Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007."— Transkript prezentace:

1 Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem
Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007

2 Úvodem 1. Základní identifikační údaje 2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost 2.1. Hodnocení spokojenosti zákazníků 2.2. Návštěvnost podle provozoven 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2007 3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2007 3.2. Činnost provozoven v roce 2007 Větruše Bazény a sauny Plavecký areál Klíše Městské lázně Letní koupaliště Brná Stadiony Zimní stadion Městský stadion Fotbalový stadion Neštěmice Hřbitovy Dopravní obsluha Parkoviště Patrová garáž pod Mariánskou skálou Veřejné WC 4. Informační technologie a informační systémy (IT/IS) 5. Pořádání kulturních akcí a marketingové aktivity 6. Výsledky hospodaření za rok 2007 6.1. Náklady a výnosy 6.2. Zkrácená rozvaha k 6.3. Investice 6.4. Celková finanční situace (rekapitulace) 7. Lidské zdroje 7.1. Základní personální údaje 7.2. Průměrné platy zaměstnanců 7.3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 7.4. Vzdělávání 7.5. Péče o zaměstnance Výroční zpráva 2007

3 Předkládaná výroční zpráva stručně vyhodnocuje činnost a hospodaření
Úvodem Předkládaná výroční zpráva stručně vyhodnocuje činnost a hospodaření organizace v  roce Organizace v roce prošla určitým vývojem a tak i loňský rok byl plný změn, kdy jsme se snažili zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb, zaměřili jsme se na firemní kulturu, informovanost a provozně - technické záležitosti a hledali možnosti inovací, abychom uspokojili naše návštěvníky, jelikož již sám název naší organizace napovídá, že jsme služby hlavně pro občany města. Mezi hlavní události roku patřilo vybudování nového elektronického odbavování návštěvníků Plaveckého areálu Klíše spolu s  vybudováním nové recepce a rekonstrukcí sauny. Dále byla zrealizována výstavba nových vsypových louček na centrálním hřbitově Střekov, neboť druh tohoto pohřbívání je nyní velmi ,,módní“ a po těchto hrobových místech je velká poptávka. V roce nám ubyla tři velká parkoviště v centru města (u OD Labe, u „šikmého“ kostela a Hraničář), která nabízela možnost 291 parkovacích míst, což bohužel znepříjemnilo situaci našich zákazníků - řidičů. Tato parkoviště musela v   souladu s  další etapou revitalizace centra města ustoupit výstavbě nových privátních objektů, které však po svém dokončení nabídnou řidičům nová podzemní parkoviště. Pro větší informovanost uvnitř organizace byl zaveden zaměstnanecký Zpravodaj. Zaměřili jsme se také na strategické řízení provozoven a jednotliví vedoucí provozoven připravili své návrhy a podněty k zlepšení služeb na období 4 let, které budou pravidelně ročně vyhodnocovány. Rok je možno z  hlediska hospodaření považovat za stabilní, což dokumentuje i tabulková část, kterou naleznete dále v  předkládané výroční zprávě pro tento rok. Závěrem nezbývá než poděkovat za vaši přízeň a popřát vám příjemně strávené chvíle v našich zařízeních a také při čtení této výroční zprávy roku 2007. Ing. Miroslav Štráchal, ředitel 1. Základní identifikační údaje Usnesením Zastupitelstva města č. 315/04 ze dne Statutární město Ústí nad Labem zřídilo s účinností od příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem. Organizace je zapsaná v  obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739. Zřizovatel: Sídlo organizace: Statutární město Ústí nad Labem Panská 1700/23 Velká hradební Ústí nad Labem Ústí nad Labem IČ : DIČ: CZ Výroční zpráva 2007

