Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní alokační plán ČR 2005-2007 Varianty pro meziresortní připomínkové řízení Odbor změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní alokační plán ČR 2005-2007 Varianty pro meziresortní připomínkové řízení Odbor změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Národní alokační plán ČR Varianty pro meziresortní připomínkové řízení Odbor změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, Tel: Fax:

2 97,6 milionu / rok

3 Co číslo obsahuje ?  Všechno: Včetně rezervy pro nová zařízení Korekce Včetně CZT rezervy (absolutní objem beze změny) EA a KVET taktéž obsaženy  Další navýšení není možné  Současně se schválením hodnoty schválena též metodika – odchylky od metodiky možné jen v minimální míře (předjednáno s EK)

4 Co schválení znamená?  Rozhodnutí Evropské komise je o celkovém čísle – alokační plán je třeba doplnit o rozdělení na úroveň zařízení  Jak situaci řešit? Plošné krácení (zkrátit sektory o stejné procento jako celkový NAP) Nerovnoměrné krácení – podle jakého kritéria? + Úpravy dílčích elementů alokačního plánu (rezerva pro nová zařízení)

5 Plošné krácení  Výhody: Politicky asi nejzdůvodnitelnější (původní NAP již byl jednou schválen) Neotevírá prostor pro širší diskusi, která může vyústit v zásahy do metodiky  Nevýhody Konzervuje předchozí úrovně alokace Byly prosazené hodnoty alokace spravedlivé ? Poškodí ty, kteří své požadavky na alokace drželi v realistické rovině (alokace na úrovni 107,88 JE NEREALISTICKÁ – potřeby ekonomiky výrazně nižší!)

6 Nerovnoměrné krácení  Kritériem zvoleny emise v roce 2004  Získány ze žádostí provozovatelů o povolení k vypouštění emisí  Výhody: Spravedlivější – identifikuje míru přealokace, lze diskutovat o realistických číslech potřeb Zvýhodňuje ty, kterým emise rostou na úkor těch, kterým emise (potřeby) klesají  Nevýhody: Data 2004 předběžná, neúplná (nahrazena defaultními) Výpadky v produkci roku 2004 krátí příděly Metodicky prvek navíc

7 Další elementy alokačního plánu  Bonusy – zachovány v původní podobě, u bonusů dochází k plošnému krácení (dáno metodikou)  Systémové služby – zachovány v původní podobě (veřejná energetika)  Rezerva pro nové účastníky – snížena na povolenek ročně, změna metodiky přidělování (projednáno s EK)  Individuální korekce – původní myšlenka nahrazena vyrovnáním počtu povolenek na úroveň roku 2004

8 Alokace na úroveň zařízení  Metodika zachována – alokace probíhá ve dvou krocích: Rozdělení na úroveň sektorů (část k rozdělení sektorům + rezerva CZT + rezerva pro nová zařízení) Rozdělení sektorových úrovní – včetně bonusů EA a KVET (bonus CZT je navíc a neodečítá se od základní alokace) To vše dohromady ( rezerva pro nové účastníky)  Nebyl nalezen konsensus o přístupu k sektorové alokaci – materiál je předkládán ve variantní podobě

9 Možné varianty alokace  V průběhu přípravy byla vypracována řada variant: Metodické – zohlednění emisí v roce 2004 jak na úrovni sektorů, tak i na úrovni firem, volba algoritmů Upravené – zohlednění situace těch sektorů, pro které je algoritmus nevýhodný  Mnoho diskusí, protichůdné zájmy i stanoviska

10 Varianty předkládané v meziresortním řízení  3 varianty: A – založena na důsledném zohlednění vývoje v roce 2004 jak na úrovni sektorů, tak i firem B – odlišná metodika (přerozdělení přebytku nad úrovní emisí roku 2004) s využitím původních růstů sektorů C – varianta známá jako „X“, alokace na úrovni sektorů rozhodnuta na základě požadavků Svazu průmyslu a dopravy a doporučení tripartity  Rozdělení povolenek na úroveň zařízení u všech variant stejné (metodicky jako na úrovni sektorů pro variantu A)  Ze srovnání plyne, že varianty se liší v přesunech povolenek mezi sektory  U všech „korekce“ v podobě dorovnání emisí minimálně na úroveň roku 2004

