Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

2 2.2. Řízení Lidských Zdrojů 1.Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2.Analýza pracovních míst, nábor a výběr zaměstnanců 3.Řízení výkonu a motivace zaměstnanců 4.Kariérní rozvoj a úloha lidských zdrojů v procesu změn 5.Rovné příležitosti, Diversity Management a Řízení lidských zdrojů v globálních společnostech a MSP Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

3 3.3. Politika Rovných příležitostí Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz diskriminace s ohledem na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví nebo národnost Handicapovaní zaměstnanci Platová rovnost Věková diskriminace a diskriminace žen Sexual Harassment Mobbing Reverse Discrimination Equal Employment Opportunity

4 4.4. Zaměstnávání handicapovaných Zaměstnavatel musí přijmout zdravotně postiženou osobu, pokud má tento kandidát potřebnou kvalifikaci a způsobilosti pro danou pozici. Zaměstnavatelé nejsou povinni snížit stávající standardy výkonu nebo jakkoliv modifikovat požadavky na zaměstnance. Případná lékařská vyšetření, musí souviset pouze s výkonem práce. Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

5 5.5. Sexual Harassment Sexuální obtěžování Jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

6 6.6. Mobbing Mobbing - týmové psychické pronásledování, systematické intrikování a šikanování, které je iniciováno a vykonáváno spoluzaměstnanci, popřípadě iniciováno nadřízeným zaměstnancem (bossing). Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

7 7.7. Diverzita / Rovné pracovní příležitosti Diverzita Různorodost a rozmanitost demografických rysů pracovní síly (zaměstnanců), zejména pokud jde o rasu, pohlaví, kulturu, národnostní původ, sníženou pracovní schopnost, věk, náboženství. Rovné pracovní příležitosti Opatření v souladu s právními předpisy, zajišťující, že každý, má stejnou možnost a příležitost na základě své kvalifikace, schopností a výsledků své práce. „Afirmativní akce“ (pozitivní diskriminace) Opatření v oblasti náboru, výběru zaměstnanců, propagace, odměňování a přístupu k jednotlivci a skupinám tak, aby byly odstraněny účinky předchozí diskriminace. Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

8 8.8. Je diverzita efektivní? Existují ve firmě ženy a menšinoví zaměstnanci kteří jsou na středních a vyšších manažerských postech? Mají všichni zaměstnanci stejnou příležitost k úspěšnému budování pracovní kariéry ve společnosti? Mají všichni zaměstnanci stejnou možnost přístupu k mezinárodním projektům? Mají všechny skupiny zaměstnanců poměrně stejnou úroveň fluktuace? = Jaká je role vrcholového managementu v této oblasti? Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

9 9.9. Má diverzita přínos a výsledky? Ronald Glover Viceprezident IBM: Chcete neotřelá řešení? Namixujte si pracovní tým http://finance.idnes.cz/ibm-a-jeho-tymy-01d-/podnikani.aspx?c=A121016_1841354_podnikani_bab posílení iniciativy a výkonu zaměstnanců prezentace různých názorů, způsobů práce a řízení využití mnoha jazyků, kultur a přístupů kvalitativní posun kultury podniku posílení konkurence schopnosti firmy Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

10 10. Stres Pracovní faktory Plán, cíle a úkoly Tempo práce Dojíždění do/z práce Pracovní prostředí Špatné vedení Počet a povaha zákazníků nebo klientů Osobní faktory Osobnostní typ Vliv soukromí Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Lidské / zdravotní důsledky úzkost deprese hněv nemoc Pracovní důsledky Snížená kvalita výkonu Zvýšená absence a Zvýšená fluktuace Porušení mezilidských a pracovněprávních vztahů

11 11. Snížení pracovního stresu (zaměstnavatel) Pomoc a podpora Spravedlivý a rovný přístup ke všem Snížení úrovně stresu a osobních konfliktů Otevřená komunikace mezi managementem a zaměstnanci Odpovídající zaměstnanec na odpovídající pozici Více zodpovědnosti a osobní zainteresovanosti = efektivní organizace, efektivní způsob řízení Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

