Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích

2 Mládí, radost, tradice, kvalita

3 Proč studovat právě zde? Tradiční škola Úspěšní absolventi Moderní výuka Účast na projektech Sponzoři Spolupráce s firmami ASK Mimoškolní aktivity

4 Absolventi Aleš Kotalík (1978) Petr Cígler (1978) Ladislav Faktor (1957) Lída (Ludmila) Rakušanová (1947) Jiří Velemínský (1933-2008) Miloslav Vlk (1932) Václav Vojta (1917-2000) František Machník (1886–1967) Josef Šusta (1874-1945) Emil Hácha (1872-1945) Uč. sbor z roku 1928

5 Projekty ROP – Badatelsky orientovaná výuka – F, Ch, Bi OPVK – Systémová implementace VT do výuky -Vybavení téměř všech učeben dataprojektory OPVK – účastníme se tzv. šablon MŠMT – projekty Válka v Dolomitech, Zpívání krajanům v Chorvatsku a Srbsku, Po stopách Královny Dagmar Tandem Plzeň - na akci Zapomenuté Sudety a na výstavu "Soužití Čechů a Němců" Jihočeský kraj - Železný student a Po stopách královny Dagmar Člověk v Tísni - na komunitní projekt Think Big nadace O2 - sázení stromků Comenius - projekt Mezinárodní kuchařka Soukromí dárci - projekt Rok 1956 a 1968 očima pamětníků a komunistického tisku Národní muzeum - projekt Dotkni se 20. st. - vybavení učebny PC, dataprojektorem a int. tabulí Erasmus + mezinárodní projekt Milníky 20. st. Erasmus + mezinárodní projekt Velká válka 1914-1918 Spolupráce: ČEZ, EON, Jihostroj, Bosch, Dofe Award, Jihočeská univerzita, … Podpora mimořádně nadaných žáků na Gymnáziu J. V. Jirsíka

6 Budova a údržba Škola sídlí v této budově bez přerušení již od roku 1903 Snaha přizpůsobit budovu požadavkům moderní výuky: Rekonstrukce knihovny Půdní vestavba Nové laboratoře Vybavení učeben novou technikou Rekonstrukce tělocvičny Rekonstrukce školního hřiště ve dvou etapách

7 Oficiální údaje www.gjvj.cz 8 tříd osmiletého a 9 tříd čtyřletého studia, 538 studentů Školská rada – schvaluje ŠVP SRP Studentská rada Školní řád na stránkách školy Jídelna

8 Nižší gymnázium Cizí jazyky Angličtina – 5 hodin v primě Druhý cizí jazyk od sekundy: N, F, Rj Nepovinné: španělština, ruština, francouzština, latina

9 Vzdělávací oblasti předmět/ročník1. r.2. r.3. r.4. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk5444 Anglický jazyk5333 2. cizí jazyk 333 Člověk a společnost Občanská výchova1112 Dějepis2222 Matematika a její aplikace Matematika5444 Člověk a příroda Zeměpis2222 Fyzika2222 Chemie 222 Biologie2222 Informační a komunikační technologie Informační technologie 21 Umění a kultura Hudební výchova2111 Výtvarná výchova2211 Člověk a zdraví Tělesná výchova2222 Součet30 31 Nižší gymnázium

10 Vzdělávací oblastiPředmět/ročník 1. r. 5. r. 2. r. 6. r. 3. r. 7. r. 4. r. 8. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk3444 Anglický jazyk3334 2. cizí jazyk3333 Člověk a společnost Dějepis2320 Základy spol. věd1123 Matematika a její aplikace Matematika4434 Člověk a příroda Geografie a geologie3200 Fyzika3320 Chemie3320 Biologie3320 Informační a komunikační technologie Informační technologie2020 Umění a kultura Hudební výchova2200 Výtvarná výchova2200 Člověk a zdraví Tělesná výchova2222 Volitelné předměty 00612 Součet3433 32

11 Volitelné předměty Konverzace v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce Semináře a cvičení z matematiky Semináře a cvičení z fyziky Semináře a cvičení z biologie Semináře a cvičení z chemie Kapitoly z dějepisu Kapitoly ze zeměpisu Společenskovědní seminář Literární seminář Literatura a komunikace Programování Deskriptivní geometrie Ekonomie Seminář z filosofie Seminář z psychologie Dějiny umění Dějiny hudby Latinský jazyk Ruský jazyk

