Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční analýza BIVŠ, Praha Ing. Jaroslava Holasová, MBA mobil: 723 244 618,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční analýza BIVŠ, Praha Ing. Jaroslava Holasová, MBA mobil: 723 244 618,"— Transkript prezentace:

1

2 Finanční analýza BIVŠ, Praha Ing. Jaroslava Holasová, MBA mobil: 723 244 618, e-mail: holasovaj@seznam.cz

3 Literatura H. Sůvová a kolektiv: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, BI 1999 H. Sůvová a kolektiv: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, BI 1999 Rolf Grunwald, Jaroslava Holečková: Finanční analýza a plánování podniku, VŠE, 2004 Rolf Grunwald, Jaroslava Holečková: Finanční analýza a plánování podniku, VŠE, 2004 A.Černá, J.Dostál, H.Sůvová, E.Špaček, K.Hubálek: Finanční analýza, BI, 1997 A.Černá, J.Dostál, H.Sůvová, E.Špaček, K.Hubálek: Finanční analýza, BI, 1997

4 Literatura Ing. Josef Mrkvička: Finanční analýza, MF ČR, 1997 Ing. Josef Mrkvička: Finanční analýza, MF ČR, 1997 Josef Valach: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování (1. a 2. část), VŠE, 1997 Josef Valach: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování (1. a 2. část), VŠE, 1997

5 Obsah předmětu „Finanční řízení“ Finanční analýza Finanční analýza Finanční řízení a finanční plánování Finanční řízení a finanční plánování Hodnocení investičních projektů Hodnocení investičních projektů

6 Několik slov k finanční analýze 1 FA je součástí celkové analýzy firmy. FA je součástí celkové analýzy firmy. Finanční analýza, anebo obecně jakákoli analytická metoda, má smysl jedině jako logický prostředek hodnocení a porovnávání údajů a vytváření nové informace, která je hodnotnější než jednotlivé primární údaje. Finanční analýza, anebo obecně jakákoli analytická metoda, má smysl jedině jako logický prostředek hodnocení a porovnávání údajů a vytváření nové informace, která je hodnotnější než jednotlivé primární údaje. Vybraný analytický nástroj musí být v souladu s konkrétní úlohou, kterou má vyřešit. Vybraný analytický nástroj musí být v souladu s konkrétní úlohou, kterou má vyřešit.

7 Několik slov k finanční analýze 2 Pro řešení různých problémů jsou různé nástroje – jedna „sada“ nástrojů je vhodná pro řízení hotovosti, jiná pro oceňování a sledování návratnosti pohledávk a ještě jiná pro přípravu dlouhodobých finančních rozhodnutí. Pro řešení různých problémů jsou různé nástroje – jedna „sada“ nástrojů je vhodná pro řízení hotovosti, jiná pro oceňování a sledování návratnosti pohledávk a ještě jiná pro přípravu dlouhodobých finančních rozhodnutí. Abyste porozuměli finančnímu řízení podniku, musíte znát nejen analytické metody, ale vědět, kdy, jak a na co je použít. Abyste porozuměli finančnímu řízení podniku, musíte znát nejen analytické metody, ale vědět, kdy, jak a na co je použít.

8 Několik slov k finanční analýze 3 (financial analysis) FA představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům a determinovat silné stránky, na kterých by mohla firma stavět. FA představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům a determinovat silné stránky, na kterých by mohla firma stavět.

9 Dvě fáze finanční analýzy 1 1. fáze: obstarání a zhodnocení relevantních skutečností. Ve finančním rozhodování se získávají data především z podnikových účetních výkazů – rozvahy a účtu zisků a ztrát (výsledovky). Nyní musíme rozhodnout o tom, jestli akceptovat nebo odmítnou získaná data, jako např. účetní hodnotu zásob oficiálně uvedenou v rozvaze, anebo tyto informace modifikovat 1. fáze: obstarání a zhodnocení relevantních skutečností. Ve finančním rozhodování se získávají data především z podnikových účetních výkazů – rozvahy a účtu zisků a ztrát (výsledovky). Nyní musíme rozhodnout o tom, jestli akceptovat nebo odmítnou získaná data, jako např. účetní hodnotu zásob oficiálně uvedenou v rozvaze, anebo tyto informace modifikovat

10 Dvě fáze finanční analýzy 2 - např. upravit ocenění zásob podle současné situace na trhu a použít pro další analýzu jejich aktualizovanou hodnotu. - např. upravit ocenění zásob podle současné situace na trhu a použít pro další analýzu jejich aktualizovanou hodnotu. Cílem je získat informace v podobě, která je pro daný analytický cíl nejsmysluplnější a ve které mají nejlepší vypovídací schopnost a jsou pro daný účel nejlépe použitelné. Cílem je získat informace v podobě, která je pro daný analytický cíl nejsmysluplnější a ve které mají nejlepší vypovídací schopnost a jsou pro daný účel nejlépe použitelné.

11 Dvě fáze finanční analýzy 3 2. fáze: zahrnuje poměřování údajů mezi sebou. Finanční data se vzájemně porovnávají způsobem, který rozšiřuje jejich vypovídací schopnost k danému problému nebo rozhodnutí. Identifikace klíčových vztahů mezi jednotlivými údaji umožňuje rozpoznat způsob a kvalitu hospodaření firmy, její silné a slabé stránky. Tyto informace jsou jedním z podkladů pro plánování a kontrolu budoucích aktivit firmy. 2. fáze: zahrnuje poměřování údajů mezi sebou. Finanční data se vzájemně porovnávají způsobem, který rozšiřuje jejich vypovídací schopnost k danému problému nebo rozhodnutí. Identifikace klíčových vztahů mezi jednotlivými údaji umožňuje rozpoznat způsob a kvalitu hospodaření firmy, její silné a slabé stránky. Tyto informace jsou jedním z podkladů pro plánování a kontrolu budoucích aktivit firmy.

12 Finanční analýza 1 Při finanční analýze používáme pouze finanční ukazatele. Finanční ukazatele jsou, za jinak srovnatelných podmínek, porovnatelné v různých místech a časech. Při finanční analýze používáme pouze finanční ukazatele. Finanční ukazatele jsou, za jinak srovnatelných podmínek, porovnatelné v různých místech a časech. Pro výpočet finančních ukazatelů používáme finanční data, která nejčastěji pocházejí z finančních výkazů – účetních výkazů. Pro výpočet finančních ukazatelů používáme finanční data, která nejčastěji pocházejí z finančních výkazů – účetních výkazů.

13 Finanční analýza 2 Základním nástrojem FA je výpočet a interpretace finančních poměrových ukazatelů. Jsou-li tyto nástroje správně použity, mohou odpovědět na mnoho otázek týkajících se finančního zdraví firmy. Základním nástrojem FA je výpočet a interpretace finančních poměrových ukazatelů. Jsou-li tyto nástroje správně použity, mohou odpovědět na mnoho otázek týkajících se finančního zdraví firmy.

14 FA - upozornění FA neposkytuje žádné nové informace (pouze jiné uspořádání známých dat) FA neposkytuje žádné nové informace (pouze jiné uspořádání známých dat) Vysvětluje minulost Vysvětluje minulost Platí bezvýhradně jen pro konkrétní firmu Platí bezvýhradně jen pro konkrétní firmu Pozor na „elevator analysis“, tzn. pouze hodnocení dobře – špatně bez vysvětlení, proč jev nastal Pozor na „elevator analysis“, tzn. pouze hodnocení dobře – špatně bez vysvětlení, proč jev nastal Neposkytuje žádné odpovědi (vazby, které objevíme nutno zodpovědět formou dotazů) Neposkytuje žádné odpovědi (vazby, které objevíme nutno zodpovědět formou dotazů)

15 Uživatelé FA 1 Jako nástroj ohodnocení finančního zdraví firmy je FA používána mnoha různými ekonomickými subjekty, které mají zájem dozvědět se více o jejím hospodaření. Existují čtyři hlavní zájmové skupiny: krátkodobí věřitelé, dlouhodobí věřitelé, akcionáři a management. Hledisko a cíl FA jsou u každé skupiny odlišné, protože se liší finanční vztah k anlyzovanému podniku. Jako nástroj ohodnocení finančního zdraví firmy je FA používána mnoha různými ekonomickými subjekty, které mají zájem dozvědět se více o jejím hospodaření. Existují čtyři hlavní zájmové skupiny: krátkodobí věřitelé, dlouhodobí věřitelé, akcionáři a management. Hledisko a cíl FA jsou u každé skupiny odlišné, protože se liší finanční vztah k anlyzovanému podniku.

