Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.
říjen 2012 VY_32_INOVACE_GCR_120111 Jihomoravský kraj Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Láznička. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Lokace kraje obr. 1

3 Charakteristika kraje
Zaujímá jižní a část střední Moravy Území Valticka a tzv. Dyjský trojúhelník bylo do roku 1920 součásti Dolních Rakous Na jihu hraničí s Rakouskem, resp. s Dolními Rakousy (Niederösterreich) Na východě se Slovenskem Oblast, kterou do českých zemí vstoupilo křesťanství (Velká Morava) Nejvýznamnější vinařská oblast ČR Nepřeberné množství turistických atraktivit

4 Přírodní turistické atraktivity

5 CHKO Moravský kras Největší a nejznámější krasová oblast v ČR
Leží severně od Brna Krasové jevy: krápníkové jeskyně, podzemní říčky, jezírka, propasti apod. Nejdelší jeskynní systém v ČR: Amatérská jeskyně (35 km prozkoumaných částí)

6 CHKO Moravský kras Zpřístupněné jeskyně:
Punkevní (+ podzemní říčka Punkva – lodičky) Kateřinská Balcarka Sloupsko-šošůvské Výpustek (nikoli krápníková jeskyně, ale protiatomový kryt ze 60. let 20. stol.)

7 Punkevní jeskyně

8 CHKO Moravský kras Množství nepřístupných jeskynních systémů:
Rudické propadání – Býčí skála: druhý nejdelší jeskynní systém v ČR (cca. 12 km) Býčí skála: Záhadný nález (Jindřich Wankel) Nalezeno více než 40 koster a množství předmětů ze starší doby železné (Halštatské doba) Ostatky převážně mladých žen, s uťatou hlavou či údy Vědci se dodnes neshodli na tom, co se zde kdysi odehrálo – snad rituální pohřeb

9 Býčí skála obr. 2

10 CHKO Moravský kras Propast Macocha Hloubka: 138, 5 m
Na dně tzv. Dolní jezírko – pod hladinou další podzemní prostory 3 vyhlídková místa: nejznámější tzv. Horní můstek (zhora) Součást prohlídky Punkevní jeskyně Macocha v roce 1830 dle F. Richtera obr. 3

11 Pohled z horního můstku
obr. 4

12 NP Podyjí Nejmenší národní park ČR
Rozkládá se podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí (zámek) a Znojmem Četné skalní útvary a kamenná moře Na již vyhlášený Národní park Podyjí navázalo v roce 2000 vyhlášení NP Thayatal na rakouské straně hranice Fauna: vydra říční, sysel obecný, dudek chocholatý, čáp černý, všechny u nás žijící druhy užovek

13 Pohled do kaňonu řeky Dyje

14 NP Podyjí Řeka v NP pro vodáky nesjízdná
Čížov: turistické středisko NP (možná exkurze – výstava + film o NP), zbytky hraničních zátarasů Hardeggská vyhlídka (viz foto): výhled na nejmenší rakouské město (hrad, rotunda)

15 Hardegg

16 CHKO Bílé Karpaty Biosferická rezervace UNESCO
Pohoří na česko-slovenské hranici Tvoří nejzápadnější část karpatského horského systému Nejvyšším vrchem: Velká Javořina (970 m n. m.) Poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu obr. 5

17 Vinařský cestovní ruch
Této formě CR se též říká vinný CR, anglicky „wine tourism“) Účastníci jsou motivováni: 1. poznáváním způsobu pěstování vína v tradičních vinařských oblastech, 2. ochutnávkami vín, 3. procítěním atmosféry vinných sklípků, vináren a vinoték, 4. nákupem archivních i nových vín Obvykle je možno spojit všechny tyto motivace v rámci jednoho programu

18 Vinařský cestovní ruch
Projekt: Moravské vinařské stezky Společná propagace míst na vinařských stezkách (mapy, webové stránky apod.) Uchování kulturního a vinařského dědictví

19 Kulturně-historické atraktivity

20 Památky UNESCO Brno: vila Tugendhat
Lednicko-valtický areál: rozsáhlý (300 km2) umělý krajinářský celek Slovácký verbuňk: tanec skočného typu (nehmotné dědictví) CHKO Bílé Karpaty: biosferická rezervace UNESCO

21 Brno Metropole Jihomoravského kraje
Hrad Špilberk a kasematy (původně podzemní skladištní chodby, později nejpřísnější vězení Habsburské monarchie) – viz foto Katedrála sv. Petra a Pavla na vrchu Petrov (symbolické odbíjení zvonů v 11 hod.)

