Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita zdravotnej starostlivosti a informačné systémy Model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management) a jeho podpora prostredníctvom.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita zdravotnej starostlivosti a informačné systémy Model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management) a jeho podpora prostredníctvom."— Transkript prezentace:

1 Kvalita zdravotnej starostlivosti a informačné systémy Model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management) a jeho podpora prostredníctvom informačných technológií MUDr. Miloš Suchý, Centrum pro kvalitu Státního zdravotního ústavu v Praze

2 Co je to kvalita… Dělat správné věci……… Dělat věci správně………
Dělat věci na správném místě ……... Dělat věci ve správný čas (včas)……… ……… A to hned napoprvé……… … a 30 dalších definic kvality

3 Jaká je kvalita života ve kterém žijeme..
… málo peněz … spěcháme … děláme chyby … nemůžeme něco najít … a stejně to nakonec všechno nestihneme

4 Jak nám pomůže IT? Zpomalí (naše spěchání)
Zklidní (naše vnímání a chování) Zpřesní (naši práci a uvažování) Zprůhlední (prostředí, ve kterém pracujeme) Znemožní (dělat fatální chyby) Zhodnotí (procesy v prostředí) Zúročí (vložené zdroje) …..

5 Co je to kvalita zdravotní péče…
Výsledný užitek ve shodě s očekáváním – uspokojení v souladu s očekáváním Uzdravení, přežití Přežití v očekávané kvalitě života Žádná bolest Žádný strach Nečekat!!!! Hodně informací Dobré jídlo Čistota a pořádek Sociální jistoty Nechte mě spát… Milá sestřička Co nejdřív doma… Spokojený život bez omezení po léčbě Objektivní výsledky péče ……………….

6 Jak pomůže IT při rozhodování..?
Hodnocení - hodnotí podmínky ve kterých se nacházíme (je to kvalitní, nebo ne?) Informace - poskytuje informace o stavu věcí (jaké to je a jak se to projevuje…) Zpracování dat - sčítá, dělí, vkládá do tabulek Sběr dat – sbírá data jako jsou počty výkonů, diagnózy, náklady…

7 Business Intelligence
BI ... EFEKTIVITA, KVALITA, TRENDY, ANALÝZY, ... GRAFY TABULKY MODELY PROGNÓZY FIN. ÚČETNICTVÍ TRANSFORMAČNÍ PROCEDURY PERSONALISTIKA DATOVÝ SKLAD (DATA WAREHOUSE) NEMOCNIČNÍ IS DOTAZOVACÍ A ANALYTICKÉ NÁSTROJE

8 Co je cílem zdravotní péče?
Efektivnost - poskytovat kvalitní zdravotní péči za „dobrou cenu“… Umíme stanovit co je to kvalitní péče? Co je to „dobrá cena“? – umíme se na ní dohodnout? A za co je cena? Za PRODUKT !!! Co je to produkt? Výsledek procesu Rozhodující je vztah kvality (výsledku) a spotřeby (nákladů) změřit! změřit! změřit!

9 Efektivnost jako cíl Různé pohledy na efektivnost Alokační efektivnost
Optimalizace vztahu uspokojení potřeby (kvality, užitku) a spotřeby zdrojů S vynaložením jakých nákladů dosáhneme požadovaného (standardního) užitku? Je možné při stejných nákladech zvyšovat kvalitu, užitek? Alokační efektivnost Alokační efektivnost (allocatice efficiency) je takový ekonomický výsledek, při němž nemůže dojít k žádné reorganizaci, nebo obchodu, které by zvýšily užitek, nebo uspokojení jednoho subjektu, aniž sníží užitek, nebo uspokojení jiného subjektu Někdy se používá formulace, že „nemůžeme nikomu zlepšit situaci, aniž někomu jinému situaci zhoršíme“. Takové řešení se nalézá na hranici produkčních možností. Za určitých omezených podmínek vede dokonalá konkurence k alokační efektivnosti. Nazývá se též Paretovou efektivností (P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, 1955, str. 966) změřit! změřit!

