Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významné dvouprvkové sloučeniny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 21 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významné dvouprvkové sloučeniny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 21 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo."— Transkript prezentace:

1 Významné dvouprvkové sloučeniny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 21 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Dvouprvkové sloučeniny Dvouprvkové (binární) sloučeniny – sloučeniny složeny z atomů dvou prvků př. CO₂, NH₃, H₂O, HCl... mezi binární sloučeniny patří: – oxidy = sloučeniny kyslíku s dalším prvkem (CO, CO 2, SO 2, Fe 2 O 3 …) – sulfidy = sloučeniny síry s dalším prvkem (ZnS, PbS...) – halogenidy = sloučeniny halogenu (F, Cl, Br, I) s dalším prvkem (chloridy, bromidy...), (př. HF, NaCl, KI, CaCl 2, AgBr, FeCl 3 …) 2

3 Oxid siřičitý SO 2 bezbarvý plyn, těžší než vzduch, má štiplavý zápach dráždící ke kašli, jedovatý výskyt v přírodě: v sopečných plynech vznik: spalování síry a nekvalitních paliv (např. hnědé uhlí, benzín, nafta – obsahují sloučeniny síry) S + O 2 → SO 2 vznik „kyselých dešťů“ – nutná snaha snižovat koncentrace SO 2 v ovzduší využití: bělící a dezinfekční účinky, meziprodukt výroby kyseliny sírové, výroba celulózy a papíru ze dřeva ‐bělení vlny, želatiny, hub, ořechů, řepného cukru ‐dezinfekce (síření) – sklepů, sudů, včelích úlů ‐konzervace – sušené ovoce (meruňky), ovocné džusy, víno 3

4 Využití SO 2 4 Bělení řepného cukru – pomocí síření se z cukru odstraňují některé rozpuštěné látky, které jej zbarvují sirné knoty – dezinfekce sklepů,…. Konzervace sušeného ovoce a vína sířené meruňkynesířené meruňky následky kyselých dešťů 123 4 56

5 Oxidy dusíku Oxid dusný N 2 O – rajský plyn bezbarvý plyn použití: anestetikum při krátkodobých narkózách, bombičky na výrobu šlehačky Oxid dusnatý NO - bezbarvý plyn, jedovatý Oxid dusičitý NO 2 - červenohnědý plyn, prudce jedovatý NO, NO 2 v přírodě vznikají z N 2, O 2 při bouřce (na dráze blesku) vznikají při některých výrobách, výfukové plyny automobilů → „kyselé deště“ → kontrola a omezení jejich úniku do ovzduší meziprodukty výroby kyseliny dusičné 2 NO + O 2 → 2 NO 2 5 7

6 Oxid uhelnatý CO bezbarvý, velmi jedovatý plyn, zapáchá a dráždí ke kašli vznik: 1) hoření uhlíkatých látek při nedostatku kyslíku 2 C + O 2 → 2 CO 2) reakce CO 2 s uhlíkem CO 2 + C → 2 CO obsažen: kouřové plyny topenišť, výfukové plyny autom., cigaretový kouř, svítiplyn (palivo) hoření CO: 2 CO + O 2 → 2 CO 2 + teplo proč je CO jedovatý? CO se přímo váže na červené krevní barvivo, tím zabraňuje přenosu kyslíku v organismu pomoc při otravě CO: čerstvý vzduch a dostatek kyslíku (umělé dýchání, dýchací přístroj) pozor!! CO není zachycován filtrem ochranných masek 6

7 Oxid uhličitý CO 2 bezbarvý plyn, nedýchatelný, větší hustota než vzduch vyšší koncentrace CO 2 způsobuje ztrátu vědomí až smrt výskyt: ve vzduchu (0,03 %), sopečné plyny, minerální vody nárůst CO 2 v ovzduší způsobuje globální oteplování vznik: dýchání, hoření uhlíkatých látek za dostatečného přístupu kyslíku C + O 2 → CO 2 příprava: reakce uhličitanu vápenatého CaCO 3 s kyselinou chlorovodíkovou CaCO 3 + 2 HCl → CaCl 2 + CO 2 + H 2 O přeprava: zkapalněný CO 2 v nádobách s černým pruhem, pevná látka „suchý led“ použití: chladící zařízení, plnění hasicích přístrojů, výroba sody Na 2 CO 3, sodová voda a nápoje sycené CO 2, netečné prostředí při přečerpávání hořlavých kapalin 7

