Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka
Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích

2 Mládí, radost, tradice, kvalita

3 Proč studovat právě zde?
Tradiční škola Úspěšní absolventi Moderní výuka Účast na projektech Sponzoři Spolupráce s firmami ASK Mimoškolní aktivity

4 Absolventi Aleš Kotalík (1978) Petr Cígler (1978)
Ladislav Faktor (1957) Lída (Ludmila) Rakušanová (1947) Jiří Velemínský ( ) Miloslav Vlk (1932) Václav Vojta ( ) František Machník (1886–1967) Josef Šusta ( ) Emil Hácha ( ) Uč. sbor z roku 1928

5 Projekty ROP – Badatelsky orientovaná výuka – F, Ch, Bi
OPVK – Systémová implementace VT do výuky -Vybavení téměř všech učeben dataprojektory OPVK – účastníme se tzv. šablon MŠMT – projekty Válka v Dolomitech, Zpívání krajanům v Chorvatsku a Srbsku, Po stopách Královny Dagmar Tandem Plzeň - na akci Zapomenuté Sudety a na výstavu "Soužití Čechů a Němců" Jihočeský kraj - Železný student a Po stopách královny Dagmar Člověk v Tísni - na komunitní projekt Think Big nadace O2 - sázení stromků   Comenius - projekt Mezinárodní kuchařka Soukromí dárci - projekt Rok 1956 a 1968 očima pamětníků a komunistického tisku Národní muzeum - projekt Dotkni se 20. st. - vybavení učebny PC, dataprojektorem a int. tabulí Erasmus + mezinárodní projekt Milníky 20. st. Erasmus + mezinárodní projekt Velká válka Spolupráce: ČEZ, EON, Jihostroj, Bosch, Dofe Award, Jihočeská univerzita, … Podpora mimořádně nadaných žáků na Gymnáziu J. V. Jirsíka

6 Budova a údržba Škola sídlí v této budově bez přerušení již od roku 1903 Snaha přizpůsobit budovu požadavkům moderní výuky: Rekonstrukce knihovny Půdní vestavba Nové laboratoře Vybavení učeben novou technikou Rekonstrukce tělocvičny Rekonstrukce školního hřiště ve dvou etapách

7 Oficiální údaje www.gjvj.cz
8 tříd osmiletého a 9 tříd čtyřletého studia, 538 studentů Školská rada – schvaluje ŠVP SRP Studentská rada Školní řád na stránkách školy Jídelna

8 Nižší gymnázium Cizí jazyky Angličtina – 5 hodin v primě
Druhý cizí jazyk od sekundy: N, F, Rj Nepovinné: španělština, ruština, francouzština, latina

9 Informační technologie
Vzdělávací oblasti předmět/ročník 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 5 4 Anglický jazyk 3 2. cizí jazyk Člověk a společnost Občanská výchova 1 2 Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Člověk a příroda Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Informační technologie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Součet 30 31 Nižší gymnázium

10 Vzdělávací oblasti Předmět/ročník 1. r. 5. r. 2. r. 6. r. 3. r. 7. r. 4. r. 8. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 3 4 Anglický jazyk 2. cizí jazyk Člověk a společnost Dějepis 2 Základy spol. věd 1 Matematika a její aplikace Matematika Člověk a příroda Geografie a geologie Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Informační technologie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty 6 12 Součet 34 33 32

11 Konverzace v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce
Semináře a cvičení z matematiky Semináře a cvičení z fyziky Semináře a cvičení z biologie Semináře a cvičení z chemie Kapitoly z dějepisu Kapitoly ze zeměpisu Společenskovědní seminář Literární seminář Literatura a komunikace Programování Deskriptivní geometrie Ekonomie Seminář z filosofie Seminář z psychologie Dějiny umění Dějiny hudby Latinský jazyk Ruský jazyk Volitelné předměty

