Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzikální vlastnosti -nejnižší jsou kapaliny příjemné vůně a chuti - libovolně se mísí s vodou -poměrně vysoké body varu (vodíkové můstky) -s M r ubývá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzikální vlastnosti -nejnižší jsou kapaliny příjemné vůně a chuti - libovolně se mísí s vodou -poměrně vysoké body varu (vodíkové můstky) -s M r ubývá."— Transkript prezentace:

1

2 Fyzikální vlastnosti -nejnižší jsou kapaliny příjemné vůně a chuti - libovolně se mísí s vodou -poměrně vysoké body varu (vodíkové můstky) -s M r ubývá příjemné vůně, chuti i rozpustnosti ve vodě, od C 4 jsou kapaliny s nepříjemnou vůní -vyšší jsou pevné krystalické látky - rozpustnost stoupá s počtem hydroxylových skupin v molekule - alkoholy s 2 a více –OH skupinami jsou sladké

3 Chemické vlastnosti alkoholů -vychází z přítomnosti skupiny –OH  - C O H -mají amfoterní charakter - rozdíl elektronegativit v – OH skupině způsobuje polaritu vazby a její slabě kyselý charakter - kyslíkový atom má 2 volné elektronové páry, -Alkoholy jsou neutrální až nepatrně kyselé

4 Vznik alkoholátů -reakcí alkalických kovů s alkoholy 2 R – OH + 2 Na  2 R – ONa + H 2 -alkoholáty jsou silně zásadité vysvětlete ! - v přítomnosti vody hydrolyzují za vzniku alkoholu a hydroxidu příslušného alkalického kovu R-O-Na + H 2 O  R–OH + Na + + OH - - s halogenderiváty reagují za vzniku éterů: R-ONa + CH 3 – X  R – O – CH 3 + NaX VYSVĚTLENÍ

5 Reakce se silným kyselinami – tvorba alkoxoniových solí – vznik halogenderivátu R-OH + HCl → R – OH 2 + Cl - → R-Cl + H 2 O alkoxonium chlorid slouží k rozlišení terciárních, sekundární a primárních alkoholů, nejsnadněji reagují terciární, priimární obtížně (tzv. Lucasův test) Opačně probíhá hydrolýza: OH - (CH 3 ) 3 CBr + H 2 O (CH 3 ) 3 COH + HBr (KBr) (snadnost substituce I >Br >Cl >> F )

6 Oxidace primární alkoholy → vznikají aldehydy, další oxidací → karboxylové kyseliny, často probíhá jako dehydrogenace 2 R- CH 2 OH + ½ O 2 → R-CHO + H 2 O oxidace CH 3 OH → H-CHO + H 2 dehydrogenace R-CHO + ½ O 2 → R-COOH ox sekundární alkoholy → ketony R-CHOH + ½ O 2 → R-CO-R + H 2 O R terciární alkoholy → neoxidují se, při silné oxidaci může dojít ke štěpení

7 Demonstrační pokusy do 50 ml kádinky nalijeme 2 cm vrstvu ethanolu rozžhavíme Cu drátek, aby se pokryl CuO, vhodíme do nádoby s ethanolem kapalina začne po vhození vřít a obnoví se charakteristická měděná barva – kyslík z CuO oxidoval ethanol postup několikrát opakujeme a průběžně čichem ověřujeme vznik štiplavě páchnoucího acetaldehydu

8 do zkumavky naplněné do ¼ ethanolem nalijeme stejné množství konc. H 2 S0 4 přisypeme asi 0,2g manganistanu draselného KMnO 4 reaguje s kys. sírovou za vzniku kyseliny manganisté (silné oxidační činidlo) http://www.studiumchemie.cz/video.php?id=244 zapaluje líh a ve zkumavce vznikají jiskry změna barvy manganistanu - redukce kationtů Mn VII na Mn II

9 do zkumavky s ethanolem přidáme 3 kapky konc. H 2 S0 4 potom přidáme několik kapek roztoku dichromanu draselného oranžové zbarvení dichromanu se změní na zelené díky - redukce kationtů Cr 6+ na Cr 3+ http://www.studiumchemie.cz/video.php?id=226

10 oxidace glycerolu do malé hromádky najemno utřeného manganistanu draselného se uděláme důlek a kápneme několik kapek glycerolu za několik vteřin začne hromádka doutnat, potom se objeví fialový plamen

11 Eliminace – dehydratace -odštěpením vody vzniká alken dehydratace ethanolu CH 3 -CH 2 -OH kat,t CH 2 = CH 2 + H 2 O Při eliminaci ze sekundárních a terciárních se odštěpuje –OH skupina s vodíkem toho C, který má nejmenší počet H -atomů, získává se hlavně nejvíce alkylovaný alken – Zajcevovo pravidlo -mezimolekulární dehydratace → éter 2CH 3 -CH 2 -OH  CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 + H 2 O

12 Esterifikace – vznik esterů (nuklofilní substituce S N ) -rovnovážná reakce alkoholů s kyselinami, vzniká ester a voda R´OH + RCOOH RCOOR´ + H 2 O např. CH 3 COOH+CH 3 OH CH 3 COOCH 3 + H 2 O ----------------------------------------------------------------- Zapište rovnicí vznik methanolátu sodného: CH 3 OH + Na CH 3 ONa + ½ H 2

13 Zdroje: JANECZKOVÁ, Anna a Pavel KLOUDA. Organická chemie. 2001. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 1998, 154, [1] s. ISBN 80-902-1556-4 http://projektalfa.ic.cz/alkoholy.htm http://www.chem-web.info/Study/3/Alkoholy_fenoly_ethery.pdf http://www.studiumchemie.cz/templaty.php http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/alkoholy/vzorce/vzorcea1.htm http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900212589.jpg

14


Stáhnout ppt "Fyzikální vlastnosti -nejnižší jsou kapaliny příjemné vůně a chuti - libovolně se mísí s vodou -poměrně vysoké body varu (vodíkové můstky) -s M r ubývá."

Podobné prezentace


Reklamy Google