Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Rebelové a buřiči 1. Vyhnanci z Albionu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Rebelové a buřiči 1. Vyhnanci z Albionu"— Transkript prezentace:

1 2. Rebelové a buřiči 1. Vyhnanci z Albionu
Divoce začni, z hloubi žalu v duši , nespěchej chválit radost písněmi, říkám ti pěvče, nejdřív plakat musí mé těžké srdce, jinak pukne mi. George Gordon Byron 2. Rebelové a buřiči 1. Vyhnanci z Albionu

2 Anglický romantismus druhé generace
Mladší příslušníci anglického romantického proudu se představili v poněkud odlišném světle než jejich předchůdci z jezerní školy. Také oni na vlastní kůži prožili konflikt mezi svobodomyslnými představami a realitou. Při střetnutích s tyranií a přežilými konvencemi vycítili svou bezmocnost, která je dovedla až k pesimistickému světobol. Z něj pak hledali východiska: v posměchu, v cynismu nebo v tragickém gestu - v osamocené vzpouře proti osudu či boží vůli. Jen titánský čin, vykonaný ve jménu boje za svobodu, jim alespoň na okamžik dal pocit aktivity, potřebnosti a síly. Řecko umírá v troskách zobrazení osvobozeneckého boje Řeků proti osmanské nadvládě od Eugena Delacroixe

3 George Gordon Byron Byronova matka
Byronův typ romantického postoje bývá někdy označován jako byronismus. George Gordon Byron ( )

4 George Gordon Byron Ilustrace k poemě Childe Haroldova pouť
Základní momenty svého pohnutého života vylíčil Byron v autobiograficky laděné epické skladbě Childe Haroldova pouť (dva díly 1812, volné pokračování 1818).

5 George Gordon Byron Lyrická sbírka Rodinné verše (1816) skrývá básníkovu touhu po lásce i zoufalství z proher, satirické posměšky i filozofické postřehy. Tys plakala, veliká slza stála, v tvých modrých očích, paní, a bylo to, jako by setřásala fialka rosu ranní. Usmála ses - nechť safíry se skryjí žárlivě se svou září, paprsky tvého úsměvu - ty žijí a moje srdce blaží. Jak slunce na obloze propůjčuje mrakům své světlo rudé, že ani pak, když večer postupuje, té záře neubude, tak duše, i když sebesmutnější je, tvůj čistý úsměv vítá a radost jako slunce z něho pije, a nad srdcem - tam svítá. Světobolem zmítaný lord Byron

6 George Gordon Byron Zámek Chillion
Hlavní hrdinou kratší povídky Vězeň chillonský (1816) je ženevský vlastenec ze 16. století Francois Bonnivard, vůdce povstání za národní nezávislost. Eugéne Delacroix Džaur V básni Džaur (1813) je složitým způsobem vyprávěn příběh tajemného muže, jenž ztratil milovanou dívku, tureckou otrokyni, kterou nechal podle pro nevěru utopit arabský emír.

7 George Gordon Byron Thomas_Cole Scéna z Manfreda (1833) Kain vede Abela na smrt od Tissota Opravdové titánství hrdinů a jejich marný protispolečenský odboj nalezneme ve filozofických dramatických básních Manfred (1817) a Kain (1821).

8 George Gordon Byron Don Juan není legendární svůdce, ale lehkomyslný mladík, který se protlouká životem. Autor sleduje jeho milostné avantýry, vítězství i ztroskotání – od vážného tónu přechází k hořké ironii a směrem k anglické společnosti neváhá použit nemilosrdného sarkasmu: Panny se před ním rděly. Vdané dámy sytějším nachem chtěly zaujmout. Na Temži vyznají se v malování i v malovaných. Co tu číhá pout a nástrah - muž se prostě neubrání. Jsa gentleman, což může odmítnout? Dcery mu lichotí a chválí vše, co počne, a matky pátrají, kolik má příjmů ročně. Nedokončená báseň Don Juan (1824) nemá tradiční romantické rysy.

9 George Gordon Byron E. Delacroix Smrt Sardanapala
V tragédii Sardanapal (1821) odsoudil všechny války a násilí, kterých se vládci dopouštějí v touze po moci.

10 V roce 1823 Byrona přilákalo osvobozovací hnutí v Řecku.
George Gordon Byron Řečtí bojovníci povstali pod vedením Alexandra Ypsilantiho proti osmanské nadvládě V roce 1823 Byrona přilákalo osvobozovací hnutí v Řecku.

11 během příprav na bitvu však těžce onemocněl a brzy skonal.
George Gordon Byron Lord Byron na smrtelném loži (1826) Na pomoc povstalcům v boji proti tureckým uchvatitelům vypravil vlastní loď, během příprav na bitvu však těžce onemocněl a brzy skonal.

