Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [2] [9]

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje vývoji (fylogenezi) základních orgánových soustav živočichů. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16−17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5 [31]

3  Fylogenezí orgánových soustav budeme pozorovat, jak se tyto soustavy v živočišné říši postupně vyvíjely a zdokonalovaly. [1] http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY

4  Co je to dýchání?  Vytvořte na tabuli myšlenkovou mapu tématu dýchání.  Jaká je souvislost mezi dýchací a oběhovou soustavou?  Co je vnější a co je vnitřní dýchání?  Jaký mají z hlediska fylogeneze význam nozdraté (lalokoploutvé, dvojdyšné) ryby?  Proč je u hadů redukovaná jedna plíce? Která?  Co jsou vzdušné vaky ptáků, kolik jich je a jaké mají funkce?

5  Dýchání (respirace, ventilace) je proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého, mezi aerobním organismem a vnějším prostředím (= respirační médium, jde o vzduch či o vodu).  Dýchání je vnější (výměna plynů mezi prostředím a dýchacími orgány) a vnitřní (výměna plynů mezi tělními buňkami a mimobuněčnou tekutinou, zde výměnu plynů zajišťuje zejména oběhová soustava).  Úkol: Jaký význam mají krevní barviva v tělních tekutinách? Jaká krevní barviva znáte? [32] http://www.youtube.com/watch?v=DoSTehS7iq8

6  U některých živočichů probíhá dýchání na celém povrchu jejich těla (buňky), mechanismem přenosu plynů je vždy difúze.  Co je principem difúze?  Jací živočichové dýchají celým povrchem těla? [3] Protista (prvoci), Porifera (houbovci), Cnidaria (žahavci), Tardigrada (želvušky), Ophisthopora (žížaly), Turbellaria (ploštěnky) [4] [5] ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE

7  Sliznice střeva je propustná pro rozpuštěné živiny i pro plyny. Někdy slouží slepé výběžky střeva výhradně k dýchání.  Střevní dýchání se objevuje u některých vodních bezobratlých, např. u sumýšů.  U některých ryb existuje také doplňkové střevní dýchání. Zjistěte konkrétní příklad ryby. [6] 7. PISKOŘ PRUHOVANÝ ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE

8  U ostnokožců se vyvinul ambulakrální systém vodních kanálků a panožek.  Původní funkce ambulakrální soustavy byla zřejmě trávicí, u dnešních ostnokožců panožky slouží k pohybu, jako smyslový orgán (hmat) nebo k dýchání. [8]

9  Jde o vychlípené části povrchu těla uzpůsobené k difúzi plynů.  Je to cévami bohatě protkaná zřasená tkáň k výměně plynů mezi vnějším prostředím a tělními tekutinami.  Různého původu:  epipodit − jedna z větví končetiny (dýchací přívěsek) u Crustacea (korýši)  ctenidia − u Bivalvia (mlži) − podílejí se na filtraci potravních částic z vody [9] Jak se nazývá živočich na obrázku?

10  Jakým způsobem dýchají Pulmonata?  Plíce jsou tvořeny dutinou plicního vaku, což je přeměněná plášťová dutina. Vnitřní stěna je řasnatá nebo houbovitá, aby měly plíce větší povrch. Stěna plášťové dutiny je bohatě protkána vlásečnicemi a hemolymfa se tak dostává do styku se vzduchem. [10] ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE plicní vak

11  Přivádějí z otvorů (stigmata) na povrchu těla vzduch směrem ke tkáním.  Trubičky vyztužené kutikulou, na jejichž konci jsou tenké tracheoly, které obsahují tekutinu, přes níž difundují plyny do tkání a zpět. [11] vzdušnice

12  U polostrunatců (Hemichordata) je přední část jícnu opatřena dvěma řadami žaberních štěrbin.  Štěrbin může být od 2 do 200.  Kteří živočichové patří mezi Hemichordata?  Jaký je název polostrunatce na obrázku? [12] žaludovec ŘEŠENÍ

13  Pláštěnci mají rozšířený hltan s žaberními štěrbinami = hltanožaberní vak, který slouží k výměně plynů (dýchání) i k filtrování. potravy. [13] SUMKA přijímací otvor [14] vyvrhovací otvor plášť hltanožaberní vak f – jícen g -žaludek http://www.youtube.com/watch?v=KRVdGam3G2U

14  Mihule − žaberní koš a v něm 7 žaberních otvorů, v každém otvoru žaberní lupínky  Paryby − 5 (až 7) žaberních oblouků, které nejsou kryty skřelemi (hltan vytváří žaberní koš, který je perforovaný a vyztužený pěti páry žaberních oblouků. Voda vstupuje do těla ústním otvorem, vstupuje do žaberního koše a ven vytéká žaberními štěrbinami. K dýchání je nutný neustálý pohyb paryby). [15] mihule [16] kostra žraloka − kde jsou žábry?

15  Ryby − mají žaberní koš vyztužen 4 páry žaberních oblouků, které jsou kryty kostěnými skřelemi (na okrajích skřelová blána).  Pohybem blány je zajištěn pohyb vody. Mezi oblouky jsou štěrbiny. Na povrchu žaberních oblouků jsou žaberní plátky tvořené žaberními lupínky, které zvětšují plochu.  Řada ryb má vyvinut plynový měchýř, který někdy slouží i jako pomocný dýchací orgán. [17] [18] http://www.youtube.com/watch?v=cVFqME-NW9s&feature=youtu.be

16  U těchto ryb se vyvinuly vnitřní nozdry a 1 nebo 2 plíce (z plynového měchýře), takže dokážou dýchat vzdušný kyslík (přídatné dýchání).  Jaký evoluční význam má latimérie podivná?  Kde a jak žijí bahníci? [19] latimérie podivná [20] bahník [21] http://www.youtube.com/watch?v=NzzxOlFJtzg

