Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečná města ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 www.i.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečná města ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 www.i.cz."— Transkript prezentace:

1 Bezpečná města ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 www.i.cz

2 Úvod Statistiky dopravních nehod a následků Náš projekt se zaměřuje na potlačení nehod v důsledku: rychlé jízdy nedání přednosti v jízdě K cca 70 % nehod došlo uvnitř obcí

3 Příklad Záznam jízdy na červenou na křižovatce s následkem nehody

4 Princip zajištění prevence bezpečnosti naším systémem  Automatické monitorování provozu 24h denně  Měření rychlosti vozidel v daném úseku  Průjezd vozidla křižovatkou na červenou  Registrování přestupků včetně jejich obrazové dokumentace  Zpracování digitálních záznamů z měření  Výsledkem je vytvoření Protokolu o úředním měření s fotodokumentací („veřejná listina“)  Podpora správního řešení přestupku  Evidence přestupků a vedení správního řízení  Zjištění adresy provozovatele vozidla  Podpora spisové dokumentace a korespondenčního řešení přestupku  Správa sankčního postihu, účtování pokut

5  Výběr kontrolního stanoviště  Instalace zařízení  Záznam přestupku  Přenos a zpracování dat  Zpracování záznamu  Doklad o úředním měření  Zpracování dokladu o přestupku IS SDP (správa dopravních přestupků) Kamerový systém a měřící zařízení

6 Komu je systém SDP určen Správním orgánům městských a magistrátních úřadů, řešících dopravní přestupky v rámci dopravně správních agend Kompetence řešit dopravní přestupky přísluší úřadům všech obcí „s rozšířenou působností“ Možnost využití i Městskou policií

7 Schéma architektury systému

8 Architektura systému Centrální servery  WWW server  Aplikační server  Databázový server  Umístěny v zabezpečeném hostingovém centru  Pracují v nepřetržitém režimu 7x24 hod. s vysokou dostupností (zdvojení serverů) WWW klient na pracovišti zákazníka  Jedno nebo více běžných výkonnějších PC s WWW prohlížečem (např. MSIE)  Běžně zabezpečená konektivita do Internetu (alespoň 128 kbit/s)  Alespoň jedna disponibilní tiskárna (laserová)

9 Charakteristika produktu Předmětem dodávky jsou služby aplikace SDP formou outsourcingu, nikoliv produkt Stávající praxe v řešení dopravních přestupků je  odlišná v jednotlivých městech  omezeně použitelná pro případ zpracování elektronických protokolů o dopravních přestupcích  je ovlivňována změnami v legislativě Rozdílné je prostředí IS městských úřadů Služby jsou proto konfigurovány a přizpůsobeny konkrétním požadavkům daného zákazníka (=úřadu města)

10 Dodávka služeb Administraci centrálních serverů a služeb zajišťuje ICZ a.s.  Konfigurace služeb podle potřeb daného zákazníka  Služby help-desk a hot-line Požadavky na stranu zákazníka  Pouze pracovníci, zabývající se řešením dopravních přestupků  Pracovník spolupracující s ICZ při údržbě číselníků specifických pro daného zákazníka – správce aplikace  U zákazníka pro SDP není potřeba systémový administrátor, databázový specialista apod. !!!

11 Ochrana osobních údajů Při práci s daty v systému SDP je uplatněno bezpodmínečné plnění všech bezpečnostních požadavků, vyplývajících ze zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uplatní se při přístupu do CRMV (jen registrovaní uživatelé = pracovníci správního útvaru s el.podpisem) Při správě dat (městský úřad je správcem dat, ICZ jejich zpracovatelem) => potřeba mandátní smlouvy Zákazníkům (měst.úřadům) je umožněn pouze přístup ke svým vlastním datům

