Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva 2007 1 Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva 2007 1 Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2007."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva 2007 1 Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2007

2 Výroční zpráva 20072   Úvodem   1. Základní identifikační údaje   2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost   2.1. Hodnocení spokojenosti zákazníků   2.2. Návštěvnost podle provozoven   3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2007   3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2007   3.2. Činnost provozoven v roce 2007   3.2.1. Větruše   3.2.2. Bazény a sauny   3.2.2.1. Plavecký areál Klíše   3.2.2.2. Městské lázně   3.2.2.3. Letní koupaliště Brná   3.2.3. Stadiony   3.2.3.1. Zimní stadion   3.2.3.2. Městský stadion   3.2.3.3. Fotbalový stadion Neštěmice   3.2.4. Hřbitovy   3.2.5. Dopravní obsluha   3.2.5.1. Parkoviště   3.2.5.2. Patrová garáž pod Mariánskou skálou   3.2.5.3. Veřejné WC   4. Informační technologie a informační systémy (IT/IS)   5. Pořádání kulturních akcí a marketingové aktivity   6. Výsledky hospodaření za rok 2007   6.1. Náklady a výnosy   6.2. Zkrácená rozvaha k 31.12.2007   6.3. Investice   6.4. Celková finanční situace (rekapitulace)   7. Lidské zdroje   7.1. Základní personální údaje   7.2. Průměrné platy zaměstnanců   7.3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením   7.4. Vzdělávání   7.5. Péče o zaměstnance

3 Výroční zpráva 20073 Úvodem Předkládaná výroční zpráva stručně vyhodnocuje činnost a hospodaření organizace v roce 2007. Organizace v roce 2007 prošla určitým vývojem a tak i loňský rok byl plný změn, kdy jsme se snažili zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb, zaměřili jsme se na firemní kulturu, informovanost a provozně - technické záležitosti a hledali možnosti inovací, abychom uspokojili naše návštěvníky, jelikož již sám název naší organizace napovídá, že jsme služby hlavně pro občany města. Mezi hlavní události roku 2007 patřilo vybudování nového elektronického odbavování návštěvníků Plaveckého areálu Klíše spolu s vybudováním nové recepce a rekonstrukcí sauny. Dále byla zrealizována výstavba nových vsypových louček na centrálním hřbitově Střekov, neboť druh tohoto pohřbívání je nyní velmi,,módní“ a po těchto hrobových místech je velká poptávka. V roce 2007 nám ubyla tři velká parkoviště v centru města (u OD Labe, u „šikmého“ kostela a Hraničář), která nabízela možnost 291 parkovacích míst, což bohužel znepříjemnilo situaci našich zákazníků - řidičů. Tato parkoviště musela v souladu s další etapou revitalizace centra města ustoupit výstavbě nových privátních objektů, které však po svém dokončení nabídnou řidičům nová podzemní parkoviště. Pro větší informovanost uvnitř organizace byl zaveden zaměstnanecký Zpravodaj. Zaměřili jsme se také na strategické řízení provozoven a jednotliví vedoucí provozoven připravili své návrhy a podněty k zlepšení služeb na období 4 let, které budou pravidelně ročně vyhodnocovány. Rok 2007 je možno z hlediska hospodaření považovat za stabilní, což dokumentuje i tabulková část, kterou naleznete dále v předkládané výroční zprávě pro tento rok. Závěrem nezbývá než poděkovat za vaši přízeň a popřát vám příjemně strávené chvíle v našich zařízeních a také při čtení této výroční zprávy roku 2007. Ing. Miroslav Štráchal, ředitel 1. Základní identifikační údaje Usnesením Zastupitelstva města č. 315/04 ze dne 16.12.2004 Statutární město Ústí nad Labem zřídilo s účinností od 1.1.2005 příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem. Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739. Zřizovatel: Sídlo organizace: Statutární město Ústí nad Labem Panská 1700/23 Velká hradební 8 400 01 Ústí nad Labem 401 00 Ústí nad Labem IČ : 71 23 83 01 DIČ: CZ 71 23 83 01 www.msul.cz e-mail: mestske.sluzby@msul.czmestske.sluzby@msul.cz

