Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální záležitosti ZUŠ Hana Havránková. Výsledky rozpisu rozpočtu ZUŠ v MSK v r. 2011 Celkem NIV393 187 000 Kč (39 ZUŠ) z toho obecní 43 956 000 Kč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální záležitosti ZUŠ Hana Havránková. Výsledky rozpisu rozpočtu ZUŠ v MSK v r. 2011 Celkem NIV393 187 000 Kč (39 ZUŠ) z toho obecní 43 956 000 Kč."— Transkript prezentace:

1 Aktuální záležitosti ZUŠ Hana Havránková

2 Výsledky rozpisu rozpočtu ZUŠ v MSK v r. 2011 Celkem NIV393 187 000 Kč (39 ZUŠ) z toho obecní 43 956 000 Kč (6 ZUŠ) Školy MP normativně MP mimo- normativně Celkem% Počet ZUŠ v dohodovacích řízeních ZUŠ288 7581 581290 3390,69 (ze 45)

3 Příčiny dohodovacích řízení v ZUŠ -Dofinancování nepedagogických zaměstnanců z důvodu překračování normativního stavu při nemožnosti snížení jejich počtu – malá velikost organizace (do 4 ostatních zaměstnanců) anebo naopak nevhodné dispoziční řešení školy vzhledem k počtu žáků 9 případů -Vyšší platový stupeň pedagogických zaměstnanců -Převod prostředků z nepedagogů do pedagogů -Soutěže 4 případy

4 Změny v odměňování od 1. 1. 2011 nepedagogové (příloha č. 1 NV č. 564/2006 Sb.) Zvláštní způsob určení platového tarifu – tzn. lze stanovit tarif v rámci rozpětí.

5 Platový tarif- příloha č. 5 a 6 NV č. 564/2006 Sb.- pedagogičtí zaměstnanci

6 Srovnání platových tarifů u 12. platové třídy dle NV č. 564/2006 Sb. Příloha č. Nástupní plat Praxe do 9 let Konečný plat 1ostatní16 02018 58024 100 2úředník18 15021 05027 290 3sestry18 79021 79028 250 4lékaři23 79026 79033 250 5pedagog VŠ20 30021 00024 400 6pedagog ostatní17 95019 30024 100

7 Rozdíly v platových tarifech k 1. 1. 2011 u pedagogů s VŠ Třída12345678910111213 1do 11 4501 1901 0901 2001 2901 3701 4903 4307 4506 4805 4204 2803 130 2do 21 2109308008809501 0001 0903 0006 9705 9704 8603 6702 470 3do 49506505005505806206702 5406 4805 4304 2803 0501 780 4do 6680360180210 2302 0705 9604 8703 6802 3901 080 5do 96505105506106307007302 1805 6804 6403 4102 4201 090 6do 12360200210230 260 1 6705 1304 0402 7501 710330 7do 15510560 6006607208201 8004 9103 8702 5301 7901 090 8do 192002202002102302503201 2504 3203 2301 8401 030270 9do 235305706106907308208401 4304 1503 1001 7601 1001 170 10do 27200210220270 3202908403 5102 4101 010280290 11do 325906806607307908509201 0303 4002 2401 0801 1801 130 12 nad 322302802302702903203304002 7101 490270300180

8 Rozvojový program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. -na zvýšené platové tarify -na náhrady platů -na ostatní nárokové složky platu, do kterých se promítá nárůst platových tarifů v rozsahu, který odpovídá zvýšení tarifů v tomto RP -bude upřesněn ve 2. pololetí

9 Jedna z možností, jak sledovat čerpání RP

10 Problematika ostatních zaměstnanců Nerovnoměrný meziroční pokles průměrných platů na školách Rezerva vzniklá po dohodovacích řízeních, dále z rozvojového programu Hustota a mimořádným posílením rozpočtu z MŠMT (celkem asi 40 mil. Kč) Rozpuštění rezervy v závislosti na ŘADĚ KRITERIÍ PŘI INDIVIDUÁLNÍM POSUZOVÁNÍ SITUACE KAŽDÉ ŠKOLY (výše meziročního poklesu, možnost zapojení dalších zdrojů, plnění dohodnutých opatření, dodržování normativního stavu zaměstnanců aj.) Termín: červen – červenec (vzhledem k náročnosti úpravy)

11 OtázkyOtázka: Týká se ustanovení § 3 odst.3 NV č. 564/2006 Sb., v platném znění, také pedagogických zaměstnanců? Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání a) až na dobu 4 roků b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce. Odpověď: Netýká se pedagogických zaměstnanců, neboť zde platí zvláštní právní předpis, a to je zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění, o pedagogických pracovnících. Podle § 32 fyzická osoba, která nesplňuje kvalifikační předpoklady podle tohoto zákona, může vykonávat pedagogickou činnost jen do 31. 12. 2014, pokud v té době nezahájí studium a toto studium úspěšné ukončí (vyjma těch, kteří k 1. 1. 2005 měli 50 let a vykonávali pedagogickou činnost v příslušném druhu nebo typu školy nejméně 15 let). V každém případě pak tato osoba musí být zařazena do takové platové třídy, která odpovídá podle katalogu prací popisu jeho činnosti uvedené v pracovní náplni, resp. podle nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.

12 Otázky Otázka Učitel má přímou vyučovací povinnost pondělí až čtvrtek. Po celý týden má vždy určené nějaké poměrné hodiny nepřímé vyučovací povinnosti. Třídní předehrávky má stanovené na pátek, tedy v den, kdy koná nepřímou vyučovací povinnost mimo školu. Má nárok na proplacení cestovného? Odpověď: Ano. Podle § 151 ZP pokud při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním vzniknou zaměstnanci výdaje, je zaměstnavatel povinen mu je nahradit, a to podle pravidel daných ZP. Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou mj. při pracovní cestě (tj. časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce). Skutečnost, že pedagogičtí pracovníci vykonávají ve své pracovní době přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností na dané věci nic nemění.

13 Otázky Otázka Učitel má ve smlouvě stanovenou jako výkon povolání pobočku. Pokud jede na poradu, seminář atp. do hlavní budovy školy, která je mimo pobočku, má nárok na proplacení cestovného? Odpověď Ano, jedná se o pracovní cestu, tj. časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.

14 Otázky Otázka Proč se používá v souvislosti s republikovými normativy výraz „věková kohorta?“Je to zavádějící, neboť se jedná o vojenskou jednotku starého Říma, která obsahovala 6 centurií (6x100 člennou jednotku). Tudíž tento termín je početně zavádějící a determinující při určování počtu žáků. Odpověď Kohorta: -vojenský oddíl, družina, houf -ve starém Římě nejmenší taktická jednotka pěchoty, ve starém císařském Římě pak samostatná jednotka pomocných sborů -vedlejší klasifikační kategorie zoologické systematiky, kladená mezi řád a čeleď (zoologie) -soubor jedinců zrozených v určitém časovém úseku, sloužící ke stanovení struktury určité živočišné populace, stejnověké populace (demografie)


Stáhnout ppt "Aktuální záležitosti ZUŠ Hana Havránková. Výsledky rozpisu rozpočtu ZUŠ v MSK v r. 2011 Celkem NIV393 187 000 Kč (39 ZUŠ) z toho obecní 43 956 000 Kč."

Podobné prezentace


Reklamy Google