8 Využití CO 2 8 sněhový hasicí přístroj „suchý led“ chladící zařízení, schopnost sublimace starší výrobník sodové vody moderní výroba vody sycené CO 2 8 910 11

9 Další oxidy Oxid vápenatý CaO (pálené vápno) bílý prášek výroba: tepelný rozklad vápence (uhličitan vápenatý CaCO 3 ) – objeveno člověkem již v pravěku CaCO 3 → CaO + CO 2 využití: o stavebnictví – výroba hašeného vápna (do malty) o zemědělství – vápnění půdy o přísada při výrobě kovů a skla Víte, jak se prakticky provádí hašení vápna a proč musí být pracovníci velmi opatrní? 9 t 12

10 Oxid hlinitý Al 2 O 3 bílý prášek v přírodě jako tvrdý nerost korund (smirek, safír, rubín) výroba: z bauxitu (hydratovaný Al 2 O 3 ∙2H 2 O) použití: výroba hliníku (nejvíce), porcelán, zubní cement, barvy, opalovací krémy, syntetický korund jako brusivo, umělé kyčelní klouby, pohlcovač vzdušné vlhkosti Jaké barvy mají drahé kameny – safír a rubín? 10 rubín safír výroba porcelánu 13 14 15

11 Oxid křemičitý SiO 2 pevná látka, velmi chem. stálá, těžko tavitelná v přírodě – nerost křemen (žula, pískovec), drahé kameny (křišťál, záhněda, růženín, ametyst, citrín) využití: stavebnictví (písek), sklářství (základní surovina), hutnictví (žáruvzdorný materiál), silikagel (sušidlo) suroviny pro výrobu skla: sklářský křemenný písek SiO 2, vápenec CaCO 3, soda Na 2 CO 3, potaš K 2 CO 3, PbO, B 2 O 3 křemenné sklo (obsahuje pouze SiO 2 ) – lampy RTG přístrojů, hranoly optických přístrojů, žárovky, těžkotavitelné části aparatur 11 žulacitrín ametyst 16 17 18

12 Využití SiO 2 12 silikagel - sušidlo písek, štěrk – stavebnictví (malta, beton, cesty) sklářský písekvýroba sklakřemenné sklo 19 2021 22 23

13 Sulfidy Galenit PbS krystalická látka, stříbřitě šedé barvy velká hustota použití: výroba olova (pražením) 2 PbS + 3 O 2 → 2 PbO + 2 SO 2 PbO + C → Pb + CO Sfalerit ZnS krystaly hnědé, černé i žluté barvy použití: výroba zinku Sulfan H 2 S (dříve sirovodík) bezbarvý plyn, zápach po zkažených vejcích, prudce jedovatý součást svítiplynu nebo sopečných plynů 13 2 Zn S + 3 O 2 → 2 ZnO + 2 SO 2 ZnO + C → Zn + CO galenit sfalerit (ZAPIŠTE CHEM. REAKCEMI) 24 25

14 Halogenidy Chlorid sodný NaCl v přírodě: nerost kamenná sůl (halit), v mořské vodě (2,7% NaCl) bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě získávání soli: odpařování mořské vody, těžba z ložisek (Polsko, USA, Německo) využití:  potravinářství (ochucování potravin a jídla, konzervace masa, ryb, zeleniny)  chem. průmysl (výroba Cl 2, NaOH), výroba mýdla, zpracování kůží, rozmrazování sněhu a ledu na cestách (nevhodné pro životní prostředí – voda, půda) 14 halit 26

15 15 „kuchyňská sůl“ je důležitá složka potravy člověka (zdroj Na +, Cl - ), škodlivé je „přesolování“ (vysoký krevní tlak), jodizování soli (KI) – prevence vzniku onemocnění štítné žlázy z nedostatku jodu Fluorid vápenatý CaF 2 v přírodě nerost kazivec = fluorit (fialový, zelenomodrý) bílá krystalická látka využití: hutnictví, výroba fluorovodíku HF kuchyňská sůlvýroba mýdla posypová sůl27 2829kazivec30

16 16 Bromid stříbrný AgBr žlutá krystalická látka, nerozpustná ve vodě použití: fotografický průmysl (AgBr je citlivý na světlo – rozkládá se a tmavne až na šedou barvu (vzniká Ag, Br 2 ), fotografický film 31