10 Alokační efektivita klíčových hráčů ve zdravotnictví
Užitek pacienta Zdraví, uzdravení vnímané subjektivně Fyzická, psychická a sociální pohoda Zdraví, uzdravení definované objektivně Minimalizace vlastních hmotných výdajů změřit! změřit! změřit! Užitek plátce Dlouhodobá a krátkodobá finanční stabilita Minimalizace výdajů (efektivní vynaložení zdrojů) Maximalizace výběru pojistného Spokojenost zaměstnanců Rozvoj organizace a zaměstnanců Dobrá pověst, spokojenost pojištěnců Užitek poskytovatele Dlouhodobá a krátkodobá finanční stabilita Minimalizace výdajů (efektivní vynaložení zdrojů) Spokojenost zaměstnanců Rozvoj organizace a zaměstnanců Dobrá pověst, spokojenost pacientů

11 Matice efektivity Hodnota – kvalita v.s. cena
změřit! Hodnota – kvalita v.s. cena změřit! Produktivita – výkon v.s. náklady

12 Potřeba konceptu kvality
Mnoho metod, nebezpečí nekoncepčnosti při implementaci do celku Modely komplexního přístupu k podpoře stálého zvyšování kvality ISO… TQM EBM HTA, doporučené postupy, protokoly, SOP (standardní operační postupy) Akreditace a certifikace Akreditace nemocnic Model excelence EFQM

13 Model excelence EFQM Kam dospěl svět, Evropa a kam chceme my?
Model excelence jako jasně definovaný cíl European Foundation of Quality Management Celosvětově uznávaný zastřešující model kvalitního řízení / řízení kvality Umožňuje postupné, metodicky jednotné zavádění metod hodnocení a řízení kvality v jednotlivých oblastech zdravotnictví EFQM model je určitý mezník při hledání optimálních řešení v oblasti řízení jakosti (široký konsensus)

14 Model excelence – hlavní rysy
Systematizuje komplexní přístup k řízení kvality a kvalitnímu řízení Vede management nemocnice při postupném zavádění metod řízení a umožňuje postupné zvyšování kvality v oblastech podle zvolených priorit Model umožňuje systematicky zvládnout systém jako celek (celá nemocnice a její jednotlivé části, celý systém zdravotní péče…)

15 Model excelence – 9 kriterií
Vedení (zapojení vedoucích pracovníků, jejich odpovědnost a kompetence) Závěry a strategie (jasné cíle a kvalitní data) Zaměstnanci (péče o rozvoj, kvalitní komunikace a motivace) Partnerství a zdroje (finance, dostupné informace, zdokonalování aktiv, rozvoj alternativních technologií) Procesy (systematizace a standardizace procesů, jejich hodnocení a zlepšování) Výsledky vztažené k zákazníkům (šetření a hodnocení spokojenosti) Výsledky vztažené k zaměstnancům (pravidelné hodnocení spokojenosti a rozvoje zaměstnanců) Výsledky vztažené ke společnosti (vliv na prostředí) Klíčové výsledky výkonnosti (KPI´s Key Performance Indicators)

16 4 klíčové metodiky pro EFQM
Procesní analýzy (PA) Metody vymezení, popisu a systematizace klíčových procesů Nalezení klíčových bodů hodnocení průběhu, kvality a výsledků Měření výkonnosti (PM) Standardizované metody sběru dat a výpočtu klíčových indikátorů (KPI´s) Hodnocení vlastního výkonu, kvality, efektivity komplexu činností Hodnocení spotřeby procesů Activity Based Costing (ABC) – přiřazování nepřímých nákladů k činnostem Strategické plánování s využitím vyvážené skupiny ukazatelů (BSC) Finanční viabilita a stabilita Spokojenost klientů Optimalizace vnitřních procesů Rozvoj organizace a jejích zaměstnanců změřit! změřit!

