Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasicismus Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasicismus Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Klasicismus Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 vzorem bylo umění antického Řecka a Říma architektura – Petrohrad (viz následující snímek) Znaky umění klasický = vzorový, dokonalý, jasný, zřetelný období mezi léty 1750 – 1830 umělecký směr související s racionalismem a osvícenstvím zdůraznění významu rozumu v lidském konání nutnost vědeckého poznání světa (R. Descartes: „Myslím, tedy jsem.“) malířství a sochařství – jednoduchost, pevný řád, forma, prostota, střízlivost Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Obr. 1

4 Znaky hudby průhledná melodika jasné členění hudebního tématu homofonní vedení hlasů přehlednost hudební formy nové hudební formy – cyklická sonáta, symfonie ustálení malého klasického orchestru (smyčce, dechy, tympány) obliba komorní hudby, zejména smyčcového kvarteta zdokonalení hudebních nástrojů (klavír, trubka) = brilantnější technika inspirace v lidové tvořivosti Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 první reforma – Christoph Wilibald Gluck − proti kultu pěveckých hvězd − proti efektivnosti zpěváků − proti oslabování děje Ukázka zde: Základní hudební formy A) OPERA stále oblíbeným žánrem dramatická pravdivost − předehra nás připravuje na děj − bez zbytečných složitostí, ozdob − vložení sboru a baletu − např. „Orfeo a Eurodika“ Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 mezi 2. a 3.větu někdy vkládán menuet B) CYKLICKÁ SONÁTA 3- až 4větá hudební forma 1. věta – rychlá, sonátová forma – třídílná (expozice, provedení, repríza) 2. věta – pomalá, písňová forma (velká x malá) nebo variace (změna, obměna, různost) 3. věta – rychlá, finální, rondo nebo opět sonátová forma Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 1. VĚTA A B X A B as bz x1 … xm as bz sonátová forma 2. VĚTA X1... X5 x1 x2 x3 x4... variace 3. VĚTA A B A C A aba cdc aba efe aba velké rondo Cyklická sonáta – podrobnější vzorce jednotlivých vět velká písmena – tematické oblastimalá písmena = jednotlivá témata Sonátová forma: A, B = oblast hlavního a vedlejšího tématu = expozice a + b = hlavní a vedlejší téma s + z = spojovací oddíl a závěrečné téma X + x = tematická práce s tématy X = provedení A B = repríza Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 a 4+4 s1s1 A b 4+4 z7z7 B x 13 X a s1s1 b 4+4 z7z7 A B výsledný vzorec naleznete zde: expozice provedenírepríza ÚKOL: Rozeberte si podle notového materiálu a poslechu první větu sonatiny C dur W. A. Mozarta skladbu naleznete zde: postupujte od nejmenším metrických úseků skladby, tedy taktů jistě bez problémů poznáte, kde začíná a končí dané téma a kdy se témata navrací a opakuje Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 Joseph Haydn Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven Hlavní osobnosti klasicismu = tři vídeňští klasikové Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 Joseph Haydn (1732 – 1809) domácí působení lidové hudby již od mládí – i v díle od 16 let se živil jako hudebník, učil klavír, korepetitor kapelníkem hraběte Morzina v Dolní Lukavici u Plzně ustanovil složení malého orchestru (smyčce + flétna + hoboj + fagot + lesní roh + trubka + bicí) Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 Dílo: smyčcové kvartety – klasický útvar komorní hudby − např.: „Ptačí“ „Slavičí“ Ukázka zde: symfonie – celkem 103; tvoří na objednávku – např. „Lukavická“ pařížské – vliv Mozarta, dále např. londýnské Ukázka 104. symfonie zde: Ukázka 94. symfonie zde: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 Ukázka zde: Ukázka zde: koncert „F dur pro trubku a orchestr“ – forma ronda Ukázka zde: kantáta „Sedm slov Vykupitelových“ – světsky laděné Ukázka zde: oratoria − „Roční doby“ − „Stvoření“ – vliv Händela, předlohou Miltonův Ztracený ráj, prvotní hřích Adama a Evy (přeložil J. Jungmann) Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

13 Obr. 2

14 Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) už od dětství zázračné dítě jako klavírista koncertoval po Evropě chtěl být svobodným umělcem, závislým na tom, co sám dokáže současníci jeho umění nerozuměli předčasná smrt v 35 letech Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

