Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oměj šalamounek, Aconitum Napellus, Ranunculacae

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oměj šalamounek, Aconitum Napellus, Ranunculacae"— Transkript prezentace:

1 Oměj šalamounek, Aconitum Napellus, Ranunculacae
Akonitin, Účinek: neurotoxický, anestetikum dolorosum, LD 2-6 mg na člověka; cca 50 g/kg Příznaky: snížení těl. Teploty, mravenčení v oblastech trojklanného nervu, zvracení, průjem, zhoršní dýchání, nepravidelný tep, mydriasa, koma, smrt

2 Sorotek růžencový, Abrus precatorius
Obsahuje lektin abrin Abrin: z nejtoxičtějších lektinů, LD50 < 0,1 g/kg (myš) Struktura: 2 peptidické řetězce: A amino- kyselin a B aminokyselin Účinek: inhibuje proteosyntézu, způsobuje aglutinisaci krve, váže se na výstelku střev.

3 Rulík zlomocný, Atropa bella-donna
Obsahuje alkaloidy atropin (rac.) a hyoscyamin (S-(-)) Toxicita atropinu: TDLo 33g/kg (člověk p.o.), jedna bobule rulíku Účinek: anticholinergní, blokuje muskarinové receptory po acetylcholin. Akutní otrava se projevuje suchem v ústech, mydriasou, neostrým viděním, změnami krévního tlaku, snížením tepové frekvence, selháním oběhového systému.

4 Námel - sklerocium paličkovice nachové, Claviceps purpurea
Námelové alkaloidy: ergotamin, ergotoxin, deriváty kyseliny lysergové - erginin, ergobasi ergotamin lysergamid LD50 = 62 mg/kg (myš, p.o.) Účinek: Vasokonstriktivní, zejména stahování krevních vlásečnic, píchání, mravenčení, křeče mimických svalů, gangrény (ergotamin a ergotoxin) a halucinace (lysergamid)

5 Bolehlav plamatý, Conium maculatum
Koniin, LD mg/kg Účinek: Neurotoxický On (Sokrates) pak se procházel, a když, jak řekl, cítil v nohou tíhu, lehl si, a ten, který mu jed podal, dotýkaje se ho po chvílích zkoušel mu nohy, dole i nahoře a pak stisknuv mu silně chodidlo, ptal se, zda-li to cítí, a on řekl, že ne. A potom zase lýtka, a takto postupuje vzhůru, ukazoval, že chladne a tuhne. A sám se ho dotýkal dál a řekl, že až se mu to dostane k srdci, tehdy že skoná. Tu mu již chladlo tělo tak asi kolem života, on se odkryl – ležel totiž přikryt – a řekl – to byla jeho poslední slova: Kristone, Asklepiovi jsme dlužni kohouta, dejte mu ho a nezapomeňte. Ano, stane se tak, ale hleď, chceš-li říci ještě něco jiného. Na tuto Kristonovu otázku již nic neodpověděl, ale po krátké chvíli sebou škubl. Ten člověk na něj pohlédl a on měl oči obráceny v sloup. Spatřiv to Kriston, zavřel mu ústa a oči. (Platón - Phaedo)

6 Ricinum communis Ricin
Obsahuje směs 4 lektinů, dimer polypeptidů Da a Da a tetramer 2 × 30000Da a 2 × 33000Da K usmrcení člověka stačí několik semen. Člen skupiny lektinů - vysoce toxických peptidů rostlinného původu. Mají hemoaglutinisační účinek (srážení krve), pevně se váží na výstelku střev. Účinek: Tvorba krevních sraženin, může simulovat „přirozený“ infarkt myokardu.

7 Strychnos nux vomica Strychnin, LD50 < 1 mg/kg, potkan, i.v.
Účinek: Neurotoxin, obsazuje receptory glycinu, který reguluje aktivitu motorických nervů. Aktivita těchto nervů se zvyšuje až nastanou křeče. Smrt nastává vyčerpáním nebo udušením následkem poruchy činnosti dýchacích svalů. Na tváři zůstává charakteristický „risus sardonicus“

8 Konvalinka vonná, Covallaria majalis
Konvalatoxin, LD50 = 0,2 mg/kg, kočka, i.p. Účinek: kardiotoxický, poruchy srdečního rytmu, zvýšení kontraktibility srdečního svalu, zpomalení rytmu, zpomalení přenosu signálu - porucha přenosu iontů přes membrány. Otrava se projevuje nevolností, zvracením, křečemi, bradykardií, smrt nastává fibrilací srdečního svalu.

9 Tabák viržinský, Nicotiana tabacum
Nikotin, LD50 0,3 mg/kg, myš i.v.; pro člověka LDLo 882 g/kg, Účinek: Nikotin je agonistou acetylcholinu na nikotinových receptorech v mozku i v motorických nervech. Zpočátku napomáhá koncentraci, zlepšuje paměť, ale časem je k dosažení stejného účinku nutno zvyšovat dávku. Ve vysokých dávkách způsobuje útlum. Má vasokonstrikční účinek, zvyšuje krevní tlak, vyvolává závislost.

10 Pelyněk pravý, Artemisia absinthium
-thujon Použití: při léčbě zažívacích potíží, jako lidové abortifaciens, absint Účinek: Při akutní otravě zvracení, průjmy, třes, křeče, krvácení žaludeční sliznice, degenerativní poškození jater a ledvin. Při chronické otravě vyvolává návyk, psychotické stavy, sluchové a zrakové klamy, nepříjemné halucinace, paranoické a manické stavy, křeče, hypertensi.

11 Čtverzubcovití, Tetraodontidae, „puffer fish“, ryba fugu
Tetrodotoxin Nachází se v játrech vaječnících ryb čeledi čtverzubcovitých. Účínek: Blokace sodíkových kanálů v nervových a svalových buňkách. Ztráta citlivosti v ústech, ztrnulost svalů kolem úst, obtížné mluvení, celková tělesná slabost, ochrnutí, smrt ochrnutím dýchacích svalů. Může navodit kataleptický spánek.

12 Palythoa toxica Palytoxin LD50 = 50 - 100 ng/kg (myš, i.p.)
Isolován z měkkého korálu Palythoa toxica, zdrojem je však jednobuněčný organismus Ostreopis siamensis (Obrněnky). Blokuje sodíkovou pumpu v buněčných membránách - Na+,K+-ATP-asu. Příznaky otravy po požití jedovatého kraba: Po 15 min žaludeční nevolnost, zvracení, průjmy, nadměrné slinění, křeče kosterních svalů, nepravidelná srdeční činnost, po 4 h se oběť neudržela na nohou, po 7 h umřela na selhání srdce.


Stáhnout ppt "Oměj šalamounek, Aconitum Napellus, Ranunculacae"

Podobné prezentace


Reklamy Google