16 Uživatelé FA 2 Abychom mohli porozumět perspektivě každé skupiny a rozeznat směr analýzy, který každou z nich zajímá, přiblížíme si jejich rozdílný přístup. Abychom mohli porozumět perspektivě každé skupiny a rozeznat směr analýzy, který každou z nich zajímá, přiblížíme si jejich rozdílný přístup. Zvláštní roli v této věci má management firmy, protože ten musí porozumět všem třem ostatním externím pohledům. Zvláštní roli v této věci má management firmy, protože ten musí porozumět všem třem ostatním externím pohledům.

17 Uživatelé FA 3 Přístup krátkodobých věřitelů: Přístup krátkodobých věřitelů: Zájem hlavně o likviditu společnosti, schopnost firmy generovat peníze a splácet včas své závazky. Z pohledu krátkodobých věřitelů se bude analýza zabývat hlavně kvalitou a pohybem krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků a časováním průběhu peněžních toků (od tvorby a prodeje zásob přes fakturaci a inkaso pohledávek až po úhradu závazků). Zájem hlavně o likviditu společnosti, schopnost firmy generovat peníze a splácet včas své závazky. Z pohledu krátkodobých věřitelů se bude analýza zabývat hlavně kvalitou a pohybem krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků a časováním průběhu peněžních toků (od tvorby a prodeje zásob přes fakturaci a inkaso pohledávek až po úhradu závazků).

18 Uživatelé FA 4 Přístup krátkodobých věřitelů: Přístup krátkodobých věřitelů: Pokud analýza likvidity vyvolá u věřitelů pochybnosti o tom, zda je společnost schopna generovat dostatek hotovosti, krátkodobý věřitel se začne zajímat o solventnost firmy. Solventnost je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků (pasiv). Pokud není dluh řádně splacen, vyvstává otázka, zda bude věřitel spolu s dalšími osobami dostatečně chráněn celkovou hodnotou aktiv. Pokud analýza likvidity vyvolá u věřitelů pochybnosti o tom, zda je společnost schopna generovat dostatek hotovosti, krátkodobý věřitel se začne zajímat o solventnost firmy. Solventnost je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků (pasiv). Pokud není dluh řádně splacen, vyvstává otázka, zda bude věřitel spolu s dalšími osobami dostatečně chráněn celkovou hodnotou aktiv.

19 Uživatelé FA 5 Přístup krátkodobých věřitelů: Přístup krátkodobých věřitelů: Nevěnují většinou tolik pozornosti tomu, jestli je firma zisková, avšak každá banka pracuje raději s profitabilními zákazníky. Ale ani banka ani dodavatel neparticipují přímo na zisku společnosti. Banka dostává své fixní úroky a poplatky a dodavatel získává své výtěžky z tržeb. Tyto zájmové skupiny se soustřeďují na otázku: „Budou závazky splaceny i v případě, že firma nebude vytvářet zisk?“ Nevěnují většinou tolik pozornosti tomu, jestli je firma zisková, avšak každá banka pracuje raději s profitabilními zákazníky. Ale ani banka ani dodavatel neparticipují přímo na zisku společnosti. Banka dostává své fixní úroky a poplatky a dodavatel získává své výtěžky z tržeb. Tyto zájmové skupiny se soustřeďují na otázku: „Budou závazky splaceny i v případě, že firma nebude vytvářet zisk?“

20 Uživatelé FA 6 Přístup dlouhodobých věřitelů (např. držitelé obligací, penziní fondy, pojišťovny): Přístup dlouhodobých věřitelů (např. držitelé obligací, penziní fondy, pojišťovny): Dlouhodobí věřitelé, kteří půjčují peníze na několik let, se rovněž zabývají krátkodobou likviditou. Kdyby totiž byli příčinou nesplnění krátkodobých závazků, dostali by se do potíží s ostatními investorskými skupinami. Dlouhodobí věřitelé, kteří půjčují peníze na několik let, se rovněž zabývají krátkodobou likviditou. Kdyby totiž byli příčinou nesplnění krátkodobých závazků, dostali by se do potíží s ostatními investorskými skupinami.

21 Uživatelé FA 7 Přístup dlouhodobých věřitelů: Kdyby dlouhodobí věřitelé předpokládali, že dlužník bude mít nějaké problémy s likviditou, pravděpodobně by neinvestovali do obligací daného podniku, ani by mu neposkytli půjčku. Dlouhodobí věřitelé se obvykle zajímá o dlouhodobou solventnost. Uvědomují si, že má-li daná firma splnit své povinnosti a splatit úroky a jistinu, musí být profitabilní v dostatečně dlouhém časovém období. Přístup dlouhodobých věřitelů: Kdyby dlouhodobí věřitelé předpokládali, že dlužník bude mít nějaké problémy s likviditou, pravděpodobně by neinvestovali do obligací daného podniku, ani by mu neposkytli půjčku. Dlouhodobí věřitelé se obvykle zajímá o dlouhodobou solventnost. Uvědomují si, že má-li daná firma splnit své povinnosti a splatit úroky a jistinu, musí být profitabilní v dostatečně dlouhém časovém období.

22 Uživatelé FA 8 Přístup dlouhodobých věřitelů: Dlouhodobí věřitelé proto provádějí analýzu očekávané finanční budoucnosti firmy a hodnotí stabilitu jejích peněžních toků a jejích budoucích příjmů do doby splatnosti dlouhodobých závazků. Přístup dlouhodobých věřitelů: Dlouhodobí věřitelé proto provádějí analýzu očekávané finanční budoucnosti firmy a hodnotí stabilitu jejích peněžních toků a jejích budoucích příjmů do doby splatnosti dlouhodobých závazků.

23 Uživatelé FA 9 Přístup dlouhodobých věřitelů: Dlouhodobí věřitelé mají zájem maximalizovat svůj zisk, tj. tok dividend a kapitálových příjmů, tzn. zvýšení tržní hodnoty firmy. Přístup dlouhodobých věřitelů: Dlouhodobí věřitelé mají zájem maximalizovat svůj zisk, tj. tok dividend a kapitálových příjmů, tzn. zvýšení tržní hodnoty firmy. Tržní hodnota firmy = čisté současné hodnotě budoucích hotovostních toků při respektování existující ceny zdrojů. Cílem investora je maximalizace budoucího hotovostního toku firmy! Tržní hodnota firmy = čisté současné hodnotě budoucích hotovostních toků při respektování existující ceny zdrojů. Cílem investora je maximalizace budoucího hotovostního toku firmy!

24 Uživatelé FA 10 Přístup akcionářů: Akcionáři se zajímají o likviditu, solventnost a o vztah mezi budoucími zisky a cash flow k dlouhodobým závazkům (dluhům). Dividendy představují poslední platbu ze zisku, která se uskuteční až po uhrazení veškerých předchozích povinností (daně, úrok). Hodnota akcií je přímo závislá na očekávaných budoucích ziscích (výnosech) na akcii nebo přesněji na budoucích hotovostních tocích a na riziku, jemuž je investovaný kapitál vystaven. Přístup akcionářů: Akcionáři se zajímají o likviditu, solventnost a o vztah mezi budoucími zisky a cash flow k dlouhodobým závazkům (dluhům). Dividendy představují poslední platbu ze zisku, která se uskuteční až po uhrazení veškerých předchozích povinností (daně, úrok). Hodnota akcií je přímo závislá na očekávaných budoucích ziscích (výnosech) na akcii nebo přesněji na budoucích hotovostních tocích a na riziku, jemuž je investovaný kapitál vystaven.

