl (halit), v mořské vodě (2,7% NaCl) bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě získávání soli: odpařování mořské vody, těžba z ložisek (Polsko, USA, Německo) využití:  potravinářství (ochucování potravin a jídla, konzervace masa, ryb, zeleniny)  chem. průmysl (výroba Cl 2, NaOH), výroba mýdla, zpracování kůží, rozmrazování sněhu a ledu na cestách (nevhodné pro životní prostředí – voda, půda) 14 halit 26

15 15 „kuchyňská sůl“ je důležitá složka potravy člověka (zdroj Na +, Cl - ), škodlivé je „přesolování“ (vysoký krevní tlak), jodizování soli (KI) – prevence vzniku onemocnění štítné žlázy z nedostatku jodu Fluorid vápenatý CaF 2 v přírodě nerost kazivec = fluorit (fialový, zelenomodrý) bílá krystalická látka využití: hutnictví, výroba fluorovodíku HF kuchyňská sůlvýroba mýdla posypová sůl kazivec30

16 16 Bromid stříbrný AgBr žlutá krystalická látka, nerozpustná ve vodě použití: fotografický průmysl (AgBr je citlivý na světlo – rozkládá se a tmavne až na šedou barvu (vzniká Ag, Br 2 ), fotografický film 31

17 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1.KoS. File:Abricot sec.jpg. [Online] [Citace: ] 2.Pengo. File:Dried apricot 01 Pengo.jpg. [Online] [Citace: ] 3.Drollett, Craig. File:Batard-Montrachet Domaine Faiveley.jpg. [Online] [Citace: ] 4.Fritzs. File:White cane sugar.JPG. [Online] [Citace: ] 5.Divingpetrel. File:Sulphur Candle.jpg. [Online] [Citace: ] 6.Nipik. Soubor:Acid rain woods1.JPG. [Online] [Citace: ] 7.Psychonaught. File:Whippits.jpg. [Online] [Citace: ] 8.ProjectManhattan. File:Dry Ice 2.jpg. [Online] [Citace: ] 9.Sedláček, Jiří. File:Soda Syphon bottle in Veletržní palác, Prague.JPG. [Online] [Citace: ] 10.Newth, Eirik. File:Sodastream.jpg. [Online] [Citace: ] 11.Alighieri, Dante. Soubor:FireExtinguisherABC.jpg. [Online] [Citace: ] 12.Mangl, Ondřej. File:Oxid vápenatý.PNG. [Online] [Citace: ] 13.Bkell. File:Cut Ruby.jpg. [Online] [Citace: ] 14.Doronenko, Stanislav. File:Sapphire ring.jpg. [Online] [Citace: ] 15.Veronidae. File:Porcelana 001.jpg. [Online] [Citace: ] 16.Dake. Soubor:Granite gran violet.jpg. [Online] [Citace: ] 17

18 Géry, Parent. File:Citrine 1 (Russie).jpg. [Online] [Citace: ] 18. Descouens, Didier. File:Améthystre sceptre2.jpg. [Online] [Citace: ] 19. Jebulon. File:Péniche graviers sable Seine.jpg. [Online] [Citace: ] 20. Ventura, Daniel. File:419 Sand glass.JPG. [Online] [Citace: ] 21. Porras, Andrés Nieto. File:Cristal, solo eso ( ).jpg. [Online] [Citace: ] 22. KMJ. File:Gluehlampe 01 KMJ.jpg. [Online] [Citace: ] 23. KENPEI. File:Silica gel.jpg. [Online] [Citace: ] 24. Karelj. File:Galenit 4.jpg. [Online] [Citace: ] 25. Kluka. File:Sfaleryt, Rumunia.jpg. [Online] [Citace: ] 26. Aramgutang. File:Halite crystal.jpg. [Online] [Citace: ] mdk09. File:Traktor im Winterdiensteinsatz.JPG. [Online] [Citace: ] 28. J.P.Lon. File:Savon de Marseille.jpg. [Online] [Citace: ] , Chris. File:SaltInWaterSolutionLiquid.jpg. [Online] [Citace: ] 30. Runningblader. File:6fluorite-douglass95.jpg. [Online] [Citace: ] 31. Daderot. File:Compur Press Camera, c Museum of Science and Industry (Chicago) - DSC06420.JPG. [Online] [Citace: ] _Museum_of_Science_and_Industry_%28Chicago%29_-_DSC06420.JPG. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN


Stáhnout ppt "Významné dvouprvkové sloučeniny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 21 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google