Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bible a zákony o zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bible a zákony o zdraví."— Transkript prezentace:

1 Bible a zákony o zdraví

2 Nejrozšířenější kniha
Nejvíce překládaná kniha Mám pro vás dobrou zprávu. Bible je držitelkou dvou světových rekordů. Je nejvíce překládaná kniha na světě. Je nejvíce vydávaná kniha na světě. Já takovou knihu, která je tak žádaná bych neměl ignorovat. Musím o ní něco vědět!

3 Písmo je Boží řečí Písmo je stoprocentně dílem člověka, je ale také stoprocentně inspirováno „vyšší mocí“. Tato kniha je Boží řeč. Je Boží slovo psané lidmi. Písmo je stoprocentně dílem člověka, je ale také stoprocentně inspirováno „vyšší mocí“. BOŽÍ SLOVO PSANÉ LIDMI

4 Písmo je Boží řečí BOŽÍ SLOVO PSANÉ LIDMI
z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 2 Petr 1,20.21./str.224/

5 Stará Bible je více než legendy a mýty!!

6 Co víme o věrohodnosti Bible?
Zdravotní zákony Bible

7 Na co umírali staří Egypťané?
„…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ Moj 15,26 Mezinárodní lékařská skupina výzkumníků prozkoumala mumie z roku 1900 před Kr.

8 Na co umírali staří Egypťané?
„…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ Moj 15,26 Na co umírali staří Egypťané?

9 Nemoci ve starém Egyptě
1. Srdeční choroby 2. Mrtvice 3. Rakovina 4. Cukrovka 5. Zánět kloubů 6. Stres

10 Úmrtnost v ČR podle příčin smrti
55,5% KVO 24,1% rakovina 7,3% poranění 3,9% dýchací s. 3,8% trávící s. 5,4% ostatní

11 Varovná statistika „Kardiovaskulární choroby jsou v současnosti příčinou 56% všech úmrtí. Na nádorové onemocnění umírá v české republice 21% lidí… Vzhledem k vysoké úmrtnosti na kardiovaskulární choroby, která se od roku 1950 do 1986 zvýšila podle jeho slov o 71,4% jsou tato onemocnění označována za největší epidemii neinfekčních chronických onemocnění. …umírají v důsledku onemocnění srdce a krevního oběhu stále mladší a mladší lidé…“

12 Můžeš si vybrat! Návod k použití
Buď budeš respektovat Boží návod k životu a budeš šťastný, nebo budeš zeslabený nemocemi a předčasně zemřeš. Můžeš si vybrat!

13 RŮZNÉ DRUHY ZÁKONŮ V BIBLI (I)
1. OBŘADNÍ ZÁKON Stínové zákony a svatyně, která ukazovala na Ježíše Krista. 2. OBČANSKÝ ZÁKON Platil pro izraelský národ. Ztratil platnost r. 70 po Kr., kdy Izrael přestal existovat jako stát. 3. ZDRAVOTNÍ ZÁKONY Jsou pro dobro člověka, pokud žije na zemi. 3. ZDRAVOTNÍ ZÁKONY Jsou pro dobro člověka, pokud žije na zemi. 4. MRAVNÍ ZÁKON Věčné Boží zásady, důležité pro šťastný život člověka.

14 "Tady začíná kniha léčení všech částí lidského těla
"Tady začíná kniha léčení všech částí lidského těla..." Udivený Ebers nemohl odtrhnout oči od fascinujícího textu. Na druhé straně papyrusu bylo podle datumovaných zápisků možno usoudit, že tento papyrus bol napsaný nejdříve v roce 1585 př. n. l.

15 Papyrus EBER z 1552 př.Kr. Georg Ebers koupil v roce 1873 v Luxoru papyrus, svitek, dlouhý 20,23 m se 108 hustě popsanými odstavci, každý po znacích. "Tady začíná kniha léčení všech částí lidského těla..." Udivený Ebers nemohl odtrhnout oči od fascinujícího textu.