25 Uživatelé FA 11 Přístup akcionářů: Analýza z pohledu akcionářů se zaměřuje na odhad budoucích očekávaných výnosů na vlastní jmění. Akcionáři přistupují ke krátkodobé likviditě a schopnosti obsloužit a splatit dlouhodobý dluh z pohledu jejího vlivu na akcionářské riziko. Přístup akcionářů: Analýza z pohledu akcionářů se zaměřuje na odhad budoucích očekávaných výnosů na vlastní jmění. Akcionáři přistupují ke krátkodobé likviditě a schopnosti obsloužit a splatit dlouhodobý dluh z pohledu jejího vlivu na akcionářské riziko.

26 Uživatelé FA 12 Přístup akcionářů: Přístup akcionářů: Akcionáři mají zájem maximalizovat svůj zisk, tj. tok dividend a kapitálových příjmů, tzn. zvýšení tržní hodnoty firmy. Tržní hodnta firmy = čisté současné hodnotě budoucích hotovostních toků při respektování existující ceny zdrojů. Cílem investora je maximalizace budoucího hotovostního toku firmy! Akcionáři mají zájem maximalizovat svůj zisk, tj. tok dividend a kapitálových příjmů, tzn. zvýšení tržní hodnoty firmy. Tržní hodnta firmy = čisté současné hodnotě budoucích hotovostních toků při respektování existující ceny zdrojů. Cílem investora je maximalizace budoucího hotovostního toku firmy!

27 Uživatelé FA 13 Přístup managementu: Primární úlohou managementu je maximalizace hodnoty akcií. Pokud vycházíme z tohoto předpokladu, má management stejné hledisko jako akcionáři. Management je dále zodpovědný za udržení dostatečné likvidity, uspokojení závazků věřitelů a získání dostatku kapitálu z obou zdrojů - jak z půjček, tak z nových akcionářských investic. Přístup managementu: Primární úlohou managementu je maximalizace hodnoty akcií. Pokud vycházíme z tohoto předpokladu, má management stejné hledisko jako akcionáři. Management je dále zodpovědný za udržení dostatečné likvidity, uspokojení závazků věřitelů a získání dostatku kapitálu z obou zdrojů - jak z půjček, tak z nových akcionářských investic.

28 Zdroje informací pro FA Externí informace – ekonomické, ekologické, etické, právní, kulturně historické, technologické apod. Externí informace – ekonomické, ekologické, etické, právní, kulturně historické, technologické apod. Interní informace – finanční výkazy firmy (rozvaha, výsledovka, cash-flow) – z časového hlediska charakterizují pouze minulý vývoj firmy, ale řízení firmy je kontinuální proces, proto jsou účetní informace důležité pro zhodnocení dosavadního i budoucího vývoje firmy Interní informace – finanční výkazy firmy (rozvaha, výsledovka, cash-flow) – z časového hlediska charakterizují pouze minulý vývoj firmy, ale řízení firmy je kontinuální proces, proto jsou účetní informace důležité pro zhodnocení dosavadního i budoucího vývoje firmy

29 Rozvaha 1 Rozvaha 1 Bilance aktiv a pasiv (rozvaha) – ukazuje strukturu a velikost majetku a závazků firmy k určitému datu, většinou k poslednímu dni měsíce, čtvrtletí, roku. Bilance aktiv a pasiv (rozvaha) – ukazuje strukturu a velikost majetku a závazků firmy k určitému datu, většinou k poslednímu dni měsíce, čtvrtletí, roku. Levá strana ukazuje aktiva společnosti, uvádí přehled toho, co podnik vlastní (např. hotovost, zásoby,) a co mu dluží další subjekty (pohledávky, majetkové účasti). Levá strana ukazuje aktiva společnosti, uvádí přehled toho, co podnik vlastní (např. hotovost, zásoby,) a co mu dluží další subjekty (pohledávky, majetkové účasti).

30 Rozvaha 2 Rozvaha 2 Pravá strana rozvahy ukazuje, jakým způsobem jsou aktiva firmy financována. Jde o pasiva firmy, tzn. co firma dluží jiným subjektům (bankovní půjčky, obligace, závazky vůči dodavatelům), a vlastní jmění (akcionářský kapitál). Pravá strana rozvahy ukazuje, jakým způsobem jsou aktiva firmy financována. Jde o pasiva firmy, tzn. co firma dluží jiným subjektům (bankovní půjčky, obligace, závazky vůči dodavatelům), a vlastní jmění (akcionářský kapitál). Celková aktiva = Celková pasiva Celková aktiva = Celková pasiva Celková aktiva = Cizí pasiva + Vlastní jmění Celková aktiva = Cizí pasiva + Vlastní jmění Vlastní jmění = Aktiva - Cizí pasiva Vlastní jmění = Aktiva - Cizí pasiva

31 Slabé stránky rozvahy 1 Slabé stránky rozvahy 1 Rozvaha nereflektuje přesně současnou hodnotu podniku. Účetní standardy často používají jako základ pro ohodnocení aktiv a pasiv historickou hodnotu – někdejší pořizovací cenu, která – přestože je pravidelně upravována odpisy – nereflektuje zcela přesně současnou hodnotu aktiv a pasiv.. Rozvaha nereflektuje přesně současnou hodnotu podniku. Účetní standardy často používají jako základ pro ohodnocení aktiv a pasiv historickou hodnotu – někdejší pořizovací cenu, která – přestože je pravidelně upravována odpisy – nereflektuje zcela přesně současnou hodnotu aktiv a pasiv..

32 Slabé stránky rozvahy 2 Slabé stránky rozvahy 2 K určení realistické hodnoty některých rozvahových položek musí být použit odhad. Příkladem jsou pohledávky, odhadnuté a očištěné z hlediska návratnosti (tzv. netto položky – po odečtení pochybných částek, které již nejsou reálným aktivem společnosti), zásoby - jejich hodnota by měla být založena na jejich prodejnosti, a stálá aktiva, jejichž reálná hodnota by se měla zakládat na době použitelnosti, životnosti. K určení realistické hodnoty některých rozvahových položek musí být použit odhad. Příkladem jsou pohledávky, odhadnuté a očištěné z hlediska návratnosti (tzv. netto položky – po odečtení pochybných částek, které již nejsou reálným aktivem společnosti), zásoby - jejich hodnota by měla být založena na jejich prodejnosti, a stálá aktiva, jejichž reálná hodnota by se měla zakládat na době použitelnosti, životnosti.

33 Slabé stránky rozvahy 3 Slabé stránky rozvahy 3 Všeobecně používanou praxí při ohodnocování dlouhodobých – stálých – aktiv je postupné snižování jejich hodnoty – jejich odepisování. „Zhodnocování“ aktiv se na druhou stranu téměř nikdy nebere v úvahu. Tento prvek bývá důležitý zejména v případech firem, které mají hodně majetku ve zhodnocujících se aktivech, jako je orná půda, lesy, doly apod. Skutečná životnost aktiva je však jen zřídkakdy vázána na jeho odepsanost. Všeobecně používanou praxí při ohodnocování dlouhodobých – stálých – aktiv je postupné snižování jejich hodnoty – jejich odepisování. „Zhodnocování“ aktiv se na druhou stranu téměř nikdy nebere v úvahu. Tento prvek bývá důležitý zejména v případech firem, které mají hodně majetku ve zhodnocujících se aktivech, jako je orná půda, lesy, doly apod. Skutečná životnost aktiva je však jen zřídkakdy vázána na jeho odepsanost.

