Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení společnosti  Vznik společnosti r. 1992  Počet zaměstnanců – 50  Centrum pasivního domu (CPD)  Moravskoslezského energetického klastru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení společnosti  Vznik společnosti r. 1992  Počet zaměstnanců – 50  Centrum pasivního domu (CPD)  Moravskoslezského energetického klastru."— Transkript prezentace:

1

2 Představení společnosti  Vznik společnosti r. 1992  Počet zaměstnanců – 50  Centrum pasivního domu (CPD)  Moravskoslezského energetického klastru (MSEK)  Člen Krajské hospodářské komory MSK

3 ENERGIE A BUDOVY Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst světové spotřeby energie až o 55 %. Další prognóza z téhož roku uvádí dokonce nárůst světové spotřeby energie o 85 % do roku 2020, přitom v zemích Evropské unie se předpovídá nárůst „pouze“ o 30 %. V současné době jsou největším spotřebitelem energie v Evropě právě budovy. Během svého ročního provozu vytápění, klimatizování, větrání, úpravy vzduchu, přípravy teplé vody či osvětlení spotřebují až 40% celkové energetické spotřeby evropského společenství.

4 Základní vlastnosti pasivního domu Koncepce pasivního domu představil již v roce 1988 Dr. Wolfgang Feist - tepelná ochrana domu musí být tak kvalitní, aby bylo možné vynechat konvenční systém vytápění a tím snížit investiční náklady na výstavbu  Měrná potřeba tepla na vytápění PD ≤ 15kWh/m 2 a  Celková potřeba primární energie ≤ 120kWh/m 2 a  Celková neprůvzdušnost domu n50≤ 0,6h-1

5 Pasivní dům a jeho výhody nízké provozní náklady na vytápění, úspora až 90 % nákladů oproti běžným stavbám energie ze slunce a elektrických spotřebičů Vám po značnou část topné sezóny vytopí dům vysoký komfort bydlení - stálý přívod čerstvého vzduchu do objektu, rekuperace tepla z odpadního vzduchu zdravé bydlení - příjemné teploty v zimním i letním období, vyšší komfort života, zdravé vnitřní prostředí Rychlý návrat investice – vyšší cena nemovitosti na trhu

6 Příklady pasivních staveb v praxi

7 zdroj: www.pasivnidomy.czwww.pasivnidomy.cz

8 Příklady pasivních staveb v praxi

9

10

11 Školicí středisko INTOZA Ostrava  MÍSTO STAVBY: Ostrava – Mariánské Hory  AUTOR: Ing. arch. Radim Václavík – ATOS 6  ÚČEL STAVBY: Administrativní budova a školicí středisko  TERMÍN DOKONČENÍ: Červen 2011  DÉLKA VÝSTAVBY: 10 měsíců  PARAMETRY BUDOVY: Základní rozměry objektu (1.NP): 16,24 x 23,74 m Zastavěná plocha (1.NP): 385,6 m2 Obestavěný prostor: 6194,7 m3 Podlahová plocha: 1267,7 m2

12 Vzhled budovy a vývoj projekčních prací  čtyřpodlažní nepodsklepená budova  ŽB montovaný skelet, obvodové zdiva z VPC tl. 175mm  Vnitřní dispozice - variabilita díky SDK příčkám

13 Půdorysy jednotlivých podlaží

14 Vývoj – cca po dobu 2 let

15

16

17

18 Energetická bilance – podlahová plocha dle PHPP 1062m 2 – tepelné ztráty objektu 16 kW – měrná potřeba tepla na vytápění 11,5 kWh/(m 2 a) – celková potřeba primární energie111kWh/(m 2 a) – celková neprůvzdušnost n 50 : 0,17 h -1 BLOWERDOOR TEST: měření průvzdušnosti (vzduchotěsnosti budovy) dle ČSN EN 13829. Dne 23. 6. 2011 byl proveden test průvzdušnosti budovy a po provedení měření byla stanovena výsledná hodnota n 50 =0,17 h -1. – faktor tvaru budovy A/V 0,35

19 Technické parametry a vlastnosti U [W/(m 2 K)] Základové konstrukce 0,126 Obvodová stěna0,118 Plochá střecha 0,062 Výplně otvorů - okna průměrná/střední hodnota U všech oken U w =0,80 Zdroj tepla a chladu Hlavním zdrojem tepla a chladu pro vytápění a chlazení řešeného objektu a rovněž pro ohřev teplé vody (TV) je tepelné čerpadlo vzduch/voda Větrání Pro zajištění nuceného větrání objektu je navrženo pět samostatných zařízení.

20 Konstrukční systém ŽB montovaný skelet – termín výstavby cca 4 týdny

21 Obvodové zdivo Obvodové výplňové zdivo je z VPC bloků tl. 175mm

22 Výplně otvorů REHAU GENEO® MD plus - rámy jsou osazeny izolačním trojsklem, okna jsou napojeny na obvodovou konstrukci (ostění, nadpraží a parapet) pomocí těsnícího systému TREMCO illbruck i3

23 Tepelná izolace ISOVER EPS Greywall a Greyroof – k zateplení objektu jsou použity izolační desky Isover EPS GreyWall a Greyroof. Montáže tepelné izolace střechy Montáž ETICS

24

25 Technické zařízení budovy  Větrání - pro zajištění nuceného větrání objektu je navrženo pět samostatných zařízení, které zajistí větrání jednotlivých prostor.

26 – Vytápění - vytápění a pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem je zajištěno otopnými tělesy, která jsou umístěné v každé místnosti. Tepelná ztráta infiltrací je kryta pomocí instalovaného větracího zařízení s rekuperací tepla. – Chlazení - chlazení vzduchu je zajištěno ve vodním chladiči, který je integrován ve větrací jednotce. – Ohřev TV - Ohřev teplé vody (TV) je zajišťován v zásobníkovém ohřívači teplé vody o objemu 570 litů s elektrickou topnou vložkou. Zásobník je napojen i na solární ohřev

27

28

29

30 – Osvětlení a řízení žaluzií žaluzie a osvětlení v kancelářích, přednáškovém sále, na chodbách, v recepci a na fasádě objektu je ovládáno řídicím systémem LUXMATE. Osvětlení i žaluzie jsou řízeny podle denního světla, časových plánů a je možné je ovládat i ručně.

31 LETNÍ ŘEŽIM ZIMNÍ ŘEŽIM

32

33

34

35 Celkové náklady na provoz 2012-2013 Spotřeba energie KWh 20122013Rozdíl % Vytápění objektu – spotřeba TČ a pomocné elektrospirály 10 171 kWh8 854 kWh -12,95% Chlazení objektu – spotřeba TČ 1 860 kWh1 488 kWh -20,00% Ohřev TV – spotřeba TČ, elektrospirály 2 607 kWh3 147 kWh 20,71% Spotřeba energie na osvětlení objektu 11 691 kWh11 279 kWh -3,52% Spotřeba elektrické energie na spotřebiče (PC, tiskárny, ledničky, oběhová čerpadla) 11 276 kWh10 845 kWh -3,82% Celkový odběr elektrické energie z distribuční sítě 37 605 kWh35 613 kWh-5,30% Vyrobená elektrická energie z fotovoltaických panelů 10 797 kWh9 434 kWh -15,40% Vyrobená energie ze solárních kolektorů a podporu ohřevu TV 1 511 kWh1 350 kWh -10,66%

36 Porovnání nákladů na vytápění 2012-2013 2012 - 10 171 kWh (30 512 Kč) 2013 - 8 854 kWh (26 561 Kč)

37 Porovnání nákladů na chlazení 2012-2013 2012 - 1 860 kWh (5 581 Kč) 2013 - 1 488 kWh (4 464 Kč)

38 Porovnání nákladů na osvětlení 2012-2013 2012 - 11 691 kWh (35 072 Kč) 2013 - 11 279 kWh (33 839 Kč)

39 Porovnání nákladů výroby FVE 2012-2013 2012 - 10 797 kWh 2013 - 9 434 kWh

40 Děkuji za pozornost INTOZA s.r.o. Varšavská 1583/99 Ostrava - Hulváky www.intoza.cz intoza@intoza.cz


Stáhnout ppt "Představení společnosti  Vznik společnosti r. 1992  Počet zaměstnanců – 50  Centrum pasivního domu (CPD)  Moravskoslezského energetického klastru."

Podobné prezentace


Reklamy Google