Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace zprávy Ing. Daniel Zuth Podklady Ing. František Vajkay Ing. Alena Bystřická VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace zprávy Ing. Daniel Zuth Podklady Ing. František Vajkay Ing. Alena Bystřická VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ."— Transkript prezentace:

1 Prezentace zprávy Ing. Daniel Zuth Podklady Ing. František Vajkay Ing. Alena Bystřická VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dílčí zpráva o řešení doktorského projektu GAČR 101/05/H018 v roce 2007 pro podporu studentů doktorských studijních programů - DSP 1

2 Cíle projektu ● Zajištění hospodárnosti provozu těchto zařízení CÍLE PROJEKTU GAČR 101/05/H018 ● Výzkum zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci ● Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci efektivním využíváním energie v celých budovách ● Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci vhodnou regulací a senzory ● Zajištění tepelné pohody pro člověka či vhodného prostředí pro technologické procesy 2 Termovizní měření otopných těles v laboratoři větrání a vytápění

3 TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI ● Technické práce - Ing. V. Krejčí, K. Galandr a student DSP Ing. J. Košner ● Administrativní práce - J. Mikulášková Personální obsazení projektu ČLENOVÉ VEDENÍ TÝMU ● Energetický ústav FSI VUT v Brně Doc. Pavelek, Prof. Jícha, Doc. Janotková, Ing. Katolický ● Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně Doc. Švarc, Ing. Vdoleček, Doc. Šťastný (od 9/2007) ● Ústav pozemního stavitelství FAST VUT v Brně Doc. Sedlák, Ing. Mohelníková Počty tvůrčích pracovníků projektu v roce 2007 byly v souladu s upřesněným plánem a byly optimální. 3 Tisková konference na VUT dne 22. 8. 2007 k úsporám při klimatizaci automobilů

4 FUNKCE STUDENTŮ V ŘEŠITELSKÉM TÝMU V ROCE 2007 ● Vedoucí hodnotícího semináře Ing. Ondřej Mišák, Ing. Tomáš Hlavačka ● Zpracovatelé podkladů dílčí zprávy Ing. František Vajkay, Ing. Alena Bystřická ● Zpracovatel internetových stránek Ing. Jan Košner ● Vedoucí projektu z řad studentů Ing. Daniel Zuth ● Správce rozpočtu Ing. Roman Mlčák ● Lektoři doplňujícího vzdělávání Ing. Bystřická, Ing. Scholler, Ing. Hlavačka, Ing. Mišák, Ing. Jan Košner, Ing. Vladimír Krejčí, PhD. Personální obsazení projektu Nový člen řešitelského týmu GAČR Tepelný manekýn HUGO 4

5 Personální obsazení projektu TÉMA 1 ――►Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Ing. David NovákFSI EÚ, 6. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 0 Státní zkouška: 2008 - Bez odměn STUDENTI DSP – ŘEŠITELÉ TÉMAT PROJEKTU TÉMA 2 ――►Výzkum využití solární energie pro větrání Ing. Marek SchollerFSI EÚ, 5. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 1 STÁTNÍ ZKOUŠKA: 2007 - Odměny do 2/07 TÉMA 3 ――► Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Ing. Lukáš MalásekFSI EÚ, 5. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 1 Státní zkouška: 2008 - Odměny do 8/07 TÉMA 4 ――►Vliv proudění okolního prostředí na účinnost lokálního odsávání Ing. Karel KrajčaFSI EÚ, 5. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 1 Státní zkouška: 2008 - Odměny do 8/07 5

6 TÉMA 6 ――►Hodnocení energetické náročnosti budov využívajících obnovitelné energie s pomocí simulace Ing. Pavel ŠusterFAST ÚPS, 5.roč. Zkoušky - plán 11, složeno 11, letos 0 Státní zkouška: 2005 - Odměny do 8/07, Disertace: 2008 TÉMA 7 ――►Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád na mikroklima v budovách Ing. Dalibor PlšekFAST ÚPS, 5.roč. Zkoušky - plán 11, složeno 11, letos 0 Státní zkouška: 2005 - Odměny do 8/07, Disertace: 2008 TÉMA 9 ――►Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody In: Analýza nejistot ve vibrodiagnostice Ing. Daniel ZuthFSI ÚAI, 4. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 0 STÁTNÍ ZKOUŠKA: 2007 Disertace: 2008 Personální obsazení projektu TÉMA 10 ――►Tvorba mikroklimatu v kabinách automobilů a letadel Změněno na TÉMA 21: Kvalita okolního prostředí a pohoda člověka z hlediska dýchání Ing. František LízalFSI EÚ, 1.roč. Zkoušky - plán 6, složeno 0, letos 0 Státní zkouška: 2009 Disertace: 2011 6