17  larvy − dýchají žábrami a kůží  Dospělci: nozdry dutina ústní hrtan plíce  plíce jsou dva duté vaky, mírně zvrásněné nebo hladké, jsou tenkostěnné (vychlípeniny jícnu, evolučně z plynového měchýře), dýchací plocha velmi malá − pouze povrch, dýchání pomocí kůže − účastní se z 50 % (bez tohoto dýchání − udušení)  protože nemají hrudní koš, tvrdé patro ani bránici, vzduch polykají Červoři mají vyvinutější jen jednu plíci – proč? [22] [23] [24]

18 Otevřené nozdry Expanze do ústní dutiny Zavřené nozdry Otevřený hrtan Stažení ústní dutiny Expanze do plic Expanze do ústní dutiny Stažení plic Otevřené nozdry Zavřený hrtan Stažená ústní dutina Zavření nozdry Zbytkový vzduch [28] Obojživelníci pumpují vzduch do plic hlavně změnou objemu ústní dutiny.

19  Plazi dýchají plícemi, které jsou provětrávány kombinací rozpínaní a stahování žeber pomocí osových svalů.  Hadi mají většinou jen pravou plíci (syčení vzniká vypuzováním vzduchu z plic).  Krokodýlům napomáhá dýchání blanitá bránice a pístová jaterní metoda.  Želvy mají velké houbovité plíce, ale problematické dýchání kvůli krunýři; využívají k dýchání končetiny, mořské želvy i doplňkové dýchání sliznicí úst a kloakou. [25]

20 Nejvýkonnější dýchací soustava, houbovité plíce jsou bohatě větvené a prokrvené. Dýchací cesty začínají na zobáku v nozdrách » dutina nosní » hrtan » průdušnice, průdušky, v oblasti větvení je syrinx (hlasové ústrojí), průdušnice je složena z prstencových chrupavek, Každá průduška se větví na dvě průdušinky = bronchioly, ty ústí do plic. sklípků ( alveol), z plic vybíhá 5 párů vzdušných vaků, ty zasahují mezi vnitřní orgány do svalů a kostí – 1. funkce – dvojí dýchání ptáků (za letu a v klidu), 2. funkce – snižuje specifickou váhu těla, zabraňuje přehřátí za letu, zvyšuje okysličení krve Ú.: Jak se odlišuje dýchání ptáků v klidu a za letu? [26]

21 [27] [2] nozdry » dutina nosní » nosohltan (společný pro trávicí a dýchací soustavu, hrtanová záklopka, hlasové ústrojí v hrtanu – chrupavčité hlasivky) » hrtan » průdušnice » průdušky » průdušinky » alveoly U člověka: Levá plíce 2 laloky Pravá plíce 3 laloky Na dýchání se podílejí mezižeberní svaly a svalnatá bránice Co je to vitální kapacita plic? Jaké znáte nemoci a úrazy plic?

22 [29] [2] Čím se měří vitální kapacita plic? SPIROMETR ŘEŠENÍ [31] http://www.youtube.com/watch?v=HiT621PrrO0

23  prvoci, žahavci, ploštěnci… − celý povrch těla  kroužkovci − celý povrch těla, nebo žábry  měkkýši − plicní vak, či žábry  členovci − plicní vaky, celý povrch těla, žábry, nebo vzdušnice  ostnokožci − ambulakrální soustava  pláštěnci − hltanožaberní vak  paryby, ryby − žábry  obojživelníci − kůže + napnuté plíce  plazi − zřasené plíce  ptáci − plíce + pět párů vzdušných vaků  savci − vícelaločné plíce

24  ŽAHAVCI  DIFÚZE  SUMÝŠ  OSTNOKOŽCI  PULMONATA  HMYZ  SALPY  PTÁCI  PLÍCE  VZDUŠNÉ VAKY  HLTANOŽABERNÍ VAK  PULMO  VZDUŠNICE  CELÝ POVRCH TĚLA  STŘEVNÍ DÝCHÁNÍ  PŘENOS PLYNŮ  AMBULAKRÁLNÍ SYSTÉM  PLICNÍ VAK

25  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  EricDiesel. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG  Gif. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diaphragme.gif  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaz_molecules.gif  HonzaXJ. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jp g  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earthworm.jpg  Jacinta Richardson and Paul Fenwick.[cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_cucumber.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Misgurnus_fossilis_2009_G1.jpg

26  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Britannica_Echinoderma_12.jpg  Uwe kils. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filterkrillkils2.gif  AI2. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snail_diagram_cs.svg  Piotr Jaworski. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robal.png  Hanudam. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemichordata.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascidia_001.png  Vitecek. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpy.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laflu_u0_transparent.gif

27  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharodon_carcharias_skeleton.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fish_Gills_Labeled.jpg  Chris 73. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuna_Gills_cut_out.jpg  FunkMonk. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latimeria.jpg  Gőtehal.jpg: Mathae. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C5%91tehal-2.jpg  Haps. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lungenfisch-Nakivalisee-U99-187.jpg  Brian Gratwicke. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendropsophus_microcephalus_- _calling_male_(Cope,_1886).jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syphonops_annulatus_cropped.jpg  Ervín Pospíšil. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_%C5%BE%C3%A1ba.gif

28  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamondback_Terrapin.jpg  C. Abraczinskas. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cranial_sinus_and_postcranial_air_sac_s ystems_in_birds.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Respiratory_system_complete_en.svg  Mokele. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buccal_pumping.jpg  Brbbl. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diafragma_ademhaling.gif  Cosmed. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desktop_spirometer.jpg  [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 31.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SsdTransCompos.gif  John Pierce. [cit. 2012-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diaphragmatic_breathing.gif


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google