34 Slabé stránky rozvahy 4 Slabé stránky rozvahy 4 V účetních výkazech nejsou vůbec zahrnuty mnohé položky, které mají určitou „vnitřní“ finanční hodnotu. Důvodem jsou objektivní potíže s jejich oceněním. Nejzjevnější z nich jsou lidské zdroje firmy, zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců anebo podpora společnosti významným hospodářským nebo politickým subjektem. V účetních výkazech nejsou vůbec zahrnuty mnohé položky, které mají určitou „vnitřní“ finanční hodnotu. Důvodem jsou objektivní potíže s jejich oceněním. Nejzjevnější z nich jsou lidské zdroje firmy, zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců anebo podpora společnosti významným hospodářským nebo politickým subjektem.

35 Výsledovka 1 Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) – je výkaz o pohybu peněz za určité období (finanční rok) a podává přehled o: Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) – je výkaz o pohybu peněz za určité období (finanční rok) a podává přehled o: nákladech, tj. kolik peněz firma vydala během určitého obdoví (za platy zaměstnanců, za materiál, režii, daně,..) nákladech, tj. kolik peněz firma vydala během určitého obdoví (za platy zaměstnanců, za materiál, režii, daně,..) výnosech, tj. kolik peněz firma získala během určitého období z prodeje svých výrobků a služeb výnosech, tj. kolik peněz firma získala během určitého období z prodeje svých výrobků a služeb Rozdíl mezi výnosy a náklady vytváří zisk, resp. ztrátu za běžné finanční období. Rozdíl mezi výnosy a náklady vytváří zisk, resp. ztrátu za běžné finanční období.

36 Výsledovka 2 Poslední část výkazu zisků a ztrát bývá někdy oddělena do zvláštního výkazu o rozdělení zisku, který ukazuje, jak byl čistý zisk, vytvořený za minulé období, rozdělen mezi společnost (nerozdělený zisk) a její akcionáře (dividendy). Nerozdělený zisk z běžného roku (zisk po odečtení dividend) je přičten do rozvahy k předchozímu zůstatku nerozděleného zisku z minulých let. Poslední část výkazu zisků a ztrát bývá někdy oddělena do zvláštního výkazu o rozdělení zisku, který ukazuje, jak byl čistý zisk, vytvořený za minulé období, rozdělen mezi společnost (nerozdělený zisk) a její akcionáře (dividendy). Nerozdělený zisk z běžného roku (zisk po odečtení dividend) je přičten do rozvahy k předchozímu zůstatku nerozděleného zisku z minulých let.

37 Slabé stránky výsledovky 1 Zatímco tržní hodnota firmy je založena na budoucích očekávaných hotovostních tocích z cenných papírů firmy (akcie, obligace) a na příjmech, které plynou z jejich držení nebo prodeje, výsledovka se zaměřuje na vyčíslení účetního zisku. Čistý zisk - výsledná položka výsledovky – není roven čisté hotovosti vytvořené firmou za dané účetní období a nevyčísluje skutečný hotovostní příjem. Zatímco tržní hodnota firmy je založena na budoucích očekávaných hotovostních tocích z cenných papírů firmy (akcie, obligace) a na příjmech, které plynou z jejich držení nebo prodeje, výsledovka se zaměřuje na vyčíslení účetního zisku. Čistý zisk - výsledná položka výsledovky – není roven čisté hotovosti vytvořené firmou za dané účetní období a nevyčísluje skutečný hotovostní příjem.

38 Slabé stránky výsledovky 2 Výsledovka představuje pokus změřit čistý zisk jakožto výsledek hospodaření společnosti během určitého období. Tento výkaz je sestaven na akruální (tj. narostlý od začátku do jistého data) bázi, a ne na bázi hotovostní. Jde o zachycení souvislosti mezi výnosy podniku dosaženými v určitém období a náklady spojenými s jejich vytvářením. Tyto náklady však nejsou téměř nikdy vynaloženy ve stejném období. Výsledovka představuje pokus změřit čistý zisk jakožto výsledek hospodaření společnosti během určitého období. Tento výkaz je sestaven na akruální (tj. narostlý od začátku do jistého data) bázi, a ne na bázi hotovostní. Jde o zachycení souvislosti mezi výnosy podniku dosaženými v určitém období a náklady spojenými s jejich vytvářením. Tyto náklady však nejsou téměř nikdy vynaloženy ve stejném období.

39 Slabé stránky výsledovky 3 Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné hotovostní toky – příjmy a výdaje, a proto ani výslední čistý zisk nereflektuje skutečnou dodatečnou hotovost získanou hospodařením firmy v daném období. Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné hotovostní toky – příjmy a výdaje, a proto ani výslední čistý zisk nereflektuje skutečnou dodatečnou hotovost získanou hospodařením firmy v daném období. Výnosy a náklady se objevují v účetních výkazech i přesto, že v daném období nemuselo dojít k žádnému pohybu hotovosti. Tržby např. zahrnují tržby okamžitě uhrazené v hotovosti i prodej odběratelům na úvěr. Výnosy a náklady se objevují v účetních výkazech i přesto, že v daném období nemuselo dojít k žádnému pohybu hotovosti. Tržby např. zahrnují tržby okamžitě uhrazené v hotovosti i prodej odběratelům na úvěr.

40 Slabé stránky výsledovky 4 Do tržeb – výnosů běžného období není zahrnuto inkaso plateb z prodeje, který byl realizován na úvěr v předchozím období. Do tržeb – výnosů běžného období není zahrnuto inkaso plateb z prodeje, který byl realizován na úvěr v předchozím období. Náklady daného období představují všechny výdaje, učiněné po celou dobu procesu vytváření výnosů daného období. Mzdy, platy, režie a další náklady (položky na akruální bázi) nemusejí být vždy skutečně zaplaceny ve stejném období, kdy se objeví ve výsledovce. Náklady daného období představují všechny výdaje, učiněné po celou dobu procesu vytváření výnosů daného období. Mzdy, platy, režie a další náklady (položky na akruální bázi) nemusejí být vždy skutečně zaplaceny ve stejném období, kdy se objeví ve výsledovce.

41 Slabé stránky výsledovky 5 Některé náklady zahrnuté v účtu zisků a ztrát vůbec nejsou hotovostním výdajem. Například odpisy nepředstavují odliv hotovosti z firmy, přesto se při výpočtu čistého zisku odečítají. Podobným příkladem je amortizace goodwillu, patentových práv anebo diskont (sleva z nominální hodnoty) při prodeji obligací. Některé náklady zahrnuté v účtu zisků a ztrát vůbec nejsou hotovostním výdajem. Například odpisy nepředstavují odliv hotovosti z firmy, přesto se při výpočtu čistého zisku odečítají. Podobným příkladem je amortizace goodwillu, patentových práv anebo diskont (sleva z nominální hodnoty) při prodeji obligací.

42 Úprava rozvahy pro poměrovou analýzu V rozvaze připravené pro analýzu budou položky aktiv seřazeny z hlediska likvidity, tzn. z hlediska délky období, které je nezbytné pro jejich přeměnu v hotovost, od nejvíce likvidních po nejméně likvidní. Závazky jsou seřazeny podle doby splatnosti od těch, které musejí být uhrazeny nejdříve, po ty s nejdelší dobou splatnosti. Každou položku je nutné co nejrealističtěji ocenit a očistit o sporné částky. V rozvaze připravené pro analýzu budou položky aktiv seřazeny z hlediska likvidity, tzn. z hlediska délky období, které je nezbytné pro jejich přeměnu v hotovost, od nejvíce likvidních po nejméně likvidní. Závazky jsou seřazeny podle doby splatnosti od těch, které musejí být uhrazeny nejdříve, po ty s nejdelší dobou splatnosti. Každou položku je nutné co nejrealističtěji ocenit a očistit o sporné částky.