7 TÉMA 13 ――►Vliv dynamiky klimatických změn na tepelně vlhkostní a energetické vlastnosti obvodových konstrukcí, vnitřní prostředí a energetickou bilanci budov Ing.Tomáš HlavačkaFAST ÚPS, 4. roč. Zkoušky - plán 11, složeno 12, letos 0 Státní zkouška: 2006Disertace: 2008 TÉMA 15 ――► Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Ing. Roman MlčákFSI EÚ, 3. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 4 Státní zkouška: 2008 TÉMA 11 ――►Výzkum zaplavovacího větrání Ing. Alena BystřickáFSI EÚ, 4. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 4, letos 0 Státní zkouška: 2008 Personální obsazení projektu TÉMA 16 ――►Vývoj počítačového systému pro efektivní vyhodnocování vizualizačních experimentů v oblasti větrání Mgr. Tomáš PavelekFSI ÚAI, 1. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 0, letos 0 Státní zkouška: 2009 7

8 Personální obsazení projektu 8 TÉMA A ――►Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru Ing. Jan KošnerFSI EÚ, 7. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 0 (Student - technik)Státní zkouška: 2006 Disertace: PODÁNA TÉMA 19 ――►Hodnocení tepelné a světelné pohody vnitřního prostředí budov - Název upraven začátkem roku na „Optimalizace světelných podmínek v budovách“ Ing. František Vajkay FAST ÚPS, 3. roč. Zkoušky - plán 10, složeno 10, letos 2 STÁTNÍ ZKOUŠKA: 2007Disertace: 2008 TÉMA 20 ――►Systémy pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí (Nové téma schválené vedením týmu) Ing. Jan Janečka FSI ÚAI, 1. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 0, letos 0 Státní zkouška: 2009 TÉMA 18 ――►Energetické hodnocení budov Ing. Ondřej MišákFAST ÚPS, 4. roč. Zkoušky - plán 11, složeno 11, letos 0 Státní zkouška: 2006Disertace: 2008

9 Výsledky řešení projektu Výsledky řešení projektu v roce 2007 obsahují: ● Dílčí výsledky práce ve všech 16 tématech projektu Výsledky řešení kontrolovaných etap byly obhajovány jednotlivě na hodnotícím semináři projektu v závěru roku 2007. Přehled kontrolovaných etap je stručně uveden na dalších stránkách prezentace. Ing. Zuth předvádí tepelného manekýna jménem HUGO na tiskové konferenci Foto - viz Právo 23. 8. 2007 9 ● Výsledky řešení 8 kontrolovaných etap projektu

10 Přehled kontrolovaných etap projektu ● Ing. Scholler - Návrh optimální konstrukce a provozních parametrů solárního komínu pro hybridní vzduchotechnické systémy ● Ing. Plšek - Vytvoření podkladů pro hospodárné návrhy a využívání solárních fasád ● Ing. Malásek - Návrh a experimentální ověření optimálního uspořádání a pracovních parametrů štěrbinového sacího nástavce typu REEXS z hlediska účinnosti zachycení a energetické náročnosti ● Ing. Šuster - Stanovení metodiky navrhování a vytvoření podkladů pro hodnocení energetické náročnosti nízkoenergetických a pasivních solárních budov pro stanovené klimatické podmínky (klimatický region v ČR) s pomocí simulace ● Ing. Zuth - Vytvoření a kalibrace kompaktního senzoru pro hodnocení lokální tepelné pohody v laboratorních podmínkách i v praxi 10

11 Přehled kontrolovaných etap projektu ● Ing. Hlavačka - Vytvoření podkladů pro hodnocení nestacionárních, tepelně vlhkostních stavů v obvodových konstrukcích budov vlivem působení dynamických účinků vnitřního klimatu ● Ing. Mišák - Porovnání způsobů simulace solární fasády s experimentálními daty a verifikace modelů ● Ing. Vajkay - Energetická bilance transparentních částí obalových konstrukcí budov Měření povrchových teplot cvičenců pomocí termovizního systému VarioCam firmy Jenoptik - Dresden 11

