Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Možnosti hodnocení ředitelů škol Kulatý stůl CŠM PedF UK Čtvrtek 8. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Možnosti hodnocení ředitelů škol Kulatý stůl CŠM PedF UK Čtvrtek 8. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Možnosti hodnocení ředitelů škol Kulatý stůl CŠM PedF UK Čtvrtek 8. listopadu 2012 1 3.4.2015

2 Cíl dnešního kulatého stolu  Krátká reflexe minulých kulatých stolů  Uchopení vlastního tématu – Možnosti hodnocení ředitelů škol, různé úhly pohledu  Pozvánka na následující akce 2 2 3.4.2015

3 Reflexe dosavadních stolů  Celoživotní vzdělávání školských manažerů  Příprava vzdělávacích lídrů  Strategické řízení v českém školství – Mission impossible?  Pedagogický výzkum a pedagogická praxe – soulad, antipatie či lhostejnost?  Jak ovlivní novela školského zákona řízení škol? 3 3 3.4.2015

4 Hodnocení pracovníků Hodnocení:  míra naplnění určitých kritérií v oblastech: a)pracovním výkonu b)pracovním chování Účel hodnocení:  získání informací o: a)pracovním výkonu b)pracovním chování Cíl hodnocení:  Zlepšení v a)pracovním výkonu b)pracovním chování …… odměňování ……. další vzdělávání 4 4 3.4.2015

5 CHYBY PŘI HODNOCENÍ Na straně hodnotitele:  středová tendence, shovívavost nebo přísnost  hodnocení podle vlastních měřítek  princip nedávnosti  přihlížení k sociálnímu postavení  osobní sympatie, antipatie, předsudky  špatná příprava, málo času, špatné prostředí  špatná komunikace  potřeba dominance Na straně hodnoceného:  špatný vztah k nadřízenému  nepřipravenost na hodnocení  formálnost hodnocení  špatná interpretace informací  malá otevřenost zpětné vazbě  svalování viny za výsledky na jiné  působení na city  neovládání emocí 5

6 Aktuální situace  Šestileté (max.) funkční období  Konkurzní průběh  Neexistence kariérového modelu  Nahodilé, nesystematické hodnocení zřizovateli  Politické vlivy  Plíživá nekvalifikovanost v řízení školství (kontrolní orgány, projekty) 6 6 3.4.2015

7 Právní kontext Explicitně se hodnocením ředitele jako fyzické osoby žádný právní předpis nezabývá Některé právní aspekty ale můžeme dovozovat: –hodnocení školy (ŠZ) –režim jmenování a odvolávání ředitele (ŠZ) –odměňování ředitele (pracovní právo) 7 7 3.4.2015

8 Hodnocení školy – a tím i ředitele? Hodnocení ČŠI Hodnocení zřizovatelem Vlastní hodnocení školy (sebehodnocení ředitele?) Jde ale o hodnocení školy jako instituce! Hodnocení ředitele jako osoby lze jen dovozovat… 8 8 3.4.2015

9 Hodnocení vyplývající z právního postavení ředitele Zřizovatel - během 6 let i po skončení lhůty – odvolávání na základě hodnocení (ať už formálního nebo virtuálního) Školská rada – během 6 let i po skončení lhůty se v ní mohou objevit hodnotící procesy (participace zřizovatele, rodičů, učitelů) Zřizovatel stanovuje plat či mzdu – tedy i nenárokové složky – tedy může (musí?) hodnotit 9 9 3.4.2015

10 Diskuzní otázky  Lze pojmenovat smysluplná a použitelná kritéria?  Jak zajistit sebehodnocení ředitelů škol?  Jak přesvědčit zřizovatele?  Přispívá zřizovatel svým hodnocením k rozvoji ŘŠ?  Hodnocení kvality školy? 10 10 3.4.2015

11 Pozvánka na další pokračování  Seminář Výzkumného záměru  10. prosince 2012  Kulatý stůl 21. března 2013  Identifikace vzdělávacích potřeb ředitelů  Ředitelé škol – konkurenti nebo spolupracovníci?  Šestileté období po roce 11 11 3.4.2015

12 Pozvánka na konferenci  13. - 14. června 2013  Mezinárodní konference školského managementu  Odkaz na první ročník  http://www.csm-praha.cz/cs/konference-skolskeho- managementu-1/  Sborník 12 12 3.4.2015

13 Slovo na závěr Centrum školského managementu Pedagogická fakulta UK v Praze Myslíkova 7 110 00 Praha www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz/csm  PhDr. Václav Trojan, Ph.D.  vaclav.trojan@pedf.cuni.cz vaclav.trojan@pedf.cuni.cz  +420 603437845, +420 725362084, +420 221900525 13 13 3.4.2015


Stáhnout ppt "Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Možnosti hodnocení ředitelů škol Kulatý stůl CŠM PedF UK Čtvrtek 8. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google