12 12. Snížení pracovního stresu (zaměstnanec) Vhodné pracovní vztahy Ovládání osobních ambicí Efektivní vztah s nadřízeným Porozumění a informovanost o následných strategických plánech zaměstnavatele Najít čas každý den na odpočinek a relaxaci Zdravý životní styl = efektivní pracovní výkon a vyváženost pracovního, osobního a rodinného života Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

13 13. Deprese a únava Varovné příznaky (v případě, že trvají déle než 2 týdny): smutek a úzkosti nedostatek spánku a nespavost snížená chuť k jídlu ztráta zájmu o dříve preferované činnosti neklid nebo podrážděnost potíže se soustředěním Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

14 14. Syndrom vyhoření, únavový syndrom Celková vyčerpání fyzických a duševních sil Velmi silné a vlastními silami nezvládnutelné vyčerpání Léčba: Přerušení práce a zaběhnutých stereotypů Dlouhodobá léčba na bázi celostního přístupu ….. Přehodnotit cíle, pokud jde o jejich vnitřní hodnoty a dosažitelnost Nastavení nového přístupu k práci – priority, efektivita… Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

15 15. Výzvy a příležitosti mezinárodního HRM Využití správných dovedností tam, kde jsou potřeba, bez ohledu na geografické omezení Šíření znalostí a inovací v celé organizaci bez ohledu na jejich původ (search and reapply) Učící se organizace a Talent management v globálním prostředí Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

16 16. Mezinárodní odlišnosti v HRM Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Mezinárodní Human Resource Management Pracovní vztahy Politika a právoEkonomika Kulturní faktory a etika

17 17. Obsazování volných pozic Místní nebo mezinárodní zaměstnanci? Expatriates (expati) „Domácí“ zaměstnanci Zaměstnanci z třetích zemí Offshoring Přesun procesů do zahraničí Regionální organizace Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

18 18. Zahraniční manažeři Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Uplatnění partnera Mezinárodní pracovní odpovědnosti Ekonomická situace Úspěšnost Expatriates Osobnostní rysy a představy Kulturní odlišnosti Rodina

19 19. Terorismus, bezpečnost a globální HR Preventivní ochranná opatření Týmy pro řešení krizí Zpravodajské služby Krizové situace Únos Vydírání Zadržení Ohrožení majetku Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

20 20. Úspěšnost HRM v globálních organizacích Globální systémy jsou efektivnější a lépe přijímány ve skutečně globálních organizacích v organizacích se silnou firemní kulturou v organizacích s efektivní vnitrofiremní komunikací v organizacích s adekvátními HR zdroji a prioritami Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

21 21. Malé a střední firmy (MSP) Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Velikost HR oddělení Priorita HR HR procesy HRM v MSP Přístup k HRM

22 22. Důležitost HRM pro MSP Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Je nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti malých podniků Dělá malé firmy úspěšnější Pomáhá malým firmám získat a udržet důležité zákazníky Nutné pro splnění ISO-9000 požadavků (pro vyšší konkurenceschopnost)

23 23. Příležitosti MSP v Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Flexibilita v poskytování zaměstnaneckých výhod a odměn Jednoduché, neformální postupy výběru zaměstnanců Přímý vliv na firemní kulturu a přístup k zaměstnancům Efektivní, přímá komunikace uvnitř firmy Individuální přístup v tréninku a rozvoji zaměstnanců Možnosti HR v MSP

24 24. Správa HR systémů a postupů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Záznamy o zaměstnancích papírové formě (dokumenty, formuláře, tabulky…) „Manuální“ HR systém Papírová forma doplněna comp. administrací jednotlivých procesů Počítačový HRM systém Shromažďování, zpracovávání, uchovávání a distribuce informací pro podporu rozhodování, koordinaci, kontrolu, analýzu a vizualizaci HRM jako součást firemního informačního systému Human Resource Management Information System (HRIS)

25 25. Řízení Lidských Zdrojů Konkurenční výhoda Rozdíl je v lidech Dosahování výsledků prostřednictvím ostatních Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google