12 Ing. David NOVÁK - Téma 1 Uplatnění výsledků: Vizualizační záznamy a experimentální zařízení se používají ve výuce Řešení projektu v roce 2007: ● Návrh a ověření vhodných aplikací stropních ventilátorů pro přerozdělení tepelné energie ● Měření teplot, rychlostí proudění a turbulencí v místnosti s vírníkem ● Vyhodnocení vlivu obtěžování průvanem v místnosti s vírníkem 1. Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů 12 X [m] Z [m] Rozložení stupně obtěžování průvanem DR [%]

13 Akce GAČR: Organizace vzdělávacího kurzu Ing. Marek Scholler - Téma 2, Kontrol. etapa Řešení projektu v roce 2007: ● CFD simulace solárního komínu s PCM akumulační vrstvou (materiál se změnou fáze v průběhu akumulace tepla) 2. Výzkum využití solární energie pro větrání Publikace v roce 2007: Pojednání k SDZ, sylaby kurzu 13 Solární komín na střeše těžkých laboratoří vybavený PCM deskami ● Zkompletování všech dosavadních experimentů a výsledků počítačového modelování na solárním komíně v těžké laboratoři C3 a solárním komíně v experimentálním domě

14 Ing. Lukáš Malásek - Téma 3, Kontrol. etapa Akce GAČR: Nebyla Ostatní akce: Odborný seminář společnosti pro energetiku Publikace v roce 2007: Připraven a odeslán příspěvek na konferenci v roce 2008 Uplatnění výsledků: ● Praktická ukázka měření se používá ve výuce Experimentálních metod v Technice prostředí Řešení projektu v roce 2007: ● Měření účinnosti zachycení ● Měření energetické náročnosti ● Vyhodnocení naměřených hodnot a stanovení doporučení pro praktické využití systému 3. Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Experimentální zařízení v laboratoři lokálního odsávání 14

15 Ing. Karel KRAJČA - Téma 4 Uplatnění výsledků: ● Zařízení je využíváno také pro řešení diplomových prací Řešení projektu v roce 2007: ● Provedena úprava zařízení pro generování parazitního proudění - výměna jednoho z ventilátorů, samostatná elektronická regulace každého z ventilátorů a návrh regulace frekvenčními měniči ● Dokončena CFD simulace pomocí programu StarCD Publikace v roce 2007: ● 1 x sborník Ostatní akce: XXVI. konference Hydro-termo Koncentrace stopového plynu před sacím nástavcem Vektorová mapa rychlostí proudu před sacím nástavcem Výsledky CFD simulací - vertikální řez sacím nástavcem 4. Vliv proudění okolního prostředí na účinnost odsávání 15

16 Ing. Pavel ŠUSTER - Téma 6 Ing. Pavel ŠUSTER - Téma 6, Kontrol. etapa Uplatnění výsledků: ● Výsledky jsou využívány při výuce na FAST Řešení projektu v roce 2007: ● Analýza naměřených dat ● Energetické hodnocení staveb ● Návrh energeticky úsporných opatření ● Hodnocení z pohledu ekonomie a ekologie 6. Hodnocení energetické náročnosti budov … 16

17 Akce GAČR: Konference ICBEST 07‘ Bath (VB) a CESB 07‘ Praha Ing. Dalibor PLŠEK - Téma 7, Kontrol. etapa Publikace v roce 2007: 1 x sborník, 1 x Proceedings Uplatnění výsledků: ● Rozšíření souboru dat o provozu solárních systémů Řešení projektu v roce 2007: ● Instalace měřicího systému na reálných stavbách se solární fasádou za účelem dlouhodobého měření teplot a slunečního záření ● Simulace proudění vzduchu uvnitř modelu segmentu dvojité transparentní fasády ● Zpracování naměřených experimentálních dat Pracovitě pro simulaci proudění vzduchu v modelu segmentu dvojité fasády 7. Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád … 17

18 Akce GAČR:Účast na konferenci v Ostravě, ČR Účast na konferenci v Koutech nad Desnou, ČR Ing. Daniel ZUTH - Téma 9, Kontrol. etapa Publikace v roce 2007: 1x sborník, 2x časopis, pojednání k SDZ Uplatnění výsledků: ● Dosavadní výsledky jsou prezentovány ve výuce předmětů Technická měření a Automatizace. ● Senzory byly odzkoušeny na tepelném manekýnovi vyvíjeném v rámci tématu 15 projektu GAČR. Řešení projektu v roce 2007: ● Vytvořena, ověřena a kalibrována měřicí část senzoru ● Odzkoušen PWM systém regulace pro topné těleso snímače ● Prezentováno před médii 9. Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody Manekýn se senzory typu umělá kůže 18

