Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrovací protokol EIGRP Josef Horálek. Enhanced Interior Routing Protocol  Dokument ID 16406  (http://www.cisco.com/application/pdf/paws/16406/eigrp-toc.pdf)http://www.cisco.com/application/pdf/paws/16406/eigrp-toc.pdf.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrovací protokol EIGRP Josef Horálek. Enhanced Interior Routing Protocol  Dokument ID 16406  (http://www.cisco.com/application/pdf/paws/16406/eigrp-toc.pdf)http://www.cisco.com/application/pdf/paws/16406/eigrp-toc.pdf."— Transkript prezentace:

1 Směrovací protokol EIGRP Josef Horálek

2 Enhanced Interior Routing Protocol  Dokument ID 16406  (http://www.cisco.com/application/pdf/paws/16406/eigrp-toc.pdf)http://www.cisco.com/application/pdf/paws/16406/eigrp-toc.pdf  Proprietální protokol firmy Cisco vyvinutý v spolupráci s instruktory SRI  Jedná se o pokročilý distance-vector protokol využívající ojedinělé přístupy  Difúzní výpočty  Kontrolu na bezsmyčkové uvažování cesty  Osobitý transportní protokol zabezpečující spolehlivost i při multicastingu  Detekci sousedů a udržování přehledu o jejich existencii  Rozlišení částečných (partial) ohraničených (bounded) aktualizací  V současnosti je to jediný protokol, který při správné konfiguraci garantuje, že v síti nevznikne směrovací smyčka

3 Enhanced Interior Routing Protocol  EIGRP má interní modulární strukturu, která mu dovoluje být nezávislá od konkrétním síťovém protokolu  Podporuje IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk  Je classless, podporuje VLSM, automatickou i manuální sumarizaci, autentifikaci, stub routing  Používá kompozitní metriku poskládanou z více faktorů  Na IPv4 sítích využívá  Multicastová IP adresu 224.0.0.10  Vlastní transportní protokol Reliable Transport Protocol, číslo protokolu 88  Administrativní vzdálenosti:  Interní EIGRP směry: 90  Externí EIGRP směry: 170  Sumární položky (discard routes): 5

4 Klíčové technologie v EIGRP  Zjišťování a udržování kontaktu se sousedy  Každý směrovač si udržuje tzv. neighbor table, v které si vedle informace o přímo připojených sousedech  Dynamicky rozpoznává směrovače, nově zapojené do sítě  Identifikuje cesty, které se staly nedosažitelnými, nebo neprovozuschopnými  Znovu rozpoznává směrovače, které byly dříve nedosažitelné  Protokol Reliable Transport Protocol (RTP)  Nový transportní protokol nezávislý na síťovém protokolu (číslo protokolu 88)  Podporuje spolehlivé i nespolehlivé doručování datagramů (i oba současně)  Automaticky sařazuje pakety přijaté mimo pořadí  Umožňuje unicastové i multicastové spolehlivé přenosy (i oba současně)  Přenáší veškeré typy zpráv protokolu EIGRP

5 Klíčové technologie v EIGRP  Konečný automat DUAL (Deffusing Update Algorithm)  Řídí činnost výběru nejlepší cesty a organizuje příběh difúzních výpočtů  Veškerá logika pro výpočet a porovnání cest  Sleduje veškeré cesty oznámené sousedy  U cest vyhodnocuje tzv. přístupného následníka, (sousední směrovač, který je nejbližším přeskokem v cestě do cíle na cestě s nejmenšími náklady)  Protokolově závislé moduly  Protocol-dependent modules (PDMs) zodpovídají za spolupráci EIGRP s konkrétním síťovým protokolem  Modul IP-IEGRP  Odesílá a přijímá pakety přenášející IP data  Oznamuje nově přijaté směrovací informace IP stavového automatu DUAL  Udržuje směrovací tabulku IP  Redistribuuje směrovací informace získaných z jiných směrovacích protokolů s podporou IP

