Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. světová válka (1. část) Vypuknutí 2. sv. války Západní tažení Bitva o Británii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. světová válka (1. část) Vypuknutí 2. sv. války Západní tažení Bitva o Británii."— Transkript prezentace:

1 II. světová válka (1. část) Vypuknutí 2. sv. války Západní tažení Bitva o Británii

2

3 Preludium  přípravy na dobytí Polska – „Fall Weiss“  základní myšlenka plánu: „Předpokládáme, že konflikt s Polskem bude lokalizován. Anglie a Francie nebudou kvůli Varšavě válčit. Jestliže Poláky porazíme v krátké době, pak Anglie bude demonstrovat pouze na moři a Francie se stáhne na Maginotovu linii. Jestliže však proti očekávání vypukne evropská válka, budeme bojovat se vší rozhodností.“ (A. Hitler)  15. března 1939 obsazeny Čechy a Morava  za čtrnáct dní Klajpeda  v dubnu okupuje Itálie Albánii

4

5 Polské obavy  polská vláda znepokojena → spojenecká dohoda s Británií, záhy i s Francií  Hitler reaguje vypovězením smlouvy o neútočení  nárůst německých provokací na hranicích  Goebbelsův tisk zahajuje rozsáhlou kampaň (ohledně „utiskovaných“ soukmenovců v Polsku)  Hitler žádá od SN sporný přístav Gdaňsk

6 Pakt Molotov-Ribbentrop  snaha zatáhnout do hry Stalinův SSSR  23. srpna 1939 podepsán ministry zahraničních věcí (Ribbentrop a Molotov)  základní myšlenka: dohoda o neútočení  tajný dodatek: dohoda o parcelaci Polska a Pobaltí  rozvrácení dosavadní rovnováhy sil  bývalí protivníci rázem na stejné lodi (viz Španělská občanská válka)

7

8 Tajný dodatek paktu

9 Vypuknutí 2. sv. války  1. září 1939  časně obsazen Gdaňsk jako odveta za údajné provokace (zinscenované přepadení něm. vysílače v Gliwici)  3. září 1939  vyhlašují Británie a Francie na základě smluv s Polskem (a díky nátlaku veřejného mínění) válku Německu => začíná 2. světová válka  o agresorovi není pochyb (viz 1. sv. válka)

10

11

12 Čtvrté dělení Polska  německá taktika bleskové války → za 25 dní kapitulace Varšavy  17. září překračují sovětské jednotky hranici  vysvětlení: ochrana běloruské a ukrajin. populace (před kým?)  28. září společná přehlídka německých a sovětských vojsk v Brestu Litevském → dohodnuto definitivní rozdělení Polska

13 Setkání sovětských a německých vojáků

14 Okupace polského území  okamžitě po anexi etnické čistky  Slované jako méněcenná rasa (nutnost pracovat)  12. října zřízen Generální gouvernement (Krakov)  „odpadní jáma“ říše a finální stanice pro vysídlené Židy

15

16 Sovětská expanze  Z. Ukrajina a Z. Bělorusko násilně připojeny  Pobaltí obsazeno v září 1939 (anektováno v červnu 1940)  útok na Finsko → zahájení tzv. zimní války (listopad 1939 – březen 1940)  důvod: Leningrad příliš blízko hranic  nečekaně houževnatý odpor Finů (ztráty 26 000 × 200 000)  výsledek  zisky minimální (Karelská šíje)  Finsko na straně Německa  SSSR vyloučen ze SN

17 Katyňský masakr

18

19  při útoku SSSR na Polsko zajato mnoho vojáků a civilního obyvatelstva (inteligence)  deportace do východního Ruska, Běloruska a na Ukrajinu  na doporučení („není žádoucí držet prominentní válečné zajatce nepřátelsky smýšlející proti SSSR a komunismu“ ) a na příkaz NKVD (sovětská tajná policie) povražděni

20 Příkazy k vraždě Beriův přímý rozkaz

21 Katyňský masakr  popravy provedeny v Katyni, Ostaškovu a Starobělsku (dnes Bělorusko)  celkově povražděno 25 000 mužů (15 000 důstojníků a 10 000 příslušníků polské inteligence)

22 Rozluštění masakru  o vraždách prakticky nikdo nevěděl  v dubnu 1943 odhaleny první hroby (spoutaní zajatci stříleni do týla)  polská exilová vláda podezřívá SSSR (záhadné zmizení polských důstojníků na začátku války)  vyšetřováním pověřen Mezinárodní červený kříž  snaha využít pro německou propagandu