4 Výroční zpráva 20074 2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost 2.1. Hodnocení spokojenosti zákazníků Z celkového počtu 282 718 návštěvníků (nejsou zde zahrnuti uživatelé parkovacích míst) v roce 2007 bylo zaevidováno 43 stížností. V porovnání s rokem 2006, kdy naše zařízení navštívilo celkem 294 066 (1) návštěvníků, a z toho bylo zaznamenáno 71 stížností, došlo k absolutnímu i relativnímu poklesu počtu stížností (viz tab. 2 -1). K absolutnímu zvýšení počtu stížností došlo pouze na provozovně Hřbitovy a Plaveckém areálu Klíše. Tato skutečnost naznačuje, že došlo ke zlepšení kvality námi poskytovaných služeb. Tab. 2 – 1 Porovnání návštěvnosti na jednotlivých provozovnách a počtu stížností v roce 2006 a 2007. Veškeré stížnosti příslušní vedoucí zaměstnanci projednali s jednotlivými stěžovateli, popřípadě jim písemně odpověděli. Na základě vyhodnocení oprávněných stížností byla vedením organizace příjata odpovídající opatření, aby v budoucnu nedocházelo k obdobným stížnostem ze strany našich zákazníků. (1) Při započtení sjednání a konzultací na provozovně Hřbitovy to v roce 2006 činilo 300 919 návštěvníků (viz VZ za rok 2006) ProvozovnaPočet návštěvníků 06 Počet stížností 06 %Počet návštěvníků 07 Počet stížností 07 %Rozdíl Větruše64 061150,0234%34 04220,0059%-13 Plavecký areál Klíše 129 445230,0178%137 122260,0190%3 Městské lázně9 18380,0871%9 87720,0202%-6 Koupaliště Brná 60 687170,0280%47 54720,0042%-15 Dopravní obsluha- patrová garáž a odtahová služba 17 76020,0113%41 44620,0048%0 Hřbitovy-bez sjednání a konzultací 2 79660,2146%3 24690,2773%3 Zimní stadion10 13400,0000%9 43800,0000%0 Celkem294 066710,0241%282 718430,0152%-28

5 Výroční zpráva 20075 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2007 3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2007 Mezi nejdůležitější události roku 2007 na provozovnách MS patřilo: zprovoznění nového elektronického čipového systému a vybudování nové recepce v plavecké hale Klíše, vybudování šesti nových vsypových louček na hřbitově Střekov, oživení našich provozoven kulturně - sportovními aktivitami (pořádání dětských divadelních představení, soutěží, vodních hrátek, Mikulášské nadílky na ledě nebo koncert Ivana Hlase) rekonstrukce Městského stadionu – vybudování „malé“ tribuny, Celostátní olympiáda dětí a mládeže ČR, která proběhla na Městském stadionu, fotbalovém stadionu v Neštěmicích, Zimním stadionu a v plavecké hale Klíše, zahájení provozu nového parkovacího a kamerového systému v patrové garáži pod Mariánskou skálou včetně zprovoznění bočního schodiště pomocí elektronické čtěčky karet. Graf 2 - 1 Návštěvnost podle provozoven 2.2. Návštěvnost podle provozoven

6 Výroční zpráva 20076 3.2. Činnost provozoven v roce 2007 3.2.1. Větruše V roce 2007 jsme se zaměřili na dovybavení areálu a zlepšení kvality poskytovaných služeb, byl zakoupen stojan na kola, do prostor dětského koutku a sportoviště bylo v rámci projektu dodáno 10 ks laviček, občerstvení bylo doplněno registrační pokladnou pro rychlejší obsluhu zákazníků. Na jaře roku 2007 byly odbornou firmou položeny na oba tenisové dvorce umělé lajny. Pro větší přehled aktuální obsazenosti tenisových kurtů a víceúčelového hřiště byl na webových stránkách MS zprovozněn elektronický informační systém rezervací pro zájemce o kurty a hřiště. V recepcích vyhlídkové věže a bludiště byl rozšířen prodej upomínkových předmětů a to z 12 druhů, které si měli návštěvníci možnost zakoupit v roce 2006 na 37 různých předmětů od pohlednic, přes textil, keramiku až DVD. Od června do září byl zaveden zkušební provoz autobusové linky č. 30, která od pátku do neděle vozila každou hodinu turisty na trase ZOO - Město – Větruše. Naplněnost autobusu za víkend byla v průměru 80 cestujících. Mezi kulturní události, které jsme během letních měsíců na Větruši pořádali, patřilo pořádání šesti divadelních představení, dětských soutěží a koncertů a zapojení vyhlídkové věže do celonárodní akce nazvané Dny evropského dědictví. Událostí, která se v srpnu 2007 negativně dotkla návštěvnosti areálu, bylo zřícení vyhlídkové terasy. dětský koutek sportoviště a zrcadlové bludiště