17 Klíčové metody EFQM schématicky
Process Analysis procesní mapy změřit! Performance Measurement měřiče výkonu Balanced Scorecard komplexní řízení klíčových podnikových oblastí ABC Activity Based Costing měření nákladů procesů ISO uspořádání vybraných oblastí argument pro okolí změřit!

18 Procesní analýzy Exaktní popis procesu, jeho účastníků, klíčových parametrů, dokumentů a datových zdrojů - demo Parametrizace procesů podle vlastností Klinická klasifikace (ICD 10, DRG…) Druh technologické nebo administrativní procedury

19 Hodnocení nákladů Activity Based Costing (ABC)
Přiřazování nepřímých nákladů na procesy Schopnost vypočítat a hodnotit náklady na jednotlivé činnosti a zajistit podmínky pro hodnocení vztahu nákladů a výsledků (kvality, úspěšnosti) Příklad 1 – náklady v účetnictví a jejich rozpočítání podle výkazů péče pro zdravotní pojišťovny nebo.. Příklad 2 – náklady v účetnictví a jejich rozpočítání podle speciální evidence činností v konkrétním provozu

20 Měření výkonnosti Měření spotřeby, kvality, efektivity, výsledku, úspěšnosti (Performance Measurement Systems – PMS) Pro měření výkonnosti potřebujeme sběr dat o klíčových parametrech procesu a výpočet nákladů na procesy Systémy měření jsou charakterizovány určitými principy (například kriteria JCAHO)

21 Podmínky pro měření výkonnosti
Vytvoření systematizovaného a standardizovaného informačního prostředí – významná úloha IS Stanovení obecných pravidel, standardizace stávajících datových zdrojů k zajištění co nejkvalitnější datové základny Definování produktu jako standardizované procesní entity

22 Zkušenosti s měřením výkonnosti
Zdroje inspirace v zahraničí - zámoří Instituce JCAHO Joint Commision of Healthcare Organizations HCFA Health Care Financing Administration ABHC Association for Benchmarking Health Care Projekty HCUP (OIs) Healthcare Cost and Utilization Project (Quality Indicators) CPMs project Clinical Performance Measures Project ORYX Outcomes Measurement (the next evolution for accreditation) Podmínky – 6 kriterií a 13 atributů pro PM

23 Zkušenosti s měřením výkonnosti
Zdroje inspirace v zahraničí - Evropa NHS performance indicators (UK) Intensium – performance measurement for critical care (Fin) Zdroje celosvětové ISQua performance indicators – Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví a jí vydané indikátory

24 Zkušenosti s měřením výkonnosti
Situace v České republice ÚZIS – globální údaje, zatím nedostatečná zpětná vazba a kontrola validity Data zdravotních pojišťoven – nejsou využívána pro další subjekty Vlastní iniciativy poskytovatelů – od roku 1998 (PMS 2000, Kvalita na ICU, MARK Q…) Iniciativy MZd od roku 2000 Projekt vývoje českého prostředí DRG Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví a programy kvality

25 Hlavní principy měření I
Standardizace datových zdrojů ve zdravotní péči Obvyklé zdroje Evidence činností (účty pro ZP) Evidence nákladů (účetnictví) Zdravotnická statistika (ÚZIS) Personalistika Klinická klasifikace (MKN 10, výkony, DRG..) Dosud málo používané, neustálené datové zdroje Severity score Stadium nádoru….

