Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 O povaze právní interpretace JUDr. Tomáš Sobek Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 O povaze právní interpretace JUDr. Tomáš Sobek Ph.D."— Transkript prezentace:

1 1 O povaze právní interpretace JUDr. Tomáš Sobek Ph.D.

2 2 Co je to interpretace Interpretace jako výklad – ukázání významu textu - význam textu není něco, co lze předložit - to, co předložíme, je jenom další věta Interpretace jako způsob překladu – interpretovat text znamená říct zhruba totéž jinými slovy - z jazyka nelze vyskočit. -víceznačnou, neurčitou nebo rozpornou větu nahradíme větou (relativně) jednoznačnou, určitou a konzistentní. -odůvodňujeme, že zvolený překlad je vhodnější než alternativní (sémanticky) možné překlady.

3 3 Tři ideologie interpretace -Textualismus -Intencionalismus -Funkcionalismus (= purposive interpretation)

4 4 Textualismus Předmětem výkladu je text zákona (smlouvy, závěti, …). Cílem výkladu je jazykový význam textu. Hlavní metodou je jazykový výklad (sémantika, gramatika, logika). Důraz na hledisko čtenáře. Škola právní exegeze.

5 5 Intencionalismus Předmětem interpretace je právní akt (normativní právní akt, individuální akt, právní jednání). -Nejde tedy o zákon jakožto text ale o zákon jakožto legislativní akt (= čin) zákonodárce. Cílem interpretace je úmysl zákonodárce (smluvních stran, zůstavitele, …). Základní metodou je racionální rekonstrukce úmyslu – pragmatika jazykové komunikace Důraz na hledisko autora. Předpoklad racionálního autora.

6 6 Úmysl Intencionální originalismus – zajímá nás původní (skutečný) úmysl zákonodárce Intencionální kontrafaktualismus – zajímá nás hypotetický úmysl zákonodárce, totiž jaký by měl zákonodárce úmysl, kdyby měl stejné informace, jaké máme my dnes Odliš! Textualismus -Sémantický originalismus – vykládáme slova zákona podle jejich tehdejšího významu -Sémantický aktualismus – vykládáme slova zákona podle jejich současného významu

7 7 Jak zjistit úmysl? -Kontextuální analýza – Za jakých okolností byl řečový akt učiněn? -Jaké cíle autor sleduje? -Předpoklad racionality: Co by za těchto okolností sledoval racionální aktér? -Idiot může čímkoli sledovat cokoli. -Problém důvodové zprávy (teorie paktů).

8 8 Funkcionalismus = Purposive interpretation Předmětem interpretace je právní norma. Cílem interpretace je zjistit objektivní účel (= regulativní funkci) právní normy. Účel právní normy uvažujeme v kontextu celého právního institutu. -Účel normy spočívá v tom, jak přispívá (jakou hraje roli) k efektivnímu fungování právního institutu. Metodou je tzv. teleologický výklad. Funkcionalismus se vymezuje proti formalismu.

9 9 Účel vs. úmysl -Vlastně je to objektivismus vs. subjektivismus. -Účel zákona lze uvažovat jako objektivizovaný (hypotetický) úmysl racionálního zákonodárce. -Účel je tedy idealizací úmyslu. -Přechod od subjektivismu k objektivismu – pol. 19 století. -„Zákon může být rozumnější nežli zákonodárce.“ J.H. Thöl (1849) -Původním autorem tohoto výroku není G. Radbruch.

10 10 Text vs. úmysl Minimální intencionalismus (J. Raz) – úmyslem zákonodárce je pouze to, že text přijatého zákona se má stát pramenem práva. Minimální intencionalismus je slučitelný s textualistickou metodologií výkladu.

11 11 Účel a text Teleologický výklad se v zásadě pohybuje v rámci sémantického pole zákona (co ještě unese text zákona), takže už předpokládá nějaký jazykový výklad. Vlastně ho předpokládá i tehdy, když se rozhodneme vykládat normu ve směru jejího účelu ale proti její doslovné formulaci v zákoně. Takže máme 2 myšlenkové kroky: 1)Předběžná identifikace normy (jazykový výklad). 2)Přizpůsobení normy celkové funkci právního institutu (teleologický výklad). To, čemu říkáme „teleologický výklad“, je vlastně ta část zdůvodnění, která ukazuje, že z hlediska efektivního fungování právního institutu je zvolený překlad textu zákona vhodnější než alternativní (sémanticky) možné překlady.

12 12 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 O povaze právní interpretace JUDr. Tomáš Sobek Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google