43 Úprava výsledovky pro poměrovou analýzu Nejprve budou seřazeny náklady a výnosy vztahující se k prodejní a výrobní činnosti, poté položky související s finančními a investičními aktivitami a nakonec mimořádené položky (pokud existují). Následuje zdanění hrubého zisku a vypočtený čistý zisk. Na konci upraveného výkazu je rekapitulace rozdělení čistého zisku mezi akcionáře (dividendy) a společnost (nerozdělený zisk). Nejprve budou seřazeny náklady a výnosy vztahující se k prodejní a výrobní činnosti, poté položky související s finančními a investičními aktivitami a nakonec mimořádené položky (pokud existují). Následuje zdanění hrubého zisku a vypočtený čistý zisk. Na konci upraveného výkazu je rekapitulace rozdělení čistého zisku mezi akcionáře (dividendy) a společnost (nerozdělený zisk).

44 Zásady práce s fin. výkazy 1 Účetní výkazy posuzovat v širších souvislostech Účetní výkazy posuzovat v širších souvislostech Používat nejen účetní výkazy, ale další relevantní informace Používat nejen účetní výkazy, ale další relevantní informace Uvážlivě hodnotit veškeré číselné hodnoty z účetních i jiných výkazů Uvážlivě hodnotit veškeré číselné hodnoty z účetních i jiných výkazů Hodnotit nejen absolutní výši tvorby tržeb a zisku, ale i faktory jejich tvorby, rizika firmy, růstová období Hodnotit nejen absolutní výši tvorby tržeb a zisku, ale i faktory jejich tvorby, rizika firmy, růstová období

45 Zásady práce s fin. výkazy 2 Porozumět vnitřním procesům firmy Porozumět vnitřním procesům firmy Uvědomit si, že finanční výkazy neposkytují úplné informace Uvědomit si, že finanční výkazy neposkytují úplné informace Finanční výkazy jsou vypracované na základě minulých údajů, proto necharakterizují současnost Finanční výkazy jsou vypracované na základě minulých údajů, proto necharakterizují současnost Nepřecenit názory i závěry práce finančních analytiků Nepřecenit názory i závěry práce finančních analytiků Pozor na informační šumy Pozor na informační šumy

46 Cash flow 1 FA slouží k nalezení základních vztahů nutných k sestavení budoucích hotovostních toků FA slouží k nalezení základních vztahů nutných k sestavení budoucích hotovostních toků Máme k dispozici: historické účetní výkazy Máme k dispozici: historické účetní výkazy Potřebujeme: prognózu hotovostního toku, tzv. cash flow (CF) Potřebujeme: prognózu hotovostního toku, tzv. cash flow (CF) schema schema

47 Cash flow 2 Poskytuje informaci o pohybu peněžních prostředků a o „reálnosti“ dosaženého hospodářského výsledku Poskytuje informaci o pohybu peněžních prostředků a o „reálnosti“ dosaženého hospodářského výsledku V rozvaze se porovnávají aktiva a pasiva, u výsledovky náklady a výnosy, ve výkazu CF se porovnávají příjmy a výdaje. V rozvaze se porovnávají aktiva a pasiva, u výsledovky náklady a výnosy, ve výkazu CF se porovnávají příjmy a výdaje. Tento výkaz tedy abstrahuje od principu akruálního účetnictví, které přiřazuje náklady k výkonům, se kterými tyto náklady věcně a časově souvisejí. Tento výkaz tedy abstrahuje od principu akruálního účetnictví, které přiřazuje náklady k výkonům, se kterými tyto náklady věcně a časově souvisejí.

48 Cash flow 3 Peněžní tok - cash flow: používá se v několika významech a časových dimenzích: Peněžní tok - cash flow: používá se v několika významech a časových dimenzích: V dimenzi statické: je to číslo – „volná zásoba“ peněz, které má subjekt v daném časovém okamžiku k dispozici. Z hlediska investora: cash flow je očekávaný budoucí (diskontovaný) příjem z nějaké investice. V dimenzi statické: je to číslo – „volná zásoba“ peněz, které má subjekt v daném časovém okamžiku k dispozici. Z hlediska investora: cash flow je očekávaný budoucí (diskontovaný) příjem z nějaké investice.

49 Cash flow 4 Cash flow 4 V dimenzi dynamické: z hlediska managementu je cash flow plán budoucího pohybu peněžních fondů podnikem v čase, anebo rekapitulace minulého pohybu peněz. V dimenzi dynamické: z hlediska managementu je cash flow plán budoucího pohybu peněžních fondů podnikem v čase, anebo rekapitulace minulého pohybu peněz. V každém případě je CF skutečný pohyb financí bez ohledu na to, z jakého popudu k němu dochází. V každém případě je CF skutečný pohyb financí bez ohledu na to, z jakého popudu k němu dochází.

50 Cash flow (CF) 5 Rozdělujeme: Rozdělujeme: CF z provozní činnosti – souvisí s výrobou a prodejem zboží CF z provozní činnosti – souvisí s výrobou a prodejem zboží CF z investiční činnosti – nákup budov, majetku a zařízení CF z investiční činnosti – nákup budov, majetku a zařízení CF z finanční činnosti – upisování obligací nebo dluhopisů a akcií, snižování CF při výplatě dividend, splácení závazků CF z finanční činnosti – upisování obligací nebo dluhopisů a akcií, snižování CF při výplatě dividend, splácení závazků

51 Cash flow (CF) 6 Pro zjištění likvidity firmy, měřené jako peněžní tok hledáme odpovědi na tyto otázky: Pro zjištění likvidity firmy, měřené jako peněžní tok hledáme odpovědi na tyto otázky: Má firma vždy dostatek peněz, když je potřebuje, a právě tam, kde je potřebuje? Má firma vždy dostatek peněz, když je potřebuje, a právě tam, kde je potřebuje? Potřebuje firma dodatečné peníze, aby mohla zajistit další hospodářský růst a investovat do nových dlouhodobých aktiv? Kdy je bude potřebovat? Potřebuje firma dodatečné peníze, aby mohla zajistit další hospodářský růst a investovat do nových dlouhodobých aktiv? Kdy je bude potřebovat?

52 Cash flow (CF) 7 Je expanze firmy tak rychlá, že je pro udržení provozu a tempa expanze nutné zajistit dodatečné financování? Je expanze firmy tak rychlá, že je pro udržení provozu a tempa expanze nutné zajistit dodatečné financování? Má firma dodatečné peníze, které mohou být použity na splacení minulých závazků a změnit její finanční strukturu? Má firma dodatečné peníze, které mohou být použity na splacení minulých závazků a změnit její finanční strukturu? Vytváří si firma dostatečné finanční rezervy pro krytí náhlých výkyvů, anebo s touto možností nepočítá? Vytváří si firma dostatečné finanční rezervy pro krytí náhlých výkyvů, anebo s touto možností nepočítá?

53 Cash flow (CF) 8 Informace o peněžních tocích je důležitá jak pro investorskou finanční analýzu, tak pro plánování rozvoje a hospodaření firmy. Informace o peněžních tocích je důležitá jak pro investorskou finanční analýzu, tak pro plánování rozvoje a hospodaření firmy. Důležitou roli při sestavování výkazu o peněžních tocích hrají odpisy. Odpisy představují roční náklady založené na odhadnuté „spotřebě“ zařízení, používaného v produkčním procesu. Důležitou roli při sestavování výkazu o peněžních tocích hrají odpisy. Odpisy představují roční náklady založené na odhadnuté „spotřebě“ zařízení, používaného v produkčním procesu.

54 Cash flow (CF) 9 Aby byl získám odhad CF z provozní činnosti, musejí být odpisy, které jsou nehotovostním nákladem, přičteny zpět k čistému zisku. Aby byl získám odhad CF z provozní činnosti, musejí být odpisy, které jsou nehotovostním nákladem, přičteny zpět k čistému zisku.

