Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bible a zákony o zdraví Nejrozšířenější kniha Nejvíce překládaná kniha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bible a zákony o zdraví Nejrozšířenější kniha Nejvíce překládaná kniha."— Transkript prezentace:

1

2 Bible a zákony o zdraví

3 Nejrozšířenější kniha Nejvíce překládaná kniha

4 Písmo je Boží řečí BOŽÍ SLOVO PSANÉ LIDMI Písmo je stoprocentně dílem člověka, je ale také stoprocentně inspirováno „vyšší mocí“.

5 Písmo je Boží řečí BOŽÍ SLOVO PSANÉ LIDMI z popudu Ducha svatého mluvili z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 2 Petr 1,20.21./str.224/

6 Stará Bible je více než legendy a mýty!!

7 Co víme o věrohodnosti Bible? Zdravotní zákony Bible

8 Na co umírali staří Egypťané? „…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ 2.Moj 15,26 Mezinárodní lékařská skupina výzkumníků prozkoumala mumie z roku 1900 před Kr.

9 „…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ 2.Moj 15,26 Na co umírali staří Egypťané?

10 Nemoci ve starém Egyptě 1. Srdeční choroby 1. Srdeční choroby 2. Mrtvice 2. Mrtvice 3. Rakovina 3. Rakovina 4. Cukrovka 4. Cukrovka 5. Zánět kloubů 5. Zánět kloubů 6. Stres 6. Stres

11 55,5% KVO 24,1% rakovina 7,3% poranění 7,3% poranění 3,9% dýchací s. 3,9% dýchací s. 3,8% trávící s. 3,8% trávící s. 5,4% ostatní 5,4% ostatní Úmrtnost v ČR podle příčin smrti

12 Varovná statistika „Kardiovaskulární choroby jsou v současnosti příčinou 56% všech úmrtí. Na nádorové onemocnění umírá v české republice 21% lidí… Vzhledem k vysoké úmrtnosti na kardiovaskulární choroby, která se od roku 1950 do 1986 zvýšila podle jeho slov o 71,4% jsou tato onemocnění označována za největší epidemii neinfekčních chronických onemocnění. …umírají v důsledku onemocnění srdce a krevního oběhu stále mladší a mladší lidé…“ „Kardiovaskulární choroby jsou v současnosti příčinou 56% všech úmrtí. Na nádorové onemocnění umírá v české republice 21% lidí… Vzhledem k vysoké úmrtnosti na kardiovaskulární choroby, která se od roku 1950 do 1986 zvýšila podle jeho slov o 71,4% jsou tato onemocnění označována za největší epidemii neinfekčních chronických onemocnění. …umírají v důsledku onemocnění srdce a krevního oběhu stále mladší a mladší lidé…“

13 Návod k použití Buď budeš respektovat Boží návod k životu a budeš šťastný, nebo budeš zeslabený nemocemi a předčasně zemřeš. Buď budeš respektovat Boží návod k životu a budeš šťastný, nebo budeš zeslabený nemocemi a předčasně zemřeš. Můžeš si vybrat!

14 RŮZNÉ DRUHY ZÁKONŮ V BIBLI (I) 1. OBŘADNÍ ZÁKON Stínové zákony a svatyně, která ukazovala na Ježíše Krista. 2. OBČANSKÝ ZÁKON Platil pro izraelský národ. Ztratil platnost r. 70 po Kr., kdy Izrael přestal existovat jako stát. 3. ZDRAVOTNÍ ZÁKONY Jsou pro dobro člověka, pokud žije na zemi. 4. MRAVNÍ ZÁKON Věčné Boží zásady, důležité pro šťastný život člověka. 3. ZDRAVOTNÍ ZÁKONY Jsou pro dobro člověka, pokud žije na zemi.

15 "Tady začíná kniha léčení všech částí lidského těla..." Udivený Ebers nemohl odtrhnout oči od fascinujícího textu. Na druhé straně papyrusu bylo podle datumovaných zápisků možno usoudit, že tento papyrus bol napsaný nejdříve v roce 1585 př. n. l. "Tady začíná kniha léčení všech částí lidského těla..." Udivený Ebers nemohl odtrhnout oči od fascinujícího textu. Na druhé straně papyrusu bylo podle datumovaných zápisků možno usoudit, že tento papyrus bol napsaný nejdříve v roce 1585 př. n. l.