12 Aktivity Pěvecký sbor Mendík Klub cestovatelů Keramický kroužek Internetový klub Chroustíci Víkendy s fyzikou Spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek Rétorické kursy Divadelní středy Studenti píší noviny

13 Nepovinné předměty Nepovinné předměty : Stavba a ovládání robotů Baltík – programování Algoritmy a programování Jazyky – F, Š, L, N Kultura mluveného projevu Dějepis Biologie Vedení odborné práce Sportovní hry

14 Tradiční exkurze Muzeum fotografie, Ars elektronic Linz, Temelín, Zlatá Koruna Výměnné jazykové pobyty – Simbach Jazyková exkurze do Anglie Lyžařské kursy – Itálie, Slovensko BZE – Julské Alpy, Slovenský ráj Sportovně turistické kursy – kola, rafty Expedice cestovatelského klubu

15 Chod školy Vchod průjezdem – zabezpečeno čipy Šatní skříňka pro každého studenta Začátek vyučování v 8.15 Změny ve vyučování – suplování – do 11 hod. dopoledne na tabuli i na netu Elektronické třídní knihy – provázáno s čipy Elektronická klasifikace – Bakaláři Tolerovaná absence

16 Počty zájemců v minulých letech Školní rok, pro který výběrové řízení probíhalo 4leté studium8leté studium počet uchazečů počet přijatých počet uchazečů počet přijatých 2013/20141456015330 2012/20131626013430 2011/20121859015630 2014/20151496015330

17 Úspěšnost loňských absolventů JČU25 Lékařství10 Práva9 Filosofie13 Ekonomie6 Přírodověda, techniky18

18 Přijímací řízení Pro školní rok 2015/16 přijmeme 60 studentů do čtyřletého studia 30 studentů do osmiletého studia

19 Přihlášky ke studiu tiskopis ke stažení na stránkách školy nebo stránkách MŠMT nebo v prodejně SEVTu dvě přihlášky dostanou uchazeči na základní škole osobní doručení: každý pracovní den do 15. března od 7,30 do 15,30 hod Poslední termín pro zaslání nebo doručení přihlášek na 15. březen 2015

20 Přijímací řízení Pro školní rok 2015/16 budou všichni uchazeči skládat přijímací zkoušku

21 Přijímací zkoušky 22. a 23. dubna 2015 pozvánku zašleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky

22 Přijímací zkoušky SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů Kompletně o PZ podle našich www:

23

24 Přijímací zkoušky nanečisto SCIO testy z ČJ, M, OSP každá zkouška za 100 Kč 14. března 2015 - sobota

25 Přijímací zkoušky nanečisto Přihlášky do konce ledna 2015 Za přihlášku se považuje převedení částky 300 Kč na účet školy 214 511 586/0300 V poznámce pro příjemce je nutné uvést Jméno, příjmení uchazeče, dat. narození VS osmileté studium 81 VS čtyřleté studium 41 Najdete na www Zákl. info o škole

26 Kriterium hodnocení - čtyřleté 100 bodů bude rozděleno v poměru 70 výsledek PZ: 25+25+20 25 prospěch na ZŠ 5 úspěchy v soutěžích Zveřejnění výsledků: 24. 4. 2014

27 Kriterium hodnocení - osmileté 106 bodů bude rozděleno v poměru 90 výsledek PZ: 30+30+30 10 prospěch na ZŠ po 3 za OK soutěží MO a Pythagoriáda Zveřejnění výsledků: 24. 4. 2014

28 Zápisový lístek Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků Žádáme Vás i o urychlené sdělení, zda ke vzdělávání nastoupíte nebo ne V rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa

29 Odvolání Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené Tiskopis pro odvolání na školních stránkách

30 Druhé kolo PZ druhé kolo bude vypsáno pouze tehdy, když v prvním kole nebude přijato 60 uchazečů do čtyřletého a 30 uchazečů do osmiletého studia

31 Pro nově přijaté Informační schůzka v červnu Burza učebnic předposlední školní den Seznamovací kurzy


Stáhnout ppt "Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google