55 Zásady při sestavování budoucího CF Používat finanční data Používat finanční data Používat korektní data. Používat korektní data. Používat srovnatelná data (účtování leasingu, skladu, odpisů,....) Používat srovnatelná data (účtování leasingu, skladu, odpisů,....) Ongoing concern – předpoklad trvání firmy. Ongoing concern – předpoklad trvání firmy. Důsledně oddělovat provozní a finanční aktivity Důsledně oddělovat provozní a finanční aktivity

56 Analýza cash flow 1 Pro finanční analýzu je důležitý zpětný pohled na finanční tok firmy a zjištění, jestli firma byla schopna řídit své peněžní toky tak, aby měla vždy v každém okamžiku dostatek pohotových peněžních prostředků. Pro finanční analýzu je důležitý zpětný pohled na finanční tok firmy a zjištění, jestli firma byla schopna řídit své peněžní toky tak, aby měla vždy v každém okamžiku dostatek pohotových peněžních prostředků. K tomuto účelu poslouží meziroční porovnání finanční struktury bilance. K tomuto účelu poslouží meziroční porovnání finanční struktury bilance.

57 Analýza cash flow 2 Při zpracování výkazu CF je napřed nutné zjistit, která rozvahová položka byla mezi dvěma obdobími zdrojem peněžního toku a která vyvolala jeho spotřebu. Nejprve se spočítá změna, které dostála každá položka v rozvaze, tato změna je započtena jako zdroj nebo použití peněžních fondů podle následujících pravidel: Při zpracování výkazu CF je napřed nutné zjistit, která rozvahová položka byla mezi dvěma obdobími zdrojem peněžního toku a která vyvolala jeho spotřebu. Nejprve se spočítá změna, které dostála každá položka v rozvaze, tato změna je započtena jako zdroj nebo použití peněžních fondů podle následujících pravidel:

58 Analýza cash flow 3 Zdroj: Zdroj: Zdrojem disponibilních peněz je jakýkoli růst závazkové položky nebo položky vlastního jmění. (př.: bankovní půjčka je zdrojem fondů) Zdrojem disponibilních peněz je jakýkoli růst závazkové položky nebo položky vlastního jmění. (př.: bankovní půjčka je zdrojem fondů) Jakýkoli pokles aktivních účtů je rovněž zdrojem peněžního toku. (př.: prodej fixních aktiv nebo snížení zásob jsou případem tvorby peněžního toku) Jakýkoli pokles aktivních účtů je rovněž zdrojem peněžního toku. (př.: prodej fixních aktiv nebo snížení zásob jsou případem tvorby peněžního toku)

59 Analýza cash flow 4 Použití: Použití: Použití peněžních fondů představuje jakýkoliv pokles na účtě závazků nebo vlastního jmění. (př.: splácení půjčky je spotřebou peněz) Použití peněžních fondů představuje jakýkoliv pokles na účtě závazků nebo vlastního jmění. (př.: splácení půjčky je spotřebou peněz) Jakýkoli růst aktivních rozvahových položek. (př.: koupě fixních aktiv nebo tvorba zásob jsou případem použití peněžního toku) Jakýkoli růst aktivních rozvahových položek. (př.: koupě fixních aktiv nebo tvorba zásob jsou případem použití peněžního toku)

60 Analýza cash flow 5 Čistý cash flow slouží k: Čistý cash flow slouží k: Řízení likvidity podniku Řízení likvidity podniku Časování kapitálových vstupů Časování kapitálových vstupů Investování nerozděleného zisku do růstu firmy (kapitálové investice = nákup nových fixních aktiv nebo technologií) Investování nerozděleného zisku do růstu firmy (kapitálové investice = nákup nových fixních aktiv nebo technologií) Řízení výplaty dividend Řízení výplaty dividend Řízení struktury investovaného kapitálu Řízení struktury investovaného kapitálu

61 Jak může firma zdroje získat? Vnitřní zdroje (equity) – většinou nestačí Vnitřní zdroje (equity) – většinou nestačí Zvýšení efektivnosti – není tak rychlé Zvýšení efektivnosti – není tak rychlé Zkrátit pohledávky – nerealistické Zkrátit pohledávky – nerealistické Větší dodavatelský úvěr – jednorázově Větší dodavatelský úvěr – jednorázově Úvěr – drahé, firma s tím musí počítat při stanovení cen! Úvěr – drahé, firma s tím musí počítat při stanovení cen!

62 Poměrová analýza 1 Poměrová analýza – hlavní nástroj finanční analýzy Poměrová analýza – hlavní nástroj finanční analýzy Poměrová analýza nevnáší do FA žádné nové informace, pouze upravuje existující fakta do jiných tvarů. Poměrová analýza nevnáší do FA žádné nové informace, pouze upravuje existující fakta do jiných tvarů. Poměry vám nedají žádné odpovědi, pouze vyvolají nové otázky. Poměry vám nedají žádné odpovědi, pouze vyvolají nové otázky. Protože ukazatele jsou počítán z historických dat, vysvětlují vztahy v minulosti. Jejich použitelnost pro budoucnost musí analytik posoudit. Protože ukazatele jsou počítán z historických dat, vysvětlují vztahy v minulosti. Jejich použitelnost pro budoucnost musí analytik posoudit.

63 Poměrová analýza 2 Vztahy nalezené pro konkrétní firmu nemusí nutně platit pro ostatní. Je třeba znát konkrétní situaci obou firem (účetní zásady,..) Vztahy nalezené pro konkrétní firmu nemusí nutně platit pro ostatní. Je třeba znát konkrétní situaci obou firem (účetní zásady,..) Pozor na elevator analysis. Analytik se musí vyvarovat toho, že slepě počítá a komentuje poměrové ukazatele bez toho, aby je logicky používal. Pak jeho analýza spočívá v konstatování fakt, která každý vidí a ne v nalezení souvislostí (př.: „Vaše firma je pro nás máloo důpvěryhodná, protože Váš dluhový poměr je příliš vysoký! Navíc Vaše čístá rentabilita klesá již druhý rok!“ Taková analýza je nanic.) Pozor na elevator analysis. Analytik se musí vyvarovat toho, že slepě počítá a komentuje poměrové ukazatele bez toho, aby je logicky používal. Pak jeho analýza spočívá v konstatování fakt, která každý vidí a ne v nalezení souvislostí (př.: „Vaše firma je pro nás máloo důpvěryhodná, protože Váš dluhový poměr je příliš vysoký! Navíc Vaše čístá rentabilita klesá již druhý rok!“ Taková analýza je nanic.)

64 Typy poměrové analýzy 1 (Jak mohu PA provádět?) Komparativní PA Komparativní PA Horizontální PA Horizontální PA Vertikální PA Vertikální PA

65 Typy poměrové analýzy 2 Komparativní PA – porovnává poměrové ukazatele s jinou firmou v odvětví nebo s nějak stanovenými průměrnými ukazateli pro odvětví. Pozor – to, že firma je lepší než jiná firma ještě neznamená, že je dobrá. Celé odvětví může být špatné. Komparativní PA je dobrá hlavně k nastolení otázky „Vím, proč existují konkrétní rozdíly mezi firmou a jinou firmou (průměrem odvětví)?“ Komparativní PA – porovnává poměrové ukazatele s jinou firmou v odvětví nebo s nějak stanovenými průměrnými ukazateli pro odvětví. Pozor – to, že firma je lepší než jiná firma ještě neznamená, že je dobrá. Celé odvětví může být špatné. Komparativní PA je dobrá hlavně k nastolení otázky „Vím, proč existují konkrétní rozdíly mezi firmou a jinou firmou (průměrem odvětví)?“