12 George Gordon Byron Fiktivní podoba Básníkův pomník Karla Hynka Máchy
v Praze na Petříně V české literatuře vzdal hold Byronově tvorbě vlastním básnickým viděním Karel Hynek Mácha (1810 – 1836) v okouzlujícím Máji.

13 George Gordon Byron Náhrobek Thomase Moora v Dublinu
Rolí vykonavatele Byronovy závěti proslul básníkův důvěrný přítel, dublinský rodák, básník Thomas Moore ( ).

14 Percy Bysshe Shelley Touha básníka po znovunastolení zlatého věku lidstva se prosadila v básnickém filozofickém dramatu Odpoutaný Prométheus (1820). Prométheus přináší lidem oheň. Básník a dramatik Percy Bysshe Shelley ( )

15 Percy Bysshe Shelley Prométheus je bohy připoutáván ke skále
Snášet žal, i když zoufá naděje, odpouštět bezpráví, ač kruté je, vzdorovat moci, i když zdrtit chce. Milovat, trpět, nežli z rozvalin naděje stvořit nový velký čin, zůstat svůj, nekát se a nechvět se. Titáne, ke tvé slávě být jak ty, svobodný, dobrý, krásný, radostný, v tom je moc, život, štěstí, vítězství.

16 Percy Bysshe Shelley Spalování těla básníka Schelleyho v r.1822 (obraz Louise Edouarda Fourniera) V Itálii našel Shelley nový domov a posléze i smrt. Utonul nešťastnou náhodou v bouři, když se plavil na jachtě Ariel kolem italského pobřeží. Jeho tělo bylo spáleno a popel uložen na hřbitově v Římě. Shellyho náhrobní kámen v Římě

17 Percy Bysshe Shelley Mary byla autorkou románu Frankenstein
čili Moderní Prométheus (1818), který stojí u počátků moderní sci-fi literatury. Shelleyova druhá žena Mary Shelleyova (1797 – 1859) První filmová podoba Frankensteina

18 John Keats Svou uměleckou cestu Keats naznačil v rozsáhlejší básni Spánek a poezie. Keats básníkem hrdého vzdoru a nesmiřitelného odporu. S romantismem ho spojovalo především hledání pravdy a krásy. Když temné mlhy kraj náš tísnily po dlouhou, chmurnou dobu, přijde den, je z rozkošného jihu narozen a z chorých nebes skvrny vybílí. Dychtivá ústa, prosta bolesti, zas mají právo cítit sladkost máje; s mizící zimou víčko mé si hraje jak plátek růže s kapkou při dešti. Jdou tiché představy; růst pupenů - plod v tichu zraje - slunce podzimní po tichých snopech večer utíká - tvář Sapfina - úsměvy v dětském snu - sutky, v nichž písek vrší hodiny - potůček v lese sní - smrt básníka. John Keats ( )

19 John Keats Ilustrace k vydání z 20. století
Sílu své básnické imaginace rozvíjí v romanci Předvečer svaté Anežky (1819).

20 John Keats Krásná paní bez soucitu od Waltera Craneho
Nevšední obrazností vynikla také slavná balada Krásná paní bez soucitu (1819), vyprávějící o mladé šlechtičně, jež bezcitností a sobectvím zahubí obětavého rytíře.

21 John Keats Peter Paul Rubens Shromáždění Bohů
Ó bláhovosti! Přece nahou pravdu snést a v klidu pohlížet zlé skutečnosti v tvář nanejvýš svrchované je. Nuž, dobře hleď! O kolik krásnější jsou nebesa a zem, než chaos byl a pustá tma, ač vládly kdys, a oč zas my i zem i nebe předčíme, že tato nádherná a pevná těla máme a vůli svobodnou i smysl pro družnost a tisíc znaků žití čistšího - tak v patách za námi jde vyšší stupeň života. My zvítězili jsme nad starou temnotou a z nás zrodil zas, nad námi zvítězil ten nový rod. Je krásnější a silnější; nás stejným právem překonal, jak my ten chaos bez tvaru. Dovršením Keatsovy tvorby byl fragment alegorické skladby Hyperion ( ). Antická báj o střetnutí Titánů s mladými olympskými bohy je dovedena k poznání, že starý řád vždycky ustupuje novému: je výrazem básníkovy znovu nabyté a těžce vykoupené víry v sílu umění, které reprezentuje pozitivní hodnoty v lidském životě.

22 John Keats Keatsův epitaf: Zde leží člověk, jehož jméno
bylo napsáno na vodu. Slibný umělecký vývoj mladému básníkovi přervala dědičná tuberkulóza a nepomohly ani ozdravné pobyty v Itálii. Zemřel ve věku 26 let a je rovněž pochován v Římě.


Stáhnout ppt "2. Rebelové a buřiči 1. Vyhnanci z Albionu"

Podobné prezentace


Reklamy Google