16 Papyrus EBER z 1552 př.Kr. „Kdo chce zabránit šedivění vlasů, pak potři svou hlavu krví černého telete, které bylo uvařeno v oleji nebo tuku chřestýše.“ „Jestliže vypadávají vlasy, potom použij následující prostředek, který sestává ze 6 druhů tuků: z koně, hrocha, krokodýla, kočky, hada a kamzíka. Abys to posílil, vtírej to zuby osla a svař to s medem.“

17 Papyrus EBER z 1552 př.Kr. Několik set receptů Egypta!
V této době se narodil „Egyptský princ“ – Mojžíš. Sk 7,22  “Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech.“

18 1-5 knih Mojžíšových Proč Mojžíš nenapsal žádný recept z university Egyptské? Egyptský zákon Boží zákon

19 MALOMOCENSTVÍ - LEPRA V ranném středověku v 6. a 7. století se rozšířilo rychlosti větru a po celé Evropě se stalo vážným nebezpečím. Všude rozsévalo hrůzu a děs. Miliony umírali. Jak ho léčili lékaři? „Tato choroba vzniká používáním masa nemocných vepřů, pepře, česneku,…“ Odhaduje se, že malomocenstvím v současné doƄě trpí miliónů lidí.

20 Zdravotní zákony - karanténa
Bible: Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“ Zdravotní zákony - karanténa

21 ČERNÁ SMRT - MOR Největší katastrofa, která kdy přepadla lidí. První, celoevropská epidemie moru měla na svědomí 25 miliónů mrtvých, tedy asi třetinu obyvatel tehdejší Evropy. Nebezpečí infekce existovalo všude tam, kde lidé přicházeli vzájemně do styku Ve 14. století zemřelo odhadem 60 mil. lidí. Mrtvá a shnilá těla ležela všude. Ve středověku umíral na mor každý 4. člověk. Lékaři měli množství knih a metod, ale situace se jenom zhoršovala.

22 Jedno z nejživějších svědectví následků moru nám zanechal Ital Agnolo di Tura , autor Sienská kronika zaznamenávající události z let Řádění moru ve městě Siena v roce 1348 popisuje takto: Umírání začalo v Sieně v květnu. Bylo to ukrutné a strašné; a nevím, kde mám začít vyprávět o ukrutnosti a způsobech nemilosrdnosti. Téměř každému se zdálo, že musí oněmět při pohledu na tu bolest. A lidskému jazyku je nemožné vylíčit tu strašnou věc. Vskutku každý, kdo nespatří tu hrůzu, smí být zván blažený. A oběti umíraly téměř ihned. Otékaly pod pažemi a ve slabinách a padaly k zemi mrtvy během řeči. Otec opouštěl dítě, žena muže, jeden bratr druhého; neboť tato nemoc, zdálo se, zachvacovala dechem a pohledem. A tak umírali. A nedal se nalézt nikdo, kdo by zakopal mrtvého za peníze nebo kvůli přátelství. Členové domácnosti nosili své mrtvé do příkopu jak jen mohli, bez kněze, bez bohoslužba . Ani zvon y za mrtvé nezněly. A jakmile se tyto jámy naplnily, vykopávaly se další. A já, Agnolo z Tury, zvaný Tlustý, jsem vlastníma rukama zakopal svých pět dětí. A někteří byli jen tak málo pokryti hlínou, že je psi vytahovali ven a po městě požírali těla. Nebyl nikdo, kdo by plakal pro něčí smrt, pro všechny ty očekávané mrtvé. A tak mnoho lidí umíralo, že všichni věřili, že je to konec světa. A žádný lék či jiná ochrana nebyly k ničemu. A všechno to bylo tak strašné, že já, pisatel, na to nemohu pomyslet a proto nebudu pokračovat.