7 Výroční zpráva 20077 3.2.2. Bazény a sauny 3.2.2.1. Plavecký areál Klíše V září 2007 byl pro návštěvníky areálu zprovozněn čipový systém, umožňující V září 2007 byl pro návštěvníky areálu zprovozněn čipový systém, umožňující rychlejší odbavení zákazníků a sledování přesně stráveného času v areálu a rychlejší odbavení zákazníků a sledování přesně stráveného času v areálu a možnosti sledovat i jiné statistické údaje. S novým čipovým systémem souviselo možnosti sledovat i jiné statistické údaje. S novým čipovým systémem souviselo také zahájení základní verze pokladního systému (prodej vstupenek). také zahájení základní verze pokladního systému (prodej vstupenek). recepce recepce V srpnu byla v době letní odstávky provedena rekonstrukce pánské sauny, která zahrnovala opravu saunových kamen, kompletní obložení potírny včetně výměny dveří a novou dlažbu v potírně. V letní části areálu bylo v měsíci květnu a červnu vybudováno vnitřní oplocení pro zvýšení ochrany majetku návštěvníků koupaliště před zloději. Do fitcentra přibyly dva nové rotopedy. V průběhu června proběhla na plavecké hale část sportovního programu Celostátní olympiády dětí a mládeže ČR.

8 Výroční zpráva 20078 brodítko 3.2.2.3. Letní koupaliště Brná Otevření koupaliště předcházela částečná oprava bazénů, šaten, laviček, instalace brodítka u tobogánu, oprava betonové plochy u starého rekreačního bazénu a rekonstrukce chlorového hospodářství pro bazény (výměna chlorátorů, injektorů, rozvodů atd.). Zkušebně bylo také zahájeno dávkování kyseliny sírové z důvodu nutnosti snížení vysoké hodnoty pH bazénové vody. Letní koupaliště Brná bylo v roce 2007 otevřeno první víkend před prvním květnem, tedy 28.4.2007. V měsíci červnu a červenci 2007 byla prodloužena otevírací doba do 21 hod. V rámci marketingových akcí se zde pořádala různá divadélka, soutěže a vystoupení hudebních skupin. Největší kulturní událostí v Brné byl koncert Ivana Hlase. brodítko 3.2.2.2. Městské lázně V Městských lázních jsme se zaměřili především na zvýšení využívání lázní širokou veřejností. Z tohoto důvodu byla zachována rozšířená provozní doba z roku 2006. Během letní odstávky proběhly opravy obkladů stěn, stropu a podlahy v „páře“, byl snížen podhled u vstupu do „páry“, došlo k výměně přívodního potrubí do saunového bazénku a doplněno zařízení sloužící k chlorování pitné vody. V prosinci došlo k doplnění elektronické regulace páry do sauny, čímž bylo umožněno efektivnější řízení teploty v „potírně“ a dosažení finančních úspor.

9 Výroční zpráva 20079 3.2.3. Stadiony 3.2.3.1. Zimní stadion Událostí celorepublikového významu bylo uskutečnění Celostátní olympiády dětí a mládeže ČR na Městském stadionu a na fotbalovém stadionu v Neštěmicích. Slavnostní zahájení olympiády proběhlo v polovině června v prostorách Zimního stadionu. Sportovní svátek slavnostně zahájil primátor města pan Mgr. Jan Kubata za účasti významných současných i bývalých sportovců v čele s olympijskou vítězkou a mistryní světa Kateřinou Neumannovou. bruslení veřejnosti bruslení veřejnosti Provoz ledové plochy byl v roce 2007 přerušen 16.4. a opětně zahájen 22.7.novou hokejovou sezonou 2007/2008. Provoz ledové plochy byl v roce 2007 přerušen 16.4. a opětně zahájen 22.7.novou hokejovou sezonou 2007/2008.