66 Typy poměrové analýzy 3 Horizontální PA, tzv.trendová analýza - analýza absolutních hodnot technikou procentních nebo indexových změn (př.: nárůst o 7 % oproti minulému roku) - hodnocení základních vztahů užitím nerovností (př.: I c-f > I tržeb > I nákladů > I majetku (kapitálu)) Horizontální PA, tzv.trendová analýza - analýza absolutních hodnot technikou procentních nebo indexových změn (př.: nárůst o 7 % oproti minulému roku) - hodnocení základních vztahů užitím nerovností (př.: I c-f > I tržeb > I nákladů > I majetku (kapitálu)) Vertikální PA – měří míru využití finančních vstupů k finančním výstupům, strukturu vstupů a výstupů Vertikální PA – měří míru využití finančních vstupů k finančním výstupům, strukturu vstupů a výstupů

67 Soustavy poměr. ukazatelů 1 Soustavy ukazatelů lze třídit různými způsoby podle různých hledisek. Nejčastěji jsou používané soustavy ukazatelů s pyramidovým nebo paralelním uspořádáním. Formálně uspořádané soustavy představují jednoduché modely. Které zobrazují vzájemné vazby mezi ukazateli, takže mohou vysvětlit vliv změny jednoho ukazatele na ostatní – celou analýzu tak zpřehlední a usnadní. Soustavy ukazatelů lze třídit různými způsoby podle různých hledisek. Nejčastěji jsou používané soustavy ukazatelů s pyramidovým nebo paralelním uspořádáním. Formálně uspořádané soustavy představují jednoduché modely. Které zobrazují vzájemné vazby mezi ukazateli, takže mohou vysvětlit vliv změny jednoho ukazatele na ostatní – celou analýzu tak zpřehlední a usnadní.

68 Soustavy poměr. ukazatelů 2 Tyto soustavy jsou obvykle graficky uspořádány do tvaru pyramidy, která obsahuje jeden tzv. vrcholový ukazatel, který se postupně rozkládá do dalších podrobnějších ukazatelů. Způsob rozkladu je buď aditivní (rozklad do součtu nebo rozdílu) nebo multiplikativní (do součinu nebo podílu 2 a více ukazatelů). Tato pyramida se znázorněním vztahů mezi ukazateli (+,-,:,x) nahrazuje celou stavu rovnic. Tyto soustavy jsou obvykle graficky uspořádány do tvaru pyramidy, která obsahuje jeden tzv. vrcholový ukazatel, který se postupně rozkládá do dalších podrobnějších ukazatelů. Způsob rozkladu je buď aditivní (rozklad do součtu nebo rozdílu) nebo multiplikativní (do součinu nebo podílu 2 a více ukazatelů). Tato pyramida se znázorněním vztahů mezi ukazateli (+,-,:,x) nahrazuje celou stavu rovnic.

69 Rozklad Du Pont Jeden z nejznámějších pyramidových modelů. V základní podobě jde o rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu na ukazatel rentability tržeb, obrat celkových aktiv a poměr celkových aktiv k vlastnímu jmění (tzv. ukazatel finanční páky) Jeden z nejznámějších pyramidových modelů. V základní podobě jde o rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu na ukazatel rentability tržeb, obrat celkových aktiv a poměr celkových aktiv k vlastnímu jmění (tzv. ukazatel finanční páky) Ukazuje základní vztahy mezi jednotlivými položkami účetních výkazů. Nevnáší do analýzy nic nového, ale umožňuje pochopit, jak je firma úspěšná v jednotl. činnostech. Ukazuje základní vztahy mezi jednotlivými položkami účetních výkazů. Nevnáší do analýzy nic nového, ale umožňuje pochopit, jak je firma úspěšná v jednotl. činnostech.

70 Jaké vztahy potřebuji najít? 1 V rámci výsledovky (Income Statement) – především ukazatele rentability tržeb. Tyto ukazatele slouží k sestavení výsledovky na základě projekce tržeb. Projekce tržeb vychází z jiných pramenů než z finanční analýzy. Důležité, protože jsou těžko ovlivnitelné managementem. V rámci výsledovky (Income Statement) – především ukazatele rentability tržeb. Tyto ukazatele slouží k sestavení výsledovky na základě projekce tržeb. Projekce tržeb vychází z jiných pramenů než z finanční analýzy. Důležité, protože jsou těžko ovlivnitelné managementem. V rámci rozvahy (Balance Sheet) – především ukazatele struktury aktiv a pasiv, likvidity. Slouží k sestavení konečné podoby rozvahy. Nepřeceňovat! Struktura pasiv je ve značné míře závislá na vůli akcionářů (případně managementu)! V rámci rozvahy (Balance Sheet) – především ukazatele struktury aktiv a pasiv, likvidity. Slouží k sestavení konečné podoby rozvahy. Nepřeceňovat! Struktura pasiv je ve značné míře závislá na vůli akcionářů (případně managementu)!

71 Jaké vztahy potřebuji najít? 2 Mezi výsledovkou a rozvahou – především ukazatele krytí zdrojů, aktivity a rentability zdrojů. Mezi výsledovkou a rozvahou – především ukazatele krytí zdrojů, aktivity a rentability zdrojů. a) ukazatele krytí jsou důležité hlavně pro management a věřitele. Specifikují schopnost firmy dostát závazkům – nejsou použitelné pro sestavení budoucího CF, ale pro posouzení jeho dostatečnosti. a) ukazatele krytí jsou důležité hlavně pro management a věřitele. Specifikují schopnost firmy dostát závazkům – nejsou použitelné pro sestavení budoucího CF, ale pro posouzení jeho dostatečnosti. b) ukazatele aktivity (obratu) jsou velmi důležité. Většinou jsoumálo ovlivnitelné vůli managementu! Charakterizují schopnost firmy řídit svá krátkodobá aktiva. b) ukazatele aktivity (obratu) jsou velmi důležité. Většinou jsoumálo ovlivnitelné vůli managementu! Charakterizují schopnost firmy řídit svá krátkodobá aktiva.

72 Jaké vztahy potřebuji najít? 3 c) ukazatele rentability zdrojů jsou snad nejdůležitějsí! Především pro akcionáře (a tedy také pro management). Jsou velmi dobře provnatelné jak časově tak mezinárodně (daleko lepší než makroekonomické ukazatele). c) ukazatele rentability zdrojů jsou snad nejdůležitějsí! Především pro akcionáře (a tedy také pro management). Jsou velmi dobře provnatelné jak časově tak mezinárodně (daleko lepší než makroekonomické ukazatele).

73 Nástroje sledování a měření likvidity 1 Hlavní nástroje: pracovní kapitál a cash flow. Hlavní nástroje: pracovní kapitál a cash flow. Likvidita je měřítkem krátkodobé solventnosti podniku. Podnik je solventní, jestliže je schopen včas splatit své závazky. Jednoduchým měřítkem likvidity je pracovní kapitál (working capital), vypočtený jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Likvidita je měřítkem krátkodobé solventnosti podniku. Podnik je solventní, jestliže je schopen včas splatit své závazky. Jednoduchým měřítkem likvidity je pracovní kapitál (working capital), vypočtený jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky.

74 Nástroje sledování a měření likvidity 2 Pracovní kapitál představuje tu část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými finančními zdroji – vlastními (kapitálem společnosti) nebo cizími (bankovními půjčkami nebo upsanými dluhopisy, obligacemi). Pracovní kapitál představuje tu část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými finančními zdroji – vlastními (kapitálem společnosti) nebo cizími (bankovními půjčkami nebo upsanými dluhopisy, obligacemi). Vývoj pracovního kapitálu a krátkodobé solventnosti podniku bude zajímat zejména management firmy a její krátkodobé věřitele (banky, dodavatele). Vývoj pracovního kapitálu a krátkodobé solventnosti podniku bude zajímat zejména management firmy a její krátkodobé věřitele (banky, dodavatele).