23 Řešení Uplatnění biblické zásady karantény přinesly neuvěřitelné výsledky v naprosto beznadějné situaci. Celá evropská historie byla ovlivněna Božím slovem, které bylo předáno Židům. Podezření budilo i to, že během moru zemřelo méně Židů než křesťanů (což ovšem bylo dáno jednak lepšími hygiena návyky (nábožensky motivovanými)

24 Zdravotní zákony - karanténa
Bible: 3.Moj 13.kp „…uzavřou ho na sedm dní… Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“ „spálí oděv, či látku ohněm…!“ „…dům oškrabou uvnitř dokola a hlínu kterou oškrabali, vysypou ven za město…“ „…Strhnou tem dům a kamení, dříví i hlínou vynesou ven za město…“ Zdravotní zákony - karanténa

25 ÚPLAVICE, CHOLERA, TYFUS
Do 18. stol. žádné hygienické předpisy. Pomyje, odpadky, kanalizace uprostřed ulice, nevýslovný zápach, mouchy, To stálo život milionů lidí.

26 Zdravotní zákony - kanalizace
Bible 5.Moj. 23,13  „Vně za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu.. Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ.“ Zdravotní zákony - kanalizace

27 Infekční choroby Vídeň – rok 1840 „královna medicíny“
Každá 6. pacientka umírala na oddělení „šestinedělek“. Diagnóza lékařů: „ porodní zácpa, pozdní nástup kojení, strach, otrávený vzduch..“ Pitevna a gynekologie. Lékaři ani studenti si nemyli ruce. Smrtelná choroba přenášena z mrtvých na živé. Dr.Semmelweis – nařízení umývat ruce kritizováno a zesměšňováno. (57 úmrtí – pak 1 ze 42; 1 z 84 žen). Vyhozen!!

28 Zdravotní zákony –umývat se
Bible: Každý, kdo by se dotkl mrtvého, člověka, který zemřel, a neočistil by se … Až si kněz vypere roucha a omyje se celý vodou, může vejít do tábora, ale bude nečistý až do večera. Ten si vypere roucho, omyje se vodou a večer bude čistý. Každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého anebo lidských kostí či hrobu, bude nečistý ... Zdravotní zákony –umývat se

29 Infekce - Epidemie V 19. století chirurgické přípravy zcela primitivní: pacient se svlékal na operačním sále… lékař si tam odložil kabát a vyhrnul si rukávy košile…. Zpráva z r.1876 od DR.Roswell Parka: “Když jsem začal se svou prací v jedné z největších amerických nemocnic jako internista, během první zimy zemřeli na 2 výjimky všichni operovaní pacienti na otravu krve.“ Nemocnice v NY vydala hygienické předpisy v r stejné jako v Bibli

30 Zdravotní zákony -desinfekce
Bible Umývat ruce: Ten si vypere roucho, omyje se vodou a večer bude čistý. POD TEKOUCÍ VODOU USUČÍ NA SLUNCI Zdravotní zákony -desinfekce

31 Rakovina dělohy O 3,500 let později po napsání Bible lékaři objevili příčiny dalších zhoubných chorob. Nejrozšířenější a nejběžnější typ rakoviny, který postihuje ženy mezi lety je rakovina dělohy.

32 Počátkem 20. století si lékaři všimli, že židovské ženy netrpí rakovinou dělohy. Objev, údiv a otázka proč? Tento jev může být pozorován hlavně v zemích, kde patří obřízka částečně k víře, například v Turecku nebo jiných islámských zemích.

33 Zdravotní zákony - obřízka
: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, Zdravotní zákony - obřízka

34 Proč v osmém dni? To, co židé dodržují po tisíciletí, nevzniklo na základě pozorování a pokusů, ale bylo jim dáno přímým Božím příkazem. Osmý den nedovedl nikdo vysvětlit, až teprve v roce 1946 lékaři přišli na to, že 1- koncentrace protrombinu a vitaminu K, který je důležitý pro srážlivost krve, dosáhne nejvyšší koncentrace za celý lidský život právě v osmý den života. 2- Vitamín K se začne tvořit ve střevech dítěte teprve mezi dnem po narození. Osmý den dosáhne protrombin jedinečnou hladinu, dokonce 110% normálu, proto je nejvhodnějším dnem pro obřízku, přesně tak, jak to určil Bůh.

