Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zdena Rábová MRVS04 Slide 1 Zhodnocení tvůrčích aktivit studentů ve školním roce 2003/2004 Zdena Rábová Faculty of Information Technology Technical University.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zdena Rábová MRVS04 Slide 1 Zhodnocení tvůrčích aktivit studentů ve školním roce 2003/2004 Zdena Rábová Faculty of Information Technology Technical University."— Transkript prezentace:

1  Zdena Rábová MRVS04 Slide 1 Zhodnocení tvůrčích aktivit studentů ve školním roce 2003/2004 Zdena Rábová Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno e-mail: rabova@fit.vutbr.cz Materiál pro 15. zasedání předsednictva Rady vysokých škol 16. prosince 2004

2  Zdena Rábová MRVS04 Slide 2 Systém pro přehled akcí Pracovní komise RVŠ pro tvůrčí činnost studentů podporovala aktivity studentů zvláště centrálním registrováním všech akcí souvisejících s tvůrčí činností studentů. Tyto akce jsou buď jejich organizátory nebo členy naší komise zveřejňovány v Systému pro přehled akcí v rámci tvůrčí činnosti studentů na internetové adrese http://www.fit.vutbr.cz/tcs. http://www.fit.vutbr.cz/tcs Zájemcům, ať už z řad pedagogů či studentů, systém umožňuje rychlým způsobem získávat důležité informace o akcích pořádaných v rámci tvůrčí činnosti studentů, zejména pak informace o datu a místu konání akce a termínů podávání přihlášek. V popisu akce bývá často uveden i odkaz na její domovskou internetovou stránku. Centrální informace o těchto akcích se zvláště osvědčují při pořádání celostátních a mezinárodních studentských soutěží.

3  Zdena Rábová MRVS04 Slide 3 Finanční prostředky Zjistili jsme, že fakultní kola studentských soutěží probíhala v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech různou formou téměř na všech fakultách VŠ. V minulém školním roce jsme stále řešili problém financování studentských soutěží a dospěli jsme k tomuto závěru. Pro většinu aktivit probíhajících v rámci tvůrčí činnosti studentů je charakteristická spolupráce studentů s akademickými pracovníky fakult. Jde tedy o typickou oblast specifického výzkumu, jenž je bezprostředně spojen se vzděláváním a na němž se podílejí studenti. Proto lze na fakultách využít finančních prostředků pro podporu specifického výzkumu i na pořádání studentských soutěží, na stimulaci studentských publikačních aktivit, mezinárodních studentských výzkumných kontaktů a podobně.

4  Zdena Rábová MRVS04 Slide 4 Nejlepší akce 2004 Kdybychom se pokusili vyhodnotit nejlepší akci, která v minulém školním roce proběhla, bylo by to Mistrovství světa v programování ve dnech 27. - 31.3. 2004 pod záštitou ACM International Collegiate Programming Contest. Do finále se probojovalo 73 tříčlenných týmů složených z nejlepších programátorů ze 1411 světových univerzit. Nejlepších výsledků dosáhl tým ze St. Petersburg Institute of Fine Mechanics and Optics. Také na druhém až čtvrtém místě se umístily evropské týmy. Nejlepší tým USA obsadil páté místo. Za ČR se do finále světové soutěže probojoval tým MFF UK a umístil se na 27. místě. Protože ve finále této soutěže jsou opravdu nejlepší z nejlepších, je toto umístění našeho týmu velmi dobré. Více než 800 účastníků tohoto mistrovství světa vysoce hodnotilo organizaci soutěže, která proběhla v reprezentačních prostorách Obecního domu v Praze. O výbornou organizaci soutěže se zasloužili zvláště Ing. Božena Mannová a Ing. Martin Kačer z katedry počítačů FEL ČVUT, kteří obdrželi ocenění ACM Founder Award za významnou roli při rozšiřování soutěžních aktivit v Evropě.

5  Zdena Rábová MRVS04 Slide 5 Spolupráce SŠ a VŠ Ráda bych se ještě zmínila o „Letním akademickém kurzu 2004“, jehož charakteristikou je společná účast středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří pracují ve dvou až tříčlenných skupinách na odborných projektech z oblasti biofyziky, ekofyziologie, molekulární biologie, počítačového modelování a moderních biotechnologií. Vedle popularizace těchto oblastí přírodních věd mají kurzy vzbudit ve středoškolských studentech zájem o hlubší studium fyziky, chemie a biologie na vysokých školách a u vysokoškolských studentů prohloubit znalosti v uvedených oborech pro vytváření diplomových prací. Důležitou snahou organizátorů kurzu je získávat kvalitní absolventy vysokých škol pro studium v doktorských studijních programech. V kurzu přednášejí pracovníci AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kurzy jsou pořádány v Akademickém a univerzitním centru v Nových Hradech v jižních Čechách. Během třítýdenního červencového kurzu dosáhla řada studentů významných výsledků. Podrobnější informace o těchto kurzech lze najít na internetových adresách: http://www.greentech.cz/ a http://www.umbr.cas.cz/biofyzika/.

6  Zdena Rábová MRVS04 Slide 6 Závěr Všechny soutěže a akce pořádané v oblasti tvůrčí činnosti studentů jsou příležitostmi pro vzájemné setkávání studentů z fakult, ale i různých univerzit na celostátní i zahraniční úrovni. Studenti se učí prezentovat a obhajovat výsledky své tvůrčí práce. Studentské konference jsou pro studenty rovněž příležitostí k setkávání s odborníky z praxe, kteří tak mohou podporovat budoucí generaci svých nástupců. Rovněž některé zahraniční firmy se snaží zajistit si schopné vysokoškolské odborníky podporou studentských soutěží na vysokých školách. Například firma Honeywell finančně podporuje mezinárodní kolo studentské soutěže ve strojírenských, elektrotechnických a informatických oborech, které se bude konat v květnu 2005 na VUT v Brně. Pracovní komise pro tvůrčí činnost studentů RVŠ bude i nadále soustřeďovat informace o všech akcích na výše uvedené internetové adrese, aby se studenti, pedagogové a případně i ostatní zájemci mohli snadno informovat o všech akcích souvisejících s oborem jejich činnosti.


Stáhnout ppt " Zdena Rábová MRVS04 Slide 1 Zhodnocení tvůrčích aktivit studentů ve školním roce 2003/2004 Zdena Rábová Faculty of Information Technology Technical University."

Podobné prezentace


Reklamy Google