Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Typy firem Dělení z hlediska vlastnických vztahů :
Firmy v individuálním vlastnictví – podnikatel hospodaří sám, na jeho účet jdou všechny zisky a ztráty. Za závazky firmy ručí celým svým majetkem. Obchodní společnosti – sdružení kapitálu dvou nebo více osob = zvýšení možnosti finančního rozvoje za cenu větší právní složitosti vzniku i zániku firmy. Akciové společnosti – o mnoho širší možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím vydání akcií.

3 Akciová společnost Akcie – cenný papír, který svému majiteli přináší právo spolurozhodovat o základních otázkách činnosti firmy (valné hromady). Počet hlasů závisí na počtu akcií. Dividenda – zisk, který přísluší každému spolumajiteli firmy (akcionáři). Zisk akciové společnosti: Nerozdělený zisk na rozvoj firmy Zisk rozdělený mezi akcionáře ve formě dividend

4 Akciová společnost Běžné řízení nevykonávají vlastníci (akcionáři), ale jimi pověření profesionální řídící pracovníci, manažeři (rozpory mezi manažery a akcionáři). Kontrolní balík – takové množství akcií, které postačuje k získaní kontroly nad firmou (51%, ale i 20% nebo dokonce jen 5%). Obligace – druh dlužního úpisu, majitel je věřitel firmy. Obligace přináší smluvně dohodnutý úrok. Právní řády jednotlivých zemí připouštějí i další formy podnikatelských jednotek, které v různých kombinacích vykazují rysy některé ze tří základních uvedených forem.

5 Chování velké firmy Podmínka rovnováhy firmy maximalizující zisk : mezní náklady (MC) = mezní příjmy (MR) Realita je však složitější – je fakticky nemožné konstruovat pro každý výrobek křivku poptávky a z ní odvozenou křivku mezních příjmů. Rozhodování firmy většinou vychází z průměrných nákladů. Cenu firma stanoví prostřednictvím určité přirážky k průměrným nákladům. Cena = AC + přirážka Hlavním limitujícím faktorem pro rozhodování firmy je přitom poptávka. Zisk je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách, týkajících se činnosti podniku. Zisk je předpokladem tvorby dalších zdrojů, investic, technického rozvoje.

6 Chování velké firmy Firma maximalizuje svůj zisk pokud maximalizuje rozdíl mezi TR (celkovými příjmy) a TC(celkovými náklady). Maximalizaci zisku můžeme rozdělit na dvě složky : Snižování nákladů na výrobu – hledání úspor Maximalizace příjmů – v dokonalé konkurenci zvýšením objemu výroby, v nedokonalé konkurenci: Cenovou konkurencí – dobrovolné vzdání se zisku nebo realizace ztráty. Necenovou konkurencí - zvyšuje náklady firmy, ale i růst objemu produkce bez poklesu ceny.

7 Chování velké firmy Firma vyrábějící velké množství výrobků musí uvažovat nikoli izolovaně o ziskovosti jednotlivých výrobků, ale o celkovém zisku. Příklad: Firma sníží cenu určitého základního výrobku, aby výrobky k němu komplementární mohla vzápětí prodávat za cenu mnohem vyšší. Zisk z výroby jednoho výrobku se snížil, avšak celkový zisk se zvýšil.

8 Alternativní cíle firmy
Maximalizace zisku nemůže vysvětlit všechny aspekty chování firmy. Maximalizace zisku je cílem firmy pouze v dokonalé konkurenci, protože v podmínkách nedokonalé konkurence má firma větší možnosti volby mezi různými strategiemi. Nejčastější alternativní cíle firmy: Dosažení uspokojivé výše zisku Dosažení určitého podílu na trhu Snaha dlouhodobě přežít Růst a expanze firmy

9 Manažerské teorie firmy
Zaměřují se na chování velkých firem, které jsou řízeny manažery (cíle manažerů můžou být různé od cílů vlastníků). U akciové společnosti se ziskový cíl mění v úsilí maximalizace obratu (čím větší obrat, tím je manažer váženější a úspěšnější) tím se ale mění chování firmy. Model firmy maximalizující obrat – vysvětluje chování firmy v nedokonalé konkurenci, které je podmíněno funkcí manažerů v podobě maximalizace celkových příjmů : TR = P . Q

10 Firma maximalizující obrat
Optimum firmy maximalizující obrat se nalézá v bodě Q2 při ceně P2 tedy v bodě, kde je MR nulový a firma nemá důvod měnit objem produkce. Firma maximalizující obrat vyrábí vyšší objem produkce za nižší cenu, než firma maximalizující zisk. P MC P1 P2 d = AR Q1 Q2 Q MR

11 Elasticita poptávky a obrat firmy
eD=1 Kč/Q MC eD>1 eD=1 TR eD<1 eD>1 eD<1 AR=d MR Q Q

12 Behavioristické teorie firmy
Cíl firmy je výsledkem střetávání zájmů a cílů jednotlivců a skupin ve firmě. Firma je chápana jako koalice jednotlivých zájmových skupin, přičemž cíl firmy se může měnit se změnami cílů jednotlivých skupin a se změnami jejich moci uvnitř firmy. Cílem není maximalizace určité proměnné (zisk, obrat), ale dosažení její „uspokojivé“ výše, tedy dosažení přijatelného výsledku pro všechny skupiny.

13 Model zaměstnanecké firmy
Cílem je maximalizace důchodu připadajícího na zaměstnance. Důchod zaměstnance takovéto firmy má složky : mzda a podíl na trhu. Mzda – je určena trhem práce. Podíl na zisku – závislý na počtu zaměstnanců a na výši zisku firmy.

14 Neziskové firmy Skupina firem, jejichž cílem není maximalizace zisku (Nonprofit Corporation). Vstupují na trh, vyrábějí a prodávají zboží, ale jejich cílem není dosažení zisku, ale zabezpečení určitých potřeb pro společnost. Mohou hospodařit se ztrátou. Obvykle jsou financovány státem (státní rozpočet). Pošty, telekomunikace, železnice, … Existují i netržní subjekty, které přispívají k uspokojování potřeb společnosti jako celku – školy, nemocnice, církve. Některé, ale mohou fungovat i na komerční bázi (soukromé školy či nemocnice). Jejich cílem je i zisk, který je pro ně podmínkou dalšího fungování.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google