Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intenzivní program Renewable Energy Sources (Obnovitelné zdroje energie) 2010-2012 Miloslava Tesařová koordinátor projektu Seminář Erasmus Intenzívne programy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intenzivní program Renewable Energy Sources (Obnovitelné zdroje energie) 2010-2012 Miloslava Tesařová koordinátor projektu Seminář Erasmus Intenzívne programy."— Transkript prezentace:

1 Intenzivní program Renewable Energy Sources (Obnovitelné zdroje energie) 2010-2012 Miloslava Tesařová koordinátor projektu Seminář Erasmus Intenzívne programy v inžinierskych vedách 27.- 28. 9. 2012 Bratislava, Slovenská republika

2 Počet fakult 8 Počet kateder 57 Počet akademických pracovníků ~ 1 000 Počet studentů celkem ~ 17 500 Počet studentů Fakulty elektrotechnické~ 2 200 Krátké představení ZČU v Plzni

3 Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE) Oddělení výroby, rozvodu a užití elektrické energie Oddělení technické ekologie Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí Katedra garantuje tyto studijní obory: bakalářská etapa studia: Technická ekologie (TEK) magisterská etapa studia: Elektroenergetika (EE) Jaderná elektroenergetika (JA) Technická ekologie (TE) Aplikovaná elektrotechnika (AE ) doktorské studium: Elektroenergetika (DEEN) Krátké představení KEE Prestižní ocenění Energy Globe Award 2008 za projekt miniparku obnovitelných zdrojů energie

4 Zapojení KEE do projektů Erasmus IP Project durationProject titleUniversity partners 1999 - 2001 Use of Measurement Methods in Solving Environmental Problems Technická univerzita v Kosiciach, Slovakia Department of Power Systems Technische Universität Ilmenau, Germany Institut für Energiewandlung und Automatisierung Westsächsische Hochschule Zwickau, Germany Faculty of Applied Physics and Computer Sciences 2002 - 2003 The Effective use of Physical Theories of Conversion of Energy Technická univerzita v Kosiciach, Slovakia Department of Power Systems Technische Universität Ilmenau, Germany Institut für Energiewandlung und Automatisierung Westsächsische Hochschule Zwickau, Germany Faculty of Applied Physics and Computer Sciences 2004 - 2006 Distributed Power Generation Systems Technická univerzita v Kosiciach, Slovakia Department of Power Systems Westsächsische Hochschule Zwickau, Germany Faculty of Applied Physics and Computer Sciences Technische Universität Chemnitz, Germany Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technische universität Graz, Austria Department of High Voltage Engineering and Electrical Equipment 2007 - 2009 Environmental Impacts of Power Industry Technická univerzita v Kosiciach, Slovakia Department of Power Systems Westsächsische Hochschule Zwickau, Germany Faculty of Applied Physics and Computer Sciences Technische Universität Chemnitz, Germany Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technische universität Graz, Austria Department of High Voltage Engineering and Electrical Equipment

5 Intenzivní program v letech 2010-2012 Cíl projektu: -rozšířit stávající studijní plány o nový výukový kurz, zaměřený na aktuální problémy a nejnovější trendy v energetickém průmyslu -umožnit studentům získat komplexní pohled (technický, environmentální, ekonomický) a propojit stávající znalosti Cílové skupiny studentů: všechny úrovně studia (BA, MA, PhD)

6 Základní údaje o IP Partneři: Technická univerzita v Kosiciach, Slovensko Westsächsische Hochschule Zwickau, Německo Technische Universität Chemnitz, Německo Technische Universität Graz, Rakousko Délka trvání IP:10 dnů Termín IP:květen – červen Místo konání:Špičák - Železná Ruda Počet studentů:~ 50(1/3 až 1/2 ze ZČU) Počet učitelů:~ 15(1/2 ze ZČU) Rozpočet projektu (v EUR) :skutečně vyčerpáno: 201054 500 48 400 ~ 89% 201137 500 31 700 ~ 85% 201243 300 33 400 ~ 80% Z toho cestovní náklady ~ 2 500 EUR

7 Náplň výukového kurzu IP Cílem kurzu je seznámit studenty -s problematikou obnovitelných zdrojů energie s praktickými problémy a jejich řešením -s praxí a problémy v sousedních zemích Výukové metody –Přednášky –Exkurze –Diskuze na aktuální téma –Prezentace výzkumné činnosti –Individuální konzultace Multidisciplinární přístup (technický, environmentální, ekonomický pohled na danou problematiku)

8 Náplň výukového kurzu IP Program výukového kurzu RES 2012 Přednášky – 12 Exkurze doplněné přednáškou - 11 Diskuze na dané téma – 3 Prezentace výzkumné činnosti s následnou diskuzí – 2 bloky Prezentace studentských prací s následnou diskuzí – 2 bloky

9 Náplň výukového kurzu IP Přednášky na téma: Trendy v oblasti technologií OZE Nové materiály pro fotovoltaické systémy Využití OZE v moderní dopravě Vliv OZE na provoz a řízení ES Vliv OZE na kvalitu dodávané elektřiny Ostrovní provoz fotovoltaických systémů Vliv OZE na dymanické chování ES Slovenska Zkušenosti při provozu OZE v distribuční soustavě Využívání lokálních OZE v regionu Bavorského lesa Praktické problémy při spalování biomasy Využití komunálního odpadu v Bavorsku

10 Náplň výukového kurzu IP Diskuze na dané téma: Role of renewable energy sources in energy industry – your expectations in future Environmental impact of biomass utilization for energy production Impact of renewable energy sources on power system operation

11 Náplň výukového kurzu IP Exkurze: Přečerpávací elektrárna Černé jezero Eko-farma Brčálník – solární systém, biomasa Výtopna Hatmanice – spalování biomasy Vodní elektrárny Sušice, Vydra a Čeňkova pila Teplárna Strakonice – fluidní spalování biomasy Bioplynová stanice E.ON Schwandorf Park obnovitelných zdrojů energie ZČU Plzeň

12 Náplň výukového kurzu IP Exkurze: Spalovna komunálního odpadu ZMS Schwandorf

13 Přihlášení a absolvování Přihlášky - na domovské univerzitě u kontaktní osoby, která zajišťuje propagaci kurzu - „dobrovolný“ kurz na základě zájmu studentů Uznání kurzu - nejsou udělovány kredity -po absolvování udělen certifikát -uveřejnění práce studenta ve sborníku hodnocena u PhD studentů jako publikační aktivita

14 Výstupy projektu 10-ti denní výukový kurz Webové stránky projektu (volně přístupné)Webové stránky projektu - informace o projektu (v češtině a angličtině) - důležité termíny - elektronická verze sborníků - prezentace přednášejících - kontakty na organizační tým a partnery Sborník přednášek a prací studentů – v angličtině, ISBN, cca 150 stran Výukové materiály Posílení dosavadní spolupráce

15 Výstupy projektu Webové stránky projektu

16 Organizační aspekty Koordinátor - příprava projektu - řízení týmu ZČU - celkový dohled - finanční záležitosti - správa webových stránek projektu - vyhodnocení celého projektu Pověřené osoby na partnerských univerzitách - kontaktní osoba - řízení vlastního týmu - odpovědnost za dílčí úkol (např. příprava učebních textů) - výběr studentů i lektorů - vyhodnocení za partnerskou univerzitu Začlenění neuniverzitních partnerů – vedení exkurzí, přednášky

17 Organizační aspekty Ubytování účastníků - zajištěno centrálně - hrazeno centrálně (faktura) Stravování účastníků a kapesné - vyplacen rozdíl mezi paušálem a náklady na ubytování - stravování zajišťováno a hrazeno individuálně Cestovní náklady účastníků - vyplaceny na základě předložených jízdenek a čestných prohlášení v případě použití vlastního vozu

18 Problémy, které nastaly Načasování - rozdílná doba začátků a konců semestru - kolize s termínem konference EPE - 2.polovina května → začátek června Doba trvání kurzu - opačný trend - původně 12 dnů → 10 dnů → velmi intenzivní kurz (6 hodin denně) Velký počet účastníků - vhodné ubytovací zařízení s dostatečnou kapacitou konferenční místnosti - účast studentů na exkurzích – paralelní skupiny ne vždy možné

19 Problémy, které nastaly Potvrzení účasti zahraničních studentů - pozdní potvrzení počtu studentů - nedodržení plánovaného počtu (1/2 účastníků v. dvojnásobný počet) Doprava na exkurze - „oficiální“ dopravce nemá dostatečné kapacity Ubytování - přihlášení několika studentů na poslední chvíli, hledání dalších ubytovacích kapacit v okolí Odhad výše cestovních nákladů - závisí na počtu účastníků

20 Vyhodnocení IP – oficiální dotazníky INFORMATION AND SUPPORT Where did you hear about the IP? Yes Home institution93% Host institution32% Other students59% Former participants45% Internet18% Většina zahraničních účastníků se dověděla o IP přímo od své domovské univerzity, případně od jiných studentů či minulých účastníků. Překvapivě málo studentů se o IP dovědělo z internetových stránek projektu.

21 Vyhodnocení IP – oficiální dotazníky YOUR PERSONAL EXPERIENCE How satisfied were you with........? scale 1-5: 1=not at all, 5=very much 12345 number of hours taught7%39%50% capabilities and expertise of the professors 2% 43%50% overall quality of teaching23%48%27% expected learning outcomes30%41%25% Z dotazníků je patrno, že studenti byli převážně spokojeni s výstupy a kvalitou intenzivního výukového kurzu.

22 Vyhodnocení IP – oficiální dotazníky Do you think participation in the IP will help you in your further studies? scale 1-5: 1=not at all, 5=very much 12345 2% 32%50%14% Do you think participation in the IP will help you in finding a job? scale 1-5: 1=not at all, 5=very much 12345 9%50%25%16% Overall evaluation of the IP: scale 1-5: 1=poor/negative, 5=excellent 12345 2%18%53%27% Studenti se domnívají, že získané znalosti jim pomohou v dalším studiu. Zúročení účasti na IP při hledání práce však vidí spíše skepticky. Celkově hodnotí studenti intenzivní výukový kurz kladně.

23 Vyhodnocení IP – anonymní dotazníky

24

25 Nabídka spolupráce Hledáme nové partnery - role koordinátora projektu - role partnera - oblast elektroenergetiky – výroba, distribuce a užití energie - oblast environmentalistiky - dopad energetiky na životní prostředí Nabízíme - bohaté zkušenosti z minulých projektů - široké spektrum oblastí zájmu

26 Kontakty Koordinátor projektu Miloslava Tesařová Katedra elektroenergetiky a ekologie Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 304 16 Plzeň e-mail: tesarova@kee.zcu.cztesarova@kee.zcu.cz phone: +420 377 63 43 13


Stáhnout ppt "Intenzivní program Renewable Energy Sources (Obnovitelné zdroje energie) 2010-2012 Miloslava Tesařová koordinátor projektu Seminář Erasmus Intenzívne programy."

Podobné prezentace


Reklamy Google