6 Tabulky protokolu EIGRP  Neighbor table (tabulka sousedů)  Sleduje vztahy souslednosti směrovačů – informace o přilehlých sousedech  Každý uzel má vlastní položku  Každý protokol závislý na IP - vlastní tabulka  Podpora spolehlivosti správného pořadí doručování paketů – zapisuje pořadí posledního paketu  Pro potvrzení spolehlivě doručených paketů – zpráva s pořadovým číslem  Umožňuje přijímat pakety mimo pořadí  Routing table (směrovací tabulka)  Ke každému cíli cesta s nejnižšími náklady  Až šest různých cest pro jeden cíl  Oznamuje jakoukoli změnu v libovolné položce RT – ovlivnění vyhodnotí soused sám  Pro každý podporovaný směrovaný protokol vlastní RT

7 Tabulky protokolu EIGRP  Topology table (tabulka topologie)  Obsahuje  Šířka pásma – šířka pásma nejpomalejšího rozhraní na cestě do cíle  Celkové zpoždění – celkový součet očekávaných zpoždění v dané cestě  Spolehlivost  Zatížení linky  Maximální přenosová jednotka MTU – nejmenší po cestě  Oznámená vzdálenost – vzdálenost do konkrétního cíle od přilehlého směrovače  Přístupová vzdálenost – nejnižší vypočtené hodnota metriky do cíle  Zdroj cesty – ID směrovače, který oznámil cestu  Rozhraní pro dosažení cíle  Řazení záznamů - show ip eigrp topo all  následníci  přístupoví následníci  cesty tvořící smyčky

8 Tabulky protokolu EIGRP  Topology table (tabulka topologie)  Pro každý modul závislý na protokolu samostatná topologická tabulka  Tabulka reálně neobsahuje topologický popis sítě, ale seznam cílových sítí a vzdáleností k nim  Stav cesty  Aktivní cesta – na této cestě momentálně probíhá výpočet přepočítávání cest a hledání nových následníků  Pasivní cesta – stabilní a použitelná pro běžné použití  Identitu sousedů – seznam přípustných následníků  Značkování cest  Interní – cesty přímo ze sítě EIGRP  Externí – cesty ležící mimo autonomní systém s EIGRP a zjištěné na hranici

9 Pojmy v EIGRP  Successor – následník  Successor je next-hop router do cílové sítě  Cesta k cíli přes successora je nejkratší a bez smyček  Feasible successor – přípustný následník  Potenciální next-hop router do cílové sítě  Cesta k cíli přes feasible successora je bez smyček, ale není nejkratší  Feasible distance (FD)  Představuje dosud nejkratší vzdálenost od cíle  Reported distance (RD, nebo advertised distance)  Současná vzdálenost souseda od cíle, tak jak ji oznamuje nám  Feasibility condition  Podmínka, která se kontroluje, že směr přes daného souseda do cílové sítě nezpůsobující směrovací smyčku

10 Typy paketů v EIGRP  Kontaktní paket Hello  Lokalizace EIGRP sousedů, výměna K-hodnot, čísel autonomních systémů, timeout-ov, autentifikace  Posílané na IP adresu 224.0.0.10, nepotvrzované  Odesílané každých 5 sekund na vysokorychlostních rozhraních, resp. každých 60 sekund na multipoint rozhraních pomalejších než1544 Kbps (T1)  Update  Přenáší směrovací informaci  Mohou být posílány jako unicast nebo multicast, jsou potvrzované posílané jen směrovačům, kterých se informace týká  U příjemců můžou spustit difúzní výpočet  Query  Směrovač hledá nejkratší cestu do nějakého cíle  Posílají se obvykle jako multicast, jsou potvrzované  Pomocí Query se spouští nebo šíří difúzní výpočet

11 Typy paketů v EIGRP  Reply  Odpověď směrovače na Query paket  Posílají se jako unicast tomu, kdo zaslal dotaz, jsou potvrzované  Jejich přijetí zjednodušuje nebo zastavuje difúzní výpočet  ACK  Potvrzovací pakety  Posílají se jako potvrzení na Update, Query a Reply  Adresované vždy na unicast, nepotvrzované  Principiálně: Hello pakety s prázdným tělem