10 Výroční zpráva 200710 3.2.3.2. Městský stadion Městský stadion zaznamenal značných změn. Z prostředků Statutárního města Ústí nad Labem bylo vybudováno několik nových sektorů pro diváky. Byl dokončen sektor „B“ malá tribuna se sociálním zařízením a sklady. Tribuna má kapacitu pro 526 sedících diváků, z toho 214 míst je zastřešených. Rovněž byl otevřen nový sektor „C“ pro 265 míst ke stání a sektor „E“ s 200 místy rovněž ke stání. Dokončený sektor „D“ slouží pro 15 imobilních diváků a je zastřešený. Sektor „F“ nebyl dokončen a práce na sektoru „A“, to je hlavní tribuna, čeká na zahájení prací. Městský stadion zaznamenal značných změn. Z prostředků Statutárního města Ústí nad Labem bylo vybudováno několik nových sektorů pro diváky. Byl dokončen sektor „B“ malá tribuna se sociálním zařízením a sklady. Tribuna má kapacitu pro 526 sedících diváků, z toho 214 míst je zastřešených. Rovněž byl otevřen nový sektor „C“ pro 265 míst ke stání a sektor „E“ s 200 místy rovněž ke stání. Dokončený sektor „D“ slouží pro 15 imobilních diváků a je zastřešený. Sektor „F“ nebyl dokončen a práce na sektoru „A“, to je hlavní tribuna, čeká na zahájení prací. Další dokončenou investicí na sklonku roku bylo vybudování nové vodovodní přípojky pro Městský stadion z prostředků zřizovatele. Další dokončenou investicí na sklonku roku bylo vybudování nové vodovodní přípojky pro Městský stadion z prostředků zřizovatele. malá tribuna ochozy 3.2.3.3. Stadion Český Lev Neštěmice V období vegetačního klidu bylo zrealizováno vykácení více než 100 kusů topolů, které svým stavem ohrožovaly nejen sportovce, ale i žáky v přilehlé škole a návštěvníky stadionu. V období vegetačního klidu bylo zrealizováno vykácení více než 100 kusů topolů, které svým stavem ohrožovaly nejen sportovce, ale i žáky v přilehlé škole a návštěvníky stadionu. Bylo zde vybudováno nové umělé osvětlení hřiště s umělým travnatým povrchem, včetně zhotovení nové kabelové přípojky. Osvětlení bude uvedeno do trvalého provozu v průběhu roku 2008. Bylo zde vybudováno nové umělé osvětlení hřiště s umělým travnatým povrchem, včetně zhotovení nové kabelové přípojky. Osvětlení bude uvedeno do trvalého provozu v průběhu roku 2008. nové osvětlení nové osvětlení

11 Výroční zpráva 200711 3.2.4. Hřbitovy Nejvýznamnější investiční akcí bylo zbudování 6 ti nových vsypových louček o rozloze cca 138,38 m 2 s kapacitou cca 1600 míst na hřbitově Střekov. Dále byly na centrálním hřbitově Střekov v urnovém háji opraveny tři chodníky, které byly ve špatném technickém stavu. nové vsypové loučky altánek staré krematorium staré krematorium nový chodník na Střekově Na hřbitově Střekov byla dokončena celková oprava střechy budovy starého krematoria. Rekonstrukcí prošly sklepní prostory budovy, které byly přeměněny v sociální zázemí pro zaměstnance provozovny (denní místnost, sprchy). V rámci zlepšování firemní kultury a zejména pro lepší pohodlí pozůstalých byl upraven prostor kanceláří pohřební služby a správy hřbitovů. Přes počáteční problémy byl zprovozněn systém pro elektronickou formu vedení evidence hrobových míst. upravená kancelář na Střekově

