Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní alokační plán ČR 2005-2007 Varianty pro meziresortní připomínkové řízení Odbor změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní alokační plán ČR 2005-2007 Varianty pro meziresortní připomínkové řízení Odbor změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Národní alokační plán ČR 2005-2007 Varianty pro meziresortní připomínkové řízení Odbor změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Tel: +420-267 122 328 Fax: +420-267 126 328 Email: Tomas_Chmelik@env.czTomas_Chmelik@env.cz

2 97,6 milionu / rok

3 Co číslo obsahuje ?  Všechno: Včetně rezervy pro nová zařízení Korekce Včetně CZT rezervy (absolutní objem beze změny) EA a KVET taktéž obsaženy  Další navýšení není možné  Současně se schválením hodnoty schválena též metodika – odchylky od metodiky možné jen v minimální míře (předjednáno s EK)

4 Co schválení znamená?  Rozhodnutí Evropské komise je o celkovém čísle – alokační plán je třeba doplnit o rozdělení na úroveň zařízení  Jak situaci řešit? Plošné krácení (zkrátit sektory o stejné procento jako celkový NAP) Nerovnoměrné krácení – podle jakého kritéria? + Úpravy dílčích elementů alokačního plánu (rezerva pro nová zařízení)

5 Plošné krácení  Výhody: Politicky asi nejzdůvodnitelnější (původní NAP již byl jednou schválen) Neotevírá prostor pro širší diskusi, která může vyústit v zásahy do metodiky  Nevýhody Konzervuje předchozí úrovně alokace Byly prosazené hodnoty alokace spravedlivé ? Poškodí ty, kteří své požadavky na alokace drželi v realistické rovině (alokace na úrovni 107,88 JE NEREALISTICKÁ – potřeby ekonomiky výrazně nižší!)

6 Nerovnoměrné krácení  Kritériem zvoleny emise v roce 2004  Získány ze žádostí provozovatelů o povolení k vypouštění emisí  Výhody: Spravedlivější – identifikuje míru přealokace, lze diskutovat o realistických číslech potřeb Zvýhodňuje ty, kterým emise rostou na úkor těch, kterým emise (potřeby) klesají  Nevýhody: Data 2004 předběžná, neúplná (nahrazena defaultními) Výpadky v produkci roku 2004 krátí příděly Metodicky prvek navíc

7 Další elementy alokačního plánu  Bonusy – zachovány v původní podobě, u bonusů dochází k plošnému krácení (dáno metodikou)  Systémové služby – zachovány v původní podobě (veřejná energetika)  Rezerva pro nové účastníky – snížena na 500.000 povolenek ročně, změna metodiky přidělování (projednáno s EK)  Individuální korekce – původní myšlenka nahrazena vyrovnáním počtu povolenek na úroveň roku 2004

8 Alokace na úroveň zařízení  Metodika zachována – alokace probíhá ve dvou krocích: Rozdělení na úroveň sektorů (část k rozdělení sektorům + rezerva CZT + rezerva pro nová zařízení) Rozdělení sektorových úrovní – včetně bonusů EA a KVET (bonus CZT je navíc a neodečítá se od základní alokace) To vše dohromady 97 100 000 (+ 500 000 rezerva pro nové účastníky)  Nebyl nalezen konsensus o přístupu k sektorové alokaci – materiál je předkládán ve variantní podobě

9 Možné varianty alokace  V průběhu přípravy byla vypracována řada variant: Metodické – zohlednění emisí v roce 2004 jak na úrovni sektorů, tak i na úrovni firem, volba algoritmů Upravené – zohlednění situace těch sektorů, pro které je algoritmus nevýhodný  Mnoho diskusí, protichůdné zájmy i stanoviska

10 Varianty předkládané v meziresortním řízení  3 varianty: A – založena na důsledném zohlednění vývoje v roce 2004 jak na úrovni sektorů, tak i firem B – odlišná metodika (přerozdělení přebytku nad úrovní emisí roku 2004) s využitím původních růstů sektorů C – varianta známá jako „X“, alokace na úrovni sektorů rozhodnuta na základě požadavků Svazu průmyslu a dopravy a doporučení tripartity  Rozdělení povolenek na úroveň zařízení u všech variant stejné (metodicky jako na úrovni sektorů pro variantu A)  Ze srovnání plyne, že varianty se liší v přesunech povolenek mezi sektory  U všech „korekce“ v podobě dorovnání emisí minimálně na úroveň roku 2004

11 NAP v číslech – podíl sektorů Procentuální zastoupení na celkových emisích Počet zařízení v systému Veřejná energetika 66,59% 31,39% (140) Podniková energetika 3,53% 30,72% (137) Rafinérie 1,10% 0,9% (4) Chemická výroba 5,28% 3,81% (17) Koks 0,26% 0,45% (2) Výroba a zpracování kovů 16,22% 4,26% (19) Cement 2,95% 1,35% (6) Vápno 1,34% 1,12% (5) Sklo 0,84% 4,93% (22) Keramika 0,78% 17,04% (76) Celulóza 0,19% 0,45% (2) Papír a lepenka 0,91% 3,59% (16) Celkem 100% (446)