12 Aktivity Pěvecký sbor Mendík Klub cestovatelů Keramický kroužek
Internetový klub Chroustíci Víkendy s fyzikou Spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek Rétorické kursy Divadelní středy Studenti píší noviny

13 Nepovinné předměty Nepovinné předměty: Stavba a ovládání robotů
Baltík – programování Algoritmy a programování Jazyky – F, Š, L, N Kultura mluveného projevu Dějepis Biologie Vedení odborné práce Sportovní hry

14 Tradiční exkurze Muzeum fotografie, Ars elektronic Linz, Temelín, Zlatá Koruna Výměnné jazykové pobyty – Simbach Jazyková exkurze do Anglie Lyžařské kursy – Itálie, Slovensko BZE – Julské Alpy, Slovenský ráj Sportovně turistické kursy – kola, rafty Expedice cestovatelského klubu

15 Chod školy Vchod průjezdem – zabezpečeno čipy
Šatní skříňka pro každého studenta Začátek vyučování v 8.15 Změny ve vyučování – suplování – do 11 hod. dopoledne na tabuli i na netu Elektronické třídní knihy – provázáno s čipy Elektronická klasifikace – Bakaláři Tolerovaná absence

16 Počty zájemců v minulých letech
Školní rok, pro který výběrové řízení probíhalo 4leté studium 8leté studium počet uchazečů počet přijatých 2013/2014 145 60 153 30 2012/2013 162 134 2011/2012 185 90 156 2014/2015 149

17 Úspěšnost loňských absolventů
JČU 25 Lékařství 10 Práva 9 Filosofie 13 Ekonomie 6 Přírodověda, techniky 18

18 Přijímací řízení Pro školní rok 2015/16 přijmeme
60 studentů do čtyřletého studia 30 studentů do osmiletého studia

19 Přihlášky ke studiu 15. březen 2015
tiskopis ke stažení na stránkách školy nebo stránkách MŠMT nebo v prodejně SEVTu dvě přihlášky dostanou uchazeči na základní škole osobní doručení: každý pracovní den do 15. března  od 7,30 do 15,30 hod Poslední termín pro zaslání nebo doručení přihlášek na 15. březen 2015

20 Přijímací řízení všichni Pro školní rok 2015/16 budou
uchazeči skládat přijímací zkoušku

21 Přijímací zkoušky 22. a 23. dubna 2015
pozvánku zašleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky

22 Přijímací zkoušky SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů Kompletně o PZ podle našich www:

23

24 Přijímací zkoušky nanečisto
SCIO testy z ČJ, M, OSP každá zkouška za 100 Kč 14. března sobota

25 Přijímací zkoušky nanečisto
Přihlášky do konce ledna 2015 Za přihlášku se považuje převedení částky 300 Kč na účet školy /0300 V poznámce pro příjemce je nutné uvést Jméno, příjmení uchazeče, dat. narození VS osmileté studium 81 VS čtyřleté studium 41 Najdete na www Zákl. info o škole

26 Kriterium hodnocení - čtyřleté
100 bodů bude rozděleno v poměru 70 výsledek PZ: 25 prospěch na ZŠ 5 úspěchy v soutěžích Zveřejnění výsledků:

27 Kriterium hodnocení - osmileté
106 bodů bude rozděleno v poměru 90 výsledek PZ: prospěch na ZŠ po 3 za OK soutěží MO a Pythagoriáda Zveřejnění výsledků:

28 Zápisový lístek Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
Žádáme Vás i o urychlené sdělení, zda ke vzdělávání nastoupíte nebo ne V rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa

29 Odvolání Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené Tiskopis pro odvolání na školních stránkách

30 Druhé kolo PZ druhé kolo bude vypsáno pouze tehdy, když v prvním kole nebude přijato 60 uchazečů do čtyřletého a 30 uchazečů do osmiletého studia

31 Pro nově přijaté Informační schůzka v červnu
Burza učebnic předposlední školní den Seznamovací kurzy


Stáhnout ppt "Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka"

Podobné prezentace


Reklamy Google