16 Papyrus EBER z 1552 př.Kr. Georg Ebers koupil v roce 1873 v Luxoru papyrus, svitek, dlouhý 20,23 m se 108 hustě popsanými odstavci, každý po 20 - 22 znacích. "Tady začíná kniha léčení všech částí lidského těla..." Udivený Ebers nemohl odtrhnout oči od fascinujícího textu. Georg Ebers koupil v roce 1873 v Luxoru papyrus, svitek, dlouhý 20,23 m se 108 hustě popsanými odstavci, každý po 20 - 22 znacích. "Tady začíná kniha léčení všech částí lidského těla..." Udivený Ebers nemohl odtrhnout oči od fascinujícího textu.

17 Papyrus EBER z 1552 př.Kr. „Kdo chce zabránit šedivění vlasů, pak potři svou hlavu krví černého telete, které bylo uvařeno v oleji nebo tuku chřestýše.“ „Kdo chce zabránit šedivění vlasů, pak potři svou hlavu krví černého telete, které bylo uvařeno v oleji nebo tuku chřestýše.“ „Jestliže vypadávají vlasy, potom použij následující prostředek, který sestává ze 6 druhů tuků: z koně, hrocha, krokodýla, kočky, hada a kamzíka. Abys to posílil, vtírej to zuby osla a svař to s medem.“ „Jestliže vypadávají vlasy, potom použij následující prostředek, který sestává ze 6 druhů tuků: z koně, hrocha, krokodýla, kočky, hada a kamzíka. Abys to posílil, vtírej to zuby osla a svař to s medem.“

18 Papyrus EBER z 1552 př.Kr. Několik set receptů Egypta! V této době se narodil „Egyptský princ“ – Mojžíš. Sk 7,22 “Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech.“

19 1-5 knih Mojžíšových Proč Mojžíš nenapsal žádný recept z university Egyptské? Proč Mojžíš nenapsal žádný recept z university Egyptské? Boží zákon Egyptský zákon

20 MALOMOCENSTVÍ - LEPRA V ranném středověku v 6. a 7. století se rozšířilo rychlosti větru a po celé Evropě se stalo vážným nebezpečím. Všude rozsévalo hrůzu a děs. Miliony umírali. V ranném středověku v 6. a 7. století se rozšířilo rychlosti větru a po celé Evropě se stalo vážným nebezpečím. Všude rozsévalo hrůzu a děs. Miliony umírali. Jak ho léčili lékaři? „Tato choroba vzniká používáním masa nemocných vepřů, pepře, česneku,…“ Jak ho léčili lékaři? „Tato choroba vzniká používáním masa nemocných vepřů, pepře, česneku,…“ Odhaduje se, že malomocenstvím v současné do Ƅ ě trpí 10-11 miliónů lidí. Odhaduje se, že malomocenstvím v současné do Ƅ ě trpí 10-11 miliónů lidí.

21 Bible: Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“ Zdravotní zákony - karanténa

22 ČERNÁ SMRT - MOR Největší katastrofa, která kdy přepadla lidí. První, celoevropská epidemie moru měla na svědomí 25 miliónů mrtvých, tedy asi třetinu obyvatel tehdejší Evropy. Nebezpečí infekce existovalo všude tam, kde lidé přicházeli vzájemně do styku Největší katastrofa, která kdy přepadla lidí. První, celoevropská epidemie moru měla na svědomí 25 miliónů mrtvých, tedy asi třetinu obyvatel tehdejší Evropy. Nebezpečí infekce existovalo všude tam, kde lidé přicházeli vzájemně do stykuinfekce Ve 14. století zemřelo odhadem 60 mil. lidí. Mrtvá a shnilá těla ležela všude. Ve 14. století zemřelo odhadem 60 mil. lidí. Mrtvá a shnilá těla ležela všude. Ve středověku umíral na mor každý 4. člověk. Lékaři měli množství knih a metod, ale situace se jenom zhoršovala. Ve středověku umíral na mor každý 4. člověk. Lékaři měli množství knih a metod, ale situace se jenom zhoršovala.