26 Hlavní principy měření II
Orientace na proces a produkt Problém - běžná evidence činností je sice vedena k případu péče, ale produkt není jednoznačně vymezen (kdy končí a začíná, z čeho sestává a jaké má vztahy s okolím) Evidence nákladů a lidských zdrojů je vedena výhradně ke struktuře organizace Definice tzv. Modulu pro produkci (datový a algoritmický standard vytvářející procesní entitu s měřitelnými prvky)

27 Produkt – proces jako nositel klíčových informací
kvalita A A A A A A A A A A A produkt dílčí produkty výstupy výsledky měření B B B B B B B B B B B klinická klasifikace C C C C C C C C C C C náklady Produkt a dílčí produkty jako nositelé nákladů

28 Hlavní principy měření III
Orientace na vztahy zdánlivě nesourodých ukazatelů Objem výkonu versus náklady – hodnocení rentability provozních jednotek Objem výkonu versus kvalita (výsledek) – hodnocení erudice Náklady versus kvalita (výsledek) – komplexní hodnocení efektivity procesů péče Více dimenzí (pohledů) na data a výsledky měření demo

29 Hlavní principy měření IV
Srovnávání, benchmarking „Umění učit se od úspěšných“ Vytváření referenčních hodnot Datové centrum s referenčními hodnotami Výkaznictví orientované na klíčové ukazatele (KPI´s key performance indicators) demo

30 Měření a regiony - budoucnost
Měření v rámci regionů by měla vycházet z obecně uznávaných principů a z centrálně ověřených metodik (role CKZ, projektu DRG) Celý svět se snaží sjednotit klíčové ukazatele, aby bylo možné srovnávání Krajská samospráva vyžaduje autonomii při rozhodování, ale potřebuje „centrální informace“

31 Měření a regiony - zkušenosti
Měřením lze získat kvalitní informace pro rozhodování o restrukturalizaci - demo Lze hodnotit rentabilitu některých klíčových skupin léčebných procesů (traumata, cévní mozkové příhody, akutní koronární příhody, onkologie a další) Krajské zdravotní správě je možné nastavit pohled na kraj z hlediska celého státu i pohled na jednotlivé zařízení z hlediska kraje

32 Metodiky, IS a KS pro model excelence
Informační Informační systém Komunikační systém ZZ Standard pro měření Standard pro měření ZZ ZZ Standard pro měření Standard pro měření Standard pro měření ZZ ZZ Standard pro měření Centrum Standard pro měření ZZ ZZ Standard pro měření Standard pro měření ZZ Metodiky pro měření

33 Metodiky, IS a KS pro model excelence
MEDEA LIS, NORIS MISE Informační Informační systém Komunikační systém ZZ Standard pro měření Standard pro měření ZZ ZZ Standard pro měření Standard pro měření Standard pro měření ZZ ZZ Standard pro měření Centrum Standard pro měření ZZ ZZ Standard pro měření Standard pro měření ZZ MARK QR MARK Q Metodiky pro měření

34 Aktuální projekty CKZ V současné době probíhá několik projektů které se zabývají implementací modelu excelence ve zdravotní péči. Projekty iniciované a garantované Centrem pro kvalitu ve zdravotnictví SZÚ a MZd. implementace modelu excelence v provozu klinických laboratoří (s OKB Nemocnice Kladno) implementace modelu excelence pro řízení nemocnic střední velikosti (s nemocnicemi v Mladé Boleslavi, Karlových Varech, Příbrami a Třinci) projekt vývoje českého prostředí DRG garantovaného MZd. projekt efektivity klinické farmakoterapie (s IKEM) twinningový projekt mezi českým a finským MPSV a MZd. (zúčastní se jej zástupci primární péče, SZZ Mladá Boleslav, FN Brno a někteří další odborníci) Další projekty vznikající spontánně v nemocnicích a ostatních složkách zdravotní péče

35 Závěr – pro vlastní zlepšování
Již nikdo nepochybuje o potřebě měření výkonnosti jako zdroje informací pro kvalitní rozhodování Zkušenost říká, že největšího efektu dosáhneme, když informace využívají sami účastníci systému k vlastnímu zlepšování. Systémy měření nesmí být zneužívány k represím Hlavní úlohou informatiky je vytvářet komplexní, standardizované informační prostředí s dostatečným množstvím kvalitních datových zdrojů


Stáhnout ppt "Kvalita zdravotnej starostlivosti a informačné systémy Model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management) a jeho podpora prostredníctvom."

Podobné prezentace


Reklamy Google