75 Nástroje sledování a měření likvidity 3 Pracovní kapitál je „finanční polštář“, který společnosti teoreticky umožňuje, aby nadále pracovala i v případě, že je náhle nucena splatit všechny či velkou část svých krátkodobých závazků, jež tvoří zdroje jejjího financování. Pracovní kapitál je „finanční polštář“, který společnosti teoreticky umožňuje, aby nadále pracovala i v případě, že je náhle nucena splatit všechny či velkou část svých krátkodobých závazků, jež tvoří zdroje jejjího financování. Zdroje pracovního kapitálu tvoří: Zdroje pracovního kapitálu tvoří: Jakýkoli růst položek krátkodobých aktiv Jakýkoli růst položek krátkodobých aktiv Jakýkoli pokles položek krátkodobých závazků firmy. Jakýkoli pokles položek krátkodobých závazků firmy.

76 Nástroje sledování a měření likvidity 4 Pracovní kapitál: přebytek krátkodobých aktiv nad pasivy ukazuje, zda: Pracovní kapitál: přebytek krátkodobých aktiv nad pasivy ukazuje, zda: je firma krátkodobě solventní je firma krátkodobě solventní má „trvalé“ finanční zázemí v podobě dlouhodobých finančních zdrojů má „trvalé“ finanční zázemí v podobě dlouhodobých finančních zdrojů

77 Nástroje sledování rentability 1 Rentabilita = zisk/základna, s jejíž pomocí bylo zisku dosaženo (např. k aktivům, nákladům, tržbám, výkonům). Rentabilita = zisk/základna, s jejíž pomocí bylo zisku dosaženo (např. k aktivům, nákladům, tržbám, výkonům). Za zisk do čitatele dosazujeme různé kategorie zisku, event. peněžní tok, popř. přidanou hodnotu či hrubé rozpětí) Za zisk do čitatele dosazujeme různé kategorie zisku, event. peněžní tok, popř. přidanou hodnotu či hrubé rozpětí) Použití jednotlivých kategoií zisku závisí na tom, pro jaký rozhodovací účel analýzu připravujeme. Použití jednotlivých kategoií zisku závisí na tom, pro jaký rozhodovací účel analýzu připravujeme.

78 Nástroje sledování rentability 2 – kategorie zisku EBT - Earnings Before Tax = zisk před zdaněním EBT - Earnings Before Tax = zisk před zdaněním EBIT - Earnings Before Tax and Interest = zisk před zdaněním a zaplacením úroků (=provozní zisk) EBIT - Earnings Before Tax and Interest = zisk před zdaněním a zaplacením úroků (=provozní zisk) EBDIT - Earnings Before Depreciation, Tax and Interest = zisk před odpisy, daněmi a úroky EBDIT - Earnings Before Depreciation, Tax and Interest = zisk před odpisy, daněmi a úroky EAT – Earnings After Tax= čistý zisk po zdanění EAT – Earnings After Tax= čistý zisk po zdanění

79 Nástroje sledování rentability 3 Pokud použijeme zisk před úroky a zdaněním (EBIT), znamená to, že rozhodnutí subjektu není závislé na financování a na daních nebo je daný subjekt nemůže ovlivnit. Pokud použijeme zisk před úroky a zdaněním (EBIT), znamená to, že rozhodnutí subjektu není závislé na financování a na daních nebo je daný subjekt nemůže ovlivnit. Zisk před zdaněním (EBT) použijeme k analýze provozní a finanční výkonnosti managementu (předpokládáme, že management může rozhodovat o struktuře financování a ovlivňuje tedy placené úroky Zisk před zdaněním (EBT) použijeme k analýze provozní a finanční výkonnosti managementu (předpokládáme, že management může rozhodovat o struktuře financování a ovlivňuje tedy placené úroky

80 Nástroje sledování rentability 4 Při použití pouze čistého zisku předpokládáme určitou možnost managementu ovlivňovat výši placených daní. Při použití pouze čistého zisku předpokládáme určitou možnost managementu ovlivňovat výši placených daní. Podniky mohou snižovat daňové podvinnosti zvýšením úvěrů, investic nebo rozložením činnosti do jiných zemí („daňových rájů“) u nadnárodních firem. Podniky mohou snižovat daňové podvinnosti zvýšením úvěrů, investic nebo rozložením činnosti do jiných zemí („daňových rájů“) u nadnárodních firem.

81 Nástroje sledování aktivity (ukazatele obratovosti) Ukazatele aktivity zachycují relativní vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv. Po ukazatelích likvidity jsou další skupinou ukazatelů, která z určitého pohledu zachycuje provozní cylus podniku. Jejich hodnoty tedy závisejí na charakteru a délce provozního cyklu podniku a na způsobu jeho řízení. Ukazatele aktivity zachycují relativní vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv. Po ukazatelích likvidity jsou další skupinou ukazatelů, která z určitého pohledu zachycuje provozní cylus podniku. Jejich hodnoty tedy závisejí na charakteru a délce provozního cyklu podniku a na způsobu jeho řízení.

82 Ukazatele finanční struktury 1 Ukazatele finanční struktury jsou zaměřeny na dlouhodobé fungování podniku, na jeho dlouhodobou schopnost plnit své závazky (dlouhodobou solventnost) a poskytovat určitou míru jistoty svým (dlouhodobým) věřitelům i vlastníkům. Někdy jsou proto označována i jako ukazatele dlouhodobé solventnosti. Ukazatele finanční struktury jsou zaměřeny na dlouhodobé fungování podniku, na jeho dlouhodobou schopnost plnit své závazky (dlouhodobou solventnost) a poskytovat určitou míru jistoty svým (dlouhodobým) věřitelům i vlastníkům. Někdy jsou proto označována i jako ukazatele dlouhodobé solventnosti.

83 Ukazatele finanční struktury 2 Indikátory této schopnosti jsou: Indikátory této schopnosti jsou: Poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem, které jsou označovány jako ukazatele zadluženosti Poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem, které jsou označovány jako ukazatele zadluženosti Dále tzv. ukazatele dluhové schopnosti podniku, měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající Dále tzv. ukazatele dluhové schopnosti podniku, měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající Tyto ukazatele jsou bezrozměrové, často se používá vyjádření v %. Tyto ukazatele jsou bezrozměrové, často se používá vyjádření v %.

84 Ukazatele kapitálového trhu 1 Prostřednictvím finančních ukazatelů vnášejí tržní hledisko do celkového pohledu na podnik. Prostřednictvím finančních ukazatelů vnášejí tržní hledisko do celkového pohledu na podnik. Jsou důležité především pro všechny investory (i potenciální investory). Ti se zajímají o výnos ze svých investic, tj. nakoupených akcií. Jsou důležité především pro všechny investory (i potenciální investory). Ti se zajímají o výnos ze svých investic, tj. nakoupených akcií. Jednak jde o výnos dividendový, jednak kapitálový, dosažený růstem ceny akcie. Jednak jde o výnos dividendový, jednak kapitálový, dosažený růstem ceny akcie.

85 Ukazatele kapitálového trhu 2 Pro podnik mají tyto ukazatele význam zjeména tehdy, pokud chce získat zdroje financování na kapitálovém trhu. Za předpokldadu fungování přimárního kapitálového trhu (investor a emitent) a sekundárního kapitálového trhu (investoři mezi sebou) může podnik dobrých tržních parametrů emitovat akcie nebo dluhopisy jako alternativní zdroje financování svého dalšího rozvoje. Pro podnik mají tyto ukazatele význam zjeména tehdy, pokud chce získat zdroje financování na kapitálovém trhu. Za předpokldadu fungování přimárního kapitálového trhu (investor a emitent) a sekundárního kapitálového trhu (investoři mezi sebou) může podnik dobrých tržních parametrů emitovat akcie nebo dluhopisy jako alternativní zdroje financování svého dalšího rozvoje.

86


Stáhnout ppt "Finanční analýza BIVŠ, Praha Ing. Jaroslava Holasová, MBA mobil: 723 244 618,"

Podobné prezentace


Reklamy Google