23 Jedno z nejživějších svědectví následků moru nám zanechal Ital Agnolo di Tura, autor Sienská kronika zaznamenávající události z let 1300 - 1351. Řádění moru ve městě Siena v roce 1348 popisuje takto: Umírání začalo v Sieně v květnu. Bylo to ukrutné a strašné; a nevím, kde mám začít vyprávět o ukrutnosti a způsobech nemilosrdnosti. Téměř každému se zdálo, že musí oněmět při pohledu na tu bolest. A lidskému jazyku je nemožné vylíčit tu strašnou věc. Vskutku každý, kdo nespatří tu hrůzu, smí být zván blažený. A oběti umíraly téměř ihned. Otékaly pod pažemi a ve slabinách a padaly k zemi mrtvy během řeči. Otec opouštěl dítě, žena muže, jeden bratr druhého; neboť tato nemoc, zdálo se, zachvacovala dechem a pohledem. A tak umírali. A nedal se nalézt nikdo, kdo by zakopal mrtvého za peníze nebo kvůli přátelství. Členové domácnosti nosili své mrtvé do příkopu jak jen mohli, bez kněze, bez bohoslužba. Ani zvon y za mrtvé nezněly. A jakmile se tyto jámy naplnily, vykopávaly se další. A já, Agnolo z Tury, zvaný Tlustý, jsem vlastníma rukama zakopal svých pět dětí. A někteří byli jen tak málo pokryti hlínou, že je psi vytahovali ven a po městě požírali těla. Nebyl nikdo, kdo by plakal pro něčí smrt, pro všechny ty očekávané mrtvé. A tak mnoho lidí umíralo, že všichni věřili, že je to konec světa. A žádný lék či jiná ochrana nebyly k ničemu. A všechno to bylo tak strašné, že já, pisatel, na to nemohu pomyslet a proto nebudu pokračovat. Jedno z nejživějších svědectví následků moru nám zanechal Ital Agnolo di Tura, autor Sienská kronika zaznamenávající události z let 1300 - 1351. Řádění moru ve městě Siena v roce 1348 popisuje takto: Umírání začalo v Sieně v květnu. Bylo to ukrutné a strašné; a nevím, kde mám začít vyprávět o ukrutnosti a způsobech nemilosrdnosti. Téměř každému se zdálo, že musí oněmět při pohledu na tu bolest. A lidskému jazyku je nemožné vylíčit tu strašnou věc. Vskutku každý, kdo nespatří tu hrůzu, smí být zván blažený. A oběti umíraly téměř ihned. Otékaly pod pažemi a ve slabinách a padaly k zemi mrtvy během řeči. Otec opouštěl dítě, žena muže, jeden bratr druhého; neboť tato nemoc, zdálo se, zachvacovala dechem a pohledem. A tak umírali. A nedal se nalézt nikdo, kdo by zakopal mrtvého za peníze nebo kvůli přátelství. Členové domácnosti nosili své mrtvé do příkopu jak jen mohli, bez kněze, bez bohoslužba. Ani zvon y za mrtvé nezněly. A jakmile se tyto jámy naplnily, vykopávaly se další. A já, Agnolo z Tury, zvaný Tlustý, jsem vlastníma rukama zakopal svých pět dětí. A někteří byli jen tak málo pokryti hlínou, že je psi vytahovali ven a po městě požírali těla. Nebyl nikdo, kdo by plakal pro něčí smrt, pro všechny ty očekávané mrtvé. A tak mnoho lidí umíralo, že všichni věřili, že je to konec světa. A žádný lék či jiná ochrana nebyly k ničemu. A všechno to bylo tak strašné, že já, pisatel, na to nemohu pomyslet a proto nebudu pokračovat. Agnolo di TuraSienská kronika 13001351Siena1348bohoslužba zvon Agnolo di TuraSienská kronika 13001351Siena1348bohoslužba zvon

