Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů"— Transkript prezentace:

1 Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů
Ing. Miloš Krejčí

2 Řízení Lidských Zdrojů
Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie Analýza pracovních míst, nábor a výběr zaměstnanců Řízení výkonu a motivace zaměstnanců Kariérní rozvoj a úloha lidských zdrojů v procesu změn Rovné příležitosti, Diversity Management a Řízení lidských zdrojů v globálních společnostech a MSP Ing. Miloš Krejčí

3 Politika Rovných příležitostí
diskriminace s ohledem na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví nebo národnost Handicapovaní zaměstnanci Platová rovnost Věková diskriminace a diskriminace žen Sexual Harassment Mobbing Reverse Discrimination Equal Employment Opportunity Ing. Miloš Krejčí

4 Zaměstnávání handicapovaných
Zaměstnavatel musí přijmout zdravotně postiženou osobu, pokud má tento kandidát potřebnou kvalifikaci a způsobilosti pro danou pozici. Zaměstnavatelé nejsou povinni snížit stávající standardy výkonu nebo jakkoliv modifikovat požadavky na zaměstnance. Případná lékařská vyšetření, musí souviset pouze s výkonem práce. Ing. Miloš Krejčí

5 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Sexual Harassment Sexuální obtěžování Jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů Ing. Miloš Krejčí

6 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Mobbing Mobbing - týmové psychické pronásledování, systematické intrikování a šikanování, které je iniciováno a vykonáváno spoluzaměstnanci, popřípadě iniciováno nadřízeným zaměstnancem (bossing). Ing. Miloš Krejčí

7 Diverzita / Rovné pracovní příležitosti
Různorodost a rozmanitost demografických rysů pracovní síly (zaměstnanců), zejména pokud jde o rasu, pohlaví, kulturu, národnostní původ, sníženou pracovní schopnost, věk, náboženství. Rovné pracovní příležitosti Opatření v souladu s právními předpisy, zajišťující, že každý, má stejnou možnost a příležitost na základě své kvalifikace, schopností a výsledků své práce. „Afirmativní akce“ (pozitivní diskriminace) Opatření v oblasti náboru, výběru zaměstnanců, propagace, odměňování a přístupu k jednotlivci a skupinám tak, aby byly odstraněny účinky předchozí diskriminace. Ing. Miloš Krejčí

8 Je diverzita efektivní?
Existují ve firmě ženy a menšinoví zaměstnanci kteří jsou na středních a vyšších manažerských postech? Mají všichni zaměstnanci stejnou příležitost k úspěšnému budování pracovní kariéry ve společnosti? Mají všichni zaměstnanci stejnou možnost přístupu k mezinárodním projektům? Mají všechny skupiny zaměstnanců poměrně stejnou úroveň fluktuace? = Jaká je role vrcholového managementu v této oblasti? Ing. Miloš Krejčí

9 Má diverzita přínos a výsledky?
Ronald Glover Viceprezident IBM: Chcete neotřelá řešení? Namixujte si pracovní tým posílení iniciativy a výkonu zaměstnanců prezentace různých názorů, způsobů práce a řízení využití mnoha jazyků, kultur a přístupů kvalitativní posun kultury podniku posílení konkurence schopnosti firmy Ing. Miloš Krejčí

10 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Stres Pracovní faktory Plán, cíle a úkoly Tempo práce Dojíždění do/z práce Pracovní prostředí Špatné vedení Počet a povaha zákazníků nebo klientů Osobní faktory Osobnostní typ Vliv soukromí Lidské / zdravotní důsledky úzkost deprese hněv nemoc Pracovní důsledky Snížená kvalita výkonu Zvýšená absence a Zvýšená fluktuace Porušení mezilidských a pracovněprávních vztahů Ing. Miloš Krejčí

11 Snížení pracovního stresu (zaměstnavatel)
Pomoc a podpora Spravedlivý a rovný přístup ke všem Snížení úrovně stresu a osobních konfliktů Otevřená komunikace mezi managementem a zaměstnanci Odpovídající zaměstnanec na odpovídající pozici Více zodpovědnosti a osobní zainteresovanosti = efektivní organizace, efektivní způsob řízení Ing. Miloš Krejčí

