Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a Praha 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a Praha 4"— Transkript prezentace:

1 ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 www.i.cz
Bezpečná města ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a Praha 4

2 Úvod Statistiky dopravních nehod a následků rychlé jízdy
K cca 70 % nehod došlo uvnitř obcí Náš projekt se zaměřuje na potlačení nehod v důsledku: rychlé jízdy nedání přednosti v jízdě

3 Záznam jízdy na červenou na křižovatce s následkem nehody
Příklad Záznam jízdy na červenou na křižovatce s následkem nehody

4 Princip zajištění prevence bezpečnosti naším systémem
Automatické monitorování provozu 24h denně Měření rychlosti vozidel v daném úseku Průjezd vozidla křižovatkou na červenou Registrování přestupků včetně jejich obrazové dokumentace Zpracování digitálních záznamů z měření Výsledkem je vytvoření Protokolu o úředním měření s fotodokumentací („veřejná listina“) Podpora správního řešení přestupku Evidence přestupků a vedení správního řízení Zjištění adresy provozovatele vozidla Podpora spisové dokumentace a korespondenčního řešení přestupku Správa sankčního postihu, účtování pokut

5 Kamerový systém a měřící zařízení
Zpracování záznamu Doklad o úředním měření Zpracování dokladu o přestupku IS SDP (správa dopravních přestupků) Výběr kontrolního stanoviště Instalace zařízení Záznam přestupku Přenos a zpracování dat

6 Komu je systém SDP určen
Správním orgánům městských a magistrátních úřadů, řešících dopravní přestupky v rámci dopravně správních agend Kompetence řešit dopravní přestupky přísluší úřadům všech obcí „s rozšířenou působností“ Možnost využití i Městskou policií

7 Schéma architektury systému

8 Architektura systému Centrální servery
WWW server Aplikační server Databázový server Umístěny v zabezpečeném hostingovém centru Pracují v nepřetržitém režimu 7x24 hod. s vysokou dostupností (zdvojení serverů) WWW klient na pracovišti zákazníka Jedno nebo více běžných výkonnějších PC s WWW prohlížečem (např. MSIE) Běžně zabezpečená konektivita do Internetu (alespoň 128 kbit/s) Alespoň jedna disponibilní tiskárna (laserová)

9 Charakteristika produktu
Předmětem dodávky jsou služby aplikace SDP formou outsourcingu, nikoliv produkt Stávající praxe v řešení dopravních přestupků je odlišná v jednotlivých městech omezeně použitelná pro případ zpracování elektronických protokolů o dopravních přestupcích je ovlivňována změnami v legislativě Rozdílné je prostředí IS městských úřadů Služby jsou proto konfigurovány a přizpůsobeny konkrétním požadavkům daného zákazníka (=úřadu města)

10 Dodávka služeb Administraci centrálních serverů a služeb zajišťuje ICZ a.s. Konfigurace služeb podle potřeb daného zákazníka Služby help-desk a hot-line Požadavky na stranu zákazníka Pouze pracovníci, zabývající se řešením dopravních přestupků Pracovník spolupracující s ICZ při údržbě číselníků specifických pro daného zákazníka – správce aplikace U zákazníka pro SDP není potřeba systémový administrátor, databázový specialista apod. !!!

11 Ochrana osobních údajů
Při práci s daty v systému SDP je uplatněno bezpodmínečné plnění všech bezpečnostních požadavků, vyplývajících ze zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uplatní se při přístupu do CRMV (jen registrovaní uživatelé = pracovníci správního útvaru s el.podpisem) Při správě dat (městský úřad je správcem dat, ICZ jejich zpracovatelem) => potřeba mandátní smlouvy Zákazníkům (měst.úřadům) je umožněn pouze přístup ke svým vlastním datům

