Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde se EHSV nachází? Postavení EHSV v rámci institucí EHSV Evropská komise Evropský parlament Rada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde se EHSV nachází? Postavení EHSV v rámci institucí EHSV Evropská komise Evropský parlament Rada."— Transkript prezentace:

1

2 Kde se EHSV nachází?

3 Postavení EHSV v rámci institucí EHSV Evropská komise Evropský parlament Rada

4 Kdo zasedá v EHSV? ♦ Římská smlouva, 1957 zástupci různých složek hospodářského a společenského života ♦ Niceská smlouva, 2000 různé hospodářské a společenské složky organizované občanské společnosti

5 Co znamená organizovaná občanská společnost? ♦ organizace zastupující výrobce, zemědělce, pracující, svobodná povolání, sociální ekonomiku, spotřebitele a další nevládní organizace ♦ úkolem organizované občanské společnosti je působit jako prostředník mezi orgány veřejné moci a občany

6 Jak vypadá EHSV? ♦ je to shromáždění 344 členů z 27 členských států EU; ♦ členové jsou jmenováni na čtyřleté funkční období, které lze prodloužit; ♦ jsou jmenováni Radou na základě seznamů vypracovaných vládami jednotlivých států

7 Shromáždění je rozděleno do tří skupin ♦ Skupina I – Zaměstnavatelé veřejná i soukromá odvětví průmyslu, obchodu, finančnictví atp. (velké podniky); ♦ Skupina II – Zaměstnanci národní konfederace odborových svazů; ♦ Skupina III – Různé zájmy zemědělci, spotřebitelé, sociální ekonomika, řemeslníci, malé a střední podniky, nevládní organizace působící v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí, svobodná povolání…

8 Rozhodovací orgány EHSV ♦ užší předsednictvo ♦ předsednictvo ♦ plenární shromáždění

9 Pracovní orgány EHSV Šest specializovaných sekcí… ♦ Jednotný trh, výroba a spotřeba; ♦ Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost; ♦ Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí; ♦ Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost; ♦ Zaměstnanost, sociální věci, občanství; ♦ Vnější vztahy.

10 Pracovní orgány EHSV … a tři novější orgány ♦ Poradní komise pro průmyslové změny ♦ Středisko pro sledování jednotného trhu ♦ Středisko pro sledování udržitelného rozvoje Členům a různým pracovním orgánům je nápomocen generální sekretariát.

11 Činnost EHSV Úkolem výboru je vydávat stanoviska (přibližně 150 za rok) ♦ Římská smlouva, 1957 Výbor může konzultovat Rada nebo Evropská komise; ♦ Amsterodamská smlouva, 1997 Výbor může konzultovat Rada, Evropská komise nebo Evropský parlament. – povinné či nepovinné konzultace Výboru –

12 Činnost EHSV Kromě toho EHSV ♦ má právo vlastní iniciativy; ♦ může vydávat průzkumná stanoviska; ♦ usnadňuje a podporuje občanský dialog.

13 Pracovní postupy ♦ za účelem vypracování stanovisek zřizují specializované sekce obvykle studijní skupiny a ustanovují zpravodaje; ♦ neustálé hledání „dynamického kompromisu”; ♦ konstruktivní debata založená na odborných znalostech; ♦ hlasování probíhá v sekci a poté na plenárním zasedání.

14 Způsob práce ♦ 9 plenárních zasedání ročně; ♦ každá z 6 sekcí obvykle zasedá jednou měsíčně; ♦ každá studijní skupina zasedá jednou až třikrát během projednávání stanoviska.

15 Výbor usnadňuje občanský dialog Pravidelný kontakt a spolupráce se sítěmi národních hospodářských a sociálních rad a s organizacemi občanské společnosti ♦ na úrovni Evropské unie; ♦ v členských státech a ostatních evropských zemích; ♦ v zemích partnerství Euromed; ♦ v afrických, karibských a tichomořských zemích (AKT); ♦ v zemích Mercosur a v ostatních zemích Latinské Ameriky; ♦ v Indii, Číně atd.

16 Výzvy pro budoucnost… ♦ optimalizovat roli EHSV jakožto poradního orgánu Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise díky užší spolupráci těchto institucí; ♦ zlepšovat reprezentativnost a důvěryhodnost EHSV jako institucionálního zástupce občanské společnosti; ♦ posilovat účast EHSV v diskusi o budoucnosti Evropy.

17 Přidaná hodnota EHSV ♦ velký zdroj odborných znalostí; ♦ hledání konsensu („dynamický kompromis”); ♦ představuje styčný bod mezi občanskou společností a institucemi Evropské unie; ♦ skutečný vliv na legislativní proces v Evropské unii.

18 ♦ Jeho poradní funkce a dialog s organizacemi občanské společnosti… … činí z EHSV jednoho z nejaktivnějších protagonistů a průkopníků…

19 ... PARTICIPATIVNÍ DEMOKRACIE.

20 Předseda Místopředsedové Dimitris N. Dimitriadis, EL, Skup. I Jillian van Turnhout, IE, Skup. III Alexander-Michael Graf von Schwerin, DE, Skup. II

21 Předsedové skupin ♦ Skupina I – Zaměstnavatelé: Henri MALOSSE (FR) ♦ Skupina II – Zaměstnanci: Mario SEPI (IT) ♦ Skupina III – Různé zájmy: Staffan NILSSON (SE)

22 EHSV Rue Belliard 99, B-1040 Bruxelles http://www.eesc.europa.eu info@eesc.europa.eu tel.:+32 2 546 90 11 fax: +32 2 513 48 93


Stáhnout ppt "Kde se EHSV nachází? Postavení EHSV v rámci institucí EHSV Evropská komise Evropský parlament Rada."

Podobné prezentace


Reklamy Google