Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální záležitosti ZUŠ Hana Havránková. Výsledky rozpisu rozpočtu ZUŠ v MSK v r. 2011 Celkem NIV393 187 000 Kč (39 ZUŠ) z toho obecní 43 956 000 Kč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální záležitosti ZUŠ Hana Havránková. Výsledky rozpisu rozpočtu ZUŠ v MSK v r. 2011 Celkem NIV393 187 000 Kč (39 ZUŠ) z toho obecní 43 956 000 Kč."— Transkript prezentace:

1 Aktuální záležitosti ZUŠ Hana Havránková

2 Výsledky rozpisu rozpočtu ZUŠ v MSK v r Celkem NIV Kč (39 ZUŠ) z toho obecní Kč (6 ZUŠ) Školy MP normativně MP mimo- normativně Celkem% Počet ZUŠ v dohodovacích řízeních ZUŠ ,69 (ze 45)

3 Příčiny dohodovacích řízení v ZUŠ -Dofinancování nepedagogických zaměstnanců z důvodu překračování normativního stavu při nemožnosti snížení jejich počtu – malá velikost organizace (do 4 ostatních zaměstnanců) anebo naopak nevhodné dispoziční řešení školy vzhledem k počtu žáků 9 případů -Vyšší platový stupeň pedagogických zaměstnanců -Převod prostředků z nepedagogů do pedagogů -Soutěže 4 případy

4 Změny v odměňování od nepedagogové (příloha č. 1 NV č. 564/2006 Sb.) Zvláštní způsob určení platového tarifu – tzn. lze stanovit tarif v rámci rozpětí.

5 Platový tarif- příloha č. 5 a 6 NV č. 564/2006 Sb.- pedagogičtí zaměstnanci

6 Srovnání platových tarifů u 12. platové třídy dle NV č. 564/2006 Sb. Příloha č. Nástupní plat Praxe do 9 let Konečný plat 1ostatní úředník sestry lékaři pedagog VŠ pedagog ostatní

7 Rozdíly v platových tarifech k u pedagogů s VŠ Třída do do do do do do do do do do do nad

8 Rozvojový program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. -na zvýšené platové tarify -na náhrady platů -na ostatní nárokové složky platu, do kterých se promítá nárůst platových tarifů v rozsahu, který odpovídá zvýšení tarifů v tomto RP -bude upřesněn ve 2. pololetí

9 Jedna z možností, jak sledovat čerpání RP

10 Problematika ostatních zaměstnanců Nerovnoměrný meziroční pokles průměrných platů na školách Rezerva vzniklá po dohodovacích řízeních, dále z rozvojového programu Hustota a mimořádným posílením rozpočtu z MŠMT (celkem asi 40 mil. Kč) Rozpuštění rezervy v závislosti na ŘADĚ KRITERIÍ PŘI INDIVIDUÁLNÍM POSUZOVÁNÍ SITUACE KAŽDÉ ŠKOLY (výše meziročního poklesu, možnost zapojení dalších zdrojů, plnění dohodnutých opatření, dodržování normativního stavu zaměstnanců aj.) Termín: červen – červenec (vzhledem k náročnosti úpravy)

11 OtázkyOtázka: Týká se ustanovení § 3 odst.3 NV č. 564/2006 Sb., v platném znění, také pedagogických zaměstnanců? Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání a) až na dobu 4 roků b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce. Odpověď: Netýká se pedagogických zaměstnanců, neboť zde platí zvláštní právní předpis, a to je zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění, o pedagogických pracovnících. Podle § 32 fyzická osoba, která nesplňuje kvalifikační předpoklady podle tohoto zákona, může vykonávat pedagogickou činnost jen do , pokud v té době nezahájí studium a toto studium úspěšné ukončí (vyjma těch, kteří k měli 50 let a vykonávali pedagogickou činnost v příslušném druhu nebo typu školy nejméně 15 let). V každém případě pak tato osoba musí být zařazena do takové platové třídy, která odpovídá podle katalogu prací popisu jeho činnosti uvedené v pracovní náplni, resp. podle nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.

12 Otázky Otázka Učitel má přímou vyučovací povinnost pondělí až čtvrtek. Po celý týden má vždy určené nějaké poměrné hodiny nepřímé vyučovací povinnosti. Třídní předehrávky má stanovené na pátek, tedy v den, kdy koná nepřímou vyučovací povinnost mimo školu. Má nárok na proplacení cestovného? Odpověď: Ano. Podle § 151 ZP pokud při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním vzniknou zaměstnanci výdaje, je zaměstnavatel povinen mu je nahradit, a to podle pravidel daných ZP. Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou mj. při pracovní cestě (tj. časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce). Skutečnost, že pedagogičtí pracovníci vykonávají ve své pracovní době přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností na dané věci nic nemění.

13 Otázky Otázka Učitel má ve smlouvě stanovenou jako výkon povolání pobočku. Pokud jede na poradu, seminář atp. do hlavní budovy školy, která je mimo pobočku, má nárok na proplacení cestovného? Odpověď Ano, jedná se o pracovní cestu, tj. časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.

14 Otázky Otázka Proč se používá v souvislosti s republikovými normativy výraz „věková kohorta?“Je to zavádějící, neboť se jedná o vojenskou jednotku starého Říma, která obsahovala 6 centurií (6x100 člennou jednotku). Tudíž tento termín je početně zavádějící a determinující při určování počtu žáků. Odpověď Kohorta: -vojenský oddíl, družina, houf -ve starém Římě nejmenší taktická jednotka pěchoty, ve starém císařském Římě pak samostatná jednotka pomocných sborů -vedlejší klasifikační kategorie zoologické systematiky, kladená mezi řád a čeleď (zoologie) -soubor jedinců zrozených v určitém časovém úseku, sloužící ke stanovení struktury určité živočišné populace, stejnověké populace (demografie)


Stáhnout ppt "Aktuální záležitosti ZUŠ Hana Havránková. Výsledky rozpisu rozpočtu ZUŠ v MSK v r. 2011 Celkem NIV393 187 000 Kč (39 ZUŠ) z toho obecní 43 956 000 Kč."

Podobné prezentace


Reklamy Google