12 Snížení pracovního stresu (zaměstnanec)
Vhodné pracovní vztahy Ovládání osobních ambicí Efektivní vztah s nadřízeným Porozumění a informovanost o následných strategických plánech zaměstnavatele Najít čas každý den na odpočinek a relaxaci Zdravý životní styl = efektivní pracovní výkon a vyváženost pracovního, osobního a rodinného života Ing. Miloš Krejčí

13 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Deprese a únava Varovné příznaky (v případě, že trvají déle než 2 týdny): smutek a úzkosti nedostatek spánku a nespavost snížená chuť k jídlu ztráta zájmu o dříve preferované činnosti neklid nebo podrážděnost potíže se soustředěním Ing. Miloš Krejčí

14 Syndrom vyhoření, únavový syndrom
Celková vyčerpání fyzických a duševních sil Velmi silné a vlastními silami nezvládnutelné vyčerpání Léčba: Přerušení práce a zaběhnutých stereotypů Dlouhodobá léčba na bázi celostního přístupu ….. Přehodnotit cíle, pokud jde o jejich vnitřní hodnoty a dosažitelnost Nastavení nového přístupu k práci – priority, efektivita… Ing. Miloš Krejčí

15 Výzvy a příležitosti mezinárodního HRM
Využití správných dovedností tam, kde jsou potřeba, bez ohledu na geografické omezení Šíření znalostí a inovací v celé organizaci bez ohledu na jejich původ (search and reapply) Učící se organizace a Talent management v globálním prostředí Ing. Miloš Krejčí

16 Mezinárodní odlišnosti v HRM
Human Resource Management Pracovní vztahy Politika a právo Ekonomika Kulturní faktory a etika Ing. Miloš Krejčí

17 Obsazování volných pozic
Místní nebo mezinárodní zaměstnanci? Expatriates (expati) „Domácí“ zaměstnanci Zaměstnanci z třetích zemí Offshoring Přesun procesů do zahraničí Regionální organizace Ing. Miloš Krejčí

18 Zahraniční manažeři Úspěšnost Expatriates Osobnostní rysy a představy
Uplatnění partnera Mezinárodní pracovní odpovědnosti Ekonomická situace Úspěšnost Expatriates Osobnostní rysy a představy Kulturní odlišnosti Rodina Ing. Miloš Krejčí

19 Terorismus, bezpečnost a globální HR
Preventivní ochranná opatření Týmy pro řešení krizí Zpravodajské služby Krizové situace Únos Vydírání Zadržení Ohrožení majetku Ing. Miloš Krejčí

20 Úspěšnost HRM v globálních organizacích
Globální systémy jsou efektivnější a lépe přijímány ve skutečně globálních organizacích v organizacích se silnou firemní kulturou v organizacích s efektivní vnitrofiremní komunikací v organizacích s adekvátními HR zdroji a prioritami Ing. Miloš Krejčí

21 Malé a střední firmy (MSP)
Velikost HR oddělení Priorita HR HR procesy HRM v MSP Přístup k HRM Ing. Miloš Krejčí

22 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Důležitost HRM pro MSP Je nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti malých podniků Dělá malé firmy úspěšnější Pomáhá malým firmám získat a udržet důležité zákazníky Nutné pro splnění ISO-9000 požadavků (pro vyšší konkurenceschopnost) Ing. Miloš Krejčí

23 Příležitosti MSP v Řízení Lidských Zdrojů
Flexibilita v poskytování zaměstnaneckých výhod a odměn Jednoduché, neformální postupy výběru zaměstnanců Přímý vliv na firemní kulturu a přístup k zaměstnancům Efektivní, přímá komunikace uvnitř firmy Individuální přístup v tréninku a rozvoji zaměstnanců Možnosti HR v MSP Ing. Miloš Krejčí

24 Správa HR systémů a postupů
Záznamy o zaměstnancích papírové formě (dokumenty, formuláře, tabulky…) „Manuální“ HR systém Papírová forma doplněna comp. administrací jednotlivých procesů Počítačový HRM systém Shromažďování, zpracovávání, uchovávání a distribuce informací pro podporu rozhodování, koordinaci, kontrolu, analýzu a vizualizaci HRM jako součást firemního informačního systému Human Resource Management Information System (HRIS) Ing. Miloš Krejčí

25 Řízení Lidských Zdrojů
  Konkurenční výhoda   Rozdíl je v lidech   Dosahování výsledků prostřednictvím ostatních Ing. Miloš Krejčí


Stáhnout ppt "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů"

Podobné prezentace


Reklamy Google