24 Řešení Uplatnění biblické zásady karantény přinesly neuvěřitelné výsledky v naprosto beznadějné situaci. Celá evropská historie byla ovlivněna Božím slovem, které bylo předáno Židům. Uplatnění biblické zásady karantény přinesly neuvěřitelné výsledky v naprosto beznadějné situaci. Celá evropská historie byla ovlivněna Božím slovem, které bylo předáno Židům. Podezření budilo i to, že během moru zemřelo méně Židů než křesťanů (což ovšem bylo dáno jednak lepšími hygiena návyky (nábožensky motivovanými) Podezření budilo i to, že během moru zemřelo méně Židů než křesťanů (což ovšem bylo dáno jednak lepšími hygiena návyky (nábožensky motivovanými)hygiena

25 Bible: 3.Moj 13.kp 45.46. „…uzavřou ho na sedm dní… Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“ „spálí oděv, či látku ohněm…!“ „…dům oškrabou uvnitř dokola a hlínu kterou oškrabali, vysypou ven za město…“ „…Strhnou tem dům a kamení, dříví i hlínou vynesou ven za město…“ Zdravotní zákony - karanténa

26 ÚPLAVICE, CHOLERA, TYFUS Do 18. stol. žádné hygienické předpisy. Do 18. stol. žádné hygienické předpisy. –Pomyje, odpadky, kanalizace uprostřed ulice, nevýslovný zápach, mouchy, To stálo život milionů lidí. To stálo život milionů lidí.

27 Bible 5.Moj. 23,13 „Vně za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu.. Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ.“ 5.Moj. 23,13 „Vně za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu.. Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ.“ Zdravotní zákony - kanalizace

28 Infekční choroby Vídeň – rok 1840 „královna medicíny“ Vídeň – rok 1840 „královna medicíny“ Každá 6. pacientka umírala na oddělení „šestinedělek“. Každá 6. pacientka umírala na oddělení „šestinedělek“. Diagnóza lékařů: „ porodní zácpa, pozdní nástup kojení, strach, otrávený vzduch..“ Diagnóza lékařů: „ porodní zácpa, pozdní nástup kojení, strach, otrávený vzduch..“ Pitevna a gynekologie. Lékaři ani studenti si nemyli ruce. Smrtelná choroba přenášena z mrtvých na živé. Pitevna a gynekologie. Lékaři ani studenti si nemyli ruce. Smrtelná choroba přenášena z mrtvých na živé. Dr.Semmelweis – nařízení umývat ruce kritizováno a zesměšňováno. (57 úmrtí – pak 1 ze 42; 1 z 84 žen). Vyhozen!! Dr.Semmelweis – nařízení umývat ruce kritizováno a zesměšňováno. (57 úmrtí – pak 1 ze 42; 1 z 84 žen). Vyhozen!!

29 Bible: Každý, kdo by se dotkl mrtvého, člověka, který zemřel, a neočistil by se … Každý, kdo by se dotkl mrtvého, člověka, který zemřel, a neočistil by se … Až si kněz vypere roucha a omyje se celý vodou, může vejít do tábora, ale bude nečistý až do večera. Ten si vypere roucho, omyje se vodou a večer bude čistý. Až si kněz vypere roucha a omyje se celý vodou, může vejít do tábora, ale bude nečistý až do večera. Ten si vypere roucho, omyje se vodou a večer bude čistý. Každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého anebo lidských kostí či hrobu, bude nečistý... Každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého anebo lidských kostí či hrobu, bude nečistý... Zdravotní zákony –umývat se

30 Infekce - Epidemie V 19. století chirurgické přípravy zcela primitivní: pacient se svlékal na operačním sále… lékař si tam odložil kabát a vyhrnul si rukávy košile…. V 19. století chirurgické přípravy zcela primitivní: pacient se svlékal na operačním sále… lékař si tam odložil kabát a vyhrnul si rukávy košile…. Zpráva z r.1876 od DR.Roswell Parka: “Když jsem začal se svou prací v jedné z největších amerických nemocnic jako internista, během první zimy zemřeli na 2 výjimky všichni operovaní pacienti na otravu krve.“ Zpráva z r.1876 od DR.Roswell Parka: “Když jsem začal se svou prací v jedné z největších amerických nemocnic jako internista, během první zimy zemřeli na 2 výjimky všichni operovaní pacienti na otravu krve.“ Nemocnice v NY vydala hygienické předpisy v r.1960 stejné jako v Bibli Nemocnice v NY vydala hygienické předpisy v r.1960 stejné jako v Bibli