22 Kasematy

23 Kasematy

24 Katedrála sv. Petra a Pavla
obr. 6

25 Brno Historické centrum s náměstím Svobody – specifické hodiny = orloj
Z africké žuly ve tvaru náboje = připomínka obléhání Brna Švédy (1645) – viz foto Pivovar Starobrno – exkurze Pavilon Antropos – expozice o vývoji lidského rodu, repliky pravěkých maleb, mamut obr. 7

26 Brno – vila Tugendhat Nejvýznačnější dílo architekta Miese van der Roheho (1886 až 1969) Patří k základním dílům světové moderní architektury – funkcionalismus Místo podpisu rozdělení Československa (1992) Unikátnost: 1. sepjetí s přírodou (prosklené mobilní stěny navazují na zahradu) 2. jednotný vnitřní prostor (místnosti nejsou odděleny vnitřními příčkami) 3. originální unikátní mobiliář (nábytek)

27 Vila Tugendhat obr. 8

28 Vila Tugendhat obr. 9

29 Brno Brněnské výstavy a veletrhy – nejvýznamnější veletržní plocha v ČR (funkcionalistické pavilony) Velká cena Brna silničních motocyklů (Masarykův okruh) – cca návštěvníků obr. 10

30 Lednicko-valtický areál
Nejvýznamnější krajinářské dílo v ČR (cca. 300 km2) Ojedinělá i ve světovém měřítku Vybudováno rodem Lichtenštejnů Zámky: Lednice (novogotika), Valtice (baroko) Okolí: četné zahradní stavby (Minaret, Janohrad, Chrám tří Grácií, Apollónův chrám apod.) Okolí Lednice: secesní skleník, akvárium Malawi, lodní vyjížďka (směr Minaret, Janohrad), letové ukázky dravců

31 Lednický zámek

32 Minaret (rozhledna)

33 Janohrad – umělá zřícenina

34 Dravci v Lednici

35 Znojmo Město na řece Dyji
Románská rotunda sv. Kateřiny (unikátní cyklus nástěnných fresek, mj. galerie přemyslovských knížat a králů) Povolání Přemysla Oráče na trůn

36 Povolání Přemysla Oráče na trůn
obr. 11

37 Znojmo Znojemské podzemí: unikátní systém podzemních propojených sklepů a chodeb – viz foto Radniční věž: panoramatický výhled na město

38 Panoramatický výhled na Znojmo

39 Mikulov Město na hranicích s Rakouskem (tradiční hraniční přechod při cestách ke Středozemnímu moři) V oblasti Pálavských vrchů (vápencová oblast), vinařská oblast Původně silná židovská komunita (sídlo zemského rabína): židovská čtvrť, synagoga, hřbitov Barokní zámek (největší sud v ČR: hl) Renesanční sgrafitová dům U rytířů Ditrichštejnská hrobka Svatý kopeček (nad městem)

40 Barokní zámek v Mikulově
obr. 12

41 Dolní Věstonice Místo nálezu drobné pravěké plastiky, tzv. Věstonické Venuše Stáří cca let Symbol ženské plodnosti Jedna z nejstarších ukázek umělecké tvorby na světě obr. 13

42 Velehrad Nejvýznamnější poutní místo v ČR
Spjaté s působením sv. Cyrila a Metoděje Poutní bazilika a areál 5. července se koná Národní pouť obr. 14

43 Tišnov Ženský cisterciácký klášter Porta coeli – Brána nebes založila v roce 1233 královna Konstancie (vdova po Přemyslu Otakaru I.) Cenná románsko-gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie Jeho perlou – ve střední Evropě jedinečnou – je gotický bohatě zdobený portál (donátoři: Konstancie a Přemysl Otakar I.)