12 Zabezpečení systému Na pracovištích zákazníků  Pouze uživatelské rozhraní nejsou ukládána žádná aplikační data  Identifikace a autentizace uživatelů Přihlašovacím jménem a heslem nebo (podle požadavku zákazníka) S využitím elektronických certifikátů a PKI (Public Key Infrastructure) Uložení privátní klíčů volitelně: V úložišti prohlížeče chráněny heslem Na čipové kartě Všechny dotazy do registru vozidel musí být jednotlivě elektronicky podepsány správním orgánem Při komunikaci s centrem Výhradně šifrovanými komunikačními kanály (komunikační protokol HTTPS)

13 Funkční princip SDP Systém je založen na následující základní postupné konverzi objektů: Podnět – elektronický protokol o přestupku (soubory.BIFF) Přestupek – souhrn informací dokladující místo, datum a čas, skutkovou podstatu a další okolnosti přestupku Řízení – podpora řešení přestupku – lze řešit i v obecném přestupkovém systému, který je součástí informačního systému úřadu města

14 Funkční možnosti SDP Evidence dopravních přestupků a správa řízení Zjištění provozovatele vozidla a generování předvolání k vysvětlení Podpora korespondenčního řešení přestupku se řidičem vozidla (bez nutnosti osob. projednání) Generování protokolu o úředním měření Generování příkazu uložení pokuty, kontrola nabytí právní moci Podpora vedení spisů v souladu se správním a spisovým řádem (vazba na spisovou službu) Zajištění vazby na účtování a vymáhání úhrady pohledávky (pokuty) Jako zdroj hlášení přestupků obecnému přestupkovému systému obce (např. VITA) Připravenost na zajištění vazby na registr řidičů (bodový systém)

15 Schéma zpracování dopravního přestupku

16 Výchozí podmínky legislativy Systém SDP je realizován v souladu s platnou legislativou. Vychází zejména z těchto legislativních dokumentů:  Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, zejména z odst. § 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu  Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, (v současné podobě i novele k 1.7.2006)  Správní řád 500/2004 Sb.  Vyhláška 231/1996 Sb. MVCR § 1 Paušální částka nákladů řízení o přestupcích  Zákon 505/1990 Sb., o metrologii  Zákon 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení)  Zákon 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů  Zákon 365/2000 SB., o informačních systémech veřejné správy  Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  Vyhláška 243/2001 Sb. MDS o registraci vozidel

17 Ukázka SDP - Detail přestupku

18 Příklad nasazení systému Měření v Prostějově, únor 2006 Zařízení Traffipax III SR Místo: křižovatka ulic Vápenice a Kostelecká Záznam jízdy na červenou

19 Výsledky měření v Č. Budějovicích, 15.-19.9.2005 Zařízení TPH III SR – křižovatka u Budvaru Současná realita

20 Zahraniční zkušenosti Zařízení společnosti Robot Visual Systems jsou instalo- vány a provozovány ve více nežli 60 zemích světa. Dlouholeté zkušenosti z provozování podobných systémů jsou např. v Německu.

21 Přínosy systému SDP Zvýšení bezpečnosti silničního provozu využitím bezobslužných kontrol Zvýšení efektivnosti práce správních orgánů automatizovanou podporou přestupkového řízení Možnost výrazného navýšení počtu vyřešených přestupků bez nutnosti personálního posílení správního orgánu Finanční příjem pro obec náklady na provoz systému kryty příjmem z úhrady pokut (dáno obchodní politikou dodavatele)

22

23 Milan Bednář CZECH RADAR a.s. Václavské náměstí 33, Praha 1 Tel./fax: 224 232 322 E-mail: bednar@czechradar.cz Kontaktní informace: Jana Kratinová ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a, Praha 4 Tel.: 244 100 662 E-mail: jana.kratinová@i.cz Představení partnerů  CzechRadar  Robot Visual Systems  ICZ a.s.

24 Děkuji za pozornost! Bližší informace najdete na www.bezpecnamesta.cz Zveme Vás rovněž k návštěvě našeho stánku č. 32, v 1.patře, v předsálí Velkého sálu


Stáhnout ppt "Bezpečná města ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 www.i.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google