12 Zabezpečení systému Na pracovištích zákazníků Při komunikaci s centrem
Pouze uživatelské rozhraní nejsou ukládána žádná aplikační data Identifikace a autentizace uživatelů Přihlašovacím jménem a heslem nebo (podle požadavku zákazníka) S využitím elektronických certifikátů a PKI (Public Key Infrastructure) Uložení privátní klíčů volitelně: V úložišti prohlížeče chráněny heslem Na čipové kartě Všechny dotazy do registru vozidel musí být jednotlivě elektronicky podepsány správním orgánem Při komunikaci s centrem Výhradně šifrovanými komunikačními kanály (komunikační protokol HTTPS)

13 Funkční princip SDP Podnět Přestupek Řízení
Systém je založen na následující základní postupné konverzi objektů: Podnět – elektronický protokol o přestupku (soubory .BIFF) Přestupek – souhrn informací dokladující místo, datum a čas, skutkovou podstatu a další okolnosti přestupku Řízení – podpora řešení přestupku – lze řešit i v obecném přestupkovém systému, který je součástí informačního systému úřadu města

14 Funkční možnosti SDP Evidence dopravních přestupků a správa řízení
Zjištění provozovatele vozidla a generování předvolání k vysvětlení Podpora korespondenčního řešení přestupku se řidičem vozidla (bez nutnosti osob. projednání) Generování protokolu o úředním měření Generování příkazu uložení pokuty, kontrola nabytí právní moci Podpora vedení spisů v souladu se správním a spisovým řádem (vazba na spisovou službu) Zajištění vazby na účtování a vymáhání úhrady pohledávky (pokuty) Jako zdroj hlášení přestupků obecnému přestupkovému systému obce (např. VITA) Připravenost na zajištění vazby na registr řidičů (bodový systém)

15 Schéma zpracování dopravního přestupku

16 Výchozí podmínky legislativy
Systém SDP je realizován v souladu s platnou legislativou. Vychází zejména z těchto legislativních dokumentů: Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, zejména z odst. § 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, (v současné podobě i novele k ) Správní řád 500/2004 Sb. Vyhláška 231/1996 Sb. MVCR § 1 Paušální částka nákladů řízení o přestupcích Zákon 505/1990 Sb., o metrologii Zákon 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon 365/2000 SB., o informačních systémech veřejné správy Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Vyhláška 243/2001 Sb. MDS o registraci vozidel

17 Ukázka SDP - Detail přestupku

18 Příklad nasazení systému
Měření v Prostějově, únor 2006 Zařízení Traffipax III SR Místo: křižovatka ulic Vápenice a Kostelecká Záznam jízdy na červenou

19 Současná realita Výsledky měření v Č. Budějovicích, 15.-19.9.2005
Zařízení TPH III SR – křižovatka u Budvaru

20 Zahraniční zkušenosti
Zařízení společnosti Robot Visual Systems jsou instalo-vány a provozovány ve více nežli 60 zemích světa. Dlouholeté zkušenosti z provozování podobných systémů jsou např. v Německu.

21 Přínosy systému SDP Zvýšení bezpečnosti silničního provozu využitím bezobslužných kontrol Zvýšení efektivnosti práce správních orgánů automatizovanou podporou přestupkového řízení Možnost výrazného navýšení počtu vyřešených přestupků bez nutnosti personálního posílení správního orgánu Finanční příjem pro obec náklady na provoz systému kryty příjmem z úhrady pokut (dáno obchodní politikou dodavatele)

22

23 Představení partnerů Robot Visual Systems CzechRadar ICZ a.s.
Kontaktní informace: Milan Bednář CZECH RADAR a.s. Václavské náměstí 33, Praha 1 Tel./fax: Jana Kratinová ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a , Praha 4 Tel.:

24 Děkuji za pozornost! www.bezpecnamesta.cz Zveme Vás rovněž k návštěvě
Bližší informace najdete na Zveme Vás rovněž k návštěvě našeho stánku č. 32, v 1.patře, v předsálí Velkého sálu


Stáhnout ppt "ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a Praha 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google