Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O povaze právní interpretace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O povaze právní interpretace"— Transkript prezentace:

1 O povaze právní interpretace
JUDr. Tomáš Sobek Ph.D.

2 Co je to interpretace Interpretace jako výklad – ukázání významu textu
- význam textu není něco, co lze předložit - to, co předložíme, je jenom další věta Interpretace jako způsob překladu – interpretovat text znamená říct zhruba totéž jinými slovy - z jazyka nelze vyskočit. víceznačnou, neurčitou nebo rozpornou větu nahradíme větou (relativně) jednoznačnou, určitou a konzistentní. odůvodňujeme, že zvolený překlad je vhodnější než alternativní (sémanticky) možné překlady.

3 Tři ideologie interpretace
Textualismus Intencionalismus Funkcionalismus (= purposive interpretation)

4 Textualismus Předmětem výkladu je text zákona (smlouvy, závěti, …).
Cílem výkladu je jazykový význam textu. Hlavní metodou je jazykový výklad (sémantika, gramatika, logika). Důraz na hledisko čtenáře. Škola právní exegeze.

5 Intencionalismus Předmětem interpretace je právní akt (normativní právní akt, individuální akt, právní jednání). Nejde tedy o zákon jakožto text ale o zákon jakožto legislativní akt (= čin) zákonodárce. Cílem interpretace je úmysl zákonodárce (smluvních stran, zůstavitele, …). Základní metodou je racionální rekonstrukce úmyslu – pragmatika jazykové komunikace Důraz na hledisko autora. Předpoklad racionálního autora.

6 Úmysl Intencionální originalismus – zajímá nás původní (skutečný) úmysl zákonodárce Intencionální kontrafaktualismus – zajímá nás hypotetický úmysl zákonodárce, totiž jaký by měl zákonodárce úmysl, kdyby měl stejné informace, jaké máme my dnes Odliš! Textualismus Sémantický originalismus – vykládáme slova zákona podle jejich tehdejšího významu Sémantický aktualismus – vykládáme slova zákona podle jejich současného významu

7 Jak zjistit úmysl? Kontextuální analýza – Za jakých okolností byl řečový akt učiněn? Jaké cíle autor sleduje? Předpoklad racionality: Co by za těchto okolností sledoval racionální aktér? Idiot může čímkoli sledovat cokoli. Problém důvodové zprávy (teorie paktů).

8 Funkcionalismus = Purposive interpretation
Předmětem interpretace je právní norma. Cílem interpretace je zjistit objektivní účel (= regulativní funkci) právní normy. Účel právní normy uvažujeme v kontextu celého právního institutu. Účel normy spočívá v tom, jak přispívá (jakou hraje roli) k efektivnímu fungování právního institutu. Metodou je tzv. teleologický výklad. Funkcionalismus se vymezuje proti formalismu.

9 Účel vs. úmysl Vlastně je to objektivismus vs. subjektivismus.
Účel zákona lze uvažovat jako objektivizovaný (hypotetický) úmysl racionálního zákonodárce. Účel je tedy idealizací úmyslu. Přechod od subjektivismu k objektivismu – pol. 19 století. „Zákon může být rozumnější nežli zákonodárce.“ J.H. Thöl (1849) Původním autorem tohoto výroku není G. Radbruch.

10 Text vs. úmysl Minimální intencionalismus (J. Raz) – úmyslem zákonodárce je pouze to, že text přijatého zákona se má stát pramenem práva. Minimální intencionalismus je slučitelný s textualistickou metodologií výkladu.

11 Účel a text Teleologický výklad se v zásadě pohybuje v rámci sémantického pole zákona (co ještě unese text zákona), takže už předpokládá nějaký jazykový výklad. Vlastně ho předpokládá i tehdy, když se rozhodneme vykládat normu ve směru jejího účelu ale proti její doslovné formulaci v zákoně. Takže máme 2 myšlenkové kroky: Předběžná identifikace normy (jazykový výklad). Přizpůsobení normy celkové funkci právního institutu (teleologický výklad). To, čemu říkáme „teleologický výklad“, je vlastně ta část zdůvodnění, která ukazuje, že z hlediska efektivního fungování právního institutu je zvolený překlad textu zákona vhodnější než alternativní (sémanticky) možné překlady.

12 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "O povaze právní interpretace"

Podobné prezentace


Reklamy Google