11 NAP v číslech – podíl sektorů Procentuální zastoupení na celkových emisích Počet zařízení v systému Veřejná energetika 66,59% 31,39% (140) Podniková energetika 3,53% 30,72% (137) Rafinérie 1,10% 0,9% (4) Chemická výroba 5,28% 3,81% (17) Koks 0,26% 0,45% (2) Výroba a zpracování kovů 16,22% 4,26% (19) Cement 2,95% 1,35% (6) Vápno 1,34% 1,12% (5) Sklo 0,84% 4,93% (22) Keramika 0,78% 17,04% (76) Celulóza 0,19% 0,45% (2) Papír a lepenka 0,91% 3,59% (16) Celkem 100% (446)

12 NAP v číslech – emise 2004 versus alokace Alokační plán „107,88“Emise roku 2004% rozdíl Veřejná energetika ,59% Podniková energetika ,09% Rafinérie ,31% Chemická výroba ,98% Koks ,57% Výroba a zpracování kovů ,22% Cement ,92% Vápno ,23% Sklo ,12% Keramika ,88% Celulóza ,95% Papír a lepenka ,57% Celkem ,75%

13 NAP v číslech – čerpání bonusů SektorVčasná opatřeníKVETCZTCELKEM Veřejná energetika Podniková energetika Rafinérie0000 Chemická výroba Koks0000 Výroba a zpracování kovů Cement Vápno Sklo Keramika Celulóza Papír a lepenka CELKEM

14 NAP v číslech – sektorové alokace Varianta AVarianta BVarianta C Veřejná energetika Podniková energetika Rafinérie Chemická výroba Koks Výroba a zpracování kovů Cement Vápno Sklo Keramika Celulóza Papír a lepenka Celkem

15 NAP – míra spravedlnosti  Spravedlnost obecně problém – jak zůstat konzistentní s metodikou, přistupovat k alokaci systémově a omezit spekulace  Algoritmus nemůže postihnout všechny aspekty na úrovni jednotlivých firem  Jak ošetřit požadavky a argumenty firem o očekávaných růstech atp. – není možnost ověřit – původní NAP a skutečnost 2004 důkazem o určité problematičnosti využití podkladů svazů a firem  V sektorech firmy s nulovým růstem (alokace na úrovni roku 2004)  Srovnání variant dle tohoto parametru: Kolik povolenek muselo být korigováno Jaký počet firem Z jakých sektorů

16 NAP v číslech – míra spravedlnosti Varianta AVarianta BVarianta C Celkové saldo sektoru Suma záporných odchylek Celkové saldo sektoru Suma záporných odchylek Celkové saldo sektoru Suma záporných odchylek Veřejná energetika Podniková energetika Rafinérie Chemická výroba Koks Výroba a zpracování kovů Cement Vápno Sklo Keramika Celulóza Papír a lepenka Celkem

17 NAP v číslech – míra spravedlnosti 2 Varianta AVarianta BVarianta C Počet zařízení Počet povolenekPočet zařízení Počet povolenekPočet zařízení Počet povolenek Veřejná energetika Podniková energetika Rafinérie Chemická výroba Koks Výroba a zpracování kovů Cement Vápno Sklo Keramika Celulóza Papír a lepenka Celkem

18 Jak dál  NAP je nutno zkrátit – navýšení nemožné, debata je uzavřena  Sny o „dokonalé“ a „absolutně spravedlivé“ variantě jsou iluzí – co je spravedlivá alokace je dost subjektivní z pohledu sektorů či firem  Nejhorší varianta – kompletní přepracování NAPu = opětovná procedura s EK !  Odložení řešení a hledání dalších variant ? Co mají varianty zohlednit? Jde o přesuny povolenek – někomu se přidává, někomu se bere…

19 To další  EU ETS není jen NAP Agenda posuzování a vydávání povolení v plném proudu Cca 70 provozovatelů dosud o povolení nezažádalo vůbec! Změny (vlastnictví, data, provozování atd.) Sledování a vykazování emisí, ověřování Registr (Rejstřík) – projekt běží dle plánu Daňové a tržní souvislosti – snažíme se řešit (kompetence MF)

20 Kontakty Ing. Tomáš Chmelík ředitel odboru změny klimatu


Stáhnout ppt "Národní alokační plán ČR 2005-2007 Varianty pro meziresortní připomínkové řízení Odbor změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google