Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Radek Navrátil Obor: Technické lyceum Třída: 1L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 19.12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Radek Navrátil Obor: Technické lyceum Třída: 1L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 19.12."— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Radek Navrátil Obor: Technické lyceum Třída: 1L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 19.12. 2014

2 Nervově- paralytické látky (NPL) jsou organické sloučeniny fosforu, vyznačující se vysokou toxicitou vůči savcům. Jsou nejvýznamnější a nejnebezpečnější skupinou bojových chemických látek. Vyznačují se vedle vysoké toxicity rychlým účinkem a průnikem do organismu všemi typickými cestami. Jejich syntéza je poměrně snadná, levná a jsou vojensky i teroristicky lehce použitelné.

3 Dělí se na dvě velké skupiny, které jsou obecně označovány jako G-látky a V- látky. Sloučeniny stejné struktury se používají v průmyslu jako změkčovadla, hydraulické kapaliny, pro nehořlavé úpravy, ve veterinární či humánní medicíně jako léčiva či jako sloučeniny k výzkumu nervových funkcí. Nejširšího použití mají v zemědělství jako insekticidy k hubení hmyzu.

4 Fyzikálně- chemické vlastnosti G-látky Jsou to bezbarvé kapaliny podobné vodě bez výraznějšího zápachu, relativně rozpustné ve vodě a dobře v organických rozpouštědlech. Je pro ně charakteristická vysoká těkavost, takže nejpravděpodobnější cestou průniku látky do těla bývají dýchací cesty. V terénu vydrží bez ztráty toxicity 12-24 hodin.

5 Do této skupiny řadíme:  Tabun (GA-O-ethyldimethylamidokyanofosfát)  Sarin (GB-O-isopropylmethylfluorofosfonát)  Cyklosin/Cyklosarin (GF-cyklohexylmethylfluorofosfonát)  Soman (GD-O-pinakolylmethylfluorofosfonát)

6 V-látky Látka VX v chemicky čistém stavu je bezbarvá, méně pohyblivá kapalina bez výraznějšího zápachu. Je pro ni charakteristická velmi nízká těkavost, takže vydrží ve vodě a v terénu velmi dlouhou dobu (týdny až měsíce). Ve vodě je špatně rozpustná, ale naopak velmi dobře ji rozpustíme v organických rozpouštědlech a v tucích. Látka VR je analogem látky VX s velmi podobnými vlastnostmi. Látku VR zavedlo a skladuje především Rusko.

7 Do této skupiny řadíme:  Látka VX (O-ethyl-S-/2-diisopropyl- aminoethyl/- methylthiofosfonát)  Látka VR (O-iso-butyl-S-(2-diethylaminoethyl)- methylthiofosfonát)

8 Toxicita a průnik do těla LCt 50 Střední smrtelná dávka pro zamoření nechráněné kůže G-látkyNejzávažnější cestou jsou vzhledem k vysoké těkavosti dýchací cesty. 0,03-0,08 g.min -1.m -3 0,7-7 mg.kg -1 V-látkyJsou toxičtější než G-látky,zvláště při otravě přes kůži. 0,015-0,040 g.min -1.m -3 0,07mg.kg -1 Látky se střední těkavostí Nebezpečná z hlediska všech cest průniku do organizmu. - Cca1,36 mg.kg -1

9 Mechanismus účinku NPL Nervově-paralytické látky ovlivňují přenos nervového vzruchu mezi neurony (nervovými buňkami). Tento přenos se odehrává na synapsi, což je mezera mezi výběžky neuronů, zde je přenos nervového vzruchu zajišťován chemickou látkou (neuromediátorem) acetylcholinem. Aby neuromediátor působil jen nezbytně krátkou dobu, musí být ihned po přenesení vzruchu enzymaticky rozložen. To se děje díky působení enzymu acetylcholinesterázy (AChE) a to jak v centrálním, tak i v periferním nervovém systému.

10 Příznaky akutní otravy NPL  Muskarinové příznaky: IntoxikaceI se projeví zúžením zornic, poruchou akomodace, překrvením a otokem spojivek a nosní sliznice atd.  Nikotinové příznaky: Sval. ochablost, třes a záškuby jednotlivě příč. pruhovaných svalů, postupně se rozšiřující na všechny svaly kostry atd.  Centrální příznaky: Porucha v oblasti dechových a kardiovaskulárních center v oblasti prodloužené míchy. Možnost i smrti.

11 První pomoc při otravě NPL:  podání látek specificky zabraňujících toxickému účinku NPL (antidota)  zamezení dalšího pronikání jedu do organizmu, a to opuštění zamořeného prostoru, nasazením prostředkům individuální ochrany a odmoření zasažených míst, v nutných případech ústní otravy výplach žaludku s přísadou živočišného uhlí  zabezpečení základních životních funkcí (při zástavě dechu umělé dýchání z plic do plic po odmoření obličeje nebo pomocí křísících přístrojů, při zástavě srdeční činnosti nepřímá masáž srdce, stabilizovaná poloha při bezvědomí)

12 Odkazy:  http://magazin.specialista.info/view.php?cislocla nku=2006050201 http://magazin.specialista.info/view.php?cislocla nku=2006050201  http://i.idnes.cz/13/083/cl6/JB4d7d59_qq.jpg http://i.idnes.cz/13/083/cl6/JB4d7d59_qq.jpg  http://2.bp.blogspot.com/-kreW- EABTPg/UFC9cwzCLDI/AAAAAAAABrM/yOa 9sKXAuDs/s1600/mustard-gas-tested-on-soldiers- via-involuntary-gas-chambers-photo-u2.jpg http://2.bp.blogspot.com/-kreW- EABTPg/UFC9cwzCLDI/AAAAAAAABrM/yOa 9sKXAuDs/s1600/mustard-gas-tested-on-soldiers- via-involuntary-gas-chambers-photo-u2.jpg  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo ns/thumb/3/30/Chemical_synapse_schema_crop ped.jpg/300px- Chemical_synapse_schema_cropped.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo ns/thumb/3/30/Chemical_synapse_schema_crop ped.jpg/300px- Chemical_synapse_schema_cropped.jpg


Stáhnout ppt "Vypracoval: Radek Navrátil Obor: Technické lyceum Třída: 1L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 19.12."

Podobné prezentace


Reklamy Google