17 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1.KoS. File:Abricot sec.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 2. 11 2006. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abricot_sec.jpg. 2.Pengo. File:Dried apricot 01 Pengo.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 5. 5 2007. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dried_apricot_01_Pengo.jpg. 3.Drollett, Craig. File:Batard-Montrachet Domaine Faiveley.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 17. 10 2009. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batard-Montrachet_Domaine_Faiveley.jpg. 4.Fritzs. File:White cane sugar.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 22. 2 2009. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_cane_sugar.JPG. 5.Divingpetrel. File:Sulphur Candle.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 23. 11 2011. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulphur_Candle.jpg. 6.Nipik. Soubor:Acid rain woods1.JPG. http://cs.wikipedia.org. [Online] 7. 7 2006. [Citace: 8. 9. 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPG. 7.Psychonaught. File:Whippits.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 26. 2 2010. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whippits.jpg. 8.ProjectManhattan. File:Dry Ice 2.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 2. 8 2014. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dry_Ice_2.jpg. 9.Sedláček, Jiří. File:Soda Syphon bottle in Veletržní palác, Prague.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 13. 9 2013. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soda_Syphon_bottle_in_Veletr%C5%BEn%C3%AD_pal%C3%A1c,_Prague.JPG. 10.Newth, Eirik. File:Sodastream.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 20. 3 2006. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodastream.jpg. 11.Alighieri, Dante. Soubor:FireExtinguisherABC.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 5. 8 2005. [Citace: 8. 9 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FireExtinguisherABC.jpg. 12.Mangl, Ondřej. File:Oxid vápenatý.PNG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 24. 6 2007. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxid_v%C3%A1penat%C3%BD.PNG. 13.Bkell. File:Cut Ruby.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 27. 3 2006. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cut_Ruby.jpg. 14.Doronenko, Stanislav. File:Sapphire ring.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 14. 12 2008. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sapphire_ring.jpg. 15.Veronidae. File:Porcelana 001.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 19. 10 2012. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porcelana_001.jpg. 16.Dake. Soubor:Granite gran violet.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 13. 8 2005. [Citace: 8. 9 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granite_gran_violet.jpg. 17

18 18 17. Géry, Parent. File:Citrine 1 (Russie).jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 19. 12 2008. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citrine_1_%28Russie%29.jpg. 18. Descouens, Didier. File:Améthystre sceptre2.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 23. 2 2013. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Am%C3%A9thystre_sceptre2.jpg. 19. Jebulon. File:Péniche graviers sable Seine.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 18. 12 2011. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A9niche_graviers_sable_Seine.jpg. 20. Ventura, Daniel. File:419 Sand glass.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 16. 3 2014. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:419_Sand_glass.JPG. 21. Porras, Andrés Nieto. File:Cristal, solo eso (5211460922).jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 27. 11 2010. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristal,_solo_eso_%285211460922%29.jpg. 22. KMJ. File:Gluehlampe 01 KMJ.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 26. 6 2004. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gluehlampe_01_KMJ.jpg. 23. KENPEI. File:Silica gel.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 19. 2 2006. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silica_gel.jpg. 24. Karelj. File:Galenit 4.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 20. 4 2008. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galenit_4.jpg. 25. Kluka. File:Sfaleryt, Rumunia.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 17. 5 2006. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sfaleryt,_Rumunia.jpg. 26. Aramgutang. File:Halite crystal.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 26. 12 2005. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halite_crystal.jpg. 27. 4028mdk09. File:Traktor im Winterdiensteinsatz.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 6. 3 2010. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traktor_im_Winterdiensteinsatz.JPG. 28. J.P.Lon. File:Savon de Marseille.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 17. 6 2007. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Savon_de_Marseille.jpg. 29. 73, Chris. File:SaltInWaterSolutionLiquid.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 21. 1 2012. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaltInWaterSolutionLiquid.jpg. 30. Runningblader. File:6fluorite-douglass95.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 3. 2 2008. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:6fluorite-douglass95.jpg. 31. Daderot. File:Compur Press Camera, c. 1940 - Museum of Science and Industry (Chicago) - DSC06420.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 22. 8 2014. [Citace: 8. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compur_Press_Camera,_c._1940_- _Museum_of_Science_and_Industry_%28Chicago%29_-_DSC06420.JPG. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0.


Stáhnout ppt "Významné dvouprvkové sloučeniny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 21 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google