4 obdobným stížnostem ze strany našich zákazníků.
2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost Hodnocení spokojenosti zákazníků Z celkového počtu návštěvníků (nejsou zde zahrnuti uživatelé parkovacích míst) v roce 2007 bylo zaevidováno 43 stížností. V porovnání s rokem 2006, kdy naše zařízení navštívilo celkem 294 066 (1) návštěvníků, a z  toho bylo zaznamenáno 71 stížností, došlo k absolutnímu i relativnímu poklesu počtu stížností (viz tab. 2 -1). K absolutnímu zvýšení počtu stížností došlo pouze na provozovně Hřbitovy a Plaveckém areálu Klíše. Tato skutečnost naznačuje, že došlo ke  zlepšení  kvality námi poskytovaných služeb. Tab. 2 – 1 Porovnání návštěvnosti na jednotlivých provozovnách a počtu stížností v roce 2006 a 2007. Veškeré stížnosti příslušní vedoucí zaměstnanci projednali s jednotlivými stěžovateli, popřípadě jim písemně odpověděli. Na základě vyhodnocení oprávněných stížností byla vedením organizace příjata odpovídající opatření, aby v budoucnu nedocházelo k obdobným stížnostem ze strany našich zákazníků. (1) Při započtení sjednání a konzultací na provozovně Hřbitovy to v roce 2006 činilo 300 919 návštěvníků (viz VZ za rok 2006) Provozovna Počet návštěvníků 06 Počet stížností 06 % Počet návštěvníků 07 Počet stížností 07 Rozdíl Větruše 64 061 15 0,0234% 34 042 2 0,0059% -13 Plavecký areál Klíše 23 0,0178% 26 0,0190% 3 Městské lázně 9 183 8 0,0871% 9 877 0,0202% -6 Koupaliště Brná 60 687 17 0,0280% 47 547 0,0042% -15 Dopravní obsluha-patrová garáž a odtahová služba 17 760 0,0113% 41 446 0,0048% Hřbitovy-bez sjednání a konzultací 2 796 6 0,2146% 3 246 9 0,2773% Zimní stadion 10 134 0,0000% 9 438 Celkem 71 0,0241% 43 0,0152% -28 Výroční zpráva 2007

5 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2007
2.2. Návštěvnost podle provozoven Graf Návštěvnost podle provozoven 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2007 3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2007 Mezi nejdůležitější události roku 2007 na provozovnách MS patřilo: zprovoznění nového elektronického čipového systému a vybudování nové recepce v plavecké hale Klíše, vybudování šesti nových vsypových louček na hřbitově Střekov, oživení našich provozoven kulturně - sportovními aktivitami (pořádání dětských divadelních představení, soutěží, vodních hrátek, Mikulášské nadílky na ledě nebo koncert Ivana Hlase) rekonstrukce Městského stadionu – vybudování „malé“ tribuny, Celostátní olympiáda dětí a mládeže ČR, která proběhla na Městském stadionu, fotbalovém stadionu v Neštěmicích, Zimním stadionu a v plavecké hale Klíše, zahájení provozu nového parkovacího a kamerového systému v  patrové garáži pod Mariánskou skálou včetně zprovoznění bočního schodiště pomocí elektronické čtěčky karet. Výroční zpráva 2007

6 sportoviště a zrcadlové bludiště
3.2. Činnost provozoven v roce 2007 Větruše V roce jsme se zaměřili na dovybavení areálu a zlepšení kvality poskytovaných služeb, byl zakoupen stojan na kola, do prostor dětského koutku a sportoviště bylo v rámci projektu dodáno 10 ks laviček, občerstvení bylo doplněno registrační pokladnou pro rychlejší obsluhu zákazníků. Na jaře roku 2007 byly odbornou firmou položeny na oba tenisové dvorce umělé lajny. Pro větší přehled aktuální obsazenosti tenisových kurtů a víceúčelového hřiště byl na webových stránkách MS zprovozněn elektronický informační systém rezervací pro zájemce o kurty a hřiště. V recepcích vyhlídkové věže a bludiště byl rozšířen prodej upomínkových předmětů a to z  12 druhů, které si měli návštěvníci možnost zakoupit v  roce na 37 různých předmětů od pohlednic, přes textil, keramiku až DVD. Od června do září byl zaveden zkušební provoz autobusové linky č. 30, která od pátku do neděle vozila každou hodinu turisty na trase ZOO - Město – Větruše. Naplněnost autobusu za víkend byla v průměru 80 cestujících. Mezi kulturní události, které jsme během letních měsíců na Větruši pořádali, patřilo pořádání šesti divadelních představení, dětských soutěží a koncertů a zapojení vyhlídkové věže do celonárodní akce nazvané Dny evropského dědictví. Událostí, která se v srpnu negativně dotkla návštěvnosti areálu, bylo zřícení vyhlídkové terasy. dětský koutek sportoviště a zrcadlové bludiště Výroční zpráva 2007