12 Úvodní inicializace směrovačů EIGRP

13 Metrika EIGRP  Používá se tzv. kompozitní metrika, která se skládá ze 4 složek  Bandwidth (statický parametr, implicitně zapnutý)  Delay (statický parametr, implicitně zapnutý)  Reliability (dynamicky vyhodnocovaný, implicitně vypnutý)  Load (dynamicky vyhodnocovaný, implicitně vypnutý)  MTU (jen se přenáší, ale nic se z něho nepočítá!)  Implicitně jsou aktivní jen komponenty Bandwidth a Delay  Reliability a Load jsou neaktivní  EIGRP metrika má 32 bitů, stará IGRP metrika se počítá identicky, ale má 24 bitů  Překlad: posun o 8 bitů doprava/doleva – resp. Metrika IGRP se liší od metriky EIGRP o násobek 256.

14 Výpočet metriky EIGRP Metrika = K1 x šířka pásma + (K2 x šířka pásma)/(256-zatížení) + K3 x zpožděni K1, K2, K3 – váhové konstanty (explicitně K1, K3 = 1 a K2 = 0) šířka pásma násobená jedničkou – nemění její hodnotu šířku pásma násobíme K2 a dělíme číslem, které je mezi 255 a 1 – při implicitním nastavení nehraje roli zpoždění násobíme jedničkou – nemění svoji hodnotu Metrika = šířka pásma + zpožděni Pro započtení metriky spolehlivosti linky – konstanty K4 a K5 Metrika = Metrika x [K5 / (Spolehlivost + K4)]

15 Příklad výpočtu metriky EIGRP A  B  C  D Least bandwidth 64 kbps Total delay 6,000 A  X  Y  Z  D Least bandwidth 256 kbps Total delay 8,000  Horní trasa: M = 1*(10 7 /64)*256 + 1*6000*256 = 41 536 000  Dolní trasa: M = 1*(10 7 /256)*256 + 1*8000*256 = 12 048 000  Dolní trasa je z pohledu EIGRP výhodnější

16 Činnost EIGRP  Jak EIGRP ví, které směry nezpůsobí smyčku? B za 10  Každý ze sousedů routeru A hlásí svojí současnou vzdálenost od E C za 10 D za 30  Tyto vzdálenosti se z pohledu routera A nazývají reported distance (RD), protože je směrovače ohlásili (reportovali)

17 Činnost EIGRP  Pro A je celková vzdálenost od E:  Nejvýhodnější cesta je přes B s celkovou vzdáleností 20  za 20 přes B  za 25 přes C  za 45 přes D  Ta se nazývá feasible distance (FD)  Presněji: FD je naše doposud nejkratší vzdálenost do daného cíle

18 Činnost EIGRP  Směrovač A používá hodnoty FD a RD na kontrolu bezsmyčkovosti  Doposud nejlepší vzdálenost (FD) je etalon: jakákoli cesta do cíle, kde RD < FD, nemůže obsahovat smyčku  Některé bezsmyčkové cesty toto kritérium zbytečně zamítne  Nikdy však neodsouhlasí cestu, která opravdu smyčku obsahuje  Tzv. postačující podmínky  Podmínka RD < FD se nazývá Feasibility Condition (FC)

19 Činnost EIGRP  Směrovač A:  Cesta přes B je nejlepší, za 20 (FD) C se umí k E dostat za 10 (RD). Protože 10 je méně než 20 (FD), EIGRP ví, že táto cesta je určitě bez smyčky. D se umí k E dostat za 30 (RD), jenže 30 je víc než 20 (FD). EIGRP o této cestě usoudí, že potenciálně obsahuje smyčku.

20 Činnost EIGRP  Feasible Distance je mírou doposud nejkratší vzdálenosti do cíle  Ať např. cena linky mezi A a B vzroste z 10 na 15  Nejkratší cesta z A do E bude za 25, ale FD zůstane na hodnotě 20  Hodnota 25 se objeví v směrovací tabulce routeru A a v aktualizacích, které bude posílat okolí  FD slouží pro interní potřeby smerovače a nikam sa neposílá!

