Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální audit - EFQM KS WorkSession 2011 Velké Karlovice 19.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální audit - EFQM KS WorkSession 2011 Velké Karlovice 19.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl."— Transkript prezentace:

1 Personální audit - EFQM KS WorkSession 2011 Velké Karlovice 19.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl

2 A l o h a !

3 SWOT ÚSPĚCH SPOLEČNOSTI = VÝSLEDKY

4 Předpoklady 50% Výsledky 50% Řízení procesů 15% Výsledky podnikání 15% Řízení pracovníků 10% Strategie & Plánování 10% Řízení zdrojů 10% Spokojenost pracovníků 10% Spokojenost zákazníků 15% Odpovědnost vůči společnosti 10% Inovace a vzdělávání Vedení 15% Metodika a přednosti EFQM

5 Analýza EFQM - průběh klientauditor dokompletace info sebehodnocenívlastní hodnocení zpracování prezentace a závěrečná zpráva 1. den 2. den ½ den

6 Č.KritériumPožadavky modelu excelencePoužitá metoda Důkaz, příklad Jak dobře je prováděno? 102030405060708090100 1.11a Jsou vize, posl á n í a hodnoty firmy jsou veden í m vypracov á ny a sdělov á ny v š em zaměstnancům firmy? 1.21a Jsou vedouc í mi pracovn í ky soustavně stimulov á ny aktivity zaměstnanců na inovaci a zlep š ov á n í ? 1.31a Je hodnocena ú roveň veden í na z á kladě z í sk á v á n í kritických podnětů od zaměstnanců? 1.41b Je zdokonalov á n í syst é mu ř í zen í a organizace společnosti na v š ech ú rovn í ch systematicky podporov á no veden í m firmy? 1.51c Je zaji š těno, že vedouc í pracovn í ci se c í leně věnuj í odpov í daj í c í m způsobem kl í čovým z á kazn í kům? 1.81d, s.3 Motivuj í a podporuj í manažeři ostatn í zaměstnance firmy? Umožňuj í jim vyjadřovat se k chodu firmy a reaguj í na z í skan é podněty? Analýza EFQM - forma

7

8 Siln é str á nkyNejlep ší postupy*Oblasti pro zlep š en í Priorita ** Analýza EFQM - forma * Příklady excelence nebo nejlepších postupů** Priority, které budou realizovány Celkový výsledek u tohoto kritéria

9 Vyhodnocení jednotlivých kritérií Ref.Útvar 1 Útvar 2Útvar 3Útvar 4Útvar 5 1.123234 1.223123 1.313033 1.413223 2.124314 2.222233 2.333223 2.433333 2.511112 3.112203 3.211112 3.311111 3.411101 3.500000 3.611111

10 Výsledky – průměry za kritéria

11 Akční plán a vyhodnocení Vyvážení předpokladů a výsledků Siln é str á nkyPř í ležitosti pro zlep š en í 1. VEDEN Í - Veden í pracuje jako tým - Loaj á ln í, disciplinovaný management - Vedení ne vždy reaguje na zpětnou vazbu 2. STRATEGIE, C Í LE - Znalost trendů na trhu … - Jasn á představa o viz í ch, c í lech Podnikatelský pl á n – pl á n č í sel, chyb í pl á n zdrojů 3. a 7. Ř Í ZEN Í LIDSKÝCH ZDROJŮ - Individu á ln í motivace veden í - Intern í komunikace v divizi, dialog - Nen í podpora zaměstnance – veden í – syst é m 4. ZDROJE - Pl á nov á n í financ í + výkaznictv í - Pr á ce s pohled á vkami, ú věry - IS a jeho č á stečn é využit í 5. PROCESY - Dobr é vztahy – z á kazn í k se vrac í - Procesy pod kontrolou, dohledatelnost - N í zk é využit í informac í z trhu - systematicky 6. SPOKOJENOST Z Á KAZN Í KŮ - Z á kazn í ci spokojen í – vrac í se - Reakce na chov á n í trhu – na z á kl. Inko - Mechanismus pr á ce s daty - Slab é využit í možnost í – vysok á přidan á hodnota 8. OKOL Í - Aktivn í pr á ce na tvorbě pozitivn í image - Nevyhodnocen í c í len é pr á ce s komunitou 9. VÝSLEDKY - -

12 Vyhodnocení – porovnání více společností

13 5 P ´ekahi:Projekt ´elua:Peníze ´ekolu:Poradenství ´eha:Pomoc ´elima:Pohoda

14 Děkuji za pozornost Ing. Petr Kratochvíl Marketingové poradenství a vzdělávání tel.: 602 676 818 e-mail: kratochvil@mtw.cz Pau


Stáhnout ppt "Personální audit - EFQM KS WorkSession 2011 Velké Karlovice 19.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google