12 Výroční zpráva 200712 3.2.5. Dopravní obsluha 3.2.5.1. Parkoviště V roce 2007 se toto středisko staralo o 30 parkovišť na území města Ústí nad Labem obsluhovanými 28 parkovacími automaty a 2 závorovými systémy. V průběhu roku 2007 došlo ke zrušení obou závorových parkovacích systémů. Od 1.2.2007 se zrušil závorový parkovací systém u kostela Nanebevzetí Panny Marie a k 31.12.2007 došlo ke zrušení závorového systému pod kinem Hraničář. V listopadu 2007 bylo zrušeno parkoviště u OD Labe a ustoupilo tak stavbě FORUM - obchodně zábavní centrum. Celkem tak bylo zrušeno 291 parkovacích míst. 3.2.5.2. Patrová garáž pod Mariánskou skálou Garáže jsou umístěné poblíž centra Ústí nad Labem a mají kapacitu 424 parkovacích míst. Garáže jsou v provozu 24 hodin denně. Od 1.1.2007 byl zahájen provoz nového elektronického parkovacího systému, jehož součástí je i napojení na kamerový systém (12 kamer) a zprovoznění schodiště blíže k centru města pomocí čtečky karet. 3.2.5.6. Veřejné WC Na začátku roku 2007 byla z rozpočtu investičních akcí Města Ústí nad Labem provedena výměna oken a zhotovení bezbariérového WC v prostorách WC Sadová. Od dubna do července bylo WC Sadová a WC Klášterní pronajato fyzické osobě.

13 Výroční zpráva 200713 4. Informační technologie a informační systémy (IT/IS) V průběhu roku 2007 byla dokončena poslední etapa výměny již nevyhovujících počítačů, které organizace převzala při svém vzniku, a to za nové,vyhovující plně nárokům na provoz moderních operačních a kancelářských systémů. V oblasti software jsme dosáhli nasazení síťového prostředí programu Evidence hrobových míst. Na rozdíl od dosavadní jednouživatelské verze mohou s tímto prostředím pracovat souběžně všechny pracovnice oddělení správy hřbitovů, a tak lépe uspokojovat potřeby klientů. Jednou z největších akcí roku 2007, která částečně přesahuje do roku 2008, bylo vybudování elektronického přístupového systému pro plaveckou halu na Klíši. Postupně nasazujeme nové, atraktivní a moderní možnosti úhrad za služby; nyní mohou zákazníci používat nejen přímé platby a oblíbené předplacené desetistupy, nýbrž i systém dobíjecích karet – elektronických peněženek. Během sledovaného období se rovněž podařilo nasadit systém sledování provozu části firemních automobilů prostřednictvím GPS. Rozšířili jsme kamerový systém na koupališti v Brné a vybudovali zcela nový v areálu Klíše a Městských lázních.

14 Výroční zpráva 200714 5. Pořádání kulturních akcí a marketingové aktivity Během rok 2007 pokračoval marketingový úsek ve spolupráci s médii. K propagaci organizace byly navrženy a instalovány reklamní cedule s informacemi o ostatních provozovnách MS. Dále byly k propagaci MS vytvořeny propagační předměty - stolní kalendáře, propisovací tužky a bloky A4. stolní kalendáře, propisovací tužky a bloky A4. Reklama MS byla umístěna v Městském informačním systému, do turistického průvodce – Cestujeme po Čechách, Ústeckých inzerátů. Navázali jsme spolupráci s Krajským úřadem v projektu Turistická databanka, který vydal brožurku o Větruši, reciproční spolupráce pokračuje s info plakáty a rádiem Blaník. Na multimediální kostce na Zimním stadionu běží při utkání extraligových hokejových utkání reklamní TV spot, který představuje Městské služby. Pro lepší informovanost uvnitř organizace byl zaveden Zpravodaj, který vychází 4x ročně, a jehož úkolem je představit zaměstnancům jednotlivé provozovny a aktuální dění v těchto provozovnách.

15 Výroční zpráva 200715 I v létě 2007 jsme pořádali kulturní programy pro celou rodinu, přes divadla, dětské I v létě 2007 jsme pořádali kulturní programy pro celou rodinu, přes divadla, dětské dny, karnevaly, Mikulášskou dny, karnevaly, Mikulášskou nadílku až po koncert Ivana Hlase. „Dětský V červnu 2007 proběhl v rámci udržitelnosti dotace na Zrcadlové bludiště „Dětský den, blechy ven!“ s divadlem Mazec.