44 Portál kláštera Porta coeli
obr. 15

45 Detail portálu kláštera Porta coeli
obr. 16

46 Pernštejn Goticko-renesanční pevnost se stala základnou mocného rodu pánů z Pernštejna Ojedinělý doklad přeměny středověké pevnosti na luxusní reprezentativní sídlo obr. 17

47 Bítov Jedná se o jeden z největších a nejstarších moravských hradů
U Vranovské přehrady Největší sbírka vycpaných psů v Čechách obr. 18

48 Vranov nad Dyjí Jeden z nejpozoruhodnějších zámků středoevropského baroka Impozantní Sál předků (nikoli obrazová sbírka, ale sbírka soch) obr. 19

49 Poděkování Použité videoreportáže, pokud není uvedeno jinak, byly použity s laskavým svolením serveru

50 CITACE ZDROJŮ obr. 1 HUSTOLES. Soubor:2004 Jihomoravsky kraj.PNG: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 2 PODZEMNÍK. Soubor:Moravský kras, Býčí skála.JPG: Wikipedie [online]. 24. července 2012( ) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 3 RICHTER, F. Soubor:Macocha F Richter 1830.gif: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 4 SAMSONG. Soubor:Przepaść Macochy, CZ.jpg: Wikipedie [online]. 22. května 2010( ) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: snímek 12 – Nejmenší národní park ČR Národní park Podyjí - Toulavá kamera – Česká televize. Toulavá kamera – Česká televize [online]. © Česká televize [cit ]. Dostupné z: obr. 5 AUTOR:ZP. Soubor:Vršatecká bradlá1.jpg: Wikipedie [online]. 26. jún 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 6 ADAMEK, Petr. Soubor:Brno-Cathedral of St. Peter and Paul 1.jpg: Wikipedie [online]. 14. dubna 2007( ) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 7 DQD. Soubor:Brno, náměstí Svobody, hodiny.jpg: Wikipedie [online]. 18. září 2010( ) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: snímek 26 – Vila Tugendhat Vila Tugendhat - Toulavá kamera – Česká televize. Toulavá kamera – Česká televize [online]. © Česká televize [cit ]. Dostupné z: obr. 8 CS:USER:MR HYDE. Soubor:Vila Tugendhat.jpg: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

51 CITACE ZDROJŮ obr. 9 WENDY. File:Tugendhat zevnitr.jpg: Wikipedie [online]. 23. září 2005( ) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 10 HOPFENBART. Soubor:Start Superbike Weltmeisterschaft 2008 Brno.JPG: Wikipedie [online]. 20. července 2008( ) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 11 ANONYMOUS. Soubor:Premysl Orac.jpg: Wikipedie [online] , [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: snímek č. 37 – Znojemské podzemí Znojemské podzemí - Toulavá kamera – Česká televize. Toulavá kamera – Česká televize [online]. © Česká televize [cit ]. Dostupné z: obr. 12 ORTNER, Herbert. Soubor:Mikulov04.jpg: Wikipedie [online]. 6. března 2004( ) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 13 CHE. Soubor:Vestonicka venuse edit.jpg: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 14 TIMICHAL. Soubor:Velehrad.JPG: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 15 FIŠER, Daniel. File:Predklasteri-klaster Porta coeli-portal.jpeg: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

52 CITACE ZDROJŮ obr. 16 FIŠER, Daniel. File:Predklasteri-klaster Porta coeli-tympanon portalu.jpeg: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 17 STRZELECKI, Jerzy. Soubor:Pernstejn6 (js).jpg: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: snímek 45 – Goticko-renesanční pevnost Pernštejn - Toulavá kamera – Česká televize. Toulavá kamera – Česká televize [online]. © Česká televize [cit ]. Dostupné z: obr. 18 HALBE, Christof. File:Bitov, Burg mit Stausee.jpg: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 19 EHRLICH, Björn. Soubor:Vranov ortsansicht.jpg: Wikipedie [online]. 26. července 2007( ) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google