12 NAP v číslech – emise 2004 versus alokace Alokační plán „107,88“Emise roku 2004% rozdíl Veřejná energetika 65 921 97960 153 5619,59% Podniková energetika 4 238 2213 184 45933,09% Rafinérie 1 550 000991 61156,31% Chemická výroba 6 435 4494 767 84934,98% Koks 310 000239 24529,57% Výroba a zpracování kovů 17 612 49714 650 83020,22% Cement 3 591 4112 661 80534,92% Vápno 1 653 6991 213 88736,23% Sklo 948 571758 14925,12% Keramika 763 601707 8177,88% Celulóza 294 033174 03268,95% Papír a lepenka 1 234 007825 04649,57% Celkem 104 553 46890 328 29115,75%

13 NAP v číslech – čerpání bonusů SektorVčasná opatřeníKVETCZTCELKEM Veřejná energetika1 019 2151 004 870601 5482 625 633 Podniková energetika245 70450 09118 714314 510 Rafinérie0000 Chemická výroba322 627109 2116 492438 330 Koks0000 Výroba a zpracování kovů836 431206 15545 9741 088 561 Cement228 58200 Vápno12 97100 Sklo7 615704538 139 Keramika31 81600 Celulóza22 8484 853027 701 Papír a lepenka158 98568 148287227 420 CELKEM2 886 7961 443 398673 4685 003 662

14 NAP v číslech – sektorové alokace Varianta AVarianta BVarianta C Veřejná energetika64 001 301 63 321 875 63 485 499 Podniková energetika3 753 329 3 709 985 3 766 153 Rafinérie1 019 182 1 220 847 1 370 375 Chemická výroba5 199 857 5 464 485 5 581 037 Koks242 813 268 238 249 805 Výroba a zpracování kovů15 723 761 15 741 663 15 473 255 Cement3 079 319 3 078 596 3 052 222 Vápno1 235 080 1 423 759 1 341 333 Sklo782 848 846 793 827 948 Keramika805 956 800 123 808 720 Celulóza201 474 221 411 192 520 Papír a lepenka1 055 081 1 002 224 951 133 Celkem97 100 000

15 NAP – míra spravedlnosti  Spravedlnost obecně problém – jak zůstat konzistentní s metodikou, přistupovat k alokaci systémově a omezit spekulace  Algoritmus nemůže postihnout všechny aspekty na úrovni jednotlivých firem  Jak ošetřit požadavky a argumenty firem o očekávaných růstech atp. – není možnost ověřit – původní NAP a skutečnost 2004 důkazem o určité problematičnosti využití podkladů svazů a firem  V sektorech firmy s nulovým růstem (alokace na úrovni roku 2004)  Srovnání variant dle tohoto parametru: Kolik povolenek muselo být korigováno Jaký počet firem Z jakých sektorů

16 NAP v číslech – míra spravedlnosti Varianta AVarianta BVarianta C Celkové saldo sektoru Suma záporných odchylek Celkové saldo sektoru Suma záporných odchylek Celkové saldo sektoru Suma záporných odchylek Veřejná energetika 3 510 587-284 5862 368 399-747 0992 680 382-598 741 Podniková energetika 529 040-26 771471 761-40 691545 482-23 139 Rafinérie -1 552-29 125229 2360378 7640 Chemická výroba 430 997-659696 6350813 1870 Koks 16 747-71016 474016 7470 Výroba a zpracování kovů 1 066 102-4 6581 088 145-456756 526-63 668 Cement 417 5280416 7910390 4170 Vápno 14 161-7 035209 8720127 4460 Sklo 10 758-16 78891 490072 6460 Keramika 30 670-22 61113 932-33 51538 587-17 457 Celulóza 27 443047 379018 4880 Papír a lepenka 226 162-3 957166 033-11 229107 725-18 446 Celkem 6 278 646396 9005 816 421832 9915 946 395721 450

17 NAP v číslech – míra spravedlnosti 2 Varianta AVarianta BVarianta C Počet zařízení Počet povolenekPočet zařízení Počet povolenekPočet zařízení Počet povolenek Veřejná energetika 40284 58655747 09951598 741 Podniková energetika 5026 7715540 6914823 139 Rafinérie 329 1250000 Chemická výroba 36590000 Koks 17100000 Výroba a zpracování kovů 84 6588456863 668 Cement 000000 Vápno 27 0350000 Sklo 1216 7880000 Keramika 3922 6114133 5153917 457 Celulóza 000000 Papír a lepenka 53 957611 229618 446 Celkem 163396 900165832 991152721 450

18 Jak dál  NAP je nutno zkrátit – navýšení nemožné, debata je uzavřena  Sny o „dokonalé“ a „absolutně spravedlivé“ variantě jsou iluzí – co je spravedlivá alokace je dost subjektivní z pohledu sektorů či firem  Nejhorší varianta – kompletní přepracování NAPu = opětovná procedura s EK !  Odložení řešení a hledání dalších variant ? Co mají varianty zohlednit? Jde o přesuny povolenek – někomu se přidává, někomu se bere…

19 To další  EU ETS není jen NAP Agenda posuzování a vydávání povolení v plném proudu Cca 70 provozovatelů dosud o povolení nezažádalo vůbec! Změny (vlastnictví, data, provozování atd.) Sledování a vykazování emisí, ověřování Registr (Rejstřík) – projekt běží dle plánu Daňové a tržní souvislosti – snažíme se řešit (kompetence MF)

20 Kontakty Ing. Tomáš Chmelík ředitel odboru změny klimatu Tomas_Chmelik@env.cz emission.trading@env.cz www.env.cz


Stáhnout ppt "Národní alokační plán ČR 2005-2007 Varianty pro meziresortní připomínkové řízení Odbor změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google