35 obřízka 8.den „…Bude po osmého dne po narození obřezán…“ 1 Moj 17,12
PROTHROMBIN VITAMIN ‘K‘ „…Bude po osmého dne po narození obřezán…“ 1 Moj 17,12

36 Obřízka chrání před rakovinou nejen ženy, ale i muže
Obřízka chrání před rakovinou nejen ženy, ale i muže. Rakovina mužského pohlaví u mužů s obřízkou je tak vzácná, že do roku 1955 byly zaznamenány pouze 4 případy. Prevence je důležitější než léčba sama.

37 Jak být zdravým a šťastným
Mohu chválit Boha svým tělem ?

38 Co si ceníme v životě nejvíce?
Bible dává naději jen do budoucna? Já ale žiji teď! Chci něco pro dnešek! „…Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10,10 Co si ceníme v životě nejvíce?

39 Co to je? V první polovině svého života vynakládáme peníze na to, abychom své zničili a ve druhé polovině svého života jsme ochotni vynaložit všechny své prostředky, abychom své zase získali zpět. zdraví zdraví

40 To nejdůležitější: „Hlavně zdraví“
Co to je zdraví? Náhoda? Štěstí? Nemocnice? Lékárna? Geny?

41 „Zdraví není jen nepřítomnost nemoci.
Bůh vložil do našich orgánů, buněk a tkání podivuhodné zákony. Zdraví není věcí náhody. „Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody člověka.“ WHO

42 Zdraví není věcí náhody
20% biologická dědičnost 50% životní styl 10% lékařská péče 20 % životní prostředí

43 Jaká je souvislost mezi mým tělem a mým Bohem?
Jaký je vztah mezí tělem a náboženstvím? Jaká je souvislost mezi mým tělem a mým Bohem?

44 Jak se dívám na svoje tělo ?
„Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 1.Tes 5,23 Jak se dívám na svoje tělo ?

45 Jak mohu svým tělem oslavovat Boha?
„ Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“1.Kor 6,19.20 Jak mohu svým tělem oslavovat Boha?

46 Uctívat Stvořitele mohu také tím, že neničím své tělo, které vytvořil
„…Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ Zj 14,7 Uctívat Stvořitele mohu také tím, že neničím své tělo, které vytvořil

47 Rakovina! Pomalu se stává běžnou součástí života skoro stejně jako chřipka. Podle odhadů lékařů bude jednou se zhoubným onemocněním bojovat každý třetí Čech. „…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ Moj 15,26

48 Rakovina zabíjí stále víc!
Počet případů rakoviny prsu se za 25 let téměř zdvojnásobil Jen v loňském roce onemocnělo nově rakovinou 64 tisíc lidí, přitom před čtyřmi lety jich bylo o 7 tisíc méně! I když se za poslední desetiletí léčba nádorů výrazně změnila a umožňuje často úplné vyléčení, za rok u nás zemře 28 tisíc nemocných! Nejčastějším nádorem trávicí soustavy je zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku. V roce 1999 dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo v České republice nově zjištěno nemocných s tímto typem nádoru. Od 60. let minulého století se jeho výskyt ztrojnásobil. "Až šedesát procent rizikových faktrorů způsobuje kouření, nesprávná výživa a nedostatek pohybu.“ říká onkolog Jan Žaloudík.

49 Tabák Alkohol Jídlo Úcta k životu „Nezabiješ.“ 2.Moj 20,13
Sebevražda na splátky?

50

51 V souvislosti s kouřením umírá asi 50 % pravidelných kuřáků.
Tabák Kuřáci žijí průměrně o 8 let méně. Jedna krabička cigaret = 2 hodiny života! V souvislosti s kouřením umírá asi 50 % pravidelných kuřáků.

52 Kouření Na následky kouření umírá každý den přes 330 lidí!
Rakovina plic Infarkt – onemocnění koronárních cév srdečních Ostatní rakovinná onemocnění

53 Zdravotní zákony -nezabiješ
Bible Nezabiješ! 1.Kor 6,19.206,19  „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1.Kor 3,173,16  „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ Zdravotní zákony -nezabiješ

54 Alkohol

55 Bible Přísl 23,19-21; 29-34 „ Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry. Komu zbude "Ach" a komu "Běda"? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu kalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. "Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase."

