Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy pro podporu managementu 2 2 - Executive Information Systems Informační systémy pro vrcholový management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy pro podporu managementu 2 2 - Executive Information Systems Informační systémy pro vrcholový management."— Transkript prezentace:

1 Systémy pro podporu managementu 2 2 - Executive Information Systems Informační systémy pro vrcholový management

2 Obsah přednášky Co jsou EIS? Charakteristické rysy EIS Historie a trendy EIS Přístupy ke konstrukci EIS Etapy vývoje EIS Výhody a omezení EIS Software pro EIS „Soft“ informace v EIS

3 Autoři, zdroje Power, D. J. Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers, Greenwood/Quorum, 2002. http://dssresources.com/ …

4 Co jsou EIS? Specifický typ DSS určený pro vrcholový management Počítačové systémy umožňující manažerům snadný přístup k relevantním informacím (interním i externím) potřebným k dosažení úspěchu DSS pomáhající vrcholovým manažerům v ad hoc analýzách Systém pomáhající manažerům monitorovat klíčové informace

5 Charakteristické rysy EIS Určeny přímo pro vrcholový management Pro jejich používání není třeba speciální zaškolení Snadná obsluha, často „na míru“ konkrétnímu uživateli (uživatelsky přátelský) Textové, tabulkové a grafické výstupy Přístup k širokému spektru zdrojů informací Výběr, filtrování, sledování klíčových informací Zpravodajství o stavu, výjimkách, trendech Umožňují drill-down analýzu dat

6 Historie EIS Zpočátku přebíraly data z MIS (operační, účetní), uspořádaly je do podoby tabulek a grafů, umožňovaly prohlížení podrobností zajímavých pro vyšší management Průkopníci: Northwest Industries, Lockheed Komerční sw: Pilot, Comshare

7 Trendy EIS Zpřístupnění výstupů i pro nižší management (EIS jako Enterprise Information Systems) Bohatší možnosti analýzy Zpřístupnění výsledků externím uživatelům (spolupracující firmy) – konkurenční výhoda Multimediální komunikace, umělá inteligence Sbližování s DSS, BI (reporting, analýzy, dashboardy) Využití nástrojů data miningu Síťové verze (původně mainframe řešení)

8 Přístupy ke konstrukci EIS Metoda vedlejšího produktu Nulová metoda Metoda klíčových ukazatelů Metoda komplexní studie Metoda CSF (Critical success factor)

9 Metoda vedlejšího produktu Nevěnuje se (nebo jen málo) analýze požadavků Manažer dostává sadu reportů, které jsou „vedlejším produktem“ probíhajících transakcí

10 Nulová metoda Chybí formální, systematická snaha po dodávání informací Neformální shromažďování informací z důvěryhodných zdrojů

11 Metoda klíčových ukazatelů Dobrý stav organizace je poměřován sadou klíčových finančních ukazatelů Tyto ukazatele se trvale sledují Vedoucí manažeři jsou informováni pouze o těch ukazatelích, které nesplňují očekávané parametry

12 Metoda komplexní studie Jsou komplexně analyzovány informační potřeby manažerů Výsledky porovnány se stávajícími výstupy informačního systému Pro chybějící potřeby jsou doplněny vhodné nástroje

13 Metoda CSF (Critical success factor) Identifikace prostřednictvím formálního dotazování Zjištění cílů, které jsou pro úspěch firmy zásadní Nalezení způsobů, jak těchto cílů dosáhnout (klíčové ukazatele) Dohoda, jakým způsobem měřit pokrok při dosahování těchto cílů

14 Etapy vývoje EIS Návrh – očekávání, požadavky na zdroje, časový plán, odpovědnost Tvorba prototypu – ukázka, jak budou informace systémem zpracovávány a prezentovány Výchozí verze – po schválení prototypového řešení; určení klíčových cílů systému (jaké informace bude poskytovat, jaké budou funkce, jaký sw bude použit) Postupný rozvoj – zdokonalování podle nových požadavků, uživatelů a funkčních možností Evoluce a rozšiřování – zdokonalování možností a nové skupiny uživatelů

15 Výhody EIS Kvalitní informace (správné, relevantní, kompletní, ověřené a včas) Uživatelské rozhraní (bezpečný a utajený přístup k datům, rychlá odezva, přístup přes Internet, minimalizováno používání klávesnice a myši – dotykové obrazovky – není potřebná podrobná znalost fungování hw a sw) Technické možnosti (agregované informace, trendy, odchylky, ad hoc analýzy, multidimenzionální prezentace dat, predikce, drill- down, …) Další (úspora času, zvýšení produktivity, zlepšení komunikačních možností, hledání příčin problémů, plánování, …)

16 Omezení EIS Ekonomická vysoká cena Obtížně vyčíslitelné přínosy Technická Sdílení mnoha zdrojů informací Platnost informací Kvalita informací Omezený rozsah funkcí, chybí komplexní výpočty Přílišná komplexnost systému Organizační Narušený denní pořádek Zahlcení informacemi Ztráta synchronizace manažerských činností Destabilizace organizace

17 Porovnání EIS a DSS ParametrEISDSS Zaměření naAktuální stav, drill-downAnalýzy, podpora rozhodování UživateléVrcholový managementManažeři, analytici, asistenti AplikaceSledování prostředí, identifikace problémů a příležitostí Různé oblasti manažerského rozhodování Podpora rozhodnutíNepřímá; nestrukturované problémy a postupy Semistrukturované problémy, ad hoc a opakující se rozhodovací situace Hlavní využitíSledování cíle, rozpoznání příležitosti Plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, kontrola Přizpůsobení uživateli Na míru individuálního stylu Styly komunikace, individuální hodnocení Podrobné informaceDostupné (drill-down)Obvykle nejsou ModelyOmezené možnostiHlavní komponenta, simulace

18 Software pro EIS Klasické: Comshare Inc. (www.comshare.com) Pilot Software Inc. (www.pilotsoftware.com ) - SAPwww.pilotsoftware.com Officeware Systems ( www.oware.com) www.oware.com Business Objects (http://www.businessobjects.com/) – SAP…http://www.businessobjects.com/ Nástroje pro vývoj aplikací EIS … CDD (co dům dal) Comshare Commander tools Pilot Software’s Command Center Plus and Pilot Decision Support Suite

19

20

21 „Soft“ informace v EIS Neoficiální, subjektivní, intuitivní, mlhavé, předpokládané, vágní, fuzzy informace Predikce, odhady, spekulace Vysvětlení, ohodnocení, interpretace Zpravodajství, trendy, data z externích průzkumů Rozvrhy, formální plány Domněnky, pocity, nápady Neověřené zprávy, klepy, o čem se mluví… Soft informace mohou zlepšit význam EIS


Stáhnout ppt "Systémy pro podporu managementu 2 2 - Executive Information Systems Informační systémy pro vrcholový management."

Podobné prezentace


Reklamy Google