16 Výroční zpráva 200716 Pro velký úspěch jsme akci zopakovali na koupališti v Brné. Pro velký úspěch jsme akci zopakovali na koupališti v Brné.

17 Výroční zpráva 200717 V červenci 2007 jsme pro nejmenší diváky na Větruši uvedli loutkovou pohádku Sváťova divadla. Srpen byl bohatý na akce, a tak v Brné měly děti možnost zhlédnout loutkovou Srpen byl bohatý na akce, a tak v Brné měly děti možnost zhlédnout loutkovou pohádku a na Větruši si zařádit s Divadlem VeTři v maskách a se zvířátkovými pohádku a na Větruši si zařádit s Divadlem VeTři v maskách a se zvířátkovými balónky anebo zhlédnout pohádku „Jak se Kuba ženil s husou“. balónky anebo zhlédnout pohádku „Jak se Kuba ženil s husou“. „Jak se Kuba ženil s husou“ „Jak se Kuba ženil s husou“

18 Výroční zpráva 200718 Balónková show na Větruši Balónková show na Větruši Loutková pohádka „Tři prasátka“ na Brné Loutková pohádka „Tři prasátka“ na Brné

19 Výroční zpráva 200719 V srpnu 2007 se na koupališti v Brné u starého bazénu uskutečnila největší prázdninová akce - vystoupení Ivana Hlase.

20 Výroční zpráva 200720 V září 2007 se naše organizace, stejně jako v minulém roce, aktivně zapojila do akce:,,Dny evropského dědictví“. Jedná se o významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akci, která se snaží zlepšit informovanost o historii. Ročník 2007 nesl název,,Řemesla a lidová kultura“. Při akci byly pro veřejnost zdarma otevřeny Městské lázně a Větruše. Na obou provozovnách byl připraven doprovodný program. Na Větruši proběhlo zábavné odpoledne se šermíři, ukázky dobových řemesel a stánkový prodej. V Městských lázních byly připraveny ve spolupráci s Klubem potápěčů ukázky podvodního ragby, ponorů a videoprojekce. Městské lázně – výstava a ukázky záchrany tonoucích

21 Výroční zpráva 2007 21 Větruše (EHD) – vystoupení šermířů a výstava v zrcadlovém bludišti

22 Výroční zpráva 2007 22 V prosinci 2007 na Zimním stadionu proběhla,,Mikulášská nadílka na ledě“. Akce se uskutečnila v den bruslení veřejnosti a zájem a účast byla veliká. Pro děti do 130 cm byl vstup zdarma. Byly připraveny soutěže s čertem a Mikulášem. Při odchodu si každé dítě odneslo nadílku a propagační předměty od rádia Blaník. Podle ohlasů našich návštěvníků se pořádané kulturní akce setkaly s úspěchem a staly se příjemným oživením pobytu na našich provozovnách. Proto chceme v těchto aktivitách pokračovat i v následujícím roce.

23 Výroční zpráva 200723 Tabulka 6 - 1 Náklady a výnosy 6. Výsledky hospodaření za rok 2007 6.1. Náklady a výnosy

24 Výroční zpráva 200724 6.2. Zkrácená rozvaha k 31.12.2007 Tabulka 6 – 2 Zkrácená rozvaha k 31.12.2007 6.3. Investice V roce 2007 byly MS zřizovatelem poskytnuty investiční dotace ve výši 700 tis. Kč: Nákladní automobil550 tis. Kč Nákladní automobil150 tis. Kč 6.4. Celková finanční situace (rekapitulace) Z rozboru hospodaření za rok 2007 je patrné, že kladný výsledek hospodaření ve výši 1 015,01 tis. Kč byl dosažen zejména úsporou osobních nákladů a nákladů na energie. Nižší plnění tržeb bylo ovlivněno především nižšími výnosy koupališť Brná a Klíše v období letní sezóny. 6.2. Zkrácená rozvaha k 31.12.2007 stav k 1.1.stav k 31.12. Stálá aktiva366 841449 808 DNM165245 Oprávky k DNM-165-245 DHM456 170539 353 Oprávky k DHM-89 329-89 544 Oběžná aktiva13 72915 029 Pohledávky4 5445 728 Finanční majetek8 3867 898 Přechodné účty aktivní8001 382 Aktiva celkem380 570464 838 Vlastní zdroje krytí368 835453 242 Majetkové fondy364 585449 445 Finanční a peněžní fondy3 0902 782 Výsledek hospodaření1 1601 015 Cizí zdroje11 73611 595 Krátkodobé závazky8 4969 027 Přechodné účty pasivní3 2392 568 Pasiva celkem380 570464 838