7 také zahájení základní verze pokladního systému (prodej vstupenek).
Bazény a sauny Plavecký areál Klíše V  září byl pro návštěvníky areálu zprovozněn čipový systém, umožňující rychlejší odbavení zákazníků a sledování přesně stráveného času v areálu a možnosti sledovat i jiné statistické údaje. S  novým čipovým systémem souviselo také zahájení základní verze pokladního systému (prodej vstupenek). recepce V srpnu byla v době letní odstávky provedena rekonstrukce pánské sauny, která zahrnovala opravu saunových kamen, kompletní obložení potírny včetně výměny dveří a novou dlažbu v potírně. V letní části areálu bylo v měsíci květnu a červnu vybudováno vnitřní oplocení pro zvýšení ochrany majetku návštěvníků koupaliště před zloději. Do fitcentra přibyly dva nové rotopedy. V  průběhu června proběhla na plavecké hale část sportovního programu Celostátní olympiády dětí a mládeže ČR. Výroční zpráva 2007

8 Městské lázně V Městských lázních jsme se zaměřili především na zvýšení využívání lázní širokou veřejností. Z  tohoto důvodu byla zachována rozšířená provozní doba z roku 2006. Během letní odstávky proběhly opravy obkladů stěn, stropu a podlahy v „páře“, byl snížen podhled u vstupu do „páry“, došlo k  výměně přívodního potrubí do saunového bazénku a doplněno zařízení sloužící k chlorování pitné vody. V prosinci došlo k  doplnění elektronické regulace páry do sauny, čímž bylo umožněno efektivnější řízení teploty v „potírně“ a dosažení finančních úspor. Letní koupaliště Brná Otevření koupaliště předcházela částečná oprava bazénů, šaten, laviček, instalace brodítka u tobogánu, oprava betonové plochy u starého rekreačního bazénu a rekonstrukce chlorového hospodářství pro bazény (výměna chlorátorů, injektorů, rozvodů atd.). Zkušebně bylo také zahájeno dávkování kyseliny sírové z důvodu nutnosti snížení vysoké hodnoty pH bazénové vody. Letní koupaliště Brná bylo v roce 2007 otevřeno první víkend před prvním květnem, tedy V měsíci červnu a červenci byla prodloužena otevírací doba do 21 hod. V rámci marketingových akcí se zde pořádala různá divadélka, soutěže a vystoupení hudebních skupin. Největší kulturní událostí v Brné byl koncert Ivana Hlase brodítko Výroční zpráva 2007

9 Stadiony Zimní stadion Událostí celorepublikového významu bylo uskutečnění Celostátní olympiády dětí a mládeže ČR na Městském stadionu a na fotbalovém stadionu v Neštěmicích. Slavnostní zahájení olympiády proběhlo v polovině června v prostorách Zimního stadionu. Sportovní svátek slavnostně zahájil primátor města pan Mgr. Jan Kubata za účasti významných současných i bývalých sportovců v   čele s  olympijskou vítězkou a mistryní světa Kateřinou Neumannovou. bruslení veřejnosti Provoz ledové plochy byl v roce 2007 přerušen a opětně zahájen 22.7.novou hokejovou sezonou 2007/2008. Výroční zpráva 2007

10 Městský stadion Městský stadion zaznamenal značných změn. Z  prostředků Statutárního města Ústí nad Labem bylo vybudováno několik nových sektorů pro diváky. Byl dokončen sektor „B“ malá tribuna se  sociálním zařízením a sklady. Tribuna má kapacitu pro 526 sedících diváků, z toho 214 míst je zastřešených. Rovněž byl otevřen nový sektor „C“ pro míst ke stání a sektor „E“ s 200 místy rovněž ke stání. Dokončený sektor „D“ slouží pro 15 imobilních diváků a je zastřešený. Sektor „F“ nebyl dokončen a práce na sektoru „A“, to je hlavní tribuna, čeká na zahájení prací. Další dokončenou investicí na sklonku roku bylo vybudování nové vodovodní přípojky pro Městský stadion z prostředků zřizovatele. malá tribuna ochozy Stadion Český Lev Neštěmice V období vegetačního klidu bylo zrealizováno vykácení více než 100 kusů topolů, které svým stavem ohrožovaly nejen sportovce, ale i žáky v  přilehlé škole a návštěvníky stadionu. Bylo zde vybudováno nové umělé osvětlení hřiště s umělým travnatým povrchem, včetně zhotovení nové kabelové přípojky. Osvětlení bude uvedeno do trvalého provozu v průběhu roku 2008. nové osvětlení Výroční zpráva 2007