31 Bible Umývat ruce: Umývat ruce: Ten si vypere roucho, omyje se vodou a večer bude čistý. Ten si vypere roucho, omyje se vodou a večer bude čistý. POD TEKOUCÍ VODOU POD TEKOUCÍ VODOU USUČÍ NA SLUNCI USUČÍ NA SLUNCI Zdravotní zákony -desinfekce

32 Rakovina dělohy O 3,500 let později po napsání Bible lékaři objevili příčiny dalších zhoubných chorob. Nejrozšířenější a nejběžnější typ rakoviny, který postihuje ženy mezi 30-50 lety je rakovina dělohy. O 3,500 let později po napsání Bible lékaři objevili příčiny dalších zhoubných chorob. Nejrozšířenější a nejběžnější typ rakoviny, který postihuje ženy mezi 30-50 lety je rakovina dělohy.

33 Počátkem 20. století si lékaři všimli, že židovské ženy netrpí rakovinou dělohy. Objev, údiv a otázka proč? Počátkem 20. století si lékaři všimli, že židovské ženy netrpí rakovinou dělohy. Objev, údiv a otázka proč? Tento jev může být pozorován hlavně v zemích, kde patří obřízka částečně k víře, například v Turecku nebo jiných islámských zemích. Tento jev může být pozorován hlavně v zemích, kde patří obřízka částečně k víře, například v Turecku nebo jiných islámských zemích.

34 : Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, : Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, Zdravotní zákony - obřízka

35 Proč v osmém dni? To, co židé dodržují po tisíciletí, nevzniklo na základě pozorování a pokusů, ale bylo jim dáno přímým Božím příkazem. Osmý den nedovedl nikdo vysvětlit, až teprve v roce 1946 lékaři přišli na to, že Proč v osmém dni? To, co židé dodržují po tisíciletí, nevzniklo na základě pozorování a pokusů, ale bylo jim dáno přímým Božím příkazem. Osmý den nedovedl nikdo vysvětlit, až teprve v roce 1946 lékaři přišli na to, že –1- koncentrace protrombinu a vitaminu K, který je důležitý pro srážlivost krve, dosáhne nejvyšší koncentrace za celý lidský život právě v osmý den života. –2- Vitamín K se začne tvořit ve střevech dítěte teprve mezi 5.-7. dnem po narození. Osmý den dosáhne protrombin jedinečnou hladinu, dokonce 110% normálu, proto je nejvhodnějším dnem pro obřízku, přesně tak, jak to určil Bůh. Osmý den dosáhne protrombin jedinečnou hladinu, dokonce 110% normálu, proto je nejvhodnějším dnem pro obřízku, přesně tak, jak to určil Bůh.

36 obřízka „…Bude po osmého dne po narození obřezán…“ 1 Moj 17,12 8.den PROTHROMBIN VITAMIN ‘K‘

37 Obřízka chrání před rakovinou nejen ženy, ale i muže. Rakovina mužského pohlaví u mužů s obřízkou je tak vzácná, že do roku 1955 byly zaznamenány pouze 4 případy. Prevence je důležitější než léčba sama. Obřízka chrání před rakovinou nejen ženy, ale i muže. Rakovina mužského pohlaví u mužů s obřízkou je tak vzácná, že do roku 1955 byly zaznamenány pouze 4 případy. Prevence je důležitější než léčba sama.

38 Jak být zdravým a šťastným Mohu chválit Boha svým tělem ?

39 „…Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10,10 Bible dává naději jen do budoucna? Já ale žiji teď! Chci něco pro dnešek! Co si ceníme v životě nejvíce?

