Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_03_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_03_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_03_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk Novák Tematický celek Finanční gramotnost – finanční matematika Ročník 1. až 4. ročník, gymnaziální vzdělávání Datum tvorby 7.9.2013 Anotace V Prezentaci jsou uvedeny definice vztahující se k základním termínům z finanční matematiky, především jednoduchého úrokování. Úlohy zaměřené na praktickou aplikaci finanční matematiky i s informacemi pomáhajícími při jejich řešení Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Osobní a rodinný rozpočet

3 Manželé Pivoňkovi pronajali byt po prarodičích, tento příjem se považuje a) Za p ř íjmy z osobních aktiv b) Za p ř íjmy z osobních pasiv c) Za p ř íjem nepravidelný

4 Za osobní pasiva považujeme a) Majetek, který vytvá ř í p ř íjmy b) Majetek, který vytvá ř í výdaje c) Majetek, který vytvá ř í dluhy

5 Rodinný osobní automobil je považován a) Za osobní aktivum b) Za závazek rodiny c) Za osobní pasivum

6 Mezi osobní majetek rodiny nepatří a) B ě žný ú č et b) Finan č ní leasing c) Penzijní p ř ipojišt ě ní

7 Majetek a závazky rodiny zachycuje a) Celkový stav financí b) Pr ů b ě žný stav pen ě z c) Co rodina vlastní

8 Pokud nám vzniknou neočekávané výdaje, jako první je budeme financovat a) Z rezerv b) Hledáním zp ů sobu, jak zvýšit p ř íjmy c) Z p ů j č ek

9 Osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit pojistné na a) D ů chodové pojišt ě ní b) Nemocenské pojišt ě ní c) Pojišt ě ní státní politiky zam ě stnanosti

10 Velikost životního minima rodiny nezáleží na a) Na v ě ku rodi čů b) Na v ě ku d ě tí c) Na po č tu d ě tí

11 Pokud příjem domácnosti dosahuje dvou násobku životního minima, pak má tato rodina nárok na a) P ř ísp ě vek na dopravu b) Sociální p ř íplatek c) P ř ídavky na d ě ti

12 příklad 14. března 2013 si pan Novák půjčil 20 000.- Kč na roční 14 % úrok. Kolik Kč bude muset zaplatit 25. srpna 2013? řešení určení počtu dní půjčky březen : 17 dní ( počítáme den půjčky ) duben, květen, červen, červenec …. 4. 30 = 120 dní srpen : 24 dní ( nepočítáme den zaplacení ) 17 + 120 + 24 = 161 dní Výše úroku činí 1252,22 Kč, tzn., že pan Novák bude platit za půjčku21252,22 Kč.

13 příklad Vypočítejte výši úroku pana J.K., který měl od 12. dubna do 18. října 2012 půjčku v bance na roční 8 % úrok ve výši 27 000.- Kč. řešení určení počtu dní půjčky duben: 19 dní ( počítáme den půjčky ) květen, červen, červenec, srpen, září…. 5. 30 = 150 dní říjen: 17 dní ( nepočítáme den zaplacení ) 19 + 150 + 17 = 186 dní Výše úroku činí 1116 Kč.

14 příklad Vypočtěte 9 % roční úrok z částky 78 400 Kč za dobu od 2. května do 30. července 2013, kterou máme uloženou na spořícím účtu. řešení určení počtu dní úročení květen: 29 dní ( počítáme den půjčky ) červen: 30 dní červenec: 29 dní ( nepočítáme den zaplacení ) 29 + 30 + 29 = 88 dní Výše úroku činí 1466,08 Kč.

15 příklad Podnikatel si půjčil 16. ledna 2013 60 000.- Kč, 21. února 2013 40 000.- Kč a 8. března 2013 30 000.- Kč na roční 12 % úrok. Kolik Kč bude muset zaplatit 31. prosince 2013? řešení určení počtu dní půjčky leden: 15 dní ( počítáme den půjčky ) únor až prosinec…. 11. 30 = 330 dní 15 + 330 = 345 dní Výše úroku činí 13963,33 Kč, tzn., že podnikatel musí zaplatit dluh 143 963,33 Kč. určení počtu dní další půjčky únor: 10 dní ( počítáme den půjčky ) březen až prosinec…. 10. 30 = 300 dní 10+ 300 = 310 dní určení počtu dní třetí půjčky březen: 23 dní ( počítáme den půjčky ) duben až prosinec…. 9. 30 = 270 dní 23 + 270 = 293 dní

16 příklad Pan Říha splatil úvěr a úroky částkou 445 000.- Kč. Půjčka byla splacena po 270 dnech a to při ročním úroku 15 %. Jak velký úvěr si vzal pan Říha? řešení V našem případě je i = 0,15, t = 270, K 1 = 445 000 Kč Výše úvěru pana Říhy činila 400 000 Kč.

17  ODVÁRKO, O., Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání. Praha : Prométheus, 2005. ISBN 80-7196-303-8.  PETÁKOVÁ J., Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ Praha : Prométheus, 2008. ISBN 80-7196-099-3  http://iss-cheb.cz/web_kn/index.htm


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_03_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google