23 Propaganda

24 Mlčení  SSSR vše popírá → za vše zodpovědné nacist. Německo (dokonce i během Norimberského procesu)  materiály však jasně průkazné (korespondence, deníky, noviny,...)  Spojenci důkazy záměrně zamlčí (již během války)  SSSR vinu popírá až do r. 1990, poté vydány usvědčující spisy

25 Západní tažení Blitzkrieg v praxi

26 Podivná válka (příp. „válka vsedě“)  francouzská představa o dokonalé pevnosti (Maginotova linie)  britské zájmy ochránit především metropoli  výsledek: nikdo neválčí a každý čeká  4. září ovšem zahájena bitva o Atlantik  Německo získává čas na realizaci „Fall Gelb“ (dobytí Francie, Belgie a Nizozemí)

27

28

29 Severské země  nutnost zajistit dodávky žel. rudy ze Švédska  obsazení Dánska (za jediný den!) a Norska (tvrdé boje se Spojenci o Narvik)  v Norsku symbolem kolaborace Vidkun Quisling

30 Pád Francie  10. května 1940 zahájení útoku na Nizozemí, Belgii a Lucembursko, hlavním cílem → Francie  dokonalý „blitzkrieg“ → obchvat Mag. linie  izolace britského expedičního sboru u Dunkerque → nutnost evakuace (operace Dynamo)  22. června 1940 podepsána kapitulace v Compiégne

31 Compiégne

32

33 Pokořená Francie  rozdělení státu na dvě části:  sever okupován Němci  na jihu ustavena tzv. „vichystická Francie“ (hl. město ve Vichy) pod vedením generála Pétaina  gen. Charles de Gaulle v londýnském exilu  organizátor odporu → tzv. Svobodná Francie  Británie potápí franc. loďstvo, aby se nedostalo k nepříteli Pétain a Hitler

34 Churchill a de Gaulle

35

36

37 Bitva o Británii (srpen – říjen 1940) největší letecká bitva všech dob

38 Přípravy  květen 1940 – premiérem Velké Británie Winston Spencer Churchill (tvrdý zastánce bezpodmínečné kapitulace Německa: „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ )  19. července nabízí Hitler osamocené Británii mír (!) → odmítnuto  8. srpna spuštěna operace Seelöwe (invaze)  zahájeny nálety (snaha zlomit britský odpor)

39 Letecká bitva o Británii  britské síly – RAF (Royal Air Force) :  značně slabé, ale výkonné  letadla typu Spitfire a Hurricane  radar  dešifrovací zařízení Enigma  německé síly – Luftwaffe (Hermann Göring)  velké a výkonné  letadla typu Messerschmitt 109 a 110, Heinkel 111  značný problém – palivo

40

41 Hermann Göring

42 Bombardování  útoky proti letištím, továrnám a dalším strategickým cílům  nálety taktéž na samotný Londýn (kulminace útoků 15. září – souběžně až 500 letadel!)  britská morálka nezlomena (Churchill)

43 Střety ve vzduchu  na britské straně mnoho legionářů, mezi nimi i Čechoslováci (František Fajtl, František Peřina)  nesčetné vzdušné souboje mezi německými a britskými stíhači (tzv. „rytíři nebes“)

44 František Peřina („Generál nebe“)

45 František Fajtl

46 Konec bitvy  do konce října 1940 ztratí Luftwaffe 1733 strojů a nedokáže odvrátit porážku  karta se obrací a tentokrát britské RAF začíná útočit na říšská města

47 The finest hour „Vytrváme až do konce! Budeme bojovat ve Francii, budeme bojovat na mořích a oceánech, budeme bojovat ve vzduchu, stále sebevědoměji a silněji. Budeme bránit svůj ostrov a to za každou cenu. Budeme bojovat na pobřeží, budeme bojovat v přístavištích. Budeme bojovat na polích a na ulicích, budeme bojovat v horách. Nikdy se nevzdáme. Hitler ví, že nás na tomto ostrově musí porazit, jinak válku prohraje. Když mu dokážeme vzdorovat, celá Evropa může být svobodná a život světa se může pozvednout k širokým, sluncem prozářeným výšinám. A nyní nám je souzeno nést hlavní tíhu boje a statečně se postavit tomu nejhoršímu, co může způsobit tyranova moc a nepřátelství. Vzchopme se tedy! A i kdyby Britské impérium a jeho společenství národů přetrvalo dalších tisíc let, lidé si pak řeknou: toto byla jejich nejskvělejší hodina.“ - sir Winston Spencer Churchill

48


Stáhnout ppt "II. světová válka (1. část) Vypuknutí 2. sv. války Západní tažení Bitva o Británii."

Podobné prezentace


Reklamy Google