40 Co to je? V první polovině svého života vynakládáme peníze na to, abychom své........... zničili a ve druhé polovině svého života jsme ochotni vynaložit všechny své prostředky, abychom své.......... zase získali zpět. V první polovině svého života vynakládáme peníze na to, abychom své........... zničili a ve druhé polovině svého života jsme ochotni vynaložit všechny své prostředky, abychom své.......... zase získali zpět. zdraví zdraví

41 To nejdůležitější: „Hlavně zdraví“ Co to je zdraví? Náhoda? Štěstí? Nemocnice? Lékárna? Geny?

42 Bůh vložil do našich orgánů, buněk a tkání podivuhodné zákony. Zdraví není věcí náhody. „Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Zdraví je stav úplné fyzické, psychické Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody člověka.“ WHO a sociální pohody člověka.“ WHO

43 50% životní styl 20% biologická dědičnost 20 % životní prostředí 10% lékařská péče Zdraví není věcí náhody

44 Jaká je souvislost mezi mým tělem a mým Bohem? Jaký je vztah mezí tělem a náboženstvím?

45 „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 1.Tes 5,23 Jak se dívám na svoje tělo ?

46 Jak mohu svým tělem oslavovat Boha? „ „ Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“1.Kor 6,19.20

47 „…Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ Zj 14,7 „…Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ Zj 14,7 Uctívat Stvořitele mohu také tím, že neničím své tělo, které vytvořil

48 Rakovina! Pomalu se stává běžnou součástí života skoro stejně jako chřipka. Podle odhadů lékařů bude jednou se zhoubným onemocněním bojovat každý třetí Čech. Rakovina! Pomalu se stává běžnou součástí života skoro stejně jako chřipka. Podle odhadů lékařů bude jednou se zhoubným onemocněním bojovat každý třetí Čech. „…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ 2.Moj 15,26„…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ 2.Moj 15,26

49 Počet případů rakoviny prsu se za 25 let téměř zdvojnásobil Jen v loňském roce onemocnělo nově rakovinou 64 tisíc lidí, přitom před čtyřmi lety jich bylo o 7 tisíc méně! I když se za poslední desetiletí léčba nádorů výrazně změnila a umožňuje často úplné vyléčení, za rok u nás zemře 28 tisíc nemocných! Nejčastějším nádorem trávicí soustavy je zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku. V roce 1999 dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo v České republice nově zjištěno 7 445 nemocných s tímto typem nádoru. Od 60. let minulého století se jeho výskyt ztrojnásobil. "Až šedesát procent rizikových faktrorů způsobuje kouření, nesprávná výživa a nedostatek pohybu.“ říká onkolog Jan Žaloudík. Rakovina zabíjí stále víc!

50 Úcta k životu „Nezabiješ.“ 2.Moj 20,13 „Nezabiješ.“ 2.Moj 20,13 TabákAlkoholJídlo Sebevražda na splátky?

51

52 Tabák V souvislosti s kouřením umírá asi 50 % pravidelných kuřáků. V souvislosti s kouřením umírá asi 50 % pravidelných kuřáků. Kuřáci žijí průměrně o 8 let méně. Jedna krabička cigaret = 2 hodiny života!

53 Kouření Na následky kouření umírá každý den přes 330 lidí! Na následky kouření umírá každý den přes 330 lidí! Rakovina plic Rakovina plic Infarkt – onemocnění koronárních cév srdečních Infarkt – onemocnění koronárních cév srdečních Ostatní rakovinná onemocnění Ostatní rakovinná onemocnění

54 Bible Nezabiješ! Nezabiješ! 1.Kor 6,19.206,19 „ Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1.Kor 6,19.206,19 „ Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1.Kor 3,173,16 „ Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ 1.Kor 3,173,16 „ Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ Zdravotní zákony -nezabiješ

55 Alkohol

56 Bible Přísl 23,19-21; 29-34 Přísl 23,19-21; 29-34 „ Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry. Komu zbude "Ach" a komu "Běda"? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu kalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. "Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase." „ Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry. Komu zbude "Ach" a komu "Běda"? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu kalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. "Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase."

57 Pohlavní choroby - AIDS

58 Bible 1.Kor 6,18 1.Kor 6,18 Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Přísl 5,1-12 Přísl 5,1-12  Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň ucho k mé rozumnosti: ze rtů cizí ženy kape med a její jazyk je sladší než olej, nakonec je hořká jako pelyněk...  Proč bys blouznil, syny můj, po cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral? Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny stopy. Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu. Nedbal napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost. Zdravotní zákony -věrnost

59 Záleží na tom, co jím a piji? „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ 1 Kor 10,31 Vyšetřeno na 200 egyptských mumií! Pořízeno na 1000 RTG snímků!