56 Pohlavní choroby - AIDS

57 Zdravotní zákony -věrnost
Bible 1.Kor 6,18 Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Přísl 5,1-12 Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň ucho k mé rozumnosti: ze rtů cizí ženy kape med a její jazyk je sladší než olej, nakonec je hořká jako pelyněk... Proč bys blouznil, syny můj, po cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral? Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny stopy. Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu. Nedbal napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost. Zdravotní zákony -věrnost

58 Záleží na tom, co jím a piji?
„Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ Kor 10,31 Vyšetřeno na 200 egyptských mumií! Pořízeno na 1000 RTG snímků!

59 Boží jídelníček pro člověka:
„Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ b1 Moj 1,29 Zdravotní zákony –vegetarianizmus „…a budeš jíst polní byliny.“ 1 Moj 3,18

60 Po potopě Bůh dovolil jíst maso.
„Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce a samici, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. 1 Moj 7,2 Jaký je rozdíl mezi čistým a nečistým?

61 Biblická definice „čisté“ a „nečisté“ (3 Moj 11.kp.)
Zvířata která jsou čistá: (kráva, ovce, koza,jelen) a/ mají rozdělena kopyta b/ jsou přežvýkavci Zvířata, čistá ve vodě: (kapr, losos, tuňák) a/ mají ploutve b/ mají šupiny Ptáci, kteří jsou čistí: (slepice, husa, holub) a/ mají dvojí trávení Zdravotní zákony – čisté a nečisté

62 Konkrétní informace „ Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením, nesmíte však jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně rozdělená; budou pro vás nečistí.

63 Konkrétní informace Ani vepře, má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst…“ 5 Moj 14,7.8 Moderní výzkumy dokazují pravdivost těchto slov.

64 Živočišný tuk a krev: „To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích: ‚Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev.‘ “ 3 Moj 3,17

65 Zdravotní zákony – NE živočišné tuky
cholesterol Cholesterol Zdravotní zákony – NE živočišné tuky

66 Dnešní věda potvrzuje staré biblické zásady
Zdravotní studie kalifornských ASD přinesly tyto výsledky: muži žijí průměrně o 6 let déle ženy žijí průměrně o 9 let déle Podobné výsledky byly zjištěny při vědeckých studiích v Holandsku, Dánsku, Norsku, atd.

67 Vztahové problémy Hádky Žárlivost Závist Nenávist Zahořklost Vášeň
Podlost Rozpory Rozkoly

68 Bible Žid 12,15  Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Přísl 15,17  Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Kol 3,5-14,5 3,8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 3,9 Neobelhávejte jeden druhého, ……., oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 3,13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

69 Hřích Pocit viny…

70 Bible Žalm 32,1-2 Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. MAT 11,39 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Jan 14,27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

71 Poslušnost Bohu se vždy vyplácí!
„Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy.“ 1 Kor 3,17

72 Mne se to ale nezdá.... „...tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“ 2.Kor 10,12 „... bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.“ 1K 1,25

73 „... Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84,12

74 Dnes můžeš začít žít zdravě!
Chci Boha oslavovat také svým tělem!

75 abych jí věřil jako dříve. Nemohu již žít dále v nejistotě.“
„Vracím se zpět k Bibli, abych jí věřil jako dříve. Nemohu již žít dále v nejistotě.“ Henry Drumond Pojdte také zpět k Bibli. Tato kniha vám může pomoct. Miliony životů byly změněny při studiu Bible. Vidíte, záleží na tom, co s Biblí uděláme. Je to víc než jen kniha, kterou nosíme do shromáždění anebo ji vystavíme doma! Dává nám víc než informativní nebo užitečné rady. Je to Bůh, který promlouvá k našim srdcím.


Stáhnout ppt "Bible a zákony o zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google