11 upravená kancelář na Střekově
Hřbitovy Nejvýznamnější investiční akcí bylo zbudování 6 ti nových vsypových louček o rozloze cca 138,38 m2 s kapacitou cca míst na hřbitově Střekov. Dále byly na centrálním hřbitově Střekov v urnovém háji opraveny tři chodníky, které byly ve špatném technickém stavu. nové vsypové loučky altánek staré krematorium nový chodník na Střekově Na hřbitově Střekov byla dokončena celková oprava střechy budovy starého krematoria. Rekonstrukcí prošly sklepní prostory budovy, které byly přeměněny v  sociální zázemí pro zaměstnance provozovny (denní místnost, sprchy). V rámci zlepšování firemní kultury a zejména pro lepší pohodlí pozůstalých byl upraven prostor kanceláří pohřební služby a správy hřbitovů. Přes počáteční problémy byl zprovozněn systém pro elektronickou formu vedení evidence hrobových míst. upravená kancelář na Střekově Výroční zpráva 2007

12 Dopravní obsluha Parkoviště V  roce se toto středisko staralo o 30 parkovišť na území města Ústí nad Labem obsluhovanými 28 parkovacími automaty a 2 závorovými systémy. V průběhu roku došlo ke  zrušení obou závorových parkovacích systémů. Od se zrušil závorový parkovací systém u kostela Nanebevzetí Panny Marie a k  došlo ke zrušení závorového systému pod kinem Hraničář. V  listopadu bylo zrušeno parkoviště u OD Labe a ustoupilo tak stavbě FORUM - obchodně zábavní centrum. Celkem tak bylo zrušeno parkovacích míst. Patrová garáž pod Mariánskou skálou Garáže jsou umístěné poblíž centra Ústí nad Labem a mají kapacitu 424 parkovacích míst. Garáže jsou v provozu 24 hodin denně. Od byl zahájen provoz nového elektronického parkovacího systému, jehož součástí je i napojení na kamerový systém (12 kamer) a zprovoznění schodiště blíže k  centru města pomocí čtečky karet. Veřejné WC Na začátku roku 2007 byla z rozpočtu investičních akcí Města Ústí nad Labem provedena výměna oken a zhotovení bezbariérového WC v  prostorách WC Sadová. Od dubna do července bylo WC Sadová a WC Klášterní pronajato fyzické osobě. Výroční zpráva 2007

13 4. Informační technologie a informační systémy (IT/IS)
V průběhu roku byla dokončena poslední etapa výměny již nevyhovujících počítačů, které organizace převzala při svém vzniku, a to za nové,vyhovující plně nárokům na provoz moderních operačních a kancelářských systémů. V oblasti software jsme dosáhli nasazení síťového prostředí programu Evidence hrobových míst. Na rozdíl od dosavadní jednouživatelské verze mohou s  tímto prostředím pracovat souběžně všechny pracovnice oddělení správy hřbitovů, a tak lépe uspokojovat potřeby klientů. Jednou z největších akcí roku 2007, která částečně přesahuje do roku , bylo vybudování elektronického přístupového systému pro plaveckou halu na Klíši. Postupně nasazujeme nové, atraktivní a moderní možnosti úhrad za služby; nyní mohou zákazníci používat nejen přímé platby a oblíbené předplacené desetistupy, nýbrž i systém dobíjecích karet – elektronických peněženek. Během sledovaného období se rovněž podařilo nasadit systém sledování provozu části firemních automobilů prostřednictvím GPS. Rozšířili jsme kamerový systém na koupališti v Brné a vybudovali zcela nový v areálu Klíše a Městských lázních. Výroční zpráva 2007