25 Výroční zpráva 200725 7. Lidské zdroje 7.1. Základní personální údaje Nástupy106 Odchody109 Tab. 7 – 1 Nástupy, odchody Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2007 121 z toho: žen66 z toho: mužů55 z toho: OZP (osoby se zdravotním postižením)4 z toho: starobní důchodci4 z toho: THP34 z toho. D (dělnické profese)87 Tab. 7 – 2 Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2007 Průměrný přepočtený evidenční počet 2007136 Z toho: žen 71 Z toho: mužů65 Z toho: OZP5 Z toho: THP36 Z toho: D100 Tab. 7 – 3 Průměrný přepočtený evidenční počet 2007

26 Výroční zpráva 200726 Věkmužiženycelkem% 200110,83 21-30871512,40 31-4011162722,31 41-5011193024,79 51-6017234033,06 618086,61 celkem %45,4654,55121100 Tab. 7 – 4 Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví

27 Výroční zpráva 200727 7.2. Průměrné platy zaměstnanců Tab. 7 – 2 Průměrné platy za rok 2007 (v Kč) Průměrný plat zaměstnance14 409 Průměrný plat zaměstnance – bez dělníků19 993 Průměrný plat dělnické profese12 404 Graf 7 - 1 Průměrný výdělek a průměrný přepočítaný evidenční počet za organizaci (srovnání)

28 Výroční zpráva 200728 Graf 7 – 2 Procento nemocnosti v roce 2007 dle provozoven 7.3. Čerpání prostředků na platy Čerpání prostředků na platy proběhlo v souladu s připraveným „Předpokladem čerpání prostředků na platy v roce 2007“. Nejvyšší nárůst prostředků na platy máme v měsících duben až září, kdy zajišťujeme sezónu na letních koupalištích a rekreačním areálu Větruše. % nemocnosti v roce 2007 dle provozoven 35,92 12,60 10,86 9,91 9,27 6,20 5,58 3,02 1,76 0,49 0,00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 PTOHŘSTPaKBrnáMLVDO Ředitelství EOPaMOÚ %

29 Výroční zpráva 200729 Graf 7 - 3 Procentuelní složení prostředků na platy za organizaci (srovnání) 7.4. Vzdělávání V roce 2007 se vedení organizace rozhodlo, že v rámci zvyšování prestiže příspěvkové organizace bude uzavřena smlouva s jazykovou školou na studium anglického jazyka, aby zaměstnanci dokázali komunikovat i se zákazníky – cizinci. Dále organizace zajišťuje pro své zaměstnance následující typy vzdělávání a školení. - vstupní obecné školení při nástupu do zaměstnání - vstupní školení na pracovišti a opakované školení na pracovišti - školení vedoucích zaměstnanců - školení zaměstnanců v odborných profesích - vzdělávání individuální odborné

30 Výroční zpráva 200730 7.5. Péče o zaměstnance Organizace má vytvořen na samostatném bankovním účtu Fond kulturních a sociálních potřeb. FKSP je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. Základní příděl činí 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny. Z FKSP lze poskytnout zaměstnancům také věcné nebo peněžní dary. V roce 2007 byla převedena na účet FKSP částka ve výši 451.846,-Kč. Dále byly zaměstnancům poskytnuty poukázky na vitamínové prostředky v částkách 300,- Kč a 600,- Kč v závislosti na době trvání pracovního poměru.


Stáhnout ppt "Výroční zpráva 2007 1 Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google