Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Dílčí zpráva o řešení doktorského projektu GAČR 101/05/H018 v roce 2007 pro podporu studentů doktorských studijních programů - DSP Prezentace zprávy Ing. Daniel Zuth Podklady Ing. František Vajkay Ing. Alena Bystřická 1

2 Termovizní měření otopných těles v laboratoři větrání a vytápění
Cíle projektu CÍLE PROJEKTU GAČR 101/05/H018 Výzkum zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci Zajištění hospodárnosti provozu těchto zařízení Zajištění tepelné pohody pro člověka či vhodného prostředí pro technologické procesy Termovizní měření otopných těles v laboratoři větrání a vytápění Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci vhodnou regulací a senzory Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci efektivním využíváním energie v celých budovách 2

3 Personální obsazení projektu
Počty tvůrčích pracovníků projektu v roce 2007 byly v souladu s upřesněným plánem a byly optimální. ČLENOVÉ VEDENÍ TÝMU Energetický ústav FSI VUT v Brně Doc. Pavelek, Prof. Jícha, Doc. Janotková, Ing. Katolický Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně Doc. Švarc, Ing. Vdoleček, Doc. Šťastný (od 9/2007) Ústav pozemního stavitelství FAST VUT v Brně Doc. Sedlák, Ing. Mohelníková Tisková konference na VUT dne k úsporám při klimatizaci automobilů TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Technické práce - Ing. V. Krejčí, K. Galandr a student DSP Ing. J. Košner Administrativní práce - J. Mikulášková 3

4 Personální obsazení projektu
FUNKCE STUDENTŮ V ŘEŠITELSKÉM TÝMU V ROCE 2007 Vedoucí projektu z řad studentů Ing. Daniel Zuth Správce rozpočtu Ing. Roman Mlčák Vedoucí hodnotícího semináře Ing. Ondřej Mišák, Ing. Tomáš Hlavačka Zpracovatelé podkladů dílčí zprávy Ing. František Vajkay, Ing. Alena Bystřická Zpracovatel internetových stránek Ing. Jan Košner Nový člen řešitelského týmu GAČR Tepelný manekýn HUGO Lektoři doplňujícího vzdělávání Ing. Bystřická, Ing. Scholler, Ing. Hlavačka, Ing. Mišák, Ing. Jan Košner, Ing. Vladimír Krejčí, PhD. 4

5 Personální obsazení projektu
STUDENTI DSP – ŘEŠITELÉ TÉMAT PROJEKTU TÉMA 1 ――► Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Ing. David Novák FSI EÚ, 6. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 0 Státní zkouška: Bez odměn TÉMA 2 ――► Výzkum využití solární energie pro větrání Ing. Marek Scholler FSI EÚ, 5. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 1 STÁTNÍ ZKOUŠKA: Odměny do 2/07 TÉMA 3 ――► Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Ing. Lukáš Malásek FSI EÚ, 5. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 1 Státní zkouška: Odměny do 8/07 TÉMA 4 ――► Vliv proudění okolního prostředí na účinnost lokálního odsávání Ing. Karel Krajča FSI EÚ, 5. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 1 Státní zkouška: Odměny do 8/07 5

6 Personální obsazení projektu
TÉMA 6 ――► Hodnocení energetické náročnosti budov využívajících obnovitelné energie s pomocí simulace Ing. Pavel Šuster FAST ÚPS, 5.roč. Zkoušky - plán 11, složeno 11, letos 0 Státní zkouška: Odměny do 8/07, Disertace: 2008 TÉMA 7 ――► Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád na mikroklima v budovách Ing. Dalibor Plšek FAST ÚPS, 5.roč. Zkoušky - plán 11, složeno 11, letos 0 Státní zkouška: Odměny do 8/07, Disertace: 2008 TÉMA 9 ――► Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody In: Analýza nejistot ve vibrodiagnostice Ing. Daniel Zuth FSI ÚAI, 4. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 0 STÁTNÍ ZKOUŠKA: Disertace: 2008 TÉMA 10 ――► Tvorba mikroklimatu v kabinách automobilů a letadel Změněno na TÉMA 21: Kvalita okolního prostředí a pohoda člověka z hlediska dýchání Ing. František Lízal FSI EÚ, 1.roč. Zkoušky - plán 6, složeno 0, letos 0 Státní zkouška: Disertace: 2011 6

7 Personální obsazení projektu
TÉMA 11 ――► Výzkum zaplavovacího větrání Ing. Alena Bystřická FSI EÚ, 4. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 4, letos 0 Státní zkouška: 2008 TÉMA 13 ――► Vliv dynamiky klimatických změn na tepelně vlhkostní a energetické vlastnosti obvodových konstrukcí, vnitřní prostředí a energetickou bilanci budov Ing.Tomáš Hlavačka FAST ÚPS, 4. roč. Zkoušky - plán 11, složeno 12, letos 0 Státní zkouška: Disertace: 2008 TÉMA 15 ――► Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Ing. Roman Mlčák FSI EÚ, 3. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 4 Státní zkouška: 2008 TÉMA 16 ――► Vývoj počítačového systému pro efektivní vyhodnocování vizualizačních experimentů v oblasti větrání Mgr. Tomáš Pavelek FSI ÚAI, 1. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 0, letos 0 Státní zkouška: 2009 7

8 Personální obsazení projektu
TÉMA 18 ――► Energetické hodnocení budov Ing. Ondřej Mišák FAST ÚPS, 4. roč. Zkoušky - plán 11, složeno 11, letos 0 Státní zkouška: Disertace: 2008 TÉMA 19 ――► Hodnocení tepelné a světelné pohody vnitřního prostředí budov - Název upraven začátkem roku na „Optimalizace světelných podmínek v budovách“ Ing. František Vajkay FAST ÚPS, 3. roč. Zkoušky - plán 10, složeno 10, letos 2 STÁTNÍ ZKOUŠKA: Disertace: 2008 TÉMA 20 ――► Systémy pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí (Nové téma schválené vedením týmu) Ing. Jan Janečka FSI ÚAI, 1. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 0, letos 0 Státní zkouška: 2009 TÉMA A ――► Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru Ing. Jan Košner FSI EÚ, 7. roč. Zkoušky - plán 6, složeno 6, letos 0 (Student - technik) Státní zkouška: Disertace: PODÁNA 8

9 Výsledky řešení projektu
Výsledky řešení projektu v roce 2007 obsahují: Dílčí výsledky práce ve všech 16 tématech projektu Výsledky řešení 8 kontrolovaných etap projektu Výsledky řešení kontrolovaných etap byly obhajovány jednotlivě na hodnotícím semináři projektu v závěru roku 2007. Přehled kontrolovaných etap je stručně uveden na dalších stránkách prezentace. Ing. Zuth předvádí tepelného manekýna jménem HUGO na tiskové konferenci Foto - viz Právo 9

10 Přehled kontrolovaných etap projektu
Ing. Scholler - Návrh optimální konstrukce a provozních parametrů solárního komínu pro hybridní vzduchotechnické systémy Ing. Malásek - Návrh a experimentální ověření optimálního uspořádání a pracovních parametrů štěrbinového sacího nástavce typu REEXS z hlediska účinnosti zachycení a energetické náročnosti Ing. Šuster - Stanovení metodiky navrhování a vytvoření podkladů pro hodnocení energetické náročnosti nízkoenergetických a pasivních solárních budov pro stanovené klimatické podmínky (klimatický region v ČR) s pomocí simulace Ing. Plšek - Vytvoření podkladů pro hospodárné návrhy a využívání solárních fasád Ing. Zuth - Vytvoření a kalibrace kompaktního senzoru pro hodnocení lokální tepelné pohody v laboratorních podmínkách i v praxi 10

11 Přehled kontrolovaných etap projektu
Ing. Hlavačka - Vytvoření podkladů pro hodnocení nestacionárních, tepelně vlhkostních stavů v obvodových konstrukcích budov vlivem působení dynamických účinků vnitřního klimatu Ing. Mišák - Porovnání způsobů simulace solární fasády s experimentálními daty a verifikace modelů Měření povrchových teplot cvičenců pomocí termovizního systému VarioCam firmy Jenoptik - Dresden Ing. Vajkay - Energetická bilance transparentních částí obalových konstrukcí budov 11

12 1. Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů
Ing. David NOVÁK - Téma 1 1. Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Řešení projektu v roce 2007: Návrh a ověření vhodných aplikací stropních ventilátorů pro přerozdělení tepelné energie Měření teplot, rychlostí proudění a turbulencí v místnosti s vírníkem Vyhodnocení vlivu obtěžování průvanem v místnosti s vírníkem X [m] Z [m] Rozložení stupně obtěžování průvanem DR [%] Uplatnění výsledků: Vizualizační záznamy a experimentální zařízení se používají ve výuce 12

13 Ing. Marek Scholler - Téma 2, Kontrol. etapa
2. Výzkum využití solární energie pro větrání Řešení projektu v roce 2007: CFD simulace solárního komínu s PCM akumulační vrstvou (materiál se změnou fáze v průběhu akumulace tepla) Solární komín na střeše těžkých laboratoří vybavený PCM deskami Zkompletování všech dosavadních experimentů a výsledků počítačového modelování na solárním komíně v těžké laboratoři C3 a solárním komíně v experimentálním domě Publikace v roce 2007: Pojednání k SDZ, sylaby kurzu Akce GAČR: Organizace vzdělávacího kurzu 13

14 Ing. Lukáš Malásek - Téma 3, Kontrol. etapa
3. Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Řešení projektu v roce 2007: Měření účinnosti zachycení Měření energetické náročnosti Vyhodnocení naměřených hodnot a stanovení doporučení pro praktické využití systému Experimentální zařízení v laboratoři lokálního odsávání Publikace v roce 2007: Připraven a odeslán příspěvek na konferenci v roce 2008 Uplatnění výsledků: Praktická ukázka měření se používá ve výuce Experimentálních metod v Technice prostředí Akce GAČR: Nebyla Ostatní akce: Odborný seminář společnosti pro energetiku 14

15 4. Vliv proudění okolního prostředí na účinnost odsávání
Ing. Karel KRAJČA - Téma 4 4. Vliv proudění okolního prostředí na účinnost odsávání Řešení projektu v roce 2007: Provedena úprava zařízení pro generování parazitního proudění - výměna jednoho z ventilátorů, samostatná elektronická regulace každého z ventilátorů a návrh regulace frekvenčními měniči Dokončena CFD simulace pomocí programu StarCD Koncentrace stopového plynu před sacím nástavcem Vektorová mapa rychlostí proudu před sacím nástavcem Výsledky CFD simulací - vertikální řez sacím nástavcem Publikace v roce 2007: 1 x sborník Ostatní akce: XXVI. konference Hydro-termo Uplatnění výsledků: Zařízení je využíváno také pro řešení diplomových prací 15

16 Ing. Pavel ŠUSTER - Téma 6, Kontrol. etapa
6. Hodnocení energetické náročnosti budov … Řešení projektu v roce 2007: Analýza naměřených dat Energetické hodnocení staveb Návrh energeticky úsporných opatření Hodnocení z pohledu ekonomie a ekologie Uplatnění výsledků: Výsledky jsou využívány při výuce na FAST 16

17 Ing. Dalibor PLŠEK - Téma 7, Kontrol. etapa
7. Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád … Řešení projektu v roce 2007: Instalace měřicího systému na reálných stavbách se solární fasádou za účelem dlouhodobého měření teplot a slunečního záření Simulace proudění vzduchu uvnitř modelu segmentu dvojité transparentní fasády Zpracování naměřených experimentálních dat Pracovitě pro simulaci proudění vzduchu v modelu segmentu dvojité fasády Publikace v roce 2007: 1 x sborník, 1 x Proceedings Uplatnění výsledků: Rozšíření souboru dat o provozu solárních systémů Akce GAČR: Konference ICBEST 07‘ Bath (VB) a CESB 07‘ Praha 17

18 Ing. Daniel ZUTH - Téma 9, Kontrol. etapa
9. Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody Řešení projektu v roce 2007: Vytvořena, ověřena a kalibrována měřicí část senzoru Odzkoušen PWM systém regulace pro topné těleso snímače Prezentováno před médii Manekýn se senzory typu umělá kůže Publikace v roce 2007: 1x sborník, 2x časopis, pojednání k SDZ Uplatnění výsledků: Dosavadní výsledky jsou prezentovány ve výuce předmětů Technická měření a Automatizace. Senzory byly odzkoušeny na tepelném manekýnovi vyvíjeném v rámci tématu 15 projektu GAČR. Akce GAČR: Účast na konferenci v Ostravě , ČR Účast na konferenci v Koutech nad Desnou , ČR 18

19 Ing. František LÍZAL - Téma 10
10. Tvorba mikroklimatu v kabinách automobilů a letadel Řešení projektu v roce 2007: Sestavení měřicí tratě Měření rychlostních polí nad palubní deskou automobilu Škoda Návrh opatření ke zvýšení přesnosti měření Téma je v projektu řešeno od září 2007 Rychlostní pole nad vzduchotechnickou vyústkou automobilu Publikace v roce 2007: 2 x sborník, 1 x diplomová práce Uplatnění výsledků: Výsledky využity ve Škoda Auto a. s. pro stanovení okrajových podmínek při numerickém modelování Ostatní akce: 21th Symposium on anemometry - Litice 19

20 Ing. Alena BYSTŘICKÁ - Téma 11
11. Výzkum zaplavovacího větrání Řešení projektu v roce 2007: Vytvoření geometrického modelu zkušební místnosti Numerické modelování proudění za velkoplošnou vyústkou při různých parametrech nastavení výstupního proudu Porovnání získaných obrazů proudění s výsledky experimentálního měření Numerický model proudění vzduchu při zaplavovacím větrání v místnosti se zdrojem tepla Publikace v roce 2007: 1 x Proceedings, 1 x sborník 1 x Sylaby Akce GAČR: Konference v Budapešti, Organizace vzdělávacího kurzu Ostatní akce: Odborný seminář Klimatizace a větrání nákupních center 20

21 Ing. Tomáš Hlavačka - Téma 13, Kontrol. etapa
13. Vliv dynamiky klimatických změn … Řešení projektu v roce 2007: Zprovoznění měřicí sady ADAM s teplotními a vlhkostními čidly Simulace referenčních budov v počítačovém softwaru B-Sim Měření vnitřního klimatu referenčních budov Měřicí modul ADAM 6500 firmy Advantech Publikace v roce 2007: 1 x Proceedings, 1 x Sylaby kurzu Akce GAČR: Konference v Arcachonu (Francie) Organizace vzdělávacího kurzu Zpracování a přednesení Plánu práce na hodnotícím semináři projektu Ostatní akce: Konference Juniorstav 2007 Uplatnění výsledků: Identická sada měřicího systému bude využívána studenty na FAST VUT 21

22 Termovizní měření teplot na povrchu lidského těla
Ing. Roman Mlčák - Téma 15 15. Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Řešení projektu v roce 2007: Kalibrace stávajících senzorů typu umělá kůže pro měření tepelného stavu prostředí Programování mikrokontroléru senzorů Aplikace snímačů na model lidského těla Vytvoření dat pro numerický model lidského těla z provedených termovizních měření Termovizní měření teplot na povrchu lidského těla Publikace v roce 2007: 2 x proceedings, 1 x sborník, 2 x časopis (doplněno z 2006) Ohlasy výsledků: Dílčí výsledky vývoje senzorů a tepelného manekýna a spolupráce studentů na projektu GAČR byly prezentovány na tiskové konferenci a publikovány v tisku, rozhlase i televizi. Akce GAČR: Konference v Helsinkách, v Budapešti a v Herbertově 22

23 Mgr. Tomáš PAVELEK - Téma 16
16. Vývoj počítačového systému pro efektivní vyhodnocování vizualizačních experimentů Řešení projektu v roce 2007: Hledání vhodných algoritmů pro zpracování a úpravu kvality obrazu Hledání vhodných algoritmů k určování hranic vzduchových proudů při vizualizaci proudění kouřem Odladění 2 vlastních algoritmů a 2 algoritmů z literatury pro nalezení průběhů interferenčních proužků Návrh vzhledu programu, logiky ovládacích prvků a uživatelsky příjemného ovládání Téma je v projektu řešeno od září 2007 Vyhodnocené průběhy proužků v interferogramu vzduchového proudu Uplatnění výsledků: Odladěné algoritmy byly použity pro zpracování interferogramů neizotermních proudů ze vzduchotechnických vyústek 23

24 Ing. Ondřej MIŠÁK - Téma 18, Kontrol. etapa
18. Energetické hodnocení budov Řešení projektu v roce 2007: Optimalizace softwarového nástroje pro energetické hodnocení budov Vyhodnocení termovizních měření na panelových domech v Novém Lískovci Výsledky měření jsou zpracovány v programu BSim, jehož výstupy byly použity jako podklad pro vytvoření softwaru pro ekonomické zhodnocení renovovaných budov V závěru roku byla započata příprava disertace Publikace v roce 2007: Sylaby kurzu Uplatnění výsledků: Výpočtový program bude použit ve výuce tepelné techniky Akce GAČR: Organizace vzdělávacího kurzu, vedení hodnotícího semináře GAČR 24

25 Ing. František Vajkay - Téma 19, Kontrol. etapa
19. Hodnocení tepelné a světelné pohody vnitřního prostředí budov Řešení projektu v roce 2007: Vytvoření 3D modelu budovy pro počítačovou analýzu Zkoumání vlivu různých transparentních částí budov na energetické zisky a ztráty Energetická bilance budovy Publikace v roce 2007: 2 x časopis, 3 x domácí sborník, 1 x zahraniční sborník, pojednání k SDZ Akce financované GAČR: Renewable Energy Sources ’07, Arcachon Akce nefinancované GAČR: Juniorstav 2007, Brno 25

26 20. Systémy pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí
Ing. Jan JANEČKA - Téma 20 20. Systémy pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí Řešení projektu v roce 2007: Seznámení se s problematikou měření operativní teploty Provedení průzkumu trhu a literární rešerše v oblasti snímačů k zadané problematice Téma je v projektu řešeno od září 2007 Snímače radiační teploty, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu Byl zvažován návrh inteligentního snímače pro měření operativní teploty z veličin: Teploty vzduchu Radiační teploty Rychlosti proudění vzduchu Vlhkosti vzduchu Spolupráce se studenty v projektu GAČR: s Ing. Danielem Zuthem s Ing. Romanem Mlčákem 26 26

27 A. Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru
Ing. Jan KOŠNER - Téma A A. Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru Řešení projektu v roce 2007: Výzkum rychlostních polí před kruhovým nástavcem generujícím radiální proud Experimentální výzkum rychlostních polí v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu Vizualizace proudění v modelu dvojité solární fasády Vizualizace proudění v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu Publikace v roce 2007: 1 x sborník, 1 x disertační práce Uplatnění výsledků: Výsledky měření rychlostních polí před kruhovým nástavcem slouží pro validaci výsledků numerického modelování Akce GAČR: Organizátor vzdělávacího kurzu a exkurze 27

28 Vývoj internetových stránek projektu GAČR
Ing. Jan KOŠNER - Správce sítě Vývoj internetových stránek projektu GAČR Řešení projektu v roce 2007: Další vývoj informačních a prezentačních internetových stránek projektu GAČR Sjednocení formátu všech souvisejících elektronických podkladů Úvodní stránka internetové prezentace projektu GAČR Uplatnění výsledků: Informační zdroj pro všechny účastníky projektu Prezentace výsledků řešení projektu Centrální správa elektronických verzí všech souvisejících dokumentů Rozesílání informačních ů všem členům řešitelského týmu 28

29 Společné aktivity studentů DSP
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY: Výstupem jsou SYLABY a PREZENTACE Zdrojové větrání Exkurze v laboratoři větrání Ing. Bystřická: Zdrojové větrání Ing. Bystřická, Ing. Košner : Zdrojové větrání. Exkurze v laboratoři větrání Ing. Marek Scholler: Využití solárních komínů nejen pro větrání Ing. Vladimír Krejčí, PhD.: Hybridní větrací systém nízkoenergetického domku. Exkurze – Ing. Mišák: Stavební konstrukční systémy versus tepelná technika – Ing. Hlavačka: Vliv dynamiky vnějšího klimatu na obvodové konstrukce a vnitřní prostředí budov HODNOTÍCÍ SEMINÁŘ Koordinace řešení projektu probíhaly na všech společných setkáních řešitelů 29

30 Společné aktivity studentů DSP
SPOLEČNÉ AKCE V ZAHRANIČÍ: Konference THERMO v Budapešti, Maďarsko (2 studenti) Konference v Arcachonu, Francie (2 studenti) Konference Hydro-Termo ve středisku ČVUT v Herbertově Exkurze - Větrací systém nízkoenergetického domku FSI SPOLEČNÉ AKCE V ČR: Konference Hydro-Termo, Herbertov (5 studentů, z toho 4 studenti hrazeni z jiných zdrojů) 30

31 Společné aktivity studentů DSP
TISKOVÁ KONFERENCE na rektorátě VUT v Brně, dne Byly zde prezentovány dílčí výsledky řešení projektu GAČR, a to studentů Ing. Daniela Zutha, Ing. Romana Mlčáka a nového studenta Ing. Jana Janečky Prof. Jícha k úsporám při klimatizaci automobilů Doc. Pavelek k vývoji senzorů pro klimatizaci automobilů Ing. Zuth k vývoji senzorů pro měření stavu prostředí 31

32 Společné aktivity studentů DSP
SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ AKTIVITY z iniciativy studentů: Vývoj senzorů tepelné pohody a tepelného manekýna - FSI ÚAI a FSI EÚ Vizualizace proudění pomocí kouře a termovize - FSI EÚ a FAST ÚPS Výzkum proudění v modelu dvojité prosklené fasády - FAST ÚPS a FSI EÚ Příprava podkladů, simulačního modelu a vybavení pro energetické hodnocení referenčního objektu - studenti FAST ÚPS Počítačová podpora při zpracování vizualizačních experimentů v oblasti větrání - FSI ÚAI a FSI EÚ (NOVÉ) Interferogram s vyhodnocenými hranicemi vzduchového proudu DALŠÍ AKTIVITY: Veletrhy - Strojírenský (Brno), Stavební (Brno), Aqua-therm (Praha) Konference - Juniorstav (FAST) Prezentace zahraničních firem (National Instrument, Omega …). Semináře Společnosti pro TP Obhajoby disertací a projektů 32

33 Čerpání finančních prostředků
VĚCNÉ PROSTŘEDKY: Provozní náklady Přístroje pro měření t, pb, w, Tu, , CO2, světelného a slunečního záření. Materiál a speciální nářadí na výrobu senzorů a měřených modelů. Prvky pro počítačová měření a záznam dat. Kancelářské potřeby. Knihy. Cestovné studentů na konference 1 x Velká Británie, 2 x Francie, 1 x Finsko, 2 x Maďarsko, 5 x Česká republika Příprava termovizního měření povrchových teplot cvičenců MZDOVÉ PROSTŘEDKY čerpány dle plánu (studenti 4-5. roč. placeni do 8/07): Mzdy studentů (Dohody o prac. činnosti), odměny vedení týmu a techniků OON (Dohody o provedení práce) na úpravy experimentálních zařízení a zpracování výsledků měření 33

34 ZÁVĚR Na projektu pracovalo 14+1 studentů DSP, 9 členů vedení týmu a 4 technici. Studenti se podíleli na vedení a organizaci projektu, zabezpečili 6 společných kurzů doplňujícího vzdělávání, 1 hodnotící seminář a dále rozvíjeli 5 vlastních společných výzkumných aktivit. Studenti složili v roce dílčích zkoušek, 3 státní zkoušky a odevzdali 1 disertační práci. V roce 2008 mají být složeny další 4 státní zkoušky a má být podáno k obhajobě dalších 5 disertačních prací. Studenti publikovali v roce x ve sbornících světových a evropských konferencí, 10 x ve sbornících konferencí v České a Slovenské republice, 6 x v časopisech (2 články jsou z roku 2006) a 9 x jiné publikace. Cíle 8 kontrolovaných etap i dílčí cíle ve všech 16 stěžejních tématech projektu v roce 2007 byly splněny. Výsledky řešení projektu jsou aplikovány také ve výuce a byly prezentovány i na tiskové konferenci. Vyvíjená zařízení lze použít rovněž pro řešení jiných projektů. Ověřené principy se využívají v praxi. Finanční prostředky byly čerpány účelně a dle plánu. 34

35 KONTAKT Internetové stránky projektu - http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05
Jednání řešitelského týmu projektu GAČR na FAST VUT v Brně Vedoucí projektu z řad studentů - Ing. Daniel Zuth Odpovědný řešitel projektu - Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. 35


Stáhnout ppt "VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google