60 Boží jídelníček pro člověka: „Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ b 1 Moj 1,29 „Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ b 1 Moj 1,29 „…a budeš jíst polní byliny.“ 1 Moj 3,18 Zdravotní zákony – vegetarianizmus

61 Po potopě Bůh dovolil jíst maso. „Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce a samici, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. 1 Moj 7,2 „Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce a samici, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. 1 Moj 7,2 Jaký je rozdíl mezi čistým a nečistým?

62 Biblická definice „čisté“ a „nečisté“ Biblická definice „čisté“ a „nečisté“ (3 Moj 11.kp.) Zvířata která jsou čistá: (kráva, ovce, koza,jelen) a/ mají rozdělena kopyta b/ jsou přežvýkavci Zvířata, čistá ve vodě: (kapr, losos, tuňák) a/ mají ploutve b/ mají šupiny Ptáci, kteří jsou čistí: (slepice, husa, holub) a/ mají dvojí trávení Zdravotní zákony – čisté a nečisté

63 Konkrétní informace „ Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením, nesmíte však jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně rozdělená; budou pro vás nečistí.

64 Ani vepře, má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst…“ 5 Moj 14,7.8 Moderní výzkumy dokazují pravdivost těchto slov. Konkrétní informace

65 Živočišný tuk a krev: „To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích: ‚Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev.‘ “ 3 Moj 3,17 „To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích: ‚Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev.‘ “ 3 Moj 3,17

66 Cholesterol cholesterol Zdravotní zákony – NE živočišné tuky

67 Dnešní věda potvrzuje staré biblické zásady Zdravotní studie 50 000 kalifornských ASD přinesly tyto výsledky: Zdravotní studie 50 000 kalifornských ASD přinesly tyto výsledky: muži žijí průměrně o 6 let déle muži žijí průměrně o 6 let déle ženy žijí průměrně o 9 let déle ženy žijí průměrně o 9 let déle Podobné výsledky byly zjištěny při vědeckých studiích v Holandsku, Dánsku, Norsku, atd. Podobné výsledky byly zjištěny při vědeckých studiích v Holandsku, Dánsku, Norsku, atd.

68 Vztahové problémy Hádky Hádky Žárlivost Žárlivost Závist Závist Nenávist Nenávist Zahořklost Zahořklost Vášeň Vášeň Podlost Podlost Rozpory Rozpory Rozkoly Rozkoly

69 Bible Žid 12,15 Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Žid 12,15 Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Přísl 15,17 Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísl 15,17 Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Kol 3,5-14,5 3,8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 3,9 Neobelhávejte jeden druhého, ……., oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 3,13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Kol 3,5-14,5 3,8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 3,9 Neobelhávejte jeden druhého, ……., oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 3,13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

70 Hřích Pocit viny… Pocit viny…

71 Bible Žalm 32,1-2 Žalm 32,1-2 Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. MAT 11,39 MAT 11,39 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Jan 14,27 Jan 14,27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

72 Poslušnost Bohu se vždy vyplácí! „Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy.“ 1 Kor 3,17 „Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy.“ 1 Kor 3,17

73 Mne se to ale nezdá.... „... bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé 1K 1,25 „... bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.“ 1K 1,25 „...tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“ 2.Kor 10,12 „...tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“ 2.Kor 10,12

74 „... Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84,12 „... Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84,12

75 Dnes můžeš začít žít zdravě! Chci Boha oslavovat také svým tělem!

76 „Vracím se zpět k Bibli, „Vracím se zpět k Bibli, abych jí věřil jako dříve. abych jí věřil jako dříve. Nemohu již žít dále Nemohu již žít dále v nejistotě.“ v nejistotě.“ Henry Drumond


Stáhnout ppt "Bible a zákony o zdraví Nejrozšířenější kniha Nejvíce překládaná kniha."

Podobné prezentace


Reklamy Google