15 Ukázka zde: Dílo: těžiště v opeře – povahové a psychologické rysy postav komických i vážných „ Figarova svatba “ − odlišnost dvou světů – aristokratický a lidový − výrazně protifeudální − přijata až v Praze roku 1786 – „Moji Pražané mi rozumějí“ Ukázka zde: ¨ „ Don Giovanni “ − opera napsána pro Prahu, premiéra v Nosticově (Stavovském) divadle roku 1878 Ukázka zde: „ Kouzelná flétna “ – lidový singspiel Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

16 symfonie − „Jupiterská“ − 40. symfonie Ukázka zde: Ukázka zde: komorní hudba - „Malá noční hudba“ Ukázka zde: Ukázka zde: vokálně-instrumentální dílo – „Requiem“ − vzniká za záhadných okolností Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

17 Obr. 3

18 Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) těžké dětství – vychovával bratry, otce nenáviděl, vydělával otci peníze, jezdil po koncertech otec pil, bil své děti, utrácel peníze vydělané Ludwigem od 26. roku začal ztrácet sluch (od roku 1819 byl zcela hluchý) méně koncertů, více tvůrčí práce boj za ideály v duchu francouzské revoluce lidskost, soucit člověka s člověkem špatný vztah s rodinou i ostatními lidmi po bratrově smrti byl poručníkem svého synovce Karla i přes nesouhlas Karlovy matky Karel se pokusil o sebevraždu a odešel k matce Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

19 Dílo: za stěžejní považujeme jeho tvorbu symfonickou napsal pouze jednu operu – „Fidelio“ − věrnost manželské lásky, touha po svobodě − proti tyranii jakéhokoli druhu Ukázka zde: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

20 9. d moll – 4. věta – „Óda na radost“ − na text F. Schillera − spojení instrumentální hudby a vokální složky − v současnosti hymna EU 3. es dur – „Eroica“ − obdiv k Napoleonovi − svoboda, rovnost, bratrství 9 symfonií Ukázka zde: 5. c moll – „Osudová“ - boj s nepřízní osudu Ukázka zde: 6. F dur – „Pastorální“ - zvukomalba, příroda 7. A dur Ukázka zde: Ukázka zde: Ukázka 2. věty zde: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

21 smyčcové kvartety – „Lobkovické“, „Ruské“ sonáty klavírní − sonáta c moll „Patetická“ − sonáta cis moll „Měsíční svit“ Ukázka zde: Komorní tvorba: Ukázka zde: sonáty houslové – sonáta A dur „Kreutzerova“ Ukázka zde: B dur - ukázka zde: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

22 Obr. 4

23 Jan Václav Stamic houslista v Mannheimu v Německu vedl kapelu – vytvořili mannheimskou školu (moderní vedení orchestru, nový typ hry) dotvořil symfonii na čtyři věty nová dynamika – postupné zesilování a zeslabování Český klasicismus hudba se dostává i za hranice skladatelé cestují po Evropě – někteří tam i žijí čeští skladatelé se v zahraničí stávají velmi úspěšnými Jiří Antonín Benda – melodramy – střídání hudby a mluveného slova (např. „Ariadna na Naxu“ ) Ukázka jiného díla zde: Ukázka zde: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

24 Jan Václav Hugo Voříšek varhaník ve Vídni napsal „Symfonii D dur“ Jan Ladislav Dusík klavírní virtuos, procestoval celou Evropu komponoval zejména skladby pro klavír Ukázka zde: Ukázka zde: Josef Mysliveček Itálie zejména opery a oratoria díla obdivoval i Mozart Ukázka koncert C dur zde: ext=1&playnext_from=PL&index=20 ext=1&playnext_from=PL&index=20 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

25 V tomto období byly Čechy nazývány „konzervatoř Evropy“! Pavel Vranický dobré vztahy se všemi vídeňskými klasiky zpěvohra „Oberon“ Jakub Jan Ryba nar. v Přešticích, učitel v Rožmitálu pod Třemšínem nejznámější dílo: „Česká mše vánoční“ velmi moderní učitel jeho metody neuznávány – sebevražda Ukázka zde: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

26 Použitá literatura a obrázky [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons, na Obr. 1: Petrohrad: Obr. 2: Joseph Haydn: Wolfgang Amadeus Mozart: Ludwig van Beethoven: KUNA, M.: Skladatelé světové hudby. 2. vyd. Praha : Fragment, ISBN CHARALAMBIDIS, A.: Hudební výchova pro gymnázia II. 1. vyd. Praha : SPN, ISBN Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Klasicismus Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google