14 stolní kalendáře, propisovací tužky a bloky A4.
5. Pořádání kulturních akcí a marketingové aktivity Během rok 2007 pokračoval marketingový úsek ve spolupráci s médii. K propagaci organizace byly navrženy a instalovány reklamní cedule s  informacemi o ostatních provozovnách MS. Dále byly k propagaci MS vytvořeny propagační předměty - stolní kalendáře, propisovací tužky a bloky A4. Reklama MS byla umístěna v Městském informačním systému, do turistického průvodce – Cestujeme po Čechách, Ústeckých inzerátů. Navázali jsme spolupráci s Krajským úřadem v projektu Turistická databanka, který vydal brožurku o Větruši, reciproční spolupráce pokračuje s info plakáty a rádiem Blaník. Na multimediální kostce na Zimním stadionu běží při utkání extraligových hokejových utkání reklamní TV spot, který představuje Městské služby. Pro lepší informovanost uvnitř organizace byl zaveden Zpravodaj, který vychází 4x ročně, a jehož úkolem je představit zaměstnancům jednotlivé provozovny a aktuální dění v těchto provozovnách. Výroční zpráva 2007

15 I v létě 2007 jsme pořádali kulturní programy pro celou rodinu, přes divadla, dětské
dny, karnevaly, Mikulášskou nadílku až po koncert Ivana Hlase. V červnu 2007 proběhl v rámci udržitelnosti dotace na Zrcadlové bludiště „Dětský den, blechy ven!“ s divadlem Mazec. Výroční zpráva 2007

16 Pro velký úspěch jsme akci zopakovali na koupališti v Brné.
Výroční zpráva 2007

17 V červenci 2007 jsme pro nejmenší diváky na Větruši uvedli loutkovou pohádku Sváťova divadla.
Srpen byl bohatý na akce, a tak v  Brné měly děti možnost zhlédnout loutkovou pohádku a na Větruši si zařádit s  Divadlem VeTři v  maskách a se zvířátkovými balónky anebo zhlédnout pohádku „Jak se Kuba ženil s husou“. „Jak se Kuba ženil s husou“ Výroční zpráva 2007

18 Balónková show na Větruši
Loutková pohádka „Tři prasátka“ na Brné Výroční zpráva 2007

19 V  srpnu se na koupališti v  Brné u starého bazénu uskutečnila největší prázdninová akce - vystoupení Ivana Hlase. Výroční zpráva 2007

20 V září 2007 se naše organizace, stejně jako v minulém roce, aktivně zapojila do akce: ,,Dny evropského dědictví“. Jedná se o významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akci, která se snaží zlepšit informovanost o historii. Ročník 2007 nesl název ,,Řemesla a lidová kultura“. Při akci byly pro veřejnost zdarma otevřeny Městské lázně a Větruše. Na obou provozovnách byl připraven doprovodný program. Na Větruši proběhlo zábavné odpoledne se šermíři, ukázky dobových řemesel a stánkový prodej V Městských lázních byly připraveny ve spolupráci s  Klubem potápěčů ukázky podvodního ragby, ponorů a videoprojekce Městské lázně – výstava a ukázky záchrany tonoucích Výroční zpráva 2007

21 Větruše (EHD) – vystoupení šermířů a výstava v zrcadlovém bludišti
Výroční zpráva 2007

22 V prosinci na Zimním stadionu proběhla ,,Mikulášská nadílka na ledě“. Akce se uskutečnila v den bruslení veřejnosti a zájem a účast byla veliká. Pro děti do 130 cm byl vstup zdarma. Byly připraveny soutěže s  čertem a Mikulášem. Při odchodu si každé dítě odneslo nadílku a propagační předměty od rádia Blaník. Podle ohlasů našich návštěvníků se pořádané kulturní akce setkaly s úspěchem a staly se příjemným oživením pobytu na našich provozovnách. Proto chceme v těchto aktivitách pokračovat i v následujícím roce. Výroční zpráva 2007

23 6. Výsledky hospodaření za rok 2007
6.1. Náklady a výnosy Tabulka Náklady a výnosy Výroční zpráva 2007

24 Nákladní automobil 550 tis. Kč Nákladní automobil 150 tis. Kč
6.2. Zkrácená rozvaha k stav k 1.1. stav k Stálá aktiva DNM 165 245 Oprávky k DNM -165 -245 DHM Oprávky k DHM Oběžná aktiva 13 729 15 029 Pohledávky 4 544 5 728 Finanční majetek 8 386 7 898 Přechodné účty aktivní 800 1 382 Aktiva celkem Vlastní zdroje krytí Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy 3 090 2 782 Výsledek hospodaření 1 160 1 015 Cizí zdroje 11 736 11 595 Krátkodobé závazky 8 496 9 027 Přechodné účty pasivní 3 239 2 568 Pasiva celkem 6.2. Zkrácená rozvaha k Tabulka 6 – 2 Zkrácená rozvaha k 6.3. Investice V roce 2007 byly MS zřizovatelem poskytnuty investiční dotace ve výši 700 tis. Kč: Nákladní automobil tis. Kč Nákladní automobil tis. Kč 6.4. Celková finanční situace (rekapitulace) Z rozboru hospodaření za rok 2007 je patrné, že kladný výsledek hospodaření ve výši 1 015,01 tis. Kč byl dosažen zejména úsporou osobních nákladů a nákladů na energie. Nižší plnění tržeb bylo ovlivněno především nižšími výnosy koupališť Brná a Klíše v období letní sezóny. Výroční zpráva 2007

25 7.1. Základní personální údaje
7. Lidské zdroje 7.1. Základní personální údaje Nástupy 106 Odchody 109 Tab. 7 – 1 Nástupy, odchody Evidenční počet zaměstnanců k  121 z toho: žen 66 z toho: mužů 55 z toho: OZP (osoby se zdravotním postižením) 4 z toho: starobní důchodci z toho: THP 34 z toho. D (dělnické profese) 87 Tab. 7 – 2 Evidenční počet zaměstnanců k  Průměrný přepočtený evidenční počet 2007 136 Z toho: žen 71 Z toho: mužů 65 Z toho: OZP 5 Z toho: THP 36 Z toho: D 100 Tab. 7 – 3 Průměrný přepočtený evidenční počet 2007 Výroční zpráva 2007

26 Věk muži ženy celkem % 20 1 0,83 21-30 8 7 15 12,40 31-40 11 16 27
20 1 0,83 21-30 8 7 15 12,40 31-40 11 16 27 22,31 41-50 19 30 24,79 51-60 17 23 40 33,06 61 6,61 celkem % 45,46 54,55 121 100 Tab. 7 – 4 Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví Výroční zpráva 2007

27 7.2. Průměrné platy zaměstnanců
Průměrný plat zaměstnance 14 409 Průměrný plat zaměstnance – bez dělníků 19 993 Průměrný plat dělnické profese 12 404 Tab. 7 – 2 Průměrné platy za rok 2007 (v Kč) Graf Průměrný výdělek a průměrný přepočítaný evidenční počet za organizaci (srovnání) Výroční zpráva 2007

28 % nemocnosti v roce 2007 dle provozoven
35,92 12,60 10,86 9,91 9,27 6,20 5,58 3,02 1,76 0,49 0,00 5 10 15 20 25 30 35 40 PTO ST PaK Brná ML V DO Ředitelství EO PaM % Graf 7 – 2 Procento nemocnosti v roce 2007 dle provozoven 7.3. Čerpání prostředků na platy Čerpání prostředků na platy proběhlo v souladu s  připraveným „Předpokladem čerpání prostředků na platy v roce 2007“. Nejvyšší nárůst prostředků na platy máme v měsících duben až září, kdy zajišťujeme sezónu na letních koupalištích a rekreačním areálu Větruše. Výroční zpráva 2007

29 - vstupní obecné školení při nástupu do zaměstnání
Graf Procentuelní složení prostředků na platy za organizaci (srovnání) 7.4. Vzdělávání V roce 2007 se vedení organizace rozhodlo, že v  rámci zvyšování prestiže příspěvkové organizace bude uzavřena smlouva s  jazykovou školou na studium anglického jazyka, aby zaměstnanci dokázali komunikovat i se zákazníky – cizinci. Dále organizace zajišťuje pro své zaměstnance následující typy vzdělávání a školení. - vstupní obecné školení při nástupu do zaměstnání - vstupní školení na pracovišti a opakované školení na pracovišti - školení vedoucích zaměstnanců - školení zaměstnanců v odborných profesích - vzdělávání individuální odborné Výroční zpráva 2007

30 7.5. Péče o zaměstnance Organizace má vytvořen na samostatném bankovním účtu Fond kulturních a sociálních potřeb. FKSP je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. Základní příděl činí 2% z  ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny. Z FKSP lze poskytnout zaměstnancům také věcné nebo peněžní dary. V roce 2007 byla převedena na účet FKSP částka ve výši ,-Kč. Dále byly zaměstnancům poskytnuty poukázky na vitamínové prostředky v částkách 300,- Kč a 600,- Kč v závislosti na době trvání pracovního poměru. Výroční zpráva 2007


Stáhnout ppt "Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google