19 Ing. František LÍZAL - Téma 10 Ostatní akce: 21th Symposium on anemometry - Litice Publikace v roce 2007: 2 x sborník, 1 x diplomová práce Uplatnění výsledků: ● Výsledky využity ve Škoda Auto a. s. pro stanovení okrajových podmínek při numerickém modelování Řešení projektu v roce 2007: ● Sestavení měřicí tratě ● Měření rychlostních polí nad palubní deskou automobilu Škoda ● Návrh opatření ke zvýšení přesnosti měření Téma je v projektu řešeno od září 2007 Rychlostní pole nad vzduchotechnickou vyústkou automobilu 10. Tvorba mikroklimatu v kabinách automobilů a letadel 19

20 Akce GAČR: Konference v Budapešti, Organizace vzdělávacího kurzu Ostatní akce: Odborný seminář Klimatizace a větrání nákupních center Ing. Alena BYSTŘICKÁ - Téma 11 Publikace v roce 2007: 1 x Proceedings, 1 x sborník 1 x Sylaby Řešení projektu v roce 2007: ● Vytvoření geometrického modelu zkušební místnosti ● Numerické modelování proudění za velkoplošnou vyústkou při různých parametrech nastavení výstupního proudu ● Porovnání získaných obrazů proudění s výsledky experimentálního měření 11. Výzkum zaplavovacího větrání 20 Numerický model proudění vzduchu při zaplavovacím větrání v místnosti se zdrojem tepla

21 Akce GAČR: ● Konference v Arcachonu (Francie) ● Organizace vzdělávacího kurzu ● Zpracování a přednesení Plánu práce na hodnotícím semináři projektu Ostatní akce: Konference Juniorstav 2007 Ing. Tomáš Hlavačka - Téma 13, Kontrol. etapa Publikace v roce 2007: 1 x Proceedings, 1 x Sylaby kurzu Uplatnění výsledků: ● Identická sada měřicího systému bude využívána studenty na FAST VUT Řešení projektu v roce 2007: ● Zprovoznění měřicí sady ADAM s teplotními a vlhkostními čidly ● Simulace referenčních budov v počítačovém softwaru B-Sim ● Měření vnitřního klimatu referenčních budov 13. Vliv dynamiky klimatických změn … Měřicí modul ADAM 6500 firmy Advantech 21

22 Akce GAČR: Konference v Helsinkách, v Budapešti a v Herbertově Ing. Roman Mlčák - Téma 15 Publikace v roce 2007: 2 x proceedings, 1 x sborník, 2 x časopis (doplněno z 2006) Ohlasy výsledků: ● Dílčí výsledky vývoje senzorů a tepelného manekýna a spolupráce studentů na projektu GAČR byly prezentovány na tiskové konferenci a publikovány v tisku, rozhlase i televizi. Řešení projektu v roce 2007: ● Kalibrace stávajících senzorů typu umělá kůže pro měření tepelného stavu prostředí ● Programování mikrokontroléru senzorů ● Aplikace snímačů na model lidského těla ● Vytvoření dat pro numerický model lidského těla z provedených termovizních měření 15. Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody 22 Termovizní měření teplot na povrchu lidského těla

23 Řešení projektu v roce 2007: ● Hledání vhodných algoritmů pro zpracování a úpravu kvality obrazu ● Hledání vhodných algoritmů k určování hranic vzduchových proudů při vizualizaci proudění kouřem ● Odladění 2 vlastních algoritmů a 2 algoritmů z literatury pro nalezení průběhů interferenčních proužků ● Návrh vzhledu programu, logiky ovládacích prvků a uživatelsky příjemného ovládání Téma je v projektu řešeno od září 2007 Mgr. Tomáš PAVELEK - Téma 16 Uplatnění výsledků: Odladěné algoritmy byly použity pro zpracování interferogramů neizotermních proudů ze vzduchotechnických vyústek Vyhodnocené průběhy proužků v interferogramu vzduchového proudu 16. Vývoj počítačového systému pro efektivní vyhodnocování vizualizačních experimentů 23

24 Řešení projektu v roce 2007: ● Optimalizace softwarového nástroje pro energetické hodnocení budov ● Vyhodnocení termovizních měření na panelových domech v Novém Lískovci ● Výsledky měření jsou zpracovány v programu BSim, jehož výstupy byly použity jako podklad pro vytvoření softwaru pro ekonomické zhodnocení renovovaných budov ● V závěru roku byla započata příprava disertace Akce GAČR: Organizace vzdělávacího kurzu, vedení hodnotícího semináře GAČR Publikace v roce 2007: Sylaby kurzu Uplatnění výsledků: ● Výpočtový program bude použit ve výuce tepelné techniky Ing. Ondřej MIŠÁK - Téma 18, Kontrol. etapa 18. Energetické hodnocení budov 24

25 Ing. František Vajkay - Téma 19, Kontrol. etapa Publikace v roce 2007: 2 x časopis, 3 x domácí sborník, 1 x zahraniční sborník, pojednání k SDZ Řešení projektu v roce 2007: ● Vytvoření 3D modelu budovy pro počítačovou analýzu ● Zkoumání vlivu různých transparentních částí budov na energetické zisky a ztráty 19. Hodnocení tepelné a světelné pohody vnitřního prostředí budov Akce financované GAČR: Renewable Energy Sources ’07, Arcachon Akce nefinancované GAČR: Juniorstav 2007, Brno Energetická bilance budovy 25

26 Ing. Jan JANEČKA - Téma 20 Spolupráce se studenty v projektu GAČR: ● s Ing. Danielem Zuthem ● s Ing. Romanem Mlčákem 20. Systémy pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí Řešení projektu v roce 2007: ● Seznámení se s problematikou měření operativní teploty ● Provedení průzkumu trhu a literární rešerše v oblasti snímačů k zadané problematice Téma je v projektu řešeno od září 2007 Snímače radiační teploty, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu 26 Byl zvažován návrh inteligentního snímače pro měření operativní teploty z veličin: ● Teploty vzduchu ● Radiační teploty ● Rychlosti proudění vzduchu ● Vlhkosti vzduchu

27 Ing. Jan KOŠNER - Téma A Akce GAČR: Organizátor vzdělávacího kurzu a exkurze A. Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru Publikace v roce 2007: 1 x sborník, 1 x disertační práce Uplatnění výsledků: ● Výsledky měření rychlostních polí před kruhovým nástavcem slouží pro validaci výsledků numerického modelování Řešení projektu v roce 2007: ● Výzkum rychlostních polí před kruhovým nástavcem generujícím radiální proud ● Experimentální výzkum rychlostních polí v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu ● Vizualizace proudění v modelu dvojité solární fasády Vizualizace proudění v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu 27

28 Ing. Jan KOŠNER - Správce sítě Uplatnění výsledků: ● Informační zdroj pro všechny účastníky projektu ● Prezentace výsledků řešení projektu ● Centrální správa elektronických verzí všech souvisejících dokumentů ● Rozesílání informačních e-mailů všem členům řešitelského týmu Řešení projektu v roce 2007: ● Další vývoj informačních a prezentačních internetových stránek projektu GAČR ● Sjednocení formátu všech souvisejících elektronických podkladů Úvodní stránka internetové prezentace projektu GAČR http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05 28 Vývoj internetových stránek projektu GAČR

29 13. 2. 2007 - Ing. Bystřická: Zdrojové větrání 20. 2. 2007 - Ing. Bystřická, Ing. Košner : Zdrojové větrání. Exkurze v laboratoři větrání 17. 4. 2007 - Ing. Marek Scholler: Využití solárních komínů nejen pro větrání 24. 4. 2007 - Ing. Vladimír Krejčí, PhD.: Hybridní větrací systém nízkoenergetického domku. Exkurze 22. 11. 2007 – Ing. Mišák: Stavební konstrukční systémy versus tepelná technika 29. 11. 2007 – Ing. Hlavačka: Vliv dynamiky vnějšího klimatu na obvodové konstrukce a vnitřní prostředí budov Společné aktivity studentů DSP Koordinace řešení projektu probíhaly na všech společných setkáních řešitelů Zdrojové větrání Exkurze v laboratoři větrání 29 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY: Výstupem jsou SYLABY a PREZENTACE 12. 12. 2007 - HODNOTÍCÍ SEMINÁŘ

30 Exkurze - Větrací systém nízkoenergetického domku FSI Společné aktivity studentů DSP SPOLEČNÉ AKCE V ZAHRANIČÍ: ● Konference THERMO 2007 v Budapešti, Maďarsko (2 studenti) ● Konference v Arcachonu, Francie (2 studenti) SPOLEČNÉ AKCE V ČR: ● Konference Hydro-Termo, Herbertov (5 studentů, z toho 4 studenti hrazeni z jiných zdrojů) Konference Hydro-Termo ve středisku ČVUT v Herbertově 30

31 Společné aktivity studentů DSP TISKOVÁ KONFERENCE na rektorátě VUT v Brně, dne 22. 8. 2007 Byly zde prezentovány dílčí výsledky řešení projektu GAČR, a to studentů Ing. Daniela Zutha, Ing. Romana Mlčáka a nového studenta Ing. Jana Janečky 31 Prof. Jícha k úsporám při klimatizaci automobilů Doc. Pavelek k vývoji senzorů pro klimatizaci automobilů Ing. Zuth k vývoji senzorů pro měření stavu prostředí

32 Společné aktivity studentů DSP SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ AKTIVITY z iniciativy studentů: ● Vývoj senzorů tepelné pohody a tepelného manekýna - FSI ÚAI a FSI EÚ ● Vizualizace proudění pomocí kouře a termovize - FSI EÚ a FAST ÚPS ● Výzkum proudění v modelu dvojité prosklené fasády - FAST ÚPS a FSI EÚ ● Příprava podkladů, simulačního modelu a vybavení pro energetické hodnocení referenčního objektu - studenti FAST ÚPS DALŠÍ AKTIVITY: ● Veletrhy - Strojírenský (Brno), Stavební (Brno), Aqua-therm (Praha) ● Konference - Juniorstav (FAST) ● Prezentace zahraničních firem (National Instrument, Omega …). ● Semináře Společnosti pro TP ● Obhajoby disertací a projektů Interferogram s vyhodnocenými hranicemi vzduchového proudu 32 ● Počítačová podpora při zpracování vizualizačních experimentů v oblasti větrání - FSI ÚAI a FSI EÚ (NOVÉ)

33 Čerpání finančních prostředků VĚCNÉ PROSTŘEDKY: ● Provozní náklady Přístroje pro měření t, p b, w, Tu, , CO 2, světelného a slunečního záření. Materiál a speciální nářadí na výrobu senzorů a měřených modelů. Prvky pro počítačová měření a záznam dat. Kancelářské potřeby. Knihy. MZDOVÉ PROSTŘEDKY čerpány dle plánu (studenti 4-5. roč. placeni do 8/07): ● Mzdy studentů (Dohody o prac. činnosti), odměny vedení týmu a techniků ● OON (Dohody o provedení práce) na úpravy experimentálních zařízení a zpracování výsledků měření ● Cestovné studentů na konference 1 x Velká Británie, 2 x Francie, 1 x Finsko, 2 x Maďarsko, 5 x Česká republika 33 Příprava termovizního měření povrchových teplot cvičenců

34 ZÁVĚR ● Na projektu pracovalo 14+1 studentů DSP, 9 členů vedení týmu a 4 technici. ● Studenti složili v roce 2007 9 dílčích zkoušek, 3 státní zkoušky a odevzdali 1 disertační práci. V roce 2008 mají být složeny další 4 státní zkoušky a má být podáno k obhajobě dalších 5 disertačních prací. ● Studenti se podíleli na vedení a organizaci projektu, zabezpečili 6 společných kurzů doplňujícího vzdělávání, 1 hodnotící seminář a dále rozvíjeli 5 vlastních společných výzkumných aktivit. ● Cíle 8 kontrolovaných etap i dílčí cíle ve všech 16 stěžejních tématech projektu v roce 2007 byly splněny. ● Studenti publikovali v roce 2007 7 x ve sbornících světových a evropských konferencí, 10 x ve sbornících konferencí v České a Slovenské republice, 6 x v časopisech (2 články jsou z roku 2006) a 9 x jiné publikace. ● Finanční prostředky byly čerpány účelně a dle plánu. ● Výsledky řešení projektu jsou aplikovány také ve výuce a byly prezentovány i na tiskové konferenci. Vyvíjená zařízení lze použít rovněž pro řešení jiných projektů. Ověřené principy se využívají v praxi. 34

35 KONTAKT Internetové stránky projektu - http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05 Odpovědný řešitel projektu - Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. E-mail: pavelek@fme.vutbr.cz Vedoucí projektu z řad studentů - Ing. Daniel Zuth E-mail: yzuthd00@stud.fme.vutbr.cz Jednání řešitelského týmu projektu GAČR na FAST VUT v Brně 35


Stáhnout ppt "Prezentace zprávy Ing. Daniel Zuth Podklady Ing. František Vajkay Ing. Alena Bystřická VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google