Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrationsfachdienst Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrationsfachdienst Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením."— Transkript prezentace:

1 Integrationsfachdienst Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením

2 Integrationsfachdienst Výchozí situace  Úmluva vstoupila v účinnost dne 03.05.2008 a představuje důležitý milník pro 650 mil. lidí se zdravotním postižením na světě.  Lidé se zdravotním postižením jsou lidé s dlouhodobým tělesným, duševním, mentálním nebo smyslovým postižením, které je může, v kombinaci s různými bariérami, omezovat při plné, účinné a rovnoprávné účasti na životě společnosti.

3 Integrationsfachdienst Základní výrok  Lidi se zdravotním postižením nelze vnímat jako lidi s „deficitem“.  Společnost by měla ustoupit od svého zafixovaného schématu o zdraví a normalitě, které vede k vyloučení všech lidí, kteří této představě o permanentní výkonnosti, výborné tělesné kondici a mladistvosti neodpovídají.

4 Integrationsfachdienst „být různí je normální“ (Richard von Weizsäcker) „Úcta před rozdílností lidí se zdravotním postižením a akceptace těchto lidí jakožto součást lidské rozmanitosti a lidstva“ (čl.3, obecné zásady)

5 Integrationsfachdienst Základní výrok  Úmluva se zakládá na stávajících mezinárodních úmluvách o lidských právech a zaručuje jejich aplikaci i na lidi se zdravotním postižením.

6 Integrationsfachdienst Základní výrok  Cílem je plné uplatnění základních lidských práv a aktivní účast na politickém, ekonomickém, sociálním a kulturním životě společnosti pro lidi se zdravotním postižením.  Úmluva zakazuje diskriminaci lidí se zdravotním postižením ve všech oblastech života a zaručuje jim občanská a lidská práva jak v oblasti politické a ekonomické, tak v oblasti sociální a kulturní.

7 Integrationsfachdienst Nezávislost a sebeurčení v životě Kde, jak a s kým chci žít? Přístup k podpůrným službám v místě bydliště Osobní asistence Zamezování izolace a vyloučení z komunity v místě bydliště Osobní mobilita Přístup k informacím – formáty přizpůsobené pro osoby se zdravotním postižením: snadno čitelné, znakový jazyk, Braillovo písmo atd.

8 Integrationsfachdienst Rodina Rovnoprávné postavení ve všech otázkách ohledně manželství, rodiny, rodičovství a partnerských vztahů. Uzavřít manželství a založit rodinu Počet dětí a četnost porodů, přístup k věku odpovídajícím informacím a k osvětě o rozmnožování a plánovém rodičovství Zachovat plodnost Děti se zdravotním postižením mají stejná práva ohledně života v rodině

9 Integrationsfachdienst Vzdělávání Integrační vzdělávací systém na všech úrovních Plně rozvíjet osobnost, nadání a kreativitu jakož i duševní a tělesné schopnosti Nevylučovat tyto osoby z veřejného systému vzdělávání Přístup k integrační, kvalitní a bezplatné výuce na základních a vyšších školách Přístup k vysokým školám, odbornému vzdělávání, vzdělávání dospělých a k možnostem celoživotního vzdělávání

10 Integrationsfachdienst Zdraví Maximální míra zdraví bez diskriminace z důvodu postižení a přístup k zdravotním službám podle pohlaví, včetně zdravotní rehabilitace Bezplatná nebo finančně dostupná zdravotní péče Nabídka zdravotních služeb, které lidé se zdravotním postižením potřebují z důvodu svého postižení Nabídka zdravotních služeb podle možnosti v blízkosti místa bydliště, a to i na venkově

11 Integrationsfachdienst Habilitace a rehabilitace Podpora vedoucí k maximální míře nezávislosti a k rozvoji obsáhlých tělesných, duševních, sociálních a profesních schopností. Habilitační a rehabilitační služby a programy –zejména v oblasti zdraví, zaměstnávání, vzdělávání a sociálních služeb. Zohledňování individuálních potřeb a silných stránek Přístup v blízkosti místa bydliště

12 Integrationsfachdienst Práce a zaměstnání Právo na možnost vydělat si na živobytí na integračním volném trhu práce Zamezení diskriminace ve všech záležitostech spojených se zaměstnáváním Stejný plat za stejnou práci Účinný přístup k poradenským programům, ke zprostředkování pracovních míst, ke vzdělávání a k dalšímu vzdělávání Podpora při hledání zaměstnání a při získávání pracovního místa

13 Integrationsfachdienst Práce a zaměstnání Podpora samostatnosti a podnikavosti Motivační systém k zaměstnávání na volném trhu práce

14 Integrationsfachdienst Životní standard a sociální ochrana Přiměřená výživa, oblečení a bydlení Zásobování čistou vodou a přístup k vhodným a cenově dostupným službám, přístrojům a jiným pomůckám pro potřeby v souvislosti s postižením Zajistit zejména pro ženy a dívky a starší lidi přístup k programům sociální ochrany a boje proti chudobě Zajistit přístup k programům sociálního bydlení a k službám péče o seniory Ochrana před násilím, vykořisťováním a zneužíváním

15 Integrationsfachdienst Politický a veřejný život Právo a možnost volit a být volen Spolupráce v nestátních organizacích a sdruženích Zakládání organizací lidí se zdravotním postižením na mezinárodní, národní, regionální a lokální úrovni, zastupování těchto organizací a členství v nich.

16 Integrationsfachdienst Kultura, rekreace, volný čas a sport Přístup k televizním programům, filmům, divadelním představením a jiným kulturním aktivitám v přístupných formátech Přístup k místům jako divadla, muzea, kina, knihovny a turistické služby, jakož i podle možností k památkám a významným pamětním místům národní kultury Možnosti využití svého kreativního, uměleckého a intelektuálního potenciálu Účast na veřejných sportovních aktivitách Možnosti specifických sportovních a rekreačních aktivit pro lidi se zdravotním postižením Rovnoprávná účast dětí se zdravotním postižením na hrách, rekreačních, volnočasových a sportovních aktivitách společně se zdravými dětmi, a to také ve školské oblasti

17 Integrationsfachdienst Realizace  Do konce r. 2010 Úmluvu podepsalo 155 států a Evropská unie.  97 států a EU úmluvu ratifikovalo a tím se zavázalo k její realizaci.  Rakousko v roce 2008, ČR v roce 2009  výkaznictví


Stáhnout ppt "Integrationsfachdienst Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením."

Podobné prezentace


Reklamy Google