Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologicky příznivý krajský úřad Ing. Eva Navrátilová Odbor životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologicky příznivý krajský úřad Ing. Eva Navrátilová Odbor životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Ekologicky příznivý krajský úřad Ing. Eva Navrátilová Odbor životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina

2 Obsah prezentace Vize kraje Vysočina Akční plán (jednotlivé indikátory a jejich vývoj) - Zvýšení využívání recyklovaných materiálů - Zohledňování ochrany ŽP v procesu zadávání veřejných zakázek - Využívání vratných obalů - Zajištění spolufinancování z jiných zdrojů - Stabilizace nákladů za odpady - Zvýšení třídění využitelných složek odpadu Shrnutí, zdroj informací

3 Vize kraje Chceme být moderní respektovanou institucí, která bude efektivně, profesionálně a vstřícně vykonávat veřejnou správu. Naše služba je dostupná pro všechny v otevřeném a přívětivém úřadu. Zveme ke spolupráci na rozvoji zdravého a prosperujícího kraje Vysočina

4 Zvýšení využívání recyklovaných materiálů Druhy recyklovaných materiálů Oblasti využívání recyklovaných materiálů Náklady v Kč za nákup recyklovaných m. (% poměr celkové/recyklované materiály)

5 Recyklované materiály Kancelářské potřeby (obálky, záznamní knihy, ekosešity, rychlovazače, odkládací mapy s klopami a bez, spisové papírové desky s tkanicemi, archivní pořadače a krabice, obyčejné pákové a závěsné pořadače, balicí papír) Renovace tonerů využívá 62,5 % tiskáren Tisk na recyklovaný papír se zatím nevyužívá (uvažuje se zavedení během 2.pol. roku 2007) Propagační materiály kraje (papírové tašky, kartonové obaly na předměty, apod.; cca 10% všech) Zpravodaj a Noviny kraje (od 2.pol. Roku 2007 tištěny na recyklovaném papíře běleném bez použití chlóru)

6 Náklady na kancelářské potřeby rokNáklady celkem Kanc. potř recykl. m. Z toho obálky % 2004841 687,-210 422,-183 779,-25 2005742 393,-185 598,-124 751,-25 2006570 699,-142 675,-82 851,-25

7 Zohledňování ochrany ŽP v procesu zadávání veřejných zakázek - zavedeno od ledna 2007 Rozšíření databáze VZ kraje o údaj, zda-li je v kvalifikačních předpokladech uchazeče požadována certifikace vedoucí k zohledňování ochrany ŽP (ISO, EMS, EMAS, Ekol. šetrný výrobek,…) (Sledován poměr VZ s požadavkem/všechny VZ)

8 Využívání vratných obalů Zprostředkování objednávek nápojů ve vratných obalech prostřednictvím bufetu krajského úřadu ( zavedeno od února 2007) Evidence využívání vratných obalů/PET lahví (% zastoupení, monitoring po měsících)

9 Zajištění spolufinancování šetrného přístupu krajského úřadu/kraje k ŽP Projekt kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s. (třídění využitelných odpadů) Projekt kraje Vysočina se společností ASEKOL s.r.o. (zpětný odběr elektrozařízení) Krajské projekty „Úspora energií“ a „Biodiverzita“ se spolufinancováním z EU fondů

10 Projekt se společností EKO-KOM, a.s. Ekokom je autorizovaná obalová společnost Spolupráce od roku 2004 - GP Systém sběru a třídění odpadu (2004 –2007) - Krajská komunikační kampaň (2005 –2007) - Školení „odpadářů“ II., III. obcí (2004 –2007) - Dovybavení krajského úřadu nádobami na třídění využitelných složek komunálního odpadu (2006) - Informační kampaně SŠ, ZŠ (2006 –2007) - Průzkumy mínění (občanů, potřeb, studentů) 2004 – 2007

11 GP Systém sběru a třídění odpadu (nádoby na tříděný odpad, vybavení sběrných dvorů pro obce, města, PO podnikající v odp. hospodářství) 2003200420052006 Celkem žádostí 53127103154 Podpořené žádosti 32 (60,4 %) 106 (83,5 %) 82 (79,6 %) 68 (44,2 %) Finance kraje 1,6 mil. Kč2,4 mil. Kč2,0 mil. Kč1,2 mil. Kč Finance Ekokomu ----------------3,05 mil. Kč2,5 mil. Kč2,2 mil Kč Finance žadatelů 6,4 mil Kč5,4 mil Kč8,4 mil Kč4,5 mil Kč Celkem finance 8,0 mil Kč10,8 mil Kč12,9 mil. Kč7,9 mil Kč

12 Projekt se společností ASEKOL s.r.o. Asekol provozovatel systému zpětného odběru elektrozařízení (počítače, hračky, spotřební elektrotechnika, mobily, faxy, kopírky apod.) 2007 pilotní projekt - krajská komunikační kampaň (spolu se spol. Ekokom) - soutěž obcí „My třídíme nejlépe“(spolu se spol. Ekokom)

13 Krajské projekty spolufinancované z EU „Úspory energií“ - v budovách kraje a org. zřizovaných krajem (výměny oken, zateplení budov, termoregulace) - fáze ZK schválilo projektový záměr včetně finanční alokace 6 mil. Kč na projektovou přípravu (SP, PD) (celkový rozpočet projektu cca 150 mil. Kč, předpoklad 80% dotace z EU fondů) „Biodiverzita“ - lokality NATURA, přírodní rezervace, přírodní památky v kraji (zaměření území, plány péče, management) - fáze projektová fiše

14 Stabilizace nákladů na odpady produkce odpadů a náklady na odpady v Kč Rok tunKčKč/tuna 200320,1855 858,-2 768,- 200420,1890 850,-4 502,- 200523,48151 081,-6 434,- 200633,38170 609,-5 111,-

15 Zvýšení třídění využitelných složek odpadu Množství vytříděného papíru Množství vytříděného plastu+nápojových kartonů Množství vytříděného skla Množství vytříděného nebezpečného odpadu Množství směsného odpadu Celkové množství odpadu

16 Rok Počet zaměst Papír Plast karton SkloNO Směs. odpad Celkem rok 20022123,82,31,8 42,951 20033273,31,51,255,862 20043493,11,41,152,358 20053663,71,31,058,164 20063835,61,31,00,379,387 CELKEM19,57,86,10,3288,4322 Jednotka v tabulce (kg/zaměstnanec/rok)

17 pořízení vhodných nádob na tříděný sběr do kanceláří a prostor krajského úřadu na papír, plasty+nápojové kartony, sklo, zbytkový komunální odpad

18

19

20

21

22 vnitropodniková směrnice, která zajistí informovanost pracovníků úřadu přílohou směrnice je návod pro třídění odpadů pro pracovníky úřadu

23

24 Shrnutí prezentace Akční plán - vývoj indikátorů Zvýšení využívání recyklovaných materiálů Zohledňování ochrany ŽP v procesu zadávání VZ Využívání vratných obalů Zajištění spolufinancování z jiných zdrojů Stabilizace nákladů za odpady Zvýšení třídění využitelných složek odpadu

25 Zdroj informací www.kr-vysocina.cz www.fondvysociny.cz www.elektrosrot.cz www.tridime-vysocina.cz Navratilova.e@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Ekologicky příznivý krajský úřad Ing. Eva Navrátilová Odbor životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google