21 Činnost EIGRP  Feasible Distance se může změnit jen těmito způsoby:  Když se směrovač v pasívním stavu dozví o nové cestě k cíli, která je ještě kratší než současná nejkratší cesta, rovnou ji začne používat a současně aktualizuje i FD  Směrovač nemá do cíle ani jednoho successora nebo feasible successora. V takovém případě přechází cesta do aktivního stavu, vyvolá difúzní výpočet a po jeho skončení přebere délku nově nelezené nejkratší cesty jako FD  FD se může v pasívním stavu jen snižovat  Pokud musí náhle vzrůst, znamená to aktivní stav a difúzní výpočet  Jiný způsob definovaní FD:  Délka historicky nejkratší cesty do daného cíle (historie končí a začíná vždy přechodem do aktivního stavu)  Význam FC:  Jak je náš soused k cíli blíže, než jsme my kdykoli byli, nemůže být ve směrovací smyčce

22 Činnost EIGRP Použití feasible successorov  EIGRP pro každou cílovou síť ve svojí topologické tabulce eviduje, jakou vzdálenost ohlásil do této sítě konkrétní soused  Když dojde k změně vzdálenosti do cílové sítě:  Router v topologické tabulce najde pro danou cílovou síť směrovač, přes který je s aktuálními vzdálenostmi cílové sítě nejbližší  Zkontroluje, zda tento směrovač je feasible successor  Pokud ano, použije ho jako nový next hop do cílové sítě  Pokud ne, startuje se difúzní výpočet  To, že směrovač má pro cílovou síť v topologické tabulce uvedených více feasible successorů, ještě neznamená, že některý z nich se stane novým successorem, pokud současný vypadne

23 Činnost EIGRP Použití feasible successorov  V ustálené topologii cesta z A do E:  Přes B za 20, nejlepší, z toho FD = 20  Přes C za 25, C vyhovuje FC (10 < 20)  Přes D za 21, D nevyhovuje FC (20 < 20)  Po výpadku B:  A zjistí, že nejkratší cesta jde přes D, ale nevyhovuje FC. Spustí proto difúzní výpočet.

24 Činnost EIGRP  Samotný difúzní výpočet v případě EIGRP je triviální  Router, který startuje difúzní výpočet cesty do nějaké sítě, posílá tzv. query paket, v kterém uvádí svojí současnou vzdálenost do této sítě  Sousedi, které tento paket dostanou, si na jeho základě aktualizují topologické tabulky, a:  Pokud jim informace v přijatém query nezpůsobila ztrátu successora a všech feasible successorov, pouze odpovědí svojí vlastní současnou vzdáleností  Pokud ale přijatá informace způsobila, že do dané cesty už neznají successora ani feasible successora, sami se ptají svých sousedů stejným algoritmem  Fakticky žádný extra výpočet, pouze otázka – odpověď - porovnání!

25 Topologická tabulka v EIGRP

26 RTRA#show ip eigrp neighbors IP-EIGRP neighbors for process 1 H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq (sec) (ms) Cnt Num 2 10.1.1.1 Et0 12 6d16h 20 200 0 233 1 10.1.4.3 Et1 13 2w2d 87 522 0 452 0 10.1.4.2 Et1 10 2w2d 85 510 0 3 Za kolik sekund vyhlásíme souseda za mrtvého, pokud se neozve Kdy naposledy jsme tohoto souseda objevili (jak dlouho žije) Jak dlouho sousedovi trvá, než odpoví na naše EIGRP pakety Pokud soused nepotvrdí příjem paketů, za jaký čas mu ho pošleme znovu Tabulka sousedů v EIGRP

27 Výstavba smerovací tabulky v EIGRP

28 Příklad na EIGRP tabulky Na směrovači C:

29 Konec  Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Směrovací protokol EIGRP Josef Horálek. Enhanced Interior Routing Protocol  Dokument ID 16406  (http://www.cisco.com/application/pdf/paws/16406/eigrp-toc.pdf)http://www.cisco.com/application/pdf/paws/16406